Ir a la versión más ligera, para móviles
en Español in English auf Deutsch en Français ...

43 ofertas de trabajo de 'Otros profesores de música' en Eslovenia.

 • : UČITELJI GLASBE V GLASBENIH ŠOLAH, ZASEBNI VADITELJI GLASBE, Določen čas oz. vrnitve delavke iz porodniškega dopusta, skrajšan delovni čas, 8 ur, IZVAJANJE VZGOJNOIZOBRAŽEVALNEGA IN DRUGEGA DELA V SKLADU Z VELJAVNO ZAKONODAJO IN LDN, urejevalniki besedil - osnovno, delo z bazami podatkov... GLASBENA ŠOLA KRANJ.
 • : UČITELJ HARMONIKE, Določen čas oz. do vrnitve delavca, polni delovni čas, 40 ur, POUČEVANJE HARMONIKE, HARMONIKARSKEGA ORKESTRA IN KOMORNE IGRE., urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno, Kandidati morajo predložiti potrdilo o opravljenem... GLASBENA ŠOLA IDRIJA.
 • : UČITELJ KITARE, Nedoločen čas , skrajšan delovni čas, 34 ur, POUČEVANJE KITARE., urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno, Kandidati morajo predložiti potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu in potrdilo o nekaznovanosti iz kazenske... GLASBENA ŠOLA IDRIJA.
 • : UČITELJ KONTRABASA, Nedoločen čas , skrajšan delovni čas, 7 ur, POUČEVANJE KONTRABASA., urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno, Kandidati morajo predložiti potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu in potrdilo o nekaznovanosti... GLASBENA ŠOLA IDRIJA.
 • : UČITELJ PREDŠOLSKE GLASBENE VZGOJE, Določen čas, 12 mesecev oz. do 31.8.2018, skrajšan delovni čas, 12 ur, POUČEVANJE PREDŠOLSKE GLASBENE VZGOJE, GLASBENE PRIPRAVNICE IN NAUKA O GLASBI., urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno,... GLASBENA ŠOLA IDRIJA.
 • : UČITELJ BALETA V GLASBENI ŠOLI, Določen čas, 4 mesece, 26 dni oz. Pričetek dela 1. 9. 2017, polni delovni čas, 40 ur, POUČEVANJE BALETA, urejevalniki besedil - osnovno, Kandidati naj vlogi priložijo dokazila o izpolnjevanju pogojev in potrdilo o nekaznovanju. GLASBENA ŠOLA VRHNIKA.
 • : UČITELJ TOLKAL, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , skrajšan delovni čas, 12 ur, POUČEVANJE TOLKAL, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče, PEDAGOŠKO-ANDRAGOŠKA IZOBRAZBA - OPRAVLJEN... GLASBENA ŠOLA LJUBLJANA MOSTE-POLJE.
 • : UČITELJ KLAVIRJA, Določen čas oz. vrnitve delavca, skrajšan delovni čas, 20 ur, POUČEVANJE KLAVIRJA, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče, Priložiti je potrebno potrdilo o izobrazbi, strokovnem... GLASBENA ŠOLA ILIRSKA BISTRICA.
 • : UČITELJ KITARE, Določen čas, 12 mesecev, skrajšan delovni čas, 16 ur, POUČEVANJE KITARE, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče, Potrebno je priložiti potrdilo o izobrazbi, strokovnem izpitu... GLASBENA ŠOLA ILIRSKA BISTRICA.
 • : UČITELJ POZAVNE, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, skrajšan delovni čas, 8 ur, POUČEVANJE POZAVNE V GLASBENI ŠOLI, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno, računalniško oblikovanje - osnovno, slovenski jezik razumevanje... GLASBENA ŠOLA GORNJA RADGONA.
 • : UČITELJ KONTRABASA, Določen čas oz. OD 1.9.2017 DO 31.8.2018, skrajšan delovni čas, 2 ur, POUČEVANJE KONTRABASA, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, slovenski jezik razumevanje zelo dobro, govorjenje zelo dobro, pisanje zelo dobro GLASBENA ŠOLA KOČEVJE.
