Ir a la versión más ligera, para móviles
en Español in English auf Deutsch en Français ...

79 ofertas de trabajo de 'Limpiadores y asistentes de oficinas, hoteles y otros establecimientos' en Eslovenia.

 • : ČISTILEC PROSTOROV, Določen čas oz. 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018, polni delovni čas, 40 ur, DNEVNO ČISTI IN POSPRAVLJA POSLOVNE PROSTORE (UČILNICE, TELOVADNICE, HODNIKE, SANITARIJE IN DRUGE PROSTORE ZAVODA); ČISTI NEPOSREDNO OKOLICO ZAVODA (VHODI, IZHODI, DOSTOPNE POTI, IGRIŠČA); ČISTI... OSNOVNA ŠOLA LEDINA.
 • : ČISTILEC PROSTOROV, poskusno delo 1 mesec, Določen čas oz. do 31.10.2017 z možnostjo podaljšanja, polni delovni čas, 40 ur, POSPRAVLJANJE SOB, ČIŠČENJE IN UREJANJE OKOLICE OBJEKTA IN POSLOVNIH PROSTOROV, PRIPRAVA ZAJTRKOV, Občutek za red in čistočo, natančnost, natančnost. Možnost... GT DOMINI, gostinstvo in turizem, d.o.o.
 • : ČISTILEC PROSTOROV, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, ČIŠČENJE BIVALNIH PROSTOROV, SANITARIJEV IN OKOLICE DOMA, ČIŠČENJE OKEN IN OSTALIH STEKLENIH POVRŠIN, ČIŠČENJE POHIŠTVA, OPREME IN DELOVNIH PRIPOMOČKOV, PRANJE IN LIKANJE KUHINJSKEGA IN DRUGEGA... CENTER ŠOLSKIH IN OBŠOLSKIH DEJAVNOSTI.
 • : ČISTILEC PROSTOROV, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, DNEVNO ČISTI IN POSPRAVLJA POSLOVNE PROSTORE (UČILNICE, TELOVADNICE, HODNIKE, SANITARIJE IN DRUGE PROSTORE ZAVODA); ČISTI NEPOSREDNO OKOLICO ZAVODA (VHODI, IZHODI, DOSTOPNE POTI, IGRIŠČA); ČISTI STEKLENE IN DRUGE POVRŠINE... OSNOVNA ŠOLA LEDINA.
 • : BOLNIŠKI STREŽNIK, Določen čas oz. 31.12.2017, polni delovni čas, 40 ur, ČIŠČENJE, RAZKUŽEVANJE IN VZDRŽEVANJE ČISTOČE DELOVNIH PRIPOMOČKOV IN PROSTOROV ENOTE, ČIŠČENJE STERILNIH ASEPTIČNIH PROSTOROV IN KOMOR, EMBALIRANJE ZDRAVIL TER PRIPRAVA PRIMARNE OVOJNINE ZA PROIZVODNJO... UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA.
 • : ČISTILEC PROSTOROV, Nedoločen čas , skrajšan delovni čas, 18 ur, DELO OBSEGA DNEVNO ČIŠČENJE TRGOVINSKIH IN SKLADIŠČNIH PROSTOROV. DELOVNIK JE V JUTRANJEM ČASU OD PONEDELJKA DO SOBOTE. ČIŠČENJE JE ROČNO IN STROJNO Z AVTOMATSKIM ČISTILNIM STROJEM., Potrdilo o nekaznovanosti.,... SANTIM, čiščenje, d. o. o.
 • : ČISTILEC PROSTOROV, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40 ur, ČIŠČENJE IN POSPRAVLJANJE HOTELSKIH SOB, HODNIKOV, STOPNIŠČA IN DRUGIH PRIPADAJOČIH PROSTOROV KOT TUDI ZUNANJIH DELOV, ČIŠČENJE STEKLENIH POVRŠIN, OKENSKIH POLIC IN OSTALEGA, PRANJE, SUŠENJE,... LORI POSEGA S.P.
