Ir a la versión más ligera, para móviles
en Español in English auf Deutsch en Français ...

Stipendiat i organisk kjemi. Rogaland. Noruega

Vacante en Noruega (Rogaland) de Profesores de universidades y de la enseñanza superiorClasificación del trabajo: Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales de la enseñanza : Profesores de universidades y de la enseñanza superior : Profesores de universidades y de la enseñanza superior.
Professionals : Teaching professionals : University and higher education teachers : University and higher education teachers.

Descripción de la oferta de trabajo:

Universitetet i Stavanger (UiS) har omlag 10.700 studenter og 1.560 ansatte. Universitetet ligger i Norges tredje største byregion, med et dynamisk arbeidsmarked og spennende kultur- og fritidsaktiviteter. Vi er eneste norske medlem av European Consortium of Innovative Universities. Universitetet har store ambisjoner. Vi skal være en drivkraft i regionens kunnskapsutvikling og et internasjonalt forskningsuniversitet med vekt på nyskapning og innovasjon. Sammen med våre ansatte og studenter vil vi løfte blikket, og våge å tenke stort og nytt - vi vil utfordre det velkjente og utforske det ukjente.

Institutt for matematikk og naturvitenskap, som er en del av Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, tilbyr studier fra bachelor, via mastergrad til doktorgrad. Instituttet har stor spennvidde og dekker fagområdene biologisk kjemi, kjemi og miljø, matematikk og fysikk. Instituttet har ansvar for all grunnleggende realfagsundervisning ved fakultetet. Som en del av instituttet inngår forskningssenteret Core - Senter for organelleforskning. Det er i dag 90 ansatte (inklusiv stipendiater og postdoktorer) og 400 studenter er tilknyttet instituttet.

Jobbnorge ID: 139306

Universitetet i Stavanger har ledig stilling som doktorgradsstipendiat i organisk kjemi ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet. Dette er en utdanningsstilling som i hovedsak skal gi lovende forskere anledningtil faglig utvikling. Stillingen har forskerutdanning fram til doktorgrad som mål. Stipendiaten ansettes for en periode på tre år med ren forskerutdanning. Stillingen er ledig fra 01.10.2017. Prosjektet er hovedsakelig organisk syntese av PAH metabolitter som skal anvendes i samarbeid med miljøforskere som studerer effektene av oljeforurensning. Det inngår utvikling av syntesemetoder og utforsking av CH-aktiveringsmetoder for å lage substituerte fenantrener og oksygenerte metabolitter av disse via syntese og/eller elektrokjemisk oksidering. Følgelig vil bred erfaring med organisk syntese være en fordel. Søkere må ha en sterk faglig bakgrunn med femårig mastergrad innenfor organisk kjemi fortrinnsvis av nyere dato, eller tilsvarende utdanning som gir grunnlag for å gjennomføre en forskerutdanning. Karakter på masteroppgaven og veid gjennomsnittskarakter på masterstudiet må begge hver for seg tilsvare B eller bedre for å komme i betraktning. Ved vurdering vil det bli lagt vekt på søkerens potensiale for forskning innenfor fagfeltet, samt vedkommende sine personlige forutsetninger for å gjennomføre forskerutdanningen. Den som ansettes må kunne arbeide selvstendig og i et fellesskap,være nytenkende og kreativ. Stipendiaten må ha gode ferdigheter i engelsk, både skriftlig ogmuntlig. Stillingen anses som en viktig rekrutteringsstilling til vitenskapelig stilling ved universiteter og høgskoler. Studiet gjennomføres i hovedsak ved Universitetet i Stavanger, bortsett fra et avtalt utenlandsopphold i et anerkjent relevant forskningsmiljø. Stipendiaten lønnes etter Statens lønnsregulativ l.pl 17.515, kode 1017, LR 20,ltr. 50, kr. 436 900 bto pr år. Stillingen gir automatisk medlemskap i Statens pensjonskasse som sikrer gode pensjonsrettigheter. Medlemmer kan søke boliglån til gunstige vilkår. Prosjektbeskrivelse og nærmere opplysninger om stillingen fås vedhenvendelse til Kåre B. Jørgensen tlf 51832306, epost kare.b.jorgensenReemplazar por una arrobauis.no Opplysninger om ansettelsesprosessen fås ved henvendelse til HR konsulent Anne Karin Rafos, tlf 51831711., epost anne.k.rafosReemplazar por una arrobauis.no Søknaden registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no. Rele

Servicio de empleo de origen: NAV, Servicios Públicos de Empleo, Noruega.

País del trabajo: Noruega.

Región: Rogaland.

Ver 315 ofertas de trabajo en "Rogaland" (Noruega).

Fecha de inicio: 17/06/2017.

Nº de vacantes: 1.

Alojamiento facilitado: No.

Traslado incluido: No.

Se requieren cualificaciones profesionales: No.

Salario: 0.0 NOK mínimo y 0.0 NOK máximo (Anualmente).

Cómo solicitar: Otros (véase la descripción).

Empresa: Universitetet i Stavanger.

Dirección: Ullandhaug 4036 STAVANGER.

Ver las 531 ofertas de trabajo de Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales de la enseñanza : Profesores de universidades y de la enseñanza superior : Profesores de universidades y de la enseñanza superior ofertadas.

Ofertas de trabajo similares:

Stipendiat i filosofi. Noruega, 13 Ago. 2017.

Postdoctoral fellow in biorefining of lignocellulose. Noruega, 13 Ago. 2017.

Postdoktor innen utdanning for bærekraftig utvikling - ref.nr. 17/01882. Noruega, 13 Ago. 2017.

Associate Professor in Physics - Digital Power Systems - Ref.no. 17/01918. Noruega, 12 Ago. 2017.

Førsteamanuensis i byplanlegging. Noruega, 10 Ago. 2017.

Post-Doctoral Research Fellow. Noruega, 10 Ago. 2017.

10 PhD Research fellow positions in Information Security. Noruega, 03 Ago. 2017.

Postdoctoral Research Fellowship in Neuroscience. Noruega, 03 Ago. 2017.