Ir a la versión más ligera, para móviles
en Español in English auf Deutsch en Français ...

156 ofertas de trabajo de 'Limpiadores y asistentes de oficinas, hoteles y otros establecimientos' en Eslovenia.

 • : ČISTILCI, STREŽNIKI IN GOSPODINJSKI POMOČNIKI IPD. V URADIH, HOTELIH IN DRUGIH USTANOVAH, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 3 mesece oz. MOŽNOST PODALJŠANJA ZA NEDOLOČEN ČAS, skrajšan delovni čas, 20 ur, ČIŠČENJE POSLOVNIH PROSTOROV IN POMOŽNIH PROIZVODNIH PROSTOROV V ŠTORAH... POŠTENE STORITVE, čiščenje in trgovina, d.o.o.
 • : ČISTILEC PROSTOROV, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , skrajšan delovni čas, 20 ur, ČIŠČENJE PROSTOROV IN OKOLICE VRTCA IN ŠOLE,..., Kandidati naj priložijo: - dokazilo o končani izobrazbi (najmanj osnovna šola) - potrdilo o nekaznovanosti, - dokazilo o opravljenem vozniškem... OSNOVNA ŠOLA DUŠANA MUNIHA MOST NA SOČI.
 • : ČISTILEC PROSTOROV, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, VSAKODNEVNO ČIŠČENJE AMB. PROSTOROV, REDNA IN PRAVILNA UPORABA ČISTILNIH STROJEV, BELEŽENJE OKVAR ...., urejevalniki besedil - osnovno, slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče,... ZDRAVSTVENI DOM ORMOŽ.
 • : ČISTILEC PROSTOROV, Določen čas oz. VRNITVE ODSOTNE DELAVKE, skrajšan delovni čas, 20 ur, ČIŠČENJE ŠOLSKIH PROSTOROV IN OKOLICE, slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče, POZNAVANJE ČISTIL IN ROKOVANJA Z NJIMI, KOMUNIKACIJSKE SPRETNOSTI OSNOVNA ŠOLA FRANA ROŠA.
 • : ČISTILEC PROSTOROV, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40 ur, GENERALNA ČIŠČENJA. ČIŠČENJE S ČISTILNIMI STROJI. ROČNO ČIŠČENJE VSEH POVRŠIN ZA ČIŠČENJE., Z možnostjo podaljšanja pogodbe za določen čas. Kandidat mora biti zdravstveno sposoben... CLEANING družba za storitve in trgovino d.o.o.
 • : ČISTILEC PROSTOROV, Določen čas oz. do vrnitve začasno odsotne delavke (bolniška), polni delovni čas, 40 ur, ČIŠČENJE PROSTOROV IN OKOLICE ŠOLE, ČIŠČENJE OPREME, PREVOZ HRANE IN DRUGEGA MATERIALA IZ CENTRALNE ŠOLE NA PODRUŽNICO TER DRUGA DELA V SKLADU Z AKTOM O SISTEMIZACIJI... OSNOVNA ŠOLA SAVA KLADNIKA SEVNICA.
 • : STREŽNIK V SOCIALNOVARSTVENEM ZAVODU, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40 ur, ČIŠČENJE NEPOSREDNE OKOLICE STANOVALCA, POMOŽNA DELA PRI ZDRAVSTVENI OSKRBI VAROVANCEV, POMOČ PRI OSKRBI UMRLIH, SPREMLJANJE STANOVALCEV, VODENJE EVIDENC IN DOKUMENTIRANJE STORITEV, POMOČ PRI IZVAJANJU... DOM UPOKOJENCEV IN OSKRBOVANCEV IMPOLJCA.
 • : ČISTILEC PROSTOROV, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 12 mesecev oz. 31.12.2017, polni delovni čas, 40 ur, ČIŠČENJE POSLOVNIH PROSTOROV IN OPREME PO NAVODILIH IN STANDARDIH DELA V SKLADU Z OPERATIVNIM PLANOM PE, PREVZEMANJE NALOG NEPOSREDNO OD VODJE PE, ODGOVARJANJE NEPOSREDNO VODJI... MODRI VAL, ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE D.O.O.