 • : ČISTILEC PROSTOROV, Določen čas oz. od 1.9.2017 do 31.8.2018, polni delovni čas, 40 ur, ČIŠČENJE ŠOLSKIH PROSTOROV. , slovenski jezik razumevanje zadovoljivo, govorjenje zadovoljivo, pisanje zadovoljivo, Slovensko državljanstvo. Potrdilo, da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi... ŠOLSKI CENTER POSTOJNA.
 • : ČISTILCI, STREŽNIKI IN GOSPODINJSKI POMOČNIKI IPD. V URADIH, HOTELIH IN DRUGIH USTANOVAH, Nedoločen čas , skrajšan delovni čas, 30 ur, ČIŠČENJE PROSTOROV NA PŠ DAVČA IN PRIPRAVA OBROKOV, Priložiti je potrebno DOKAZILO, da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega... OSNOVNA ŠOLA ŽELEZNIKI.
 • : BOLNIŠKI STREŽNIK, Določen čas oz. vrnitve javne uslužbenke na delo (bolniška odsotnost), skrajšan delovni čas, 20 ur, ČIŠČENJE IN DEZINFEKCIJA TER UREJANJE BOLNIŠKIH SOB, AMBULANTNIH PROSTOROV, ČAJNIH KUHINJ, HODNIKOV, GARDEROB, DEŽURNIH PROSTOROV ITD.. ČIŠČENJE IN DEZINFEKCIJA... SPLOŠNA BOLNIŠNICA BREŽICE.
 • : STREŽNIK V SOCIALNOVARSTVENEM ZAVODU, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, ČIŠČENJE IN UREJANJE STANOVALČEVE POSTELJE IN SOBE, PRIPRAVA, MENJAVA IN SORTIRANJE PERILA, DOSTAVA OBLAČIL, PERILA IN DRUGEGA MATERIALA V SOBE, ODVAŽANJE UMAZANEGA PERILA V PRALNICO,... DEOS, d.d.; DEOS, d.d., PE CENTER STAREJŠIH NOTRANJE GORICE.
 • : ČISTILEC PROSTOROV, Določen čas, 12 mesecev oz. 31. 8. 2018, skrajšan delovni čas, 30 ur, ČIŠČENJE PROSTOROV IN OKOLICE ZAVODA, ČIŠČENJE OPREME, OPRAVLJANJE DRUGEGA DELA PO NAVODILIH VODSTVA ZAVODA., slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče, Vlogi... OSNOVNA ŠOLA BEŽIGRAD.
 • : SOBAR, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, POSPRAVLJANJE, ČIŠČENJE IN UREJANJE HOTELSKIH SOB IN PRIPADAJOČIH PROSTOROV, PREVZEM IN ODDAJA HOTELSKEGA PERILA IPD., slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje zadovoljivo, Spretnost,... UNION HOTELI d.d.
 • : ČISTILEC PROSTOROV, Določen čas, 3 mesece, skrajšan delovni čas, 30 ur, ČIŠČENJE POSLOVNIH PROSTOROV, Resnost, vestnost, natančnost, iznajdljivost, fleksibilnost, samoiniciativnost, dobra organiziranost, zanesljivost pri delu. Zaposlitev možna za daljše obdobje. Zaposlitev za skrajšani... EES SISTEMI, družba za čiščenje poslovnih prostorov ter izvedbo suhomontažnih del, d.o.o.
 • : BOLNIŠKI STREŽNIK, Določen čas oz. vrnitve javne uslužbenke (bolniška odsotnost) na delo, polni delovni čas, 40 ur, ČIŠČENJE IN DEZINFEKCIJA TER UREJANJE BOLNIŠKIH SOB, AMBULANTNIH PROSTOROV, ČAJNIH KUHINJ, HODNIKOV, GARDEROB, DEŽURNIH PROSTOROV ITD.. ČIŠČENJE IN DEZINFEKCIJA... SPLOŠNA BOLNIŠNICA BREŽICE.
 • : SOBAR, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40 ur, SKRB ZA ČIŠČENJE IN PRIPRAVO SOB ZA GOSTE, ČIŠČENJE JAVNIH IN FUNKCIONALNIH POVRŠIN HOTELA V SKLADU S STANDARDI, ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE HODNIKOV, RESTAVRACIJ, SEJNIH SOB IN OSTALIH JAVNIH POVRŠIN,... Hotel Mons hotelirstvo in gostinstvo d.o.o.
