Ir a la versión más ligera, para móviles
en Español in English auf Deutsch en Français ...

33 ofertas de trabajo de 'Auxiliares de maestros' en Eslovenia.

 • : SPREMLJEVALEC GIBALNO OVIRANIH OTROK V ŠOLI, Določen čas, 12 mesecev oz. OD 1.9.2017 DO 31.8.2018, polni delovni čas, 40 ur, SPREMLJEVALEC UČENCU, urejevalniki besedil - zahtevno, delo s preglednicami - zahtevno, delo z bazami podatkov - zahtevno, programiranje - osnovno, poznavanje računalniških... OSNOVNA ŠOLA GORNJA RADGONA.
 • : SPREMLJEVALEC GIBALNO OVIRANIH OTROK V ŠOLI, poskusno delo 1 mesec, Določen čas oz. 30.06.2018, polni delovni čas, 40 ur, SPREMSTVO GIBALNO OVIRANEGA UČENCA PRI POUKU IN V PODALJŠANEM BIVANJU, PEDAGOŠKA POMOČ., urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, računalniško... OSNOVNA ŠOLA SIMONA JENKA.
 • : SPREMLJEVALEC GIBALNO OVIRANIH OTROK V ŠOLI, Določen čas oz. 31.8.2018, polni delovni čas, 40 ur, POMOČ GIBALNO OVIRANIM OTROKOM PRI VZGOJNO IZOBRAŽEVALNEM DELU, SKRB ZA VARNO GIBANJE GIBALNO OVIRANIH OTROK V OBJEKTU, POMOČ PRI TEM, POMOČ PRI UPORABI ORTOPEDSKIH IN DRUGIH PRIPOMOČKOV,... OSNOVNA ŠOLA JURIJA VEGE.
 • : SPREMLJEVALEC GIBALNO OVIRANIH OTROK V ŠOLI, Določen čas, 10 mesecev oz. od 1. 9. 2017 do 24. 6. 2018, skrajšan delovni čas, 24 ur, SPREMLJEVALEC UČENCEV, urejevalniki besedil - osnovno, slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče, Potrdilo o izobrazbi ter... OSNOVNA ŠOLA MIRANA JARCA ČRNOMELJ.
 • : SPREMLJEVALEC GIBALNO OVIRANIH OTROK V ŠOLI, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 10 mesecev, skrajšan delovni čas, 30 ur, POMOČ OTROKOM IN MLADOSTNIKOM S POSEBNIMI POTREBAMI V OBDOBJU, KO SO VKLJUČENI V IZOBRAŽEVALNI PROCES, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno,... DOWNOV SINDROM SLOVENIJA, DRUŠTVO ZA KAKOVOSTNO ŽIVLJENJE LJUDI Z DOWNOVIM SINDROMOM.
 • : SPREMLJEVALEC GIBALNO OVIRANIH OTROK V ŠOLI, Določen čas, 12 mesecev, skrajšan delovni čas, 28 ur, POMAGA GIBALNO OVIRANIM UČENCEM V ČASU POUKA IN DRUGIH OBLIK VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA TER OPRAVLJA DRUGA DELA IN NALOGE V SKLADU Z LETNIM DELOVNIM NAČRTOM PO NAVODILIH VODSTVA, urejevalniki... OSNOVNA ŠOLA DOBRAVLJE.
 • : DELAVCI ZA POMOČ PRI POUKU, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, SPREMLJANJE UČENCA PRI POUKU IN OSTALIH ŠOLSKIH DEJAVNOSTIH, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče, Gre za zaposlitev... Osnovna šola Karla Destovnika-Kajuha Šoštanj.
 • : SPREMLJEVALEC GIBALNO OVIRANIH OTROK V VRTCU, Določen čas, 12 mesecev oz. 31.08.2018, polni delovni čas, 40 ur, POMOČ OTROKU PRI OSEBNI HIGIENI, OBLAČENJU, HRANJENJU IN VARNEM GIBANJU. FIZIČNA POMOČ OTROKU OB PRIHODU IN ODHODU IZ VRTCA, POMOČ PRI PRAVILNI NAMESTITVI, DVIGOVANJU, PRELAGANJE... KRANJSKI VRTCI.
