Ir a la versión más ligera, para móviles
en Español in English auf Deutsch en Français ...

28 ofertas de trabajo de 'Secretarios administrativos y ejecutivos' en Eslovenia.

 • : POSLOVNI SEKRETARJI, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, PRIPRAVA PODATKOV IN INFORMACIJ Z DELOVNEGA PODROČJA, IZVAJANJE NALOG S PODROČJA PISARNIŠKEGA POSLOVANJA, OPRAVLJANJE ADMINISTRATIVNO TEHNIČNIH NALOG Z DELOVNEGA PODROČJA, DRUGE NALOGE PO ODREDBI ŽUPANA ALI DIREKTORJA... OBČINA DUPLEK.
 • : POSLOVNI SEKRETARJI, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, POSLOVNA KORESPONDENCA S POSLOVNIMI PARTNERJI V TUJINI, SKRB ZA AŽURNO OBDELAVO DOKUMENTOV V PREDPISANIH ROKIH, VODENJE IN OBDELAVA VHODNE IN IZHODNE POŠTE, IZDAJA IN OBRAČUN POTNIH NALOGOV,... MIH WORK, varjenje, gradbeništvo in storitve, d.o.o.
 • : PROJEKTNI TAJNIK, poskusno delo 3 mesece, Določen čas oz. 31. 10. 2022, polni delovni čas, 40 ur, KOORDINACIJA IN IZVEDBA EVROPSKIH IN DRUGIH PROJEKTOV (ADMINISTRATIVNO, FINANČNO, ORGANIZACIJSKO IN VSEBINSKO), OBLIKOVANJE IN IZDELAVA PROJEKTNIH NALOG ZA IZVEDBO PROJEKTOV ALI PRIREDITEV,... Muzej za arhitekturo in oblikovanje.
 • : PROJEKTNI TAJNIK, poskusno delo 3 mesece, Določen čas oz. 31. 10. 2022, polni delovni čas, 40 ur, KOORDINACIJA IN IZVEDBA EVROPSKIH IN DRUGIH PROJEKTOV (ADMINISTRATIVNO, FINANČNO, ORGANIZACIJSKO IN VSEBINSKO), OBLIKOVANJE IN IZDELAVA PROJEKTNIH NALOG ZA IZVEDBO PROJEKTOV ALI PRIREDITEV,... Muzej za arhitekturo in oblikovanje.
 • : POSLOVNI SEKRETAR, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , skrajšan delovni čas, 20 ur, SAMOSTOJNA PRIPRAVA IN ORGANIZACIJA SESTANKOV TER SEJ ORGANOV, ADMINISTRATIVNA POMOČ, PISANJE ZAPISNIKOV, VODENJE POSTOPKA IMENOVANJA DIREKTORJA, VOLITEV V SVET ZAVODA, KADROVSKIH POSTOPKOV, VODENJE... CENTER ZA SOCIALNO DELO KOPER.
 • : POSLOVNI SEKRETARJI, Določen čas, 3 mesece oz. Možnost podaljšanja v nedoločen čas, polni delovni čas, 40 ur, TAJNIŠKA DELA, VODENJE EVIDENC, KONTROLA STROŠKOV, RAZISKAVA TRGA, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, angleški jezik razumevanje zelo dobro, govorjenje... STILI GROUP, trgovina in storitve, d.o.o.
 • : POSLOVNI SEKRETAR, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, PREDVSEM BO DELAVEC/KA OPRAVLJALA NALOGE KOT SO PISANJE PONUDB V CIRILICI, KOMUNICIRANJE S TUJIMI STRANKAMI, POLEG TEGA PA TUDI SPREJEM, RAZDELJEVANJE IN ARHIVIRANJE POŠTE (TUDI SKENIRANJE); OBDELAVA DOKUMENTACIJE; PLANIRANJE... ANTILA, elektroinstalacije, inženiring in trgovina, d.o.o.
 • : POSLOVNI SEKRETAR, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, DELOVNE NALOGE IZBRANEGA KANDIDATA BODO: - ADMINISTRATIVNA POMOČ DIREKTORJU NA VSEH POSLOVNIH PODROČJIH, ORGANIZACIJA POSLOVNIH DOGODKOV, MEDNARODNIH SESTANKOV, POTOVANJ IN DRUGIH AKTIVNOSTI ,... CMA CGM POMORSKA AGENCIJA SLOVENIJA, D.O.O.
 • : POSLOVNI SEKRETARJI, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, KOMUNIKACIJA S STRANKAMI, VPISOVANJE POŠTE TER VSA OSTALA ADMINISTRATIVNA DELA, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno, slovenski jezik razumevanje... Nina Šibila - odvetnica.
