Ir a la versión más ligera, para móviles
en Español in English auf Deutsch en Français ...

20 ofertas de trabajo de 'Profesionales del trabajo social' en Eslovenia.

 • : SOCIALNI DELAVEC, Določen čas, 6 mesecev, skrajšan delovni čas, 25 ur, IZVAJA NAJZAHTEVNEJŠE NALOGE PO ZAKONU, UKREPE IN JAVNA POOBLASTILA, IZVAJA STORITVE IN SODELUJE Z DRUGIMI IZVAJALCI STORITEV IN PROGRAMOV, SODELOVANJE V INTERNIH IN MEDINSTITUCIONALNIH TIMIH, IZDAJANJE POTRDIL, VODENJE... CENTER ZA SOCIALNO DELO KRANJ.
 • : SOCIALNI DELAVEC V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 24 mesecev, skrajšan delovni čas, 20 ur, DELAVEC OPRAVLJA DELA IN NALOGE DOLOČENE Z LETNIM DELOVNIM NAČRTOM ZAVODA, V SKLADU Z ODREDBO RAVNATELJA, V SKLADU S PREDPISI, PREDVSEM PA: SODELUJE Z OSTALIMI STROKOVNIMI... VZGOJNO - IZOBRAŽEVALNI ZAVOD FRANA MILČINSKEGA SMLEDNIK.
 • : SOCIALNI DELAVEC, Določen čas, 6 mesecev oz. 31.03.2018, polni delovni čas, 40 ur, PRIPRAVNIK - IZVAJANJE STORITEV IN JAVNIH POOBLASTIL PROGRAM PRIPRAVNIŠTVA TEMELJI NA DOLOČBAH ZAKONA O SOCIALNEM VARSTVU, PRAVILNIKA O PRIPRAVNIŠTVU NA PODROČJU SOCIALNEGA VARSTVA, UPOŠTEVA KOLEKTIVNO... CENTER ZA SOCIALNO DELO ŠENTJUR PRI CELJU.
 • : SOCIALNI DELAVEC V ZDRAVSTVU, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 33 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, IZVAJANJE, ORGANIZIRANJE IN KOORDINIRANJE NAJZAHTEVNEJŠIH NALOG NA PODROČJU DELA, PRIPRAVA PROGRAMA DELA NA POSAMEZNEM PODROČJU, IZVAJANJE NALOG SKLADNO S PROGRAMOM DELA, PRIPRAVA... NACIONALNI INŠTITUT ZA JAVNO ZDRAVJE.
 • : STROKOVNJAKI ZA SOCIALNO DELO IN SVETOVANJE, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, ZBIRA IN ODVZEMA SOCIALNO ANAMNEZO PACIENTA, UREJA PACIENTOVE SOCIALNE PROBLEME IN PRAVICE, SESTAVLJA SOCIALNA POROČILA IN MNENJA, IZVAJA TERENSKO SOCIALNO OBRAVNAVO PACIENTA, IZVAJA SKUPINSKO... PSIHIATRIČNA BOLNIŠNICA BEGUNJE.
 • : SOCIALNI DELAVEC, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, SVETOVALNO DELO NA PODROČJU NASILJA, ZAGOVORNIŠTVO, PREDSTAVITVE V JAVNOSTI, urejevalniki besedil - zahtevno, delo s preglednicami - zahtevno, angleški jezik razumevanje zelo dobro, govorjenje... DRUŠTVO ZA NENASILNO KOMUNIKACIJO.
 • : STROKOVNJAKI ZA SOCIALNO DELO IN SVETOVANJE, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 10 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, STROKOVNO DELO NA PROGRAMU »ZMANJŠEVANJE ŠKODLJIVIH POSLEDIC KLUBSKIH DROG MED MLADIMI«, -RAZVOJ STORITEV TERENSKEGA DELA PO DRŽAVI V LOKALNIH OKOLJIH, -TERENSKO DELO,-SODELOVANJE... SLOVENSKO ZDRUŽENJE ZA ZMANJŠEVANJE ŠKODLJIVIH POSLEDIC DROG - DROGART - SOCIALNO PODJETJE.
 • : SOCIALNI PEDAGOG V SOCIALNEM VARSTVU, poskusno delo 4 mesece, Določen čas oz. 1.8.2017-31.7.2019, polni delovni čas, 40 ur, OPRAVLJANJE DEL IN NALOG SPECIALNEGA PEDAGOGA V OKVIRU PROJEKTA CELOSTNA OBRAVNAVA OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI IN NJIHOVIH DRUŽIN, urejevalniki besedil - osnovno,... ZDRAVSTVENI DOM CELJE.
 • : SOCIALNI DELAVEC, poskusno delo 4 mesece, Določen čas oz. 1.8.2017-31.7.2019, polni delovni čas, 40 ur, OPRAVLJANJE DEL IN NALOG SOCIALNEGA DELAVCA V OKVIRU PROJEKTA CELOSTNA OBRAVNAVA OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI IN NJIHOVIH DRUŽIN, slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče,... ZDRAVSTVENI DOM CELJE.
 • : SOCIALNI DELAVEC, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, SPREJEMA DRUŽINE V OSKRBO, TIMSKO PRIPRAVLJA NAČRT OSKRBE DRUŽINE IN OBLIKO DELA ZA POSAMEZNE UPORABNIKE, SPREMLJA PSIHOSOCIALNE, DUHOVNE IN MATERIALNE/FINANČNE POTREBE BOLNIKA OZ. DRUŽINE, SEZNANJA... SLOVENSKO DRUŠTVO HOSPIC.
