Ir a la versión más ligera, para móviles
en Español in English auf Deutsch en Français ...

Toimintaterapeutin toimi, alkusijoituspaikka aikui

Demanda de Profesionales de la salud en Keski-Pohjanmaa (Finlandia)Clasificación del trabajo: Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales de la salud : Otros profesionales de la salud : Profesionales de la salud no clasificados bajo otros epígrafes.
Erityisasiantuntijat : Terveydenhuollon erityisasiantuntijat : Muut terveydenhuollon erityisasiantuntijat : Muut terveydenhuollon erityisasiantuntijat.

Descripción de la oferta de trabajo:

Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soitessa on haettavana 7.7.2017 klo 12.00 mennessä TOIMINTATERAPEUTIN TOIMI Alkusijoituspaikka aikuisten toimintaterapia neurologian vuodeosastolla ja poliklinikalla Kelpoisuusvaatimuksena on laillistettu toimintaterapeutti. Eduksi katsotaan kokemus aikuisneurologisen potilaan kuntoutuksesta. Tehtäviin kuuluvat aikuisten toimintaterapia-arviot ja terapiasarjat. Tarjoamme n. kymmenhenkisen monialaisen toimintaterapeuttitiimin tuen ja mahdollisuuden monipuoliseen työhön. Soitessa on mahdollisuus joustavaan työaikaan työaikapankin tai lyhennetyn työajan muodossa. Myös etätyö on sovittaessa mahdollista. Odotamme kykyä työskennellä moniammatillisessa tiimissä sekä hyviä yhteistyötaitoja. Ruotsinkielen taito katsotaan eduksi. Palkkaus määräytyy voimassa olevan kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen sekä kuntayhtymässä tehdyn työn vaativuuden arvioinnin mukaan. Avointa tointa haetaan täyttämällä sähköinen hakemus www.soite.fi/tyopaikat -sivuilla. Sähköiseen hakemukseen pyydetään liittämään CV. Ennen valinnan vahvistamista valitun tulee esittää kuntayhtymän työterveyslääkärin lausunto työkelpoisuudestaan. Toimessa noudatetaan 4 kuukauden koeaikaa. Lisätietoja antaa toimintaterapeutti Tiina Mikkola tai Sanna Leppälä puh. 044-7307966. www.soite.fi Kokkolassa 12.6.2017 KESKI-POHJANMAAN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUKUNTAYHTYMÄ Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite ledigförklarar att sökas senast den 28 februari 2017 kl 12.00 EN BEFATTNING SOM ERGOTERAPEUT Första placering inom vuxnas ergoterapi på neurologiska vårdavdelningen och polikliniken. Behörighetsvillkoren är legitimerad ergoterapeut. Erfarenhet av rehabiliteringen av vuxna neurologiska patienter räknas som merit. Till uppgifterna hör vuxna personers ergoterapeutiska bedömningar och terapiserier. Vi erbjuder stödet av ett yrkesövergripande ergoterapiteam och en möjlighet till ett mångsidigt arbete. Soite erbjuder möjlighet till flexibla arbetstider tack vare arbetstidsbank eller kortare arbetstid. Även distansarbete är möjligt vid överenskommelse Vi förutsätter förmåga att arbeta i ett yrkesövergripande team samt god samarbetsförmåga. Kunskaper i svenska räknas som merit. Lönen bestäms enligt det gällande kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet samt enligt samkommunens bedömning av arbetets svårighetsgrad. Befattningen söks genom att fylla i en elektronisk ansökan på sidan www.soite.fi/tyopaikat. Vänligen bifoga CV till den elektroniska ansökan. Före fastställandet av valet bör den valda visa upp ett utlåtande om sin arbetsförmåga som skrivits av samkommunens företagsläkare. För befattningen tillämpas en prövotid på fyra månader. Ytterligare information ges av ergoterapeut Tiina Mikkola eller Sanna Leppälä tfn 044 730 7966. www.soite.fi I Karleby den 12 juni 2017 MELLERSTA ÖSTERBOTTENS SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSSAMKOMMUN

https://soite.rekrytointi.com/paikat/?o=A_A&jid=692

Servicio de empleo de origen: TE-palvelut, Servicios Públicos de Empleo, Finlandia.

País del trabajo: Finlandia.

Región: Keski-Pohjanmaa.

Ver 31 ofertas de trabajo en "Keski-Pohjanmaa" (Finlandia).

Fecha de inicio: 13/06/2017.

Nº de vacantes: 1.

Tipo de contrato: Tiempo parcial.

Duración del contrato: Determinado.

Cómo solicitar: Fecha fijada por el empresario (véase la descripción).

Cómo solicitar el puesto:
www.soite.fi

Empresa: Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soit.

Dirección: 67200 KOKKOLA.

Ver las 171 ofertas de trabajo de Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales de la salud : Otros profesionales de la salud : Profesionales de la salud no clasificados bajo otros epígrafes ofertadas.

Ofertas de trabajo similares:

Toimintaterapeutti. Finlandia, 13 Ago. 2017.

Toimintaterapeutti. Finlandia, 13 Ago. 2017.

Toimintaterapeutti. Finlandia, 13 Ago. 2017.

Toimintaterapeutti. Finlandia, 11 Ago. 2017.

Toimintaterapeutin toimi, alkusijoituspaikka aikui. Finlandia, 13 Jun. 2017.

Toimintaterapeutin toimi, alkusijoituspaikka psyki. Finlandia, 13 Jun. 2017.

Toimintaterapeutti. Finlandia, 03 Jun. 2017.

Toimintaterapeutti. Finlandia, 31 May. 2017.