Ir a la versión más ligera, para móviles
en Español in English auf Deutsch en Français ...

55 ofertas de trabajo de 'Profesionales de enfermería' en Eslovenia.

 • : ZDRAVSTVENI TEHNIK (ZELO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE PACIENTOV II. IN III. KATEGORIJE ZAHTEVNOSTI, NAČRTOVANJE IN KOORDINIRANJE PREMESTITVE ALI ODPUSTA... UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA.
 • : STROKOVNJAKI ZA ZDRAVSTVENO NEGO, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE KONTINUIRANEGA PROCESA PSIHIATRIČNE ZDRAVSTVENE NEGE BOLNIKA. - ORGANIZIRANJE, SODELOVANJE IN SPREMLJANJE IZVAJANJA PREDPISANIH DIAGNOSTIČNO TERAPEVTSKIH... Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana.
 • : ZDRAVSTVENI TEHNIK (ZELO ZAHTEVNA DELA), Določen čas oz. 19.3.2018, polni delovni čas, 40 ur, - NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE ŽIVLJENJSKO OGROŽENIH PACIENTOV III. IN IV. KATEGORIJE ZAHTEVNOSTI, V PROSTORIH – ENOTAH POSEBEJ OPREMLJENIH ZA OPAZOVANJE,... UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA.
 • : ZDRAVSTVENI TEHNIK (ZELO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, PREDSTAVLJA IN ZASTOPA DEJAVNOST ZDRAVSTVENE NEGE V OKVIRU ENOTE VODI, NAČRTUJE, ORGANIZIRA, KOORDINIRA IN NADZIRA DEJAVNOST NEGOVALNIH TIMOV SKRBI ZA STROKOVNI RAZVOJ ZDRAVSTVENE... UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA.
 • : ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), Določen čas oz. bol. odsotnost, polni delovni čas, 40 ur, NAČRTOVANJE, IZVAJANJE ORGANIZIRANJE, KOORDINIRANJE IN VREDNOTENJE ZN BOLNIKOV ZDRAVLJENIH Z RAZLIČNIMI NAČINI ONKOLOŠKEGA ZDRAVLJENJA IN V PALIATIVNI OSKRBI, IZVAJANJE KEMOTERAPIJE PO NALOGU... ONKOLOŠKI INŠTITUT LJUBLJANA.
 • : ZDRAVSTVENI TEHNIK (ZELO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 4 mesece, Določen čas, 12 mesecev oz. z možnostjo podaljšanja, polni delovni čas, 40 ur, 1. PODROČJE ZDRAVSTVENE NEGE: IZVAJANJE AKTIVNOSTI ZDRAVSTVENE NEGE V OKVIRU STROKOVNE USPOSOBLJENOSTI, SPECIALNIH ZNANJ IN KOMPETENC,EVIDENTIRANJE... CENTER ZA IZOBRAŽEVANJE, REHABILITACIJO IN USPOSABLJANJE KAMNIK.
 • : ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, DELO V GINEKOLOŠKI AMBULANTI IZVAJANJE AKTIVNOSTI IN KOMPETENC V OKVIRU STROKE ZDRAVSTVENE NEGE., urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov... OZG; OZG, OE ZD Jesenice.
 • : ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, SAMOSTOJNO IZVAJANJE NALOG IN PROGRAMOV S PODROČJA DELA, VODENJE EVIDENC PODATKOV S PODROČJA DELA, SODELOVANJE PRI RAZISKOVALNEM IN PEDAGOŠKEM DELU, SODELOVANJE Z DRUGIMI STROKOVNJAKI INŠTITUTA IN... NACIONALNI INŠTITUT ZA JAVNO ZDRAVJE.
 • : ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev oz. OZIROMA DO VRNITVE ODSOTNEGA JAVNEGA USLUŽBENCA NA DELO, polni delovni čas, 40 ur, IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE V SKLADU S STROKOVNO USPOSOBLJENOSTJO SODELOVANJE V TIMU ZDRAVNIKA PRI IZVAJANJU OSNOVNE... ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA.