 • : SOCIALNI DELAVEC ZA DELO Z OSEBAMI S POSEBNIMI POTREBAMI, Določen čas oz. 31.5.2018, skrajšan delovni čas, 30 ur, SPREMLJANJE IN POMOČ OTROKU S POSEBNIMI POTREBAMI PO NAVODILIH STROKOVNEGA DELAVCA, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov -... I. OSNOVNA ŠOLA CELJE.
 • : SOCIALNI DELAVEC, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, IZVAJANJE ORGANIZACIJSKO STROKOVNIH IN KOORDINATIVNIH NALOG V MLADINSKEM CENTRU ZA OTROKE IN MLADOSTNIKE NAČRTOVANJE, VODNJE IN IZVAJANJE AKTIVNOSTI, PRIPRAVLJANJE PROGRAMOV ZA JAVNE RAZPISE, DRUGE NALOGE, urejevalniki... CENTER ZA SOCIALNO DELO TRŽIČ.
 • : SKUPINSKI HABILITATOR, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, IZVAJANJE POSEBNEGA PROGRAMA VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA, PROGRAMA VODENJA, VARSTVA IN ZAPOSLOVANJA POD POSEBNIMI POGOJI TER PROGRAMOV DEJAVNOSTI IN ZAPOSLITVE V INSTITUCIONALNEM VARSTVU, DRUGEGA STROKOVNEGA... CENTER ZA USPOSABLJANJE, DELO IN VARSTVO DOLFKE BOŠTJANČIČ, DRAGA.
 • : SOCIALNI DELAVEC, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, IZVAJANJE UKREPOV IN JAVNA POOBLASTILA NA PODROČJU VARSTVA OGROŽENIH OTROK, SPREJEMANJE, NAMEŠČANJE, ORGANIZIRANJE BIVANJA IN VODENJE STROKOVNE POMOČI OTROKOM IN MLADOSTNIKOM V KRIZNIH SITUACIJAH, SODELOVANJE Z DRUGIMI INŠTITUCIJAMI,... CENTER ZA SOCIALNO DELO KOPER.
 • : SOCIALNI DELAVEC, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, VPISI NOVINCEV V OSNOVNO IN SREDNJO ŠOLO, SPREJEMI NOVIH UČENCEV, PRIPRAVA INDIVIDUALIZIRANIH PROGRAMOV, KOORDINACIJA OBLIKOVANJA INDIVIDUALIZIRANEGA PROGRAMA V ZAČETNI FAZI, SPREMLJANJE, EVALVIRANJE... CENTER ZA IZOBRAŽEVANJE, REHABILITACIJO IN USPOSABLJANJE KAMNIK.
 • : STROKOVNJAKI ZA SOCIALNO DELO IN SVETOVANJE, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, IZVAJANJE NAJZAHTEVNEJŠIH NALOG PO ZAKONU, UKREPOV IN JAVNIH POOBLASTIL. SVETOVANJE V POSTOPKU, IZVAJANJE UKREPOV, IZVRŠEVANJE ODLOČBE. IZVAJANJE STORITVE TER SODELOVANJE Z DRUGIMI IZVAJALCI STORITEV... CENTER ZA SOCIALNO DELO KAMNIK.
 • : SOCIALNI DELAVEC, Določen čas oz. prenehanja mandata direktorice, polni delovni čas, 40 ur, IZVAJA NAJZAHTEVNEJŠE NALOGE, KI POMENIJO UGOTAVLJANJE DEJANSKEGA STANJA, VODI POSTOPKE, ODLOČBA O PRAVICAH IN OBVEZNOSTIH, SVETUJE V POSTOPKIH, IZVAJA UKREPE, IZVRŠUJE ODLOČBE, SODELUJE Z ZUNANJIMI... CENTER ZA SOCIALNO DELO JESENICE.
 • : SOCIALNI DELAVEC, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, GRE ZA KOMBINIRANO DELOVNO MESTO SOCIALNEGA DELAVCA IN ANIMATORJA: UVAJALNI IN INFORMATIVNI STIKI PRED SPREJEMOM, SPREJEM VLOG, PRIPRAVA ZA ODLOČANJE, PRIPRAVA ODLOČB, SPREJEM IN POMOČ PRI VKLJUČEVANJU... DOM UPOKOJENCEV ŠMARJE PRI JELŠAH.
 • : SOCIALNI DELAVEC, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, IZVAJA NAJZAHTEVNEJŠE NALOGE PO ZAKONU, UKREPE IN JAVNA POOBLASTILA, IZVAJA STORITVE IN SODELUJE Z DRUGIMI IZVAJALCI STORITEV TER PROGRAMOV, SODELUJE Z INŠTITUCIJAMI PRI VODENJU POSAMEZNIH POSTOPKOV, VODI... CENTER ZA SOCIALNO DELO LJUBLJANA ŠIŠKA.
 • : STROKOVNJAKI ZA SOCIALNO DELO IN SVETOVANJE, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, SOCIALNI DELAVEC ZA DELO Z DRUŽINAMI, POSAMEZNIKI, STARIMI, KI SO MATERIALNO OGROŽENI IN SVETOVALNO DELO Z NJIMI, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami... ŠKOFIJSKA KARITAS LJUBLJANA.