 • : POSLOVNI SEKRETAR, poskusno delo 2 meseca, Določen čas oz. do 05.08.2020, skrajšan delovni čas, 20 ur, IZVAJANJE DEL IN NALOG V TAJNIŠTVU PREDSTOJNIKA TEHNIČNO-OSKRBOVALNE SLUŽBE PO NALOGU NADREJENEGA, VODENJE TERMINSKIH NAČRTOV DELOVNIH OBVEZNOSTI PREDPOSTAVLJENIH, SPREJEMANJE POŠTE... SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. FRANCA DERGANCA NOVA GORICA.
 • : POSLOVNI SEKRETAR, poskusno delo 5 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, OPIS DEL IN OPRAVIL: ADMINISTRATIVNO PODROČJE: -SPREJEM IN ODPREMA POŠTE, VODENJE DELOVODNIKA, -KLASIFICIRANJE PRISPELE IN V ARHIVU NASTALE DOKUMENTACIJE, -PISANJE NAROČILNIC IN POTNIH NALOGOV, -VODENJE... ZGODOVINSKI ARHIV LJUBLJANA.
 • : POSLOVNI SEKRETAR, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, OPIS DELA IN NALOG: RAČUNOVODSKO ZNANJE, ARHIVIRANJE, SHRANJEVANJE IN OBLIKOVANJE DOKUMENTOV, VODENJE RAZLIČNIH EVIDENC IN ARHIVA, SESTAVA DOPISOV IN POSLOVNIH PISEM IN ODGOVOROV NA NJE TER DRUGA PODOBNA... AlpInvest poslovno upravljanje investicij d.o.o.
 • : POSLOVNI SEKRETAR, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, ORGANIZIRANJE IN KOORDINIRANJE SLUŽBENIH POTI IN SKRBNIŠTVO NAD RAČUNI, IZVAJANJE ENOSTAVNEJŠIH POSTOPKOV JAVNEGA NAROČANJA DO RAVNI NAROČILNIC, KOORDINIRANJE IZVAJANJA MANJ ZAHTEVNIH NALOG, IZDELOVANJE... MINISTRSTVO ZA FINANCE.
 • : POSLOVNI SEKRETARJI, Določen čas, 6 mesecev oz. z možnostjo podaljšanja., polni delovni čas, 40 ur, NAČRTOVANJE, ORGANIZIRANJE IN VODENJE DELOVNIH PROCESOV V TAJNIŠTVU VODENJE IN ORGANIZIRANJE SESTANKOV ZA DIREKTORJA TER ČLANE POSLOVODNEGA SVETA ADMINISTRATIVNA IN TEHNIČNA PODPORA... SPLOŠNA BOLNIŠNICA SLOVENJ GRADEC.
 • : POSLOVNI SEKRETAR, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, STROKOVNO OZIROMA TEHNIČNO ZAHTEVNE NALOGE S PODROČJA POSLOVNE KOMUNIKACIJE TER POSLOVNIH DOGODKOV, VKLJUČNO Z VODENJEM EVIDENC TER SPREMLJANJEM ROKOV ZA IZVEDBO POSAMEZNIH NALOG, - PRIPRAVA... JAVNI HOLDING LJUBLJANA, D.O.O., DRUŽBA ZA IZVAJANJE STROKOVNIH IN RAZVOJNIH NALOG NA PODROČJU GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB.
 • : STROKOVNI SODELAVEC ZA KOORDINACIJO PROJEKTOV, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, SODELOVANJE V PROJEKTIH IN PRI PRIPRAVI POROČIL, OPRAVLJANJE ZAHTEVNIH NALOG NA OŽJEM DELOVNEM PODROČJU, PRIPRAVLJANJE ANALIZ RAZVOJNIH PROJEKTOV, INFORMACIJ IN DRUGIH... Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti.
 • : POSLOVNI SEKRETARJI, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, OPRAVLJANJE ADMINISTRATIVNIH IN DRUGIH TAJNIŠKIH DEL ZA PRODEKANA VODJA ENOTE IN TAJNIKA FAKULTETE, SPREJEMANJE IN RAZDELJEVANJE POŠTE IN VODENJE POŠTNE EVIDENCE ZA ENOTO, VODENJE RAZNIH EVIDENC IN... UNIVERZA V LJUBLJANI, TEOLOŠKA FAKULTETA.
 • : POSLOVNI SEKRETAR, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, KOORDINIRANJE POSLOVNIH STIKOV; KOORDINIRANJE IZVAJANJA ENOSTAVNEJŠIH NALOG; VODENJE EVIDENC; SODELOVANJE PRI UREJANJU DOKUMENTARNEGA IN ARHIVSKEGA GRADIVA; POMOČ PRI IZDAJI ODLOČB O POSLOVANJU GOSTINSKIH... OBČINA HOČE - SLIVNICA.
