Ir a la versión más ligera, para móviles
en Español in English auf Deutsch en Français ...

3 ofertas de trabajo de 'Secretarios administrativos y ejecutivos' en Bulgaria.

  • : Съдебен секретар изпълнява дейности по подготовка на делата за разглеждане в съдебни заседания.Съставя протоколи от открити съдебни заседания,като под диктовка... РАЙОНЕН СЪД - БУРГАС Съд.
  • : Организатор звено автотранспорт; организира и ръководи орг-ята на труда и производството в звеното. Планира и организира произв. процес с необходимата механизация... ЗСК ЛОЗОВО АД.
  • : Подпомагане и осигуряване дейностите по изпълнение и отчитане реализацията на национални регионални и местни програми и мерки по ЗНЗ, на служителите на ръководна... ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА - СИЛИСТРА" поделение.