Ir a la versión más ligera, para móviles
en Español in English auf Deutsch en Français ...

123 ofertas de trabajo de 'Profesores de enseñanza secundaria' en Eslovenia.

 • : UČITELJ NEMŠČINE V SREDNJI ŠOLI, Določen čas, 12 mesecev, skrajšan delovni čas, 4 ur, POUČEVANJE NEMŠČINE NA SREDNJI ŠOLI., urejevalniki besedil - zahtevno, delo s preglednicami - zahtevno, poznavanje računalniških omrežij - osnovno, poznavanje operacijskih sistemov - osnovno,... GINNASIO ANTONIO SEMA PIRANO GIMNAZIJA ANTONIO SEMA PIRAN.
 • : UČITELJ ŠPANŠČINE V SREDNJI ŠOLI, Določen čas oz. 30.6.2018, skrajšan delovni čas, 8 ur, POUČEVANJE ŠPANŠČINE, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, poznavanje računalniških omrežij - osnovno, poznavanje operacijskih sistemov - osnovno, računalniško... ŠOLSKI CENTER SLOVENJ GRADEC.
 • : PREDMETNI UČITELJI V OSNOVNI ŠOLI, Določen čas oz. OD 1. 9. 2017 DO 23. 11. 2017 (oz. do vrnitve odsotne delavke), polni delovni čas, 40 ur, POUČEVANJE NEMŠKEGA JEZIKA, DELO Z OTROKI V OPB, DELO V KNJIŽNICI, DRUGA DELA V SKLADU Z LDN IN SESTIMIZACIJO DELOVNEGA MESTA, nemški jezik razumevanje... Osnovna šola n. h. Maksa Pečarja.
 • : UČITELJ MADŽARŠČINE V OSNOVNI ŠOLI, Določen čas oz. vrnitve odsotnega delavca, najdlje do 31.8.2018., polni delovni čas, 40 ur, IZVAJANJE VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA, POUČEVANJA MADŽARSKEGA JEZIKA., madžarski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče, slovenski... DVOJEZIČNA OSNOVNA ŠOLA DOBROVNIK KETNYELVU ALTALANOS ISKOLA DOBRONAK.
 • : UČITELJ ANGLEŠČINE V OSNOVNI ŠOLI, Določen čas oz. 27.10.2017, skrajšan delovni čas, 27 ur, POUČEVANJE ANGLEŠKEGA JEZIKA NA PREDMETNI STOPNJI, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno, računalniško oblikovanje - osnovno, angleški... OSNOVNA ŠOLA PRESERJE PRI RADOMLJAH.
 • : UČITELJ MADŽARŠČINE V OSNOVNI ŠOLI, Določen čas oz. vrnitve odsotnega delavca, najdlje do 31.8.2018., polni delovni čas, 40 ur, IZVAJANJE VZGOJNO IZOBRAŽEVALNEGA DELA POUČEVANJA MADŽARSKEGA JEZIKA Z DOPOLNJEVANJEM DELOVNE OBVEZE Z POUČEVANJEM DOPOLNILNEGA IN DODATNEGA POUKA., madžarski... DVOJEZIČNA OSNOVNA ŠOLA DOBROVNIK KETNYELVU ALTALANOS ISKOLA DOBRONAK.
 • : UČITELJ TEHNIKE IN TEHNOLOGIJE V OSNOVNI ŠOLI, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, POUČEVANJE TEHNIKE, OPB IN IZBIRNIH PREDMETOV, urejevalniki besedil - zahtevno, delo s preglednicami - zahtevno, delo z bazami podatkov - zahtevno, programiranje - osnovno, poznavanje računalniških... OSNOVNA ŠOLA VIDEM.
 • : SREDNJEŠOLSKI UČITELJ ZA PEDAGOGIKO, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, IZVAJANJE PEDAGOŠKEGA DELA V PROGRAMU ŠOLE V NARAVI, urejevalniki besedil - zahtevno, delo s preglednicami - zahtevno, računalniško oblikovanje - zahtevno, slovenski jezik razumevanje... CENTER ŠOLSKIH IN OBŠOLSKIH DEJAVNOSTI.
 • : UČITELJ ANGLEŠČINE V OSNOVNI ŠOLI, Določen čas, 12 mesecev oz. do 31.08.2018, polni delovni čas, 40 ur, POUČEVANJE ANGLEŠKEGA JEZIKA., urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno, angleški jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče,... OSNOVNA ŠOLA SREČKA KOSOVELA.
 • : PREDMETNI UČITELJI V OSNOVNI ŠOLI, Določen čas oz. 31.08.2018, skrajšan delovni čas, 4 ur, POUČEVANJE UČENCEV PRI IZBIRNEM PREDMETU FRANCOŠČINE., urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, poznavanje operacijskih sistemov - osnovno, računalniško oblikovanje... OSNOVNA ŠOLA SIMONA JENKA.