 • : ČISTILEC PROSTOROV, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 12 mesecev oz. 31.12.2017, polni delovni čas, 40 ur, ČIŠČENJE, HODNIKOV, SANITARIJ, TRGOVINE, STOPNIC, DRUGIH POVRŠIN, UPORABA ZAŠČITNIH SREDSTEV, UPORABA ČISTIL, DELA IN NALOGE PO STANDARDU, UPOŠTEVANJE HIŠNEGA REDA NAROČNIKA,... MODRI VAL, ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE D.O.O.
 • : SOBAR, Določen čas, 6 mesecev oz. z možnostjo zaposlitve za nedoločen čas., polni delovni čas, 40 ur, DNEVNO VZDRŽEVANJE (ČIŠČENJE IN UREJANJE) ZASEDENIH HOTELSKIH SOB. PRAZNJENJE IN ČIŠČENJE KOŠEV ZA SMETI TER PEPELNIKOV. POSTILJANJE OZ. MENJAVA POSTELJNEGA PERILA, NADOMEŠČANJE... AKTIVA ČIŠČENJE d.o.o.
 • : ČISTILEC PROSTOROV, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 2 meseca oz. nadomeščanje odsotnega delavca, polni delovni čas, 40 ur, ČIŠČENJE PROSTOROV IN OPREME SKLADIŠČA IN PODOBNO. OSTALA DELA ČIŠČENJA. DELO POTEKA V DVEH IZMENAH IN OBČASNO NA VIŠINI., lasten prevoz, zdravstvena... ISS FACILITY SERVICES STORITVE IN TRGOVINA D.O.O.
 • : ČISTILEC PROSTOROV, Določen čas, 12 mesecev, skrajšan delovni čas, 24 ur, STROJNO ČIŠČENJE POSLOVNIH PROSTOROV, hrvaški jezik razumevanje osnovno, govorjenje osnovno, pisanje osnovno, slovenski jezik razumevanje dobro, govorjenje dobro, pisanje dobro, srbski jezik razumevanje osnovno,... ZAM SERVIS, družba za storitve in trgovino, d.o.o.o.
 • : ČISTILEC PROSTOROV, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 4 mesece, polni delovni čas, 40 ur, I.I. SPLOŠNI OPIS: ČIŠČENJE PROSTOROV STAVBE (V NAJŠIRŠEM POMENU), ZAKLEPANJE VHODNIH VRAT, ZAPIRANJE OKEN V PROSTORIH, ČIŠČENJE ZUNANJOSTI STAVBE IN VZDRŽEVANJE OKOLICE STAVBE (PARKIRIŠČA,... UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA MATEMATIKO IN FIZIKO.
 • : ČISTILCI, STREŽNIKI IN GOSPODINJSKI POMOČNIKI IPD. V URADIH, HOTELIH IN DRUGIH USTANOVAH, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE POSLOVNIH PROSTOROV. DELO JE NA TERENU S SLUŽBENIM VOZILOM. DELO S ČISTILNIMI STROJI IN ČIŠČENJE DO VIŠINE 5 METROV. LAŽJA... SANTIM Čiščenje, Mihaela Rajter s.p.
 • : SOBAR, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, ČIŠČENJE HOTELA V NOVEM MESTU, IZMENIČEN DELOVNIK, Kandidati so lahko max 10 km oddaljeni od Novega mesta, dobro govorjenje slovenščine je pogoj, na prošnjo NUJNO napišete telefonsko številko, sprejemamo... SAMSIC storitve d.o.o.
 • : ČISTILEC PROSTOROV, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, PRAZNJENJE KOŠEV ZA SMETI/PERILO, PO POTREBI MENJAVA VREČKE TER BRISANJE KOŠEV IN ODNOS/TRANSPORT SMETI/PERILA DO ZBIRNIH MEST NAROČNIKA, BRISANJE PROSTIH DELOVNIH POVRŠIN IN POLIC: ODSTRANJEVANJE... AXENT D.O.O., ZAPOSLOVANJE IN POSREDOVANJE KADROV.
