Ir a la versión más ligera, para móviles
en Español in English auf Deutsch en Français ...

26 ofertas de trabajo de 'Contables' en Eslovenia.

 • : RAČUNOVODJA, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , skrajšan delovni čas, 20 ur, - KONTROLIRANJE IN KNJIŽENJE FINANČNE DOKUMENTACIJE, - IZSTAVLJANJE RAČUNOV IN ZAHTEVKOV, - VODENJE EVIDENCE DROBNEGA INVENTARJA IN OSEBNIH ZADOLŽITEV, - SPREMLJANJE REALIZACIJE PORABE FINANČNIH SREDSTEV,... Zavod za gozdove Slovenije.
 • : RAČUNOVODJA, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, NAČRTUJE, IZVAJA IN VODI DELA V RAČUNOVODSTVU, IZRAČUNAVA PLAČE IN DRUGE PREJEMKE, OBRAČUNAVA IN NAKAZUJE PRISPEVKE, DAVKE IN DRUGE TERJATVE, PRIPRAVLJA PODATKE IN ANALIZE ZA NAČRTOVANJE DEJAVNOSTI,... GIMNAZIJA VIČ.
 • : RAČUNOVODJA, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, organiziranje in vodenje dela v knjigovodstvu, finančno poslovanje, obračun DDV, usklajevanje saldakontov, faktur za glavno knjigo, materialno knjigovodstvo, urejevalniki besedil - zahtevno, delo s preglednicami - zahtevno,... KOMUNALNO PODJETJE KAMNIK D.D.
 • : RAČUNOVODJA, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, KONTIRANJE IN KONTROLA KNJIŽENJA DOKUMENTOV V TEMELJNE POSLOVNE KNJIGE (GLAVNA KNJIGA IN DNEVNIK GLAVNE KNJIGE), SPREMLJANJE TERJATEV IN OBVEZNOSTI,VODENJE REGISTRA OSNOVNIH SREDSTEV, ANALITIČNO EVIDENTIRANJE... ADRIATIM, poslovne storitve, d.o.o.
 • : RAČUNOVODJA, Določen čas oz. 20. 8. 2018, skrajšan delovni čas, 25 ur, SAMOSTOJNO DELO V RAČUNOVODSTVU, urejevalniki besedil - zahtevno, delo s preglednicami - zahtevno, delo z bazami podatkov - zahtevno, poznavanje računalniških omrežij - osnovno, poznavanje operacijskih sistemov... ŠOLSKI CENTER ROGAŠKA SLATINA.
 • : DAVČNI SVETOVALEC, Določen čas, 10 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, USPOSABLJANJE ZA SAMOSTOJNO OPRAVLJANJE DELA Z DELOVNEGA PODROČJA, OPRAVLJANJE DRUGIH NALOG PO NAVODILU VODJE OZIROMA MENTORJA.. , Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati s končano pravno smerjo izobrazbe. Zaposlitev... FURS; FINANČNI URAD KOPER.
 • : RAČUNOVODJA, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, ORGANIZIRA IN KOORDINIRA DELO V RAČUNOVODSTVU V SKLADU Z VELJAVNIMI PRAVILNIKI IN STANDARDI TER ZAKONSKIMI PREDPISI, SESTAVLJA BILANCE, RAČUNOVODSKA POROČILA, ZAKLJUČNE RAČUNE TER POSLOVNA IN FINANČNA... OMNIMODO, svetovanje pri razpisih, d.o.o.
 • : RAČUNOVODJA, poskusno delo 3 mesece, Določen čas oz. NADOMEŠČANJE ZAČASNO ODSOTNE DELAVKE, skrajšan delovni čas, 20 ur, OPRAVLJANJE DEL IN NALOG V FINANČNO RAČUNOVODSKI SLUŽBI, POZNAVANJE PREDPISOV S PODROČJA VIZ, FINANC, RAČUNOVODSTVA, PLAČ, DAVKOV, JAVNIH NAROČIL, urejevalniki... VRTEC ANTONA MEDVEDA KAMNIK.
 • : RAČUNOVODJA, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, KNJIŽENJE, KONTIRANJE, OBRAČUN DDV, POROČANJE STATISTIČNIH PODATKOV, POROČANJE BANKI SLOVENIJE, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - zahtevno, delo z bazami podatkov - osnovno, računalniško... CF CONFIDAS, davčno svetovanje, d.o.o.