 • : UČITELJ FRANCOŠČINE V SREDNJI ŠOLI, Določen čas, 12 mesecev oz. 31.8.2018, polni delovni čas, 40 ur, IZVAJANJE VZGOJNO IZOBRAŽEVALNEGA DELA, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno, poznavanje računalniških omrežij - osnovno,... GIMNAZIJA BREŽICE.
 • : UČITELJ ŠPORTNE VZGOJE V OSNOVNI ŠOLI, Določen čas oz. 31.8.2018., skrajšan delovni čas, 20 ur, DELA IN NALOGE STROKOVNEGA DELAVCA V PROJEKTU ZDRAV ŽIVLJENJSKI SLOG (KOT UČITELJ ŠPORTNE VZGOJE)., madžarski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče, slovenski... DVOJEZIČNA OSNOVNA ŠOLA DOBROVNIK KETNYELVU ALTALANOS ISKOLA DOBRONAK.
 • : UČITELJ ŠPORTNE VZGOJE V OSNOVNI ŠOLI, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, POUČEVANJE ŠPORTA OSNOVNOŠOLSKIH OTROK, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno, OPRAVLJEN STROKOVNI IZPIT, DOKAZILA O IZOBRAZBI, PRILOŽITI POTRDILO... OSNOVNA ŠOLA DOLENJSKE TOPLICE.
 • : UČITELJ GEOGRAFIJE V SREDNJI ŠOLI, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, POUČEVANJE GEOGRAFIJE, urejevalniki besedil - zahtevno, delo s preglednicami - zahtevno, delo z bazami podatkov - zahtevno, poznavanje računalniških omrežij - osnovno, angleški jezik razumevanje dobro, govorjenje... ŠOLSKI CENTER POSTOJNA.
 • : UČITELJ MATEMATIKE V SREDNJI ŠOLI, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev oz. 31.8.2018, skrajšan delovni čas, 20 ur, IZVAJA POUK IN DRUGE OBLIKE ORGANIZIRANEGA DELA Z DIJAKI PO LETNEM DELOVNEM NAČRTU ZAVODA, SODELUJE PRI PRIPRAVI, SPREMLJANJU, EVALVIRANJU PROGRAMOV, IZVAJA... GIMNAZIJA IN SREDNJA ŠOLA RUDOLFA MAISTRA KAMNIK.
 • : UČITELJ ANGLEŠČINE V OSNOVNI ŠOLI, Določen čas, 12 mesecev oz. 31.8.2018, skrajšan delovni čas, 33 ur, POUČEVANJE ANGLEŠČINE, angleški jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče, Opravljen strokovni izpit in zaključen študijski program za izpopolnjevanje iz... OSNOVNA ŠOLA VRANSKO - TABOR.
 • : PREDMETNI UČITELJI V OSNOVNI ŠOLI, Določen čas, 12 mesecev oz. 31. 8. 2018, polni delovni čas, 40 ur, POUČEVANJE ANGLEŠČINE IN NEMŠČINE, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno, programiranje - osnovno, poznavanje računalniških... OSNOVNA ŠOLA HORJUL.
 • : PREDMETNI UČITELJI V OSNOVNI ŠOLI, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev oz. nadomeščanje starševske odsotnosti, skrajšan delovni čas, 26 ur, POUČEVANJE NEMŠČINE KOT IZBIRNEGA PREDMETA, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno OSNOVNA ŠOLA VIDE PREGARC.
 • : UČITELJ SLOVENŠČINE V OSNOVNI ŠOLI, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, POUČEVANJE SLOVENSKEGA JEZIKA IN DELO V PODALJŠANEM BIVANJU., urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno, programiranje - osnovno, poznavanje... OSNOVNA ŠOLA SEČOVLJE SCUOLA ELEMENTARE SICCIOLE.
 • : UČITELJ ŠPORTNE VZGOJE V OSNOVNI ŠOLI, Določen čas, 12 mesecev oz. 31.8.2018, polni delovni čas, 40 ur, POUČEVANJE ŠPORTA V 2/3 IN VODENJE SKUPINE OPB, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno, poznavanje računalniških omrežij... OSNOVNA ŠOLA KETTEJA IN MURNA.
 • : UČITELJ ŠPANŠČINE V SREDNJI ŠOLI, Določen čas oz. 31. 8. 2018, skrajšan delovni čas, 8 ur, POUČEVANJE PREDMETA, GOVORILNE URE ZA DIJAKE IN STARŠE, DRUGO PEDAGOŠKO DELO TER DELO PO NALOGU RAVNATELJA., urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, španski jezik... SREDNJA EKONOMSKA ŠOLA LJUBLJANA.
