Ir a la versión más ligera, para móviles
en Español in English auf Deutsch en Français ...

Tuntiopettaja erityisluokanopetukseen. Helsinki-Uusimaa

Trabajo de Educadores para necesidades especiales en Helsinki-Uusimaa (Finlandia)Clasificación del trabajo: Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales de la enseñanza : Otros profesionales de la enseñanza : Educadores para necesidades especiales.
Erityisasiantuntijat : Opettajat ja muut opetusalan erityisasiantuntijat : Muut opetusalan erityisasiantuntijat : Erityisopettajat.

Descripción de la oferta de trabajo:

Espoon kaupungin suomenkielinen opetustoimi tarjoaa lapsille ja nuorille korkeatasoiset, monipuoliset ja alueellisesti tasapuoliset koulutusmahdollisuudet. Toiminnan lähtökohtana on koulutuksellinen tasa-arvo, joka huomioi oppijan yksilölliset ominaisuudet. Espoolaisissa peruskouluissa ja lukioissa oppilaat saavat laadukasta opetusta, mikä antaa hyvän pohjan jatko-opintoja ja tulevaisuutta varten. Opetustoimeen kuuluu 75 peruskoulua, 3 erityiskoulua ja 11 lukiota. Espoon kaupunki on savuton työpaikka. Tehtävän kuvaus: Keinumäen koulu on erityiskoulu, joka vastaa HYKS:n Jorvin sairaalassa lastentautien osastoilla olevien, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) lasten- ja nuorten psykiatrian avohoitoyksiköiden, Espoon kaupungin lastenpsykiatrisen avohoitoyksikön (AVOT) sekä sairaalakoulupaikkaa tarvitsevien oppivelvollisuusikäisten lasten ja nuorten opetuksesta. Koulussamme on kuusi alakoulun luokkaa, kuusi yläkoulun luokkaa, laaja-alaista erityisopetusta sekä konsultaatiotoimintaa. Keinumäen koulu toimii perustehtävänsä ohella osaamiskeskuksena espoolaisille kouluille. Tehtävään haettava erityisluokanopettaja toimii sairaalakoulussa avohoidossa olevien oppilaiden opettajana. Oppilaat ovat 1-6 luokkien oppilaita. Lisäksi tehtävään kuuluu yläkoulun liikunnan ja musiikin opetusta. Työparina luokassa on koulunkäyntiavustaja. Opettajan tehtävään kuuluu tiivis yhteistyö oman koulun henkilöstön kanssa, oppilaiden huoltajien kanssa, avohoidosta vastaavan hoitotahon kanssa, tarvittaessa muiden verkostotyöntekijöiden kanssa sekä oppilaiden omien koulujen kanssa. Palvelussuhde alkaa elokuussa 2017. Rikosrekisteriote: Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote. Kelpoisuusvaatimus: Erityisluokanopettajan kelpoisuus. Opettajien kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukaisesti. Vakinaisia virkoja täytettäessä huomioidaan ainoastaan ne hakijat, jotka täyttävät viran kelpoisuusvaatimuksen hakuajan päättyessä. Pätevyyden osoittavat todistukset tarkistetaan mahdollisessa haastattelutilanteessa. Merkitse hakemukseesi kelpoisuutesi ja kaikki siihen liittyvät osasuoritukset. Hakemuksesta pitää käydä ilmi onko tutkinto erityisluokanopettajan koulutusohjelmasta. Jos tutkinto ei ole erityisluokanopettajan koulutuksesta, tulee hakijalla olla maininta ja selvitys muusta opettajan pätevyydestä tai ylemmän korkeakoulututkinnon suorittamisesta, erillisten erityisopettajan opintojen suorittamisesta sekä perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaisten opintojen suorittamisesta. Ulkomailla suoritetusta tutkinnosta tulee olla Opetushallituksen antama tutkinnon tunnustamistodistus. Tehtävässä edellytetään yläkoulun poikien liikunnan ja yläkoulun musiikin opetuksen hoitamista. Lisäksi edellytetään vahvaa asiantuntemusta ja taitoa koulun turvallisuuteen liittyvissä asioissa sekä kykyä osallistua koulun tarjoamiin koulutustehtäviin. Tehtävässä edellytetään osaamista ja kokemusta haasteellisten oppilaiden kohtaamisesta ja kokonaisvaltaisesta tukemisesta. Edellytämme vahvaa aikuisuutta ja hyvää ryhmänhallintaa ja taitoa organisoida ja ohjata opetusta huomioiden oppilaiden yksilölliset ja muut erityisvaikeudet. Edellytämme erityisluokanopettajan työkokemusta sekä alakoulu- että yläkoulun parissa. Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää hyviä vuorovaikutustaitoja, yh

Servicio de empleo de origen: TE-palvelut, Servicios Públicos de Empleo, Finlandia.

País del trabajo: Finlandia.

Región: Helsinki-Uusimaa.

Ver 1972 ofertas de trabajo en "Helsinki-Uusimaa" (Finlandia).

Fecha de inicio: 07/08/2017.

Nº de vacantes: 1.

Tipo de contrato: Tiempo parcial.

Duración del contrato: Determinado.

Cómo solicitar: Fecha fijada por el empresario (véase la descripción).

Cómo solicitar el puesto:
rehtori Seppo Salminen, 050 305 6588 apulaisrehtori Kira Hurme, 046 877 2686

Empresa: Espoon kaupunki.

Dirección: Turuntie 150, 02740 ESPOO.

Ver las 187 ofertas de trabajo de Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales de la enseñanza : Otros profesionales de la enseñanza : Educadores para necesidades especiales ofertadas.

Ofertas de trabajo similares:

Speciallärare. Finlandia, 10 Ago. 2017.

Erityisopetuksen tuntiopettaja. Finlandia, 27 Jul. 2017.

Erityisopettaja. Finlandia, 25 Jul. 2017.

Erityisluokanopettaja. Finlandia, 18 Jul. 2017.

Erityisluokanopettajan sijaisuus. Finlandia, 01 Jul. 2017.

Erityisluokanopettaja. Finlandia, 01 Jul. 2017.

Päätoiminen erityisopetuksen tuntiopettaja. Finlandia, 22 Jun. 2017.

Erityisopettaja. Finlandia, 16 Jun. 2017.