 • : ČISTILCI, STREŽNIKI IN GOSPODINJSKI POMOČNIKI IPD. V URADIH, HOTELIH IN DRUGIH USTANOVAH, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, ČIŠČENJE, UREJANJE POSLOVNIH PROSTOROV, OKOLICE,, MARLJIVOST, SAMOINICIATIVNOST, ORGANIZIRANOST NOVA DORA, svetovanje, posredništvo in druge storitve, d.o.o.
 • : ČISTILCI, STREŽNIKI IN GOSPODINJSKI POMOČNIKI IPD. V URADIH, HOTELIH IN DRUGIH USTANOVAH, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, ČIŠČENJE NOTRANJIH IN ZUNANJIH POVRŠIN VRTCA, slovenski jezik razumevanje dobro, govorjenje dobro, pisanje osnovno JAVNI VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNI ZAVOD - ENTE PUBBLICO DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE VRTEC SEMEDELA.
 • : SOBAR, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40 ur, POSPRAVLJANJE IN ČIŠČENJE BIVALNIH IN POSLOVNIH PROSTOROV TER OKOLICE V SKLADU S STANDARDOM IN NAVODILI, SHRANJEVANJE ZALOG PERILA, DRUGEGA INVENTARJA IN ČISTIL, PREVZEMANJE IN ODDAJANJE HOTELSKEGA PERILA IN PERILA HOTELSKIH GOSTOV... HIT ALPINEA, DRUŽBA ZA TURIZEM, D.D.
 • : ČISTILEC PROSTOROV, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 3 mesece, skrajšan delovni čas, 20 ur, ČIŠČENJE POSLOVNIH PROSTOROV IN POMOŽNIH PROIZVODNIH PROSTOROV V OKOLICI CELJA, slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče, gibljiv/nestalen urnik POŠTENE STORITVE, čiščenje in trgovina, d.o.o.
 • : SOBAR, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40 ur, POSPRAVLJANJE, ČIŠČENJE IN UREJANJE HOTELSKIH SOB TER PRIPADAJOČIH PROSTOROV,VZDRŽEVANJE DELOVNIH SREDSTEV IN OPREME, OPRAVLJANJE STORITEV ZA GOSTE V SKLADU S STANDARDI, IZVAJANJE DRUGIH NALOG PO NAVODILU... MANPOWER AGENCIJA ZA ZAPOSLOVANJE, D.O.O.
 • : ČISTILCI, STREŽNIKI IN GOSPODINJSKI POMOČNIKI IPD. V URADIH, HOTELIH IN DRUGIH USTANOVAH, Nedoločen čas , skrajšan delovni čas, 18 ur, ČIŠČENJE POSLOVNIH IN TRGOVINSKIH PROSTOROV - DELOVNIK OD PONEDELJKA DO SOBOTE V JUTRANJIH URAH - LOKACIJA VOJNIK. ČIŠČENJE OBSEGA TUDI DELO S... SANTIM, čiščenje, d. o. o.
 • : ČISTILEC PROSTOROV, Nedoločen čas , skrajšan delovni čas, 20 ur, ČIŠČENJE PROSTOROV IN OKOLICE ŠOLE, slovenski jezik razumevanje dobro, govorjenje dobro, pisanje dobro, Vlogi je potrebno priložiti življenjepis in dokazila o izobrazbi. Delovne izkušnje so zaželene. Delo bo potekalo... OSNOVNA ŠOLA BRINJE GROSUPLJE.
 • : ČISTILCI, STREŽNIKI IN GOSPODINJSKI POMOČNIKI IPD. V URADIH, HOTELIH IN DRUGIH USTANOVAH, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40 ur, -SKRB ZA ČISTO IN UREJENO NEPOSREDNO BIVALNO OKOLJE STANOVALCEV - PRINAŠANJE IN ODNAŠANJE OSEBNEGA IN POSTELJNEGA PERILA TER DRUGEGA MATERIALA... DOM UPOKOJENCEV PTUJ.