 • : UČITELJ ZGODOVINE V SREDNJI ŠOLI, Določen čas oz. 31.8.2018, polni delovni čas, 40 ur, IZVAJANJE PRIPRAV NA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNO DELO, NEPOSREDNO IZVAJANJE VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA, OPRAVLJANJE DRUGEGA DELA V ZVEZI Z VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNIM DELOM V SKLADU Z LETNIM DELOVNIM NAČRTOM,... OSNOVNA ŠOLA BEŽIGRAD.
 • : UČITELJ ŠPORTNE VZGOJE V OSNOVNI ŠOLI, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, POUČEVANJE SKUPIN OTROK PRI OBVEZNIH IN IZBIRNIH PREDMETIH S PODROČJA ŠPO., urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno, Opravljen... OSNOVNA ŠOLA KUNGOTA.
 • : UČITELJ ANGLEŠČINE V OSNOVNI ŠOLI, Določen čas, 12 mesecev oz. OD 1.9.2017 DO 31.8.2018, polni delovni čas, 40 ur, POUČEVANJE IN VARSTVO UČENCEV, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno, programiranje - osnovno, poznavanje računalniških... OSNOVNA ŠOLA KOPER SCUOLA ELEMENTARE CAPODISTRIA.
 • : UČITELJ MATEMATIKE V OSNOVNI ŠOLI, Določen čas oz. 31.08.2018, skrajšan delovni čas, 7 ur, POUČEVANJE PREDMETA MATEMATIKA, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče OSNOVNA ŠOLA ADAMA BOHORIČA BRESTANICA.
 • : VZGOJITELJ V DIJAŠKEM DOMU, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev oz. predviden pričetek dela 25. 8. 2017, polni delovni čas, 40 ur, VZGOJA SREDNJEŠOLSKE MLADINE ..., urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno, poznavanje... Dijaški dom Bežigrad Ljubljana.
 • : UČITELJ ŠPORTNE VZGOJE V OSNOVNI ŠOLI, Določen čas, 12 mesecev oz. 31.8.2018, skrajšan delovni čas, 13 ur, OPRAVLJA DELA IN NALOGE, DOLOČENE S PREDPISI, LETNIM DELOVNIM NAČRTOM ZAVODA TER V SKLADU S SKLEPI VODSTVA ZAVODA., urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno,... OSNOVNA ŠOLA CIRKULANE - ZAVRČ.
 • : PREDMETNI UČITELJI V OSNOVNI ŠOLI, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, POUČEVANJE ANGLEŠČINE V 1., 2. IN 3. TRILETJU TER PODALJŠANO BIVANJE, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, računalniško oblikovanje - osnovno, angleški... OSNOVNA ŠOLA PIRNIČE.
 • : UČITELJ BIOLOGIJE V SREDNJI ŠOLI, Določen čas oz. vrnitve delavke s porodniške odsotnosti, polni delovni čas, 40 ur, DELA IN NALOGE V SKLADU S SISTEMIZACIJO DELOVNIH MEST., Pedagoška andragoška izobrazba, strokovni izpit, potrdilo o nekaznovanosti ministrstva za pravosodje in okrajnega... BIOTEHNIŠKi CENTER NAKLO.
 • : PREDMETNI UČITELJI V OSNOVNI ŠOLI, Določen čas, 7 mesecev oz. do prihoda delavke iz porodniškega dopusta., polni delovni čas, 40 ur, IZVAJA NEPOSREDNO VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNO DELO (POUK, DOPOLNILNI IN DODATNI POUK, INTERESNE DEJAVNOSTI, …) IZVAJA PRIPRAVE NA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNO DELO... OSNOVNA ŠOLA POHORSKEGA ODREDA SLOVENSKA BISTRICA.
 • : UČITELJ MATEMATIKE V OSNOVNI ŠOLI, Določen čas, 12 mesecev oz. 31. 8. 2018, polni delovni čas, 40 ur, POUČEVANJE MATEMATIKE, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno, računalniško oblikovanje - osnovno, Vlogi priložite dokazilo... OSNOVNA ŠOLA ŠMARJE PRI JELŠAH.
 • : UČITELJI SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNIH PREDMETOV V SREDNJIH ŠOLAH IN VZGOJITELJI V DIJAŠKIH DOMOVIH, Določen čas, 10 mesecev, skrajšan delovni čas, 9 ur, POUČEVANJE KEMIJE V GIMNAZIJSKEM PROGRAMU, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, zakonsko določeni pogoji za... GIMNAZIJA ŠKOFJA LOKA.