 • : POSLOVNI SEKRETAR, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, Splošna administrativna in organizacijska dela, delo s programom strate, fakturiranje, vodenje dokumentacije in postopka uvoza in izvoza, ostala deal po navodilu nadrejenih., urejevalniki besedil... ALPREM OPREMA PROIZVODNJA IN STORITVE, D.O.O.
 • : POSLOVNI SEKRETARJI, poskusno delo 6 mesecev, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, - SPREJEM STRANK, - PISNA IN TELEFONSKA KOMUNIKACIJA S STRANKAMI, - SPREJEM, RAZPOREJANJE IN SKENIRANJE POŠTE, - SESTAVLJANJE IN PRIPRAVLJANJE PONUDB IN RAČUNOV, - SKRB ZA BLAGAJNO, - SKRB... DATA, poslovne storitve, d.o.o.
 • : POSLOVNI SEKRETAR, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, OPRAVLJANJE ADMINISTRATIVNIH DEL V ZVEZI S POSLOVNO DOKUMENTACIJO, UREJANJE KADROVSKIH ZADEV, IZDELAVA POROČIL S PODROČJA RAČUNOVODSTVA ZA ZUNANJE IN NOTRANJE UPORABNIKE, SODELOVANJE PRI RAZVIJANJU INFORMACIJSKIH... PIŠEK - VITLI KRPAN proizvodnja kmetijskih in gozdarskih strojev, d.o.o.
 • : POSLOVNI SEKRETAR, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 3 mesece oz. do 31.8.2017, polni delovni čas, 40 ur, SPRJEM KLICEV, ODGOVARJANJE NA POVPRAŠEVANJE STRANK, TELEFONSKO IN PO MAILU, FAKTURIRANJE, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, angleški jezik razumevanje... VICTURA, prodaja fitnes opreme,d.o.o.
 • : POSLOVNI SEKRETAR, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, ZAGOTAVLJA TEHNIČNO KOORDINACIJO IZVAJANJA NALOG, POVEZANIH Z DELOM FISKALNEGA SVETA, SODELUJE S SLUŽBAMI RAČUNSKEGA SODIŠČA PRI IZVAJANJU ADMINISTRATIVNO TEHNIČNIH NALOG, SODELOVANJE PRI IZVEDBI... FISKALNI SVET.
 • : POSLOVNI SEKRETARJI, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 60 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, - POMOČ VODJI PROJEKTOV PRI PRIPRAVI PROJEKTOV - ZBIRANJE INFORMACIJ ZA PRIPRAVO PROJEKTA PO NALOGU VODJE PROJEKTA - PISANJE ENOSTAVNEJŠIH BESEDIL PROJEKTA - SKRB ZA VARNO DELO - POMOČ PRI... BSC, POSLOVNO PODPORNI CENTER, D.O.O., KRANJ.
 • : POSLOVNI SEKRETAR, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, POTEK DELAVNIKA IN POTREBNA ZNANJA: 1. ODGOVARJANJE MAILOV (SALES SUPPORT) V ANGLEŠKEM JEZIKU. POSREDOVANJE INFORMACIJ O DOBAVNEM ROKU BLAGA (SODELOVANJE S PROIZVODNJO), POMOČ STRANKAM PRI ODDAJI... EMRAX, razvoj in proizvodnja elektromotorjev, generatorjev ter drugih pogonskih sistemov, d.o.o.
 • : POSLOVNI SEKRETAR, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, SPLOŠNO PISARNIŠKO DELO, VNAŠANJE PODATKOV V PROGRAM ZA PROIZVODNJO - PROGRAM SAP, PODPORA MATIČNEGA PODJETJA V AVSTRIJI, urejevalniki besedil - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno, nemški jezik... SAMPL VZMETI, proizvodnja, d.o.o.
 • : POSLOVNI SEKRETAR, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, PRIPRAVA PODATKOV ZA IZRAČUN PLAČ V ENOTI DU SEVNICA PRIPRAVA IN IZPLAČILO POKOJNIN, VODENJE EVIDENCE VODENJE GLAVNE IN DEPOZITNE BLAGAJNE IZPOLNJEVANJE BOLNIŠKIH OBRAZCEV, OBRAZCEV ZA OTROŠKE DODATKE, PODATKI ZA... DOM UPOKOJENCEV IN OSKRBOVANCEV IMPOLJCA.
 • : POSLOVNI SEKRETARJI, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, OPRAVLJANJE DEL IN NALOG POSLOVNEGA SEKRETARJA, urejevalniki besedil - zahtevno, delo s preglednicami - zahtevno, delo z bazami podatkov - osnovno, PRILOŽITI POTRDILO OD MINISTRSTVA ZA PRAVOSODJE IZ KAZENSKE EVIDENCE O NEKAZNOVANOSTI OSNOVNA ŠOLA VIDEM.