 • : DELAVCI ZA POMOČ PRI POUKU, Določen čas oz. 31.5.2018, skrajšan delovni čas, 30 ur, ASISTENT ZA DELO Z UČENCI S POSEBNIMI POTREBAMI V. (M/Ž), Priložiti je potrebno DOKAZILO, da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,... OSNOVNA ŠOLA ŽELEZNIKI.
 • : SPREMLJEVALEC GIBALNO OVIRANIH OTROK V VRTCU, Določen čas, 9 mesecev, skrajšan delovni čas, 30 ur, PROJEKT: ZAPOSLOVANJE ASISTENTOV ZA DELO Z OTROKI S POSEBNIMI POTREBAMI V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, Kandidat mora izpolnjevati... VZGOJNOVARSTVENI ZAVOD KEKEC GROSUPLJE.
 • : SPREMLJEVALEC GIBALNO OVIRANIH OTROK V ŠOLI, Določen čas oz. OD 1.9.2017 DO 31.5.2018, skrajšan delovni čas, 30 ur, ASISTENT ZA DELO Z OTROKI S POSEBNIMI POTREBAMI V VIZ, urejevalniki besedil - osnovno, slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče, STAROST DO... OSNOVNA ŠOLA NARODNEGA HEROJA RAJKA HRASTNIK.
 • : DELAVCI ZA POMOČ PRI POUKU, Določen čas, 10 mesecev oz. 30.6.2018, skrajšan delovni čas, 30 ur, PO NAVODILIH STROKOVNEGA DELAVCA POMAGA OTROKU, GA VSPODBUJA, SE UMAKNE Z OTROKOM IZ PROSTORA ČE JE POTREBNO, POMAGA PRI UPORABI DIDAKTIČNIH PRIPOMOČKOV., slovenski jezik razumevanje tekoče,... OSNOVNA ŠOLA JANEZA KUHARJA RAZKRIŽJE.
 • : DELAVCI ZA POMOČ PRI POUKU, Določen čas, 9 mesecev oz. DO 31. 5. 2018, skrajšan delovni čas, 30 ur, POMOČ OTROKU S POSEBNIMI POTREBAMI PRI POUKU, urejevalniki besedil - osnovno, slovenski jezik razumevanje zelo dobro, govorjenje zelo dobro, pisanje zelo dobro, Kandidati morajo izpolnjevati... OSNOVNA ŠOLA RUDOLFA MAISTRA.
 • : DELAVCI ZA POMOČ PRI POUKU, Določen čas, 9 mesecev oz. od 1. 9. 2017 do 31. 5. 2018, skrajšan delovni čas, 30 ur, POMOČ DIJAKU PRI POUKU, SPODBUDA, NUDENJE POMOČ PRI ZAPISOVANJU UČNE SNOVI, SPREMSTVO, POMOČ STROKOVNEMU DELAVCU, POVEZOVANJE, POMOČ PRI UPORABI DIDAKTIČNIH PRIPOMOČKOV,... SREDNJA ŠOLA ZA OBLIKOVANJE MARIBOR.
 • : SPREMLJEVALEC GIBALNO OVIRANIH OTROK V ŠOLI, Nedoločen čas , skrajšan delovni čas, 20 ur, SPREMLJEVALEC OTROKA V ŠOLI., urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, računalniško oblikovanje - osnovno, slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje... OSNOVNA ŠOLA KOŠANA.
 • : DELAVCI ZA POMOČ PRI POUKU, Določen čas, 10 mesecev oz. 30.6.2018, skrajšan delovni čas, 30 ur, ASISTENT POMOČNIK V SKUPINAH, slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče, POTRDILO O NEKAZNOVANJU, STAROST DO VKLJUČNO 29 LET. Zaposlitev na delovnem mestu se... OSNOVNA ŠOLA JELA JANEŽIČA.