 • : ČISTILEC PROSTOROV, Določen čas, 12 mesecev, skrajšan delovni čas, 24 ur, STROJNO ČIŠČENJE POSLOVNIH PROSTOROV, ČIŠČENJE S ČISTILNIM STROJEM., hrvaški jezik razumevanje dobro, govorjenje dobro, pisanje dobro, slovenski jezik razumevanje dobro, govorjenje dobro, pisanje dobro, srbski... ZAM SERVIS, družba za storitve in trgovino, d.o.o.o.
 • : STREŽNIK V SOCIALNOVARSTVENEM ZAVODU, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40 ur, SPODBUJANJE IN LAIČNA POMOČ UPORABNIKOM PRI OSNOVNIH ŽIVLJENJSKIH OPRAVILIH, KI OBSEGA: OSEBNO HIGIENA IN UREJANJE, OBLAČENJE IN SLAČENJE, PREHRANJEVANJE IN PITJE (ČE NIMA TEŽAV S POŽIRANJEM),... DOM STAREJŠIH OBČANOV LJUBLJANA BEŽIGRAD.
 • : ČISTILEC PROSTOROV, Določen čas, 1 mesec oz. nadomeščanje, polni delovni čas, 40 ur, DNEVNO ČISTI, POSPRAVLJA, PREZRAČUJE, RAZKUŽUJE PROSTORE VRTCA (IGRALNICE, SANITARIJE, PISARNE...).ČISTI NEPOSREDNO OKOLICO VRTCA (VHODI, IZHODI,DOSTOPNE POTI, DVORIŠČE,...).IZVAJA DRUGA DELA PO... VZGOJNO VARSTVENI ZAVOD SLOVENJ GRADEC.
 • : STREŽNIK V ZDRAVSTVENEM ZAVODU, poskusno delo 1 mesec, Določen čas oz. 30.12.2017, polni delovni čas, 40 ur, VZDRŽEVANJE ČISTOČE NA BOLNIŠKEM ODDELKU, PRILAGAJANJE DELA TRENUTNIM POTREBAM ODDELKA IN POSAMEZNIKA, TEDENSKO NAROČANJE IN DVIGOVANJE ČISTIL IZ SKLADIŠČA, DNEVNO ODVAŽANJE... Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije - Soča.
 • : ČISTILCI, STREŽNIKI IN GOSPODINJSKI POMOČNIKI IPD. V URADIH, HOTELIH IN DRUGIH USTANOVAH, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, DNEVNO ČIŠČENJE POSLOVNIH PROSTOROV - RAVNE NA KOROŠKEM. DELOVNIK OD PONEDELJKA DO SOBOTE., Potrdilo o nekaznovanosti, deljen delovni čas SANTIM Čiščenje, Mihaela Rajter s.p.
 • : SOBAR, poskusno delo 1 mesec, Določen čas oz. 30.9.2016, polni delovni čas, 40 ur, POSPRAVLJANJE, ČIŠČENJE IN UREJANJE HOTELSKIH SOB IN PRIPADAJOČIH PROSTOROV, PREVZEM IN ODDAJA PERILA., slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče, Sposobnost komuniciranja... Hoteli Metropol, hotelirstvo in turizem, d.o.o.
 • : ČISTILEC PROSTOROV, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40 ur, ČIŠČENJE NOTRANJIH PROSTOROV (ROČNO IN STROJNO), OSKRBA S POMOŽNIMI HIGIENSKIM MATERIALOM, UREJANJE IN ČIŠČENJE OKOLICE STAVBE, SKRB ZA OKRASNO RASTLINJE V PROSTORIH IN ZUNAJ., Dobre komunikacijske... BIOIKS BIOMEDICINSKA INDUSTRIJA, KONZULTACIJE, STORITVE D.O.O.