 • : UČITELJ KLAVIRJA, Nedoločen čas , skrajšan delovni čas, 20 ur, POUČEVANJE KLAVIRJA, urejevalniki besedil - zahtevno, delo s preglednicami - zahtevno, delo z bazami podatkov - zahtevno, programiranje - zahtevno, poznavanje računalniških omrežij - zahtevno, poznavanje operacijskih sistemov... GLASBENA ŠOLA SLOVENSKE KONJICE.
 • : UČITELJ KLAVIRJA, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, POUČEVANJE, KOREPETIRANJE TER DELO Z OTROKI IN MLADINO, NASTOP DELA 1. 9. 2017, slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče, Akademski glasbenik pianist, profesor klavirja, pedagoško-andragoška izobrazba,... GLASBENA ŠOLA FRANCA ŠTURMA.
 • : UČITELJ KLAVIRJA, Določen čas oz. vrnitve odsotne delavke, skrajšan delovni čas, 23 ur, POUČEVANJE KLAVIRJA NA UMETNIŠKI GIMNAZIJI, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče, Priloge: dokazila... KONSERVATORIJ ZA GLASBO IN BALET MARIBOR.
 • : UČITELJ V GLASBENI ŠOLI, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, POUČEVANJE KITARE IN VODENJE KITARSKEGA ANSAMBLA, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče, DOKAZILO... JAVNI ZAVOD GLASBENA ŠOLA LITIJA - ŠMARTNO.
 • : UČITELJ PETJA, Določen čas, 12 mesecev, skrajšan delovni čas, 21 ur, POUČEVANJE PETJA IN S POUČEVANJEM POVEZANA DELA, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno, slovenski jezik razumevanje tekoče GLASBENA ŠOLA NAZARJE.
 • : UČITELJ BALETA V GLASBENI ŠOLI, Določen čas, 12 mesecev oz. 31.8.2018, polni delovni čas, 40 ur, IZVAJANJE VZGOJNO IZOBRAŽEVALNEGA DELA., slovenski jezik razumevanje zelo dobro, govorjenje zelo dobro, pisanje zelo dobro, PRILOŽITI POTRDILO O NEKAZNOVANOSTI V SKLADU S 107. A ČLENOM ZOFVI.... GLASBENA ŠOLA LENDAVA ZENEISKOLA LENDVA.
 • : UČITELJ HARFE, Določen čas, 12 mesecev, skrajšan delovni čas, 8 ur, POUČEVANJE HARFE IN S POUČEVANJEM POVEZANA DELA, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno, slovenski jezik razumevanje tekoče GLASBENA ŠOLA NAZARJE.
 • : UČITELJI GLASBE V GLASBENIH ŠOLAH, ZASEBNI VADITELJI GLASBE, Določen čas, 12 mesecev oz. 1.9.2017 do 31.8. 2018, skrajšan delovni čas, 20 ur, POUČEVANJE KITARE, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - zahtevno, veselje do dela z otroci GLASBENA ŠOLA RADOVLJICA.
 • : UČITELJ FAGOTA, Določen čas, 12 mesecev, skrajšan delovni čas, 5 ur, POUČEVANJE FAGOTA NA GLASBENI ŠOLI, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče, Priloge: dokazila o izobrazbi, potrdilo o... KONSERVATORIJ ZA GLASBO IN BALET MARIBOR.
 • : UČITELJ TROBENTE, Nedoločen čas , skrajšan delovni čas, 8 ur, POUČEVANJE TROBENTE NA GLASBENI ŠOLI, DISLOC. ODD. ŠENTILJ TER DISLOC. ODD. LOVRENC NA POHORJU, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje... KONSERVATORIJ ZA GLASBO IN BALET MARIBOR.
 • : UČITELJ HARFE, Določen čas, 12 mesecev, skrajšan delovni čas, 5 ur, POUČEVANJE HARFE NA GLASBENI ŠOLI, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče, Priloge: dokazilo o izobrazbi, potrdilo o nekaznovanju KONSERVATORIJ ZA GLASBO IN BALET MARIBOR.