 • : DELAVCI ZA POMOČ PRI POUKU, Določen čas, 9 mesecev oz. do 31.5.2018, skrajšan delovni čas, 30 ur, DELO Z UČENCI S POSEBNIMI POTREBAMI, DELO PO NAVODILIH STROKOVNEGA DELAVCA ZA POMOČ. DELO Z UČENCI V RAZREDU, POMOČ PRI SLEDENJU PRI POUKU, POMOČ PRI ZAPISOVANJU UČNE SNOVI, POMOČ PRI... OSNOVNA ŠOLA GUSTAVA ŠILIHA LAPORJE.
 • : DELAVCI ZA POMOČ PRI POUKU, Določen čas, 9 mesecev, skrajšan delovni čas, 30 ur, V OKVIRU PROJEKTA BO ASISTENT LAHKO VKLJUČEN V VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNO DELO KOT NEKDO, KI BO PRISOTEN V RAZREDU OZIROMA SKUPINI, IN BO PO NAVODILIH STROKOVNEGA DELAVCA POMAGAL OTROKU S POSEBNIMI POTREBAMI... OSNOVNA ŠOLA RAČE.
 • : DELAVCI ZA POMOČ PRI POUKU, Določen čas, 10 mesecev, skrajšan delovni čas, 30 ur, DELO Z OTROKI S POSEBNIMI POTREBAMI, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno, programiranje - osnovno, poznavanje operacijskih sistemov - osnovno,... OSNOVNA ŠOLA SLIVNICA PRI CELJU.
 • : DELAVCI ZA POMOČ PRI POUKU, Določen čas, 12 mesecev, skrajšan delovni čas, 32 ur, LABORANT V PROGRAMU FOTOGRAFSKI TEHNIK, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno, računalniško oblikovanje - zahtevno, angleški jezik razumevanje... SREDNJA ŠOLA ZA OBLIKOVANJE IN FOTOGRAFIJO LJUBLJANA.
 • : SPREMLJEVALEC GIBALNO OVIRANIH OTROK V ŠOLI, Določen čas, 9 mesecev, skrajšan delovni čas, 30 ur, POMOČ OTROKU S POSEBNIMI POTREBAMI PRI POUKU., urejevalniki besedil - zahtevno, delo s preglednicami - zahtevno, slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče,... OSNOVNA ŠOLA DR. LJUDEVITA PIVKA.
 • : SPREMLJEVALEC GIBALNO OVIRANIH OTROK V ŠOLI, Določen čas, 9 mesecev, skrajšan delovni čas, 30 ur, POMOČ UČENCEM S POSEBNIMI POTREBAMI V ODDELKU, POMOČ PRI SLEDENJU POUKA, ZAPISOVANJE UČNE POMOČI, SPREMSTVO NA DNEVIH DEJAVNOSTI, INDIVIDUALNO DELO PO NAVODILU STROKOVNEGA DELAVCA, urejevalniki... OSNOVNA ŠOLA SIMONA JENKA KRANJ.
 • : DELAVCI ZA POMOČ PRI POUKU, Določen čas oz. OD 1.9.2017 DO 31.5.2018, skrajšan delovni čas, 30 ur, NUDENJE POMOČI OTROKOM S POSEBNIMI POTREBAMI, poznavanje računalniških omrežij - osnovno, slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče, Zaželene so izkušnje... OSNOVNA ŠOLA GLAZIJA.
 • : SPREMLJEVALEC GIBALNO OVIRANIH OTROK V ŠOLI, Določen čas oz. 31. 5. 2018, skrajšan delovni čas, 30 ur, POMOČ OTROKOM S POSEBNIMI POTREBAMI, VZPODBUDA IN POMOČ PRI ZAPISOVANJU UČNE SNOVI, POMOČ PRI UPORABI DIDAKTIČNIH PRIPOMOČKOV., urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami... OSNOVNA ŠOLA ANTONA GLOBOČNIKA POSTOJNA.