 • : ČISTILEC PROSTOROV, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, ČIŠČENJE PROSTOROV IN OBJEKTOV, slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče, TUDI DELO NA VIŠINI, ZARADI NARAVE DELA JE DELO BOLJ PRIMERNO ZA MOŠKE KUKL PODJETJE ZA TRGOVINO IN STORITVE D.O.O.
 • : ČISTILEC PROSTOROV, Določen čas, 12 mesecev, skrajšan delovni čas, 20 ur, ODGOVORNOST ZA ČISTOČO POVRŠIN IN PROSTOROV,UPRAVLJANJE NAPRAV,OPRAVLJANJE OSTALIH NALOG PO NAVODILIH NADREJENEGA. , slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče, gibljiv/nestalen urnik TASH, agencija za zaposlovanje d.o.o.
 • : SOBAR, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, UREJANJE IN ČIŠČENJE HOTELSKIH SOB IN POMOŽNIH PROSTOROV, POSREDOVANJE POROČIL O ZASEDENOSTI SOB, POSREDOVANJE INFORMACIJ O STANJU HOTELSKIH SOB IN SPROTNO EVIDENTIRANJE POTREB PO POPRAVILIH V SOBAH, italijanski jezik razumevanje... HIT HOTELI, IGRALNICE, TURIZEM D.D. NOVA GORICA.
 • : ČISTILEC PROSTOROV, Določen čas oz. vrnitve delavke z bolniškega dopusta oz. najdalj do 31. 8. 2017, polni delovni čas, 40 ur, ČIŠČENJE IN POSPRAVLJANJE PROSTOROV ŠOLE IN NEPOSREDNE OKOLICE STAVBE, ČIŠČENJE STEKLENIH IN DRUGIH POVRŠIN TER POHIŠTVA IN DRUGE OPREME, ODNAŠANJE ODPADKOV... OSNOVNA ŠOLA IVANA GROHARJA.
 • : ČISTILEC PROSTOROV, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40 ur, GENERALNA ČIŠČENJA, STROJNO ČIŠČENJE TAL, ČIŠČENJE STEKLENIH POVRŠIN, OBČASNA VIŠINSKA DELA, VESTNOST, NATANČNOST, ZANESLJIVOST, Z MOŽNOSTJO PODALJŠANJA DELOVNEGA RAZMERJA MIV SERVIS, storitve, trgovina in proizvodnja, d.o.o.
 • : SOBAR, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40 ur, ČIŠČENJE, UREJANJE IN VZDRŽEVANJE HOTELSKIH IN PRIPADAJOČIH PROSTOROV IPD., italijanski jezik razumevanje osnovno, govorjenje osnovno, slovenski jezik razumevanje dobro, govorjenje dobro, pisanje osnovno ADRIA TURISTIČNO PODJETJE D.O.O.
 • : ČISTILCI, STREŽNIKI IN GOSPODINJSKI POMOČNIKI IPD. V URADIH, HOTELIH IN DRUGIH USTANOVAH, Določen čas, 1 mesec, polni delovni čas, 40 ur, ČIŠČENJE, LOŠČENJE IN UMIVANJE TAL, MANJŠIH STEKLENIH POVRŠIN, PREZRAČEVANJE, POZNAVANJE TEHNIK ČIŠČENJA DOM OB SAVINJI CELJE.
 • : ČISTILCI, STREŽNIKI IN GOSPODINJSKI POMOČNIKI IPD. V URADIH, HOTELIH IN DRUGIH USTANOVAH, Določen čas, 1 mesec, polni delovni čas, 40 ur, ČIŠČENJE PROSTOROV V ŠOLI, slovenski jezik razumevanje dobro, govorjenje dobro, pisanje dobro OSNOVNA ŠOLA VELIKA NEDELJA.
 • : ČISTILEC PROSTOROV, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 6 mesecev, skrajšan delovni čas, 20 ur, Čiščenje poslovnih prostorov., gibljiv/nestalen urnik ČISTILNI SERVIS - SLAVICA KOVAČEVIĆ S.P.