Ir a la versión más ligera, para móviles
en Español in English auf Deutsch en Français ...

13 ofertas de trabajo de 'Peones de obras públicas y mantenimiento' en Bulgaria.

 • : Извършване на подготвителни работи при ремонт на сгради и помещения, почиства работната площадка и изхвърля отпадъците на определенените места ЕЛЕКТРОСТОМАНА 2004 АД.
 • : Извършва товаро-разтоварни и преносни работи. Извършва обща работа при подготовката за ремонт на водопроводи, канализации съоръжения към тях. Почиства работната... РАЙКОМЕРС КОНСТРУКШЪН ЕАД.
 • : Отговаря за обслужването и поддържането на сградния фонд, машините, съоръженията, паркинга и района около хотелския комплекс; - Извършва неотложни и текущи ремонти... ЕЛИНА А Д ЕООД.
 • : Работник изолация- топло и хидроизолация работник подови настилки и облицовки - теракот и фаянс гипсаджия шпакловчик бояджия общ работник- с шофьорска книжка ТЕРМОБИЛД ЕООД.
 • : Отговаря за обслужването и поддържането на сградния фонд,машините,съоръженията,паркинга и района около хотелския комплекс; - Извършва неотложни и текущи ремонти... ЕЛИНА АД ЕООД.
 • : ОТГОВАРЯ ЗА ОБСЛУЖВАНЕТО Р ПОДДЬПЖАНЕТО НД СГРАДНИЯТ ФОНД,МАШ ИНИТЕ, СЪОРСЖЕНИЯТА,ПАРКИГА, И РАИОНА ОКОЛО КОМПЛЕКС;ИЗВЪРШВА НЕОТЛОЖНИ И ТЕКУЩИ РЕМОНТИ ПО ПОСТАЛЯНЕ... ЕЛИНА АД ЕООД.
 • : техническа и обща поддръжка на хотела-отговаря за обслужването и поддържането на сградния фонд, машини, съоръжения, извършва неотложни и текущи ремонти по поставяне... ЕЛИНА АД ЕООД.
 • : - монтаж на вертикална сигнализация –пътни знаци, тръбно-решетъчни парапети,анти-паркинг тела и др.; - изпълнение на хоризонтална сигнализация –маркировка; - участва... ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД.
 • : -Отговаря за обслужването и поддържането на сградния фонд,машини,съоръженията,паркинга и района около хотелския комплекс:-Извършва неотложни и текущи ремонти... ЕЛИНА АД ЕООД.
 • : отговаря за обслужването и поддържането на сградния фонд, машините, съоръженията, паркинга и района около хотелския комплекс; извършва неотложни и текущи ремонти... ЕЛИНА АД ЕООД.
 • : -Отговаря за обслужването и поддържането на сградния фонд, машините, съоръженията, паркинга и района около хотелския комплекс; -Извършва неотложни и текущи ремонти... ЕЛИНА АД ЕООД.
 • : Отговаря за обслужването и поддържането на сградния фонд, машините, съораженията, паркинга и района около хотелския комплекс, извършва неотложни и текущи ремонти... ЕЛИНА АД ЕООД.
 • : Техническа и обща поддръжка в хотел - отговаря за обслужването и поддържането на сградния фонд, съоръженията, паркинга и района около хотелския комплекс. ЕЛИНА АД ЕООД.