 • : SPREMLJEVALEC GIBALNO OVIRANIH OTROK V ŠOLI, Določen čas, 9 mesecev, skrajšan delovni čas, 30 ur, POMOČ UČENCEM S SLADKORNO BOLEZNIJO., slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče, POTRDILO O NEKAZNOVANOSTI, POTREBNE SO IZKUŠNJE ZA DELO Z UČENCI S POSEBNIMI... OSNOVNA ŠOLA MIRANA JARCA.
 • : SPREMLJEVALEC GIBALNO OVIRANIH OTROK V ŠOLI, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 10 mesecev oz. 30. 6. 2018, skrajšan delovni čas, 30 ur, POMOČ OTROKU S POSEBNIMI POTREBAMI PO NAVODILU STROKOVNEGA DELAVCA, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, slovenski jezik... OSNOVNA ŠOLA BREZOVICA PRI LJUBLJANI.
 • : SPREMLJEVALEC GIBALNO OVIRANIH OTROK V ŠOLI, Določen čas oz. od 1.9.2017 do 5.7.2018, skrajšan delovni čas, 30 ur, ASISTENCA IN POMOČ OTROKOM S POSEBNIMI POTREBAMI V OKVIRU POUKA IN IZVEN, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, Aktivno znanje slovenskega jezika,... OSNOVNA ŠOLA DUŠANA BORDONA SEMEDELA-KOPER SCUOLA ELEMENTARE DUŠAN BORDON SEMEDELLA-CAPODISTRIA.
 • : DELAVCI ZA POMOČ PRI POUKU, Določen čas, 9 mesecev oz. 1.9.2017-31.5.2018, skrajšan delovni čas, 30 ur, PO NAVODILIH STROKOVNEGA DELAVCA POMOČ OTROKOM S POSEBNIMI POTREBAMI ( POMOČ SLEDITI POUKU, POMOČ PRI ZAPISOVANJU SNOVI, SPODBUDA,....) IN PO POTREBI POMOČ STROKOVNIM DELAVCEM.,... OSNOVNA ŠOLA JANKA GLAZERJA RUŠE.
 • : SPREMLJEVALEC GIBALNO OVIRANIH OTROK V ŠOLI, Določen čas, 10 mesecev oz. od 1/9-17 do 30/6-18, skrajšan delovni čas, 30 ur, NALOGE SPREMLJEVALCA GIBALNO OVIRANIH UČENCEV IN DIJAKOV SO GLEDE NA RAZPOREDITEV VEZANE NA FIZIČNO POMOČ ENEMU GIBALNO OVIRANEMU OTROKU OZ. MLADOSTNIKU ALI CELEMU... CENTER ZA IZOBRAŽEVANJE, REHABILITACIJO IN USPOSABLJANJE KAMNIK.
 • : SPREMLJEVALEC GIBALNO OVIRANIH OTROK V ŠOLI, Določen čas, 12 mesecev oz. od 1.9.2017 do 31.8.2018, skrajšan delovni čas, 30 ur, NUDENJE UČNE IN FIZIČNE POMOČI DIJAKU (DOLŽAN SKRBETI, DA GIBALNO OVIRAN DIJAK NEMOTENO SLEDI POUKU), SODELOVANJE S PEDAGOŠKIMI, SVETOVALNIMI DELAVCI IN... SREDNJA GRADBENA ŠOLA IN GIMNAZIJA MARIBOR.
 • : SPREMLJEVALEC GIBALNO OVIRANIH OTROK V ŠOLI, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, SPREMLJANJE IN POMOČ UČENCU., urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, računalniško oblikovanje - osnovno, slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče,... OSNOVNA ŠOLA LUCIJA SCUOLA ELEMENTARE LUCIA.
 • : LABORANT V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU, Nedoločen čas , skrajšan delovni čas, 11 ur, POMOČ PRI ORGANIZACIJI POUKA NARAVOSLOVNIH PREDMETOV, urejevalniki besedil - zahtevno, delo s preglednicami - zahtevno, delo z bazami podatkov - osnovno, programiranje - osnovno, poznavanje računalniških... OSNOVNA ŠOLA BRASLOVČE.