 • : ČISTILEC PROSTOROV, Določen čas, 12 mesecev, skrajšan delovni čas, 24 ur, ČIŠČENJE POSLOVNIH PROSTOROV, hrvaški jezik razumevanje osnovno, govorjenje osnovno, pisanje osnovno, slovenski jezik razumevanje dobro, govorjenje dobro, pisanje dobro, srbski jezik razumevanje osnovno, govorjenje... ZAM SERVIS, družba za storitve in trgovino, d.o.o.o.
 • : ČISTILCI, STREŽNIKI IN GOSPODINJSKI POMOČNIKI IPD. V URADIH, HOTELIH IN DRUGIH USTANOVAH, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, ČISTILEC OPRAVLJA PREDVSEM NASLEDNJE NALOGE: DNEVNO ČISTI IN POSPRAVLJA POSLOVNE PROSTORE (UČILNICE, TELOVADNICE, HODNIKE, SANITARIJE IN DRUGE PROSTORE... OSNOVNA ŠOLA ANTONA TOMAŽA LINHARTA RADOVLJICA.
 • : ČISTILEC PROSTOROV, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 12 mesecev, skrajšan delovni čas, 22 ur, ČIŠČENJE ŠOLSKIH IN VRTČEVSKIH PROSTOROV., urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno, programiranje - osnovno, poznavanje računalniških... SCUOLA ELEMENTARE DANTE ALIGHIERI ISOLA - OSNOVNA ŠOLA DANTE ALIGHIERI IZOLA.
 • : ČISTILEC PROSTOROV, Določen čas oz. 31.8. 2018, skrajšan delovni čas, 20 ur, ČIŠČENJE PROSTOROV IN OKOLICE ŠOLE, REDNO DNEVNO, OBČASNO IN GENERALNO ČIŠČENJE TALNIH POVRŠIN, REDNO DNEVNO, OBČASNO IN GENERALNO ČIŠČENJE STENSKIH POVRŠIN V SANITARNIH PROSTORIH, REDNO DNEVNO,... OSNOVNA ŠOLA ANTONA UKMARJA KOPER SCUOLA ELEMENTARE ANTON UKMAR CAPODISTRIA.
 • : STREŽNIK V SOCIALNOVARSTVENEM ZAVODU, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40 ur, ČIŠČENJE OŽJEGA IN ŠIRŠEGA STANOVALČEVEGA OKOLJA, OPREME IN TEHNIČNIH PRIPOMOČKOV ZA NEGO IN OSKRBO; VZDRŽEVANJE PERILA STANOVALCEV IN DOMSKEGA PERILA, ODDAJA V PRALNICO, SPREJEM PERILA; PRIPRAVA... DOM TISJE ŠMARTNO PRI LITIJI.
 • : ČISTILCI, STREŽNIKI IN GOSPODINJSKI POMOČNIKI IPD. V URADIH, HOTELIH IN DRUGIH USTANOVAH, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40 ur, -SKRB ZA ČISTO IN UREJENO NEPOSREDNO BIVALNO OKOLJE STANOVALCEV - PRINAŠANJE IN ODNAŠANJE OSEBNEGA IN POSTELJNEGA PERILA TER DRUGEGA MATERIALA... DOM UPOKOJENCEV PTUJ.
 • : ČISTILEC PROSTOROV, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, ČIŠČENJE IN RAZKUŽEVANJE VRHNJIH IN TALNIH POVRŠIN BOLNIŠNIČNIH PROSTOROV. OSKRBA ODDELKOV S PAPIRNATO PVC GALANTERIJO. POMIVANJE STEKLOVINE IN PRIPOMOČKOV ZA NEGO. ODSTRANJEVANJE IN NAMEŠČANJE... SPLOŠNA BOLNIŠNICA IZOLA OSPEDALE GENERALE ISOLA.
 • : SOBAR, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, ČIŠČENJE APARTMAJEV, KOPALNIC, HODNIKOV, KUHINJ, MENJAVA POSTELJNIN, BRISAČ, LIKANJE, POSPRAVLJANJE HOTELA, RECEPCIJE IN OSTALA DELA PO NAVODILU NADREJENEGA., ODGOVORNOST, POŠTENOST, NATANČNOST, ZAŽELENE... APARTHOTEL VILA MINKA, turizem in gradbeništvo, d.o.o.