 • : ZDRAVSTVENI TEHNIK (ZELO ZAHTEVNA DELA), Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40 ur, IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE BOLNIKOV, slovenski jezik razumevanje zelo dobro, govorjenje zelo dobro, pisanje zelo dobro, KONČANA VISOKA ZDRAVSTVENA ŠOLA, ZAŽELENE DELOVNE IZKUŠNJE V INTENZIVNI ENOTI,... SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. JOŽETA POTRČA PTUJ.
 • : STROKOVNJAKI ZA ZDRAVSTVENO NEGO, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, DELO ZAHTEVA MOČNE DELOVNE NAVADE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE PACIENTA V URGENTNEM CENTRU, VZPOSTAVITI PARTNERSKI IN SODELUJOČ ODNOS V ZDRAVSTVENEM IN NEGOVALNEM TIMU,... SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE.
 • : ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE PACIENTOV II. IN III. KATEGORIJE ZAHTEVNOSTI, NAČRTOVANJE IN KOORDINIRANJE PREMESTITVE ALI ODPUSTA PACIENTA, ORGANIZIRANJE,... UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA.
 • : STROKOVNJAKI ZA ZDRAVSTVENO NEGO, poskusno delo 3 mesece, Določen čas oz. vrnitve delavke z bolniške odsotnosti, polni delovni čas, 40 ur, DELO ZAHTEVA: NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESNE METODE DELA, SODELOVANJE S CELOTNIM ZDRAVSTVENIM TIMOM V OKVIRU CELOTNE OBRAVNAVE PACIENTOV... SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE.
 • : STROKOVNJAKI ZA ZDRAVSTVENO NEGO, poskusno delo 3 mesece, Določen čas oz. vrnitve delavke s porodniške odsotnosti, polni delovni čas, 40 ur, DELO ZAHTEVA MOČNE DELOVNE NAVADE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE PACIENTA V URGENTNEM CENTRU, VZPOSTAVITI PARTNERSKI IN SODELUJOČ... SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE.
 • : ZDRAVSTVENI TEHNIK (ZELO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Določen čas oz. do 30.12.2017, polni delovni čas, 40 ur, NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE PACIENTOV II. IN III. KATEGORIJE ZAHTEVNOSTI, NAČRTOVANJE IN KOORDINIRANJE PREMESTITVE ALI ODPUSTA... UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA.
 • : ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE PACIENTOV II. IN III. KATEGORIJE ZAHTEVNOSTI, NAČRTOVANJE IN KOORDINIRANJE PREMESTITVE ALI ODPUSTA PACIENTA, ORGANIZIRANJE, VODENJE... UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA.
 • : ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE PACIENTOV I. IN II. KATEGORIJE ZAHTEVNOSTI TER NAČRTOVANJE IN KOORDINIRANJE PREMESTITVE ALI ODPUSTA PACIENTA, ORGANIZIRANJE,... UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA.
 • : STROKOVNJAKI ZA ZDRAVSTVENO NEGO, poskusno delo 2 meseca, Določen čas oz. vrnitve delavke s porodniške odsotnosti, polni delovni čas, 40 ur, NALOGE DELOVNEGA MESTA SO: DELO OBSEGA IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE PACIENTA V OKVIRU AKTIVNOSTI IN KOMPETENC NA V. ST. ZAHTEVNOSTI V ZDRAVSTVENI NEGI,... SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE.
 • : ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, OPRAVLJANJE DEL IN NALOG DIPL. MED. SESTRE V ENOTI INTENZIVNE TERAPIJE (KIRURŠKE) EIT. SODELOVANJE V PROCESU ZDRAVLJENJA V OKVIRU ZDRAVSTVENEGA TIMA TER IZVAJANJE DIAGNOSTIČNO TERAPEVSTKIH... SPLOŠNA BOLNIŠNICA IZOLA OSPEDALE GENERALE ISOLA.
 • : ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, OPRAVLJANJE DEL IN NALOG DIPL. MED. SESTRE V NEGOVALNI ENOTI (ODDELEK ZA KIRURGIJO). IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE PACIENTOV, ORGANIZIRANJE, VODENJE IN NADZOROVANJE... SPLOŠNA BOLNIŠNICA IZOLA OSPEDALE GENERALE ISOLA.
 • : ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, NUDENJE PRVE IN NUJNE MEDICINSKE POMOČI PACIENTOM IN POŠKODOVANCEM NA TERENU TER IZVAJANJE TRANSPORTA PACIENTOV IN POŠKODOVANCEV, -IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE IN NUJNE MEDICINSKE POMOČI... UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA.
 • : ZDRAVSTVENI TEHNIK (ZELO ZAHTEVNA DELA), Določen čas oz. do 02.10.2017, polni delovni čas, 40 ur, ORGANIZIRANJE, VODENJE IN NADZIRANJE DEJAVNOSTI ZDRAVSTVENE NEGE IN OSKRBE, PRIPRAVA PROSTORA, PRIPOMOČKOV IN PACIENTA ZA PREGLED V SPECIALISTIČNI AMBULANTI, IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE PACIENTOV... UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA.
 • : ZDRAVSTVENI TEHNIK (ZELO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Določen čas oz. 30.12.2017, polni delovni čas, 40 ur, IZVAJANJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE PACIENTOV PRI INVAZIVNIH RADIOLOŠKIH DIAGNOSTIČNO - TERAPEVTSKIH POSEGIH (NUKLEARNA MEDICINA, KARDIOLOŠKA IN INTERVENCIJSKA RADIOLOGIJA)... UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA.
 • : ZDRAVSTVENI TEHNIK (ZELO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, NAČRTOVANJE IN IZVAJANJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE IN TERAPIJE NA BOLNIŠKEM ODDELKU, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno,... Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik.
 • : ZDRAVSTVENI TEHNIK (ZELO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 6 mesecev oz. 30.12.2017, polni delovni čas, 40 ur, NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE PACIENTOV II. IN III. KATEGORIJE ZAHTEVNOSTI, NAČRTOVANJE IN KOORDINIRANJE PREMESTITVE... UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA.
 • : STROKOVNJAKI ZA ZDRAVSTVENO NEGO, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, DELO POTEKA POD NADZOROM MENTORJA IN V SKLADU S PO VNAPREJ PRIPRAVLJENEM PROGRAMU PRIPRAVNIŠTVA, KI GA PREDPIŠE MINISTER ZA ZDRAVJE ZA PRIPRAVNIKE – TEHNIK ZDRAVSTVENE NEGE. PRIPRAVNIKI SE SEZNANIJO IN... SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE.
 • : ZDRAVSTVENI TEHNIK (ZELO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Določen čas oz. 20.8.2018, polni delovni čas, 40 ur, NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE PACIENTOV V SPECIALISTIČNI AMBULANTI, ORGANIZIRANJE, VODENJE IN NADZIRANJE DEJAVNOSTI ZDRAVSTVENE/BABIŠKE... UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA.
 • : ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE V SKLADU S STROKOVNO USPOSOBLJENOSTJO, SODELOVANJE V TIMU ZDRAVNIKA PRI IZVAJANJU OSNOVNE ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI., slovenski jezik razumevanje tekoče,... ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA.
 • : ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , skrajšan delovni čas, 20 ur, IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE V SKLADU S STROKOVNO USPOSOBLJENOSTJO, SODELOVANJE V TIMU ZDRAVNIKA PRI IZVAJANJU OSNOVNE ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI., slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje... ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA.
 • : ZDRAVSTVENI TEHNIK (ZELO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev oz. do vrnitve odsotnega javnega uslužbenca nazaj na delo, polni delovni čas, 40 ur, -IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE V SKLADU S STROKOVNO USPOSOBLJENOSTJO, -SODELOVANJE V TIMU ZDRAVNIKA PRI IZVAJANJU SPECIALISTIČNE... ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA.
 • : ZDRAVSTVENI TEHNIK (ZELO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, sprejem dokumentov, priprava in urejanje zobozdravstvenih kartonov, sprejem pacientov ter njihova priprava, pomoč zobozdravniku, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami... ZDRAVSTVENI DOM NOVO MESTO.
 • : ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, OPRAVLJANJE DEL IN NALOG DIPL. MED. SESTRE V NEGOVALNI ENOTI. IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE PACIENTOV, ORGANIZIRANJE, VODENJE IN NADZOROVANJE DEJAVNOSTI ZDRAVSTVENE... SPLOŠNA BOLNIŠNICA IZOLA OSPEDALE GENERALE ISOLA.