 • : STROKOVNJAKI ZA RAČUNOVODSTVO, REVIZIJO IPD., poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , skrajšan delovni čas, 6 ur, RAČUNOVODSKA-KNJIGOVODSKA DELA, TER PRIPADAJOČA ADMINISTRACIJA. SAMOSTOJNO DELO. ZNANJE RAČUNOVODSKIH STANDARDOV. , urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami... FLORA VZGOJA IN DISTRIBUCIJA CVETJA, GOSTINSTVO, TRGOVINA, PROIZVODNJA IN STORITVE D.O.O.
 • : RAČUNOVODJA, Določen čas, 13 mesecev oz. 31.08.2018, polni delovni čas, 40 ur, RAČUNOVODSKA DELA, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno, programiranje - osnovno, poznavanje računalniških omrežij - osnovno, poznavanje operacijskih... OSNOVNA ŠOLA DANILE KUMAR.
 • : STROKOVNJAKI ZA RAČUNOVODSTVO, REVIZIJO IPD., poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, PREVERJANJE SKLADNOSTI DOKUMENTOV (RAČUNOV, POGODB, NAROČILNIC, POTNIH NALOGOV) IN SAMOSTOJNO IZVAJANJE NALOG V SKLADU S PREDPISI, KI UREJAJO FINANČNO RAČUNOVODSKO POSLOVANJE... OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU.
 • : RAČUNOVODJA, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, KNJIŽENJE, IZDELAVA BILANC..., urejevalniki besedil - zahtevno, delo s preglednicami - zahtevno, poznavanje računalniških omrežij - osnovno, poznavanje operacijskih sistemov - osnovno, angleški jezik razumevanje... E NALOŽBE finančno in poslovno svetovanje d.o.o.
 • : RAČUNOVODJA, poskusno delo 2 meseca, Določen čas oz. do vrnitve javne uslužbenke s porodniškega dopusta do predvidoma 31.05.2018, polni delovni čas, 40 ur, FINANČNO-RAČUNOVODSKE NALOGE (KNJIŽENJE POSLOVNIH DOGODKOV V PROGRAMSKO APLIKACIJO MFERAC NA PODLAGI PRAVILNO LIKVIDIRANIH DOKUMENTOV;... OKRAJNO SODIŠČE V LJUBLJANI.
 • : RAČUNOVODJA, poskusno delo 3 mesece, Določen čas oz. 21.8.2017 DO 20.8.2018, polni delovni čas, 40 ur, RAČUNOVODJA, urejevalniki besedil - zahtevno, delo s preglednicami - zahtevno, računalniško oblikovanje - zahtevno, slovenski jezik razumevanje zelo dobro, govorjenje zelo dobro, pisanje... ŠOLSKI CENTER NOVO MESTO.
 • : RAČUNOVODJA, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , skrajšan delovni čas, 20 ur, VODENJE POSLOVNIH KNJIG, OBRAČUN PLAČ, IZDELAVA ANALIZ, POROČIL, FINANČNIH NAČRTOV, ARHIVIRANJE, LIKVIDACIJA RAČUNOV, IZDELAVA DOKUMENTACIJE ZA AJPES IN FURS, SKRB ZA ZAKONITOST, TOČNOST IN PRAVILNOST... LJUDSKA UNIVERZA ORMOŽ.
 • : RAČUNOVODJA, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40 ur, NALOGE IN ODGOVORNOSTI: VODENJE GLAVNE KNJIGE IN SKRB ZA USKLAJENOST POMOŽNIH KNJIG Z GLAVNO KNJIGO, OBRAČUN DDV TER USKLAJEVANJE Z OSTALIMI IZVEDENIMI POROČILI, OBRAČUN PLAČ IN OSTALIH PREJEMKOV, KONTIRANJE IN KNJIŽENJE... VODOM storitve d.o.o.
 • : RAČUNOVODJA, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, KNJIŽENJE FAKTUR IN KNJIŽENJE V GLAVNO KNJIGO OBRAČUNAVANJE PLAČ IN OSTALIH PREJEMKOV ZAPOSLENIH IZDELAVA MESEČNIH IN LETNIH RAČUNOVODSKIH IZKAZOV V SKLADU S SRS IZDELAVA DAVČNE BILANCE VODENJE... HERZ, KOVINSKO PREDELOVALNO PODJETJE D.D.