 • : UČITELJ BALETA V GLASBENI ŠOLI, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, POUČEVANJE BALETA IN OPRAVLJANJE VSEH NALOG SKLADNO Z INTERNIMI AKTI ŠOLE., urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno, poznavanje računalniških omrežij... GLASBENA ŠOLA "RISTO SAVIN" ŽALEC.
 • : UČITELJI GLASBE V GLASBENIH ŠOLAH, ZASEBNI VADITELJI GLASBE, Nedoločen čas , skrajšan delovni čas, 17 ur, POUČEVANJE KITARE IN DRUGA DELA V SKLADU S SISTEMIZACIJO IN OPISU DEL IN NALOG DELOVNEGA MESTA., urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, računalniško oblikovanje... GLASBENA ŠOLA MURSKA SOBOTA.
 • : UČITELJI GLASBE V GLASBENIH ŠOLAH, ZASEBNI VADITELJI GLASBE, Določen čas oz. od 1.9.2017 naprej. Nadomeščanje delavke na porodniškem dopustu, skrajšan delovni čas, 10 ur, POUČEVANJE VIOLINE IN DRUGA DELA V SKLADU S SISTEMIZACIJO IN OPISU DEL IN NALOG DELOVNEGA MESTA., urejevalniki... GLASBENA ŠOLA MURSKA SOBOTA.
 • : UČITELJ KLARINETA, Določen čas oz. 31.08.2018, skrajšan delovni čas, 8 ur, POUČEVANJE KLARINETA, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, računalniško oblikovanje - osnovno, slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče, opravljen strokovni... GLASBENA ŠOLA HRASTNIK.
 • : UČITELJ PETJA, Določen čas oz. 31.8.2018, skrajšan delovni čas, 8 ur, POUČEVANJE PETJA, delo s preglednicami - osnovno, računalniško oblikovanje - osnovno, srbski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče, Opravljen strokovni izpit, Potrdilo iz kazenske evidence GLASBENA ŠOLA HRASTNIK.
 • : UČITELJ CITER, Nedoločen čas , skrajšan delovni čas, 12 ur, POUČEVANJE CITER, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, računalniško oblikovanje - osnovno, slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče, Opravljen strokovni izpit, Potrdilo... GLASBENA ŠOLA HRASTNIK.
 • : UČITELJ TOLKAL, Določen čas oz. 31.08.2018, skrajšan delovni čas, 8 ur, POUČEVANJE TOLKAL, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, računalniško oblikovanje - osnovno, slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče, opravljen strokovni... GLASBENA ŠOLA HRASTNIK.
 • : UČITELJ NAUKA O GLASBI, Določen čas oz. 31.12.2018, skrajšan delovni čas, 24 ur, POUČEVANJE NAUKA O GLASBI, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, računalniško oblikovanje - osnovno, slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče, opravljen... GLASBENA ŠOLA HRASTNIK.
 • : UČITELJ VIOLONČELA, Določen čas, 12 mesecev oz. 31. 8. 2018, skrajšan delovni čas, 8 ur, IZVAJANJE VZGOJNO IZOBRAŽEVALNEGA DELA, slovenski jezik razumevanje zelo dobro, govorjenje zelo dobro, pisanje zelo dobro, Priložiti dokazilo o nekaznovanosti v skladu z 107. a členom ZOFVI. Pričetek... GLASBENA ŠOLA LENDAVA ZENEISKOLA LENDVA.
 • : KOREPETITOR V GLASBENI ŠOLI, Določen čas, 13 mesecev oz. do 1.10.2018, skrajšan delovni čas, 20 ur, STROKOVNA POMOČ PRI VAJAH PEVSKEGA ZBORA IN KOREPETIRANJE PEVSKEGA ZBORA V OŠ, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno, računalniško... OSNOVNA ŠOLA FRANCETA BEVKA TOLMIN.