Ir a la versión más ligera, para móviles
en Español in English auf Deutsch en Français ...

Sjukepleiar. Hordaland. Noruega

Oferta de trabajo en Hordaland (Noruega)Clasificación del trabajo: ..

Descripción de la oferta de trabajo:

- 100 % fast stilling som sjukepleiar i Helse og OmsorgsEininga. Dette er ei «fastvikarstilling», noko som vil seie at du har fast helg på turnus, men vekedagane i turnusen kan variere med dag, kveld og natt. Du vil ha kjennskap til vaktene dine minst to veker i førevegen og alle høgtider er i fast turnus. Turnusen inneber arbeid kvar 3. helg.

 Denne stillinga er fyrst og fremst berekna for sjukeheimen og HeimeBasert omsorg, men etter opplæring kan anna avdeling verte vurdert.

1 - 75 % vikariatstilling er ledig på sjukeheimen frå no og til medio august 2018. Stillinga inneheld turnus med arbeid kvar 3. helg.

Arbeidsoppgåver:

- Sjukepleiefaglege oppgåver

- Utføre oppdrag på tvers av avdelingar

- Rettleiing og tverrfagleg samarbeid

- Oppfølging av dokumentasjon etter gjeldande krav til kvalitet, lovverk og kommunale retningsliner

- Kontakt og samarbeid med pårørande

Krav til kompetanse 

- Autorisasjon som sjukepleiar

- Førarkort B er eit føremon

- Gode norskkunnskapar, både munnleg og skriftleg

 Politiattest av ny dato må framleggast før tilsetting

Personlege eigenskapar:

- Verdsetje ein utfordrande og hektisk arbeidskvardag

- Omsorgsfull, empatisk og trygg

- Godt humør

- Fleksibel og samarbeidsvillig

- Gode kommunikasjonsevner

Om arbeidsgjevaren

 Jondal er ei flott bygd i Hardanger, med plommer og moreller, med fjell og fjord, båtliv  og Folgefonn sommarskisenter i nærleiken. Den som er glad i naturen bør ta turen til Hardanger og oppleve bygda vår. Jondal ligg ca 2 timar frå Bergen og ca 30 min frå Odda.

Helse og OmsorgsEininga i Jondal kommune består av sjukeheim, HeimeBasert Omsorg, helseavdeling med legekontor og fysioterapeutar. Tilbod innan psykisk helse, rus og psykiatri, jordmor og helsesøster. Samt eit bufellesskap for langstidspasientar innan psykiatri.

Helse og Omsorgseininga har bygd ein solid kompetanse saman med dyktige sjukepleiarar og helsefagarbeidarar- med og utan vidareutdanning.

Det er god fagleg dekning på kvart skift og me har eigen opplæringsplan med sjekkliste.

Me vektlegg fagutvikling som naudsynt for å utvikle tenesta vår og me har tett oppfylgjing av tilsette. Hos oss vil du få utvikle deg som sjukepleiar, me har blant anna eigne demensteam og palliasjonssjukepleiarar. Me etablerer no eit «lindrande rom» til pasientar som treng det.

Fire avdelingsleiarar og fagsjukepleiar utgjer vårt fagråd, som vert kalla KValitetsRådet.

 

Servicio de empleo de origen: NAV, Servicios Públicos de Empleo, Noruega.

País del trabajo: Noruega.

Región: Hordaland.

Ver 410 ofertas de trabajo en "Hordaland" (Noruega).

Fecha de inicio: 24/06/2017.

Nº de vacantes: 1.

Alojamiento facilitado: No.

Traslado incluido: No.

Se requieren cualificaciones profesionales: No.

Salario: 0.0 NOK mínimo y 0.0 NOK máximo (Anualmente).

Cómo solicitar: Otros (véase la descripción).

Empresa: Jondal kommune.

Dirección: . 5627 JONDAL.

Ver las 1,349 ofertas de trabajo de ofertadas.

Ofertas de trabajo similares:

Sykepleier 96 % korttidsavdeling - Greverud sykehjem. Noruega, 19 Ago. 2017.

Stillinger som ekstravakter for sykepleiere, hjelpepleiere/helsefagarbeidere og studenter innen helsefagutdanning. Noruega, 19 Ago. 2017.

Sykepleiere (Ref.nr: 2292/2017-JJ). Noruega, 19 Ago. 2017.

Sykepleier/spesialsykepleier søkes til Akuttmottaket på Rikshospitalet - Oslo universitetssykehus HF. Noruega, 19 Ago. 2017.

Sykepleier Majorstuen Hjemmesykepleien - Marienlyst arbeidslag. Noruega, 19 Ago. 2017.

Helgestillingar - Avlastninga. Noruega, 13 Ago. 2017.

Off. godkjent sykepleier, 50 % vikariat. Noruega, 13 Ago. 2017.

Forløpskoordinator til henvisningsmottaket i Avdeling for gynekologisk kreft, Kreftklinikken - Oslo universitetssykehus HF. Noruega, 13 Ago. 2017.