 • : RAČUNOVODJA, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, skrajšan delovni čas, 20 ur, VODENJE POSLOVNIH KNJIG, OBRAČUNAVANJE PLAČ IN DRUGIH STROŠKOV DELA, IZDELAVA ANALIZ, POROČIL, PERIODIČNIH IN ZAKLJUČNIH RAČUNOV, IZDELAVA DAVČNIH OBRAČUNOV, LETNIH DOHODNINSKIH OBRAČUNOV,... KNJIŽNICA FRANCA KSAVRA MEŠKA ORMOŽ.
 • : STROKOVNJAKI ZA RAČUNOVODSTVO, REVIZIJO IPD., poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, VODENJE, NAČRTOVANJE, ORGANIZIRANJE, USKLAJEVANJE IN KONTROLIRANJE DELA PODROČJA; MOTIVIRANJE, SPREMLJANJE RAZVOJA IN UGOTAVLJANJE DELOVNE USPEŠNOSTI SODELAVCEV; PREGLEDOVANJE,... SID - SLOVENSKA IZVOZNA IN RAZVOJNA BANKA, D.D., LJUBLJANA.
 • : RAČUNOVODJA, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, PRIPRAVLJANJE RAČUNOVODSKIH IN DAVČNIH IZKAZOV, TER VSEH VRST OBRAČUNOV IN POROČIL, VSEBINSKO USKLAJEVANJE POSTAVK RAČUNOVODSKIH IZKAZOV, SPREMLJAVA IN IZVEDBA PLAČIL, OBRAČUN PLAČ, POZNAVANJE KONTNEGA PLANA S PODROČJA ZAVAROVALNIŠTVA,... PRO-REM, poslovanje z nepremičninami, d.o.o. Ljubljana - v likvidaciji.
 • : STROKOVNJAKI ZA RAČUNOVODSTVO, REVIZIJO IPD., poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, VODENJE DELOVNEGA PODROČJA (STROŠKOVNO RAČUNOVODSTVO), ZA KATEREGA ODGOVARJA (ORGANIZIRANJE IN NADZOR DELA KOT DOKUMENTACIJE, VODENJE SODELAVCEV, PODAJANJE STROKOVNIH PREDLOGOV... Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana.
 • : RAČUNOVODJA, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, PREVERJANJE SKLADNOSTI DOKUMENTOV (RAČUNOV, POGODB, NAROČILNIC, POTNIH NALOGOV) Z ZAKONSKIMI DOLOČILI, KI UREJAJO TO PODROČJE, IZVAJANJE NALOG V ZVEZI S PRIPRAVO PRORAČUNA IN SPREMLJANJE PORABE PRORAČUNSKIH... OBČINA POLZELA.
 • : RAČUNOVODJA, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, OPRAVLJANJE ZAHTEVNIH NALOG S PODROČJA RAČUNOVODSTVA, SPREMLJAVA POROČIL, SPREMLJAVA STROŠKOV, OBRAČUN PLAČ, PRIPRAVLJANJE RAČUNOVODSKIH IN DAVČNIH IZKAZOV, TER VSEH VRST OBRAČUNOV IN POROČIL, VSEBINSKO USKLAJEVANJE POSTAVK... PRO-REM, poslovanje z nepremičninami, d.o.o. Ljubljana - v likvidaciji.
 • : STROKOVNJAKI ZA RAČUNOVODSTVO, REVIZIJO IPD., poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, VODENJE DELOVNEGA PODROČJA (GLAVNE KNJIGE, DDV), ORGANIZIRANJE IN NADZOR DELA KOT DOKUMENTACIJE, VODENJE SODELAVCEV, PODAJANJE STROKOVNIH PREDLOGOV IN DRUGO POTREBNO SODELOVANJE... Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana.
 • : RAČUNOVODJA, poskusno delo 3 mesece, Določen čas oz. 31.8.2018, polni delovni čas, 40 ur, NAČRTUJE, IZVAJA IN VODI DELA V RAČUNOVODSTVU, ODGOVARJA ZA ZAKONITO, PRAVILNO IN PRAVOČASNO IZVAJANJE DEL IN NALOG FINANČNO-RAČUNOVODSKE SLUŽBE, PRIPRAVLJA PODATKE IN ANALIZE ZA NAČRTOVANJE... Center za komunikacijo, sluh in govor Portorož - Centro per la comunicazione, l'udito e la pronuncia Portorose.