Ir a la versión más ligera, para móviles
en Español in English auf Deutsch en Français ...

Sikkerhetsarkitekt. Hordaland. Noruega

Trabajar de Especialistas en bases de datos y en redes de computadores en Hordaland (Noruega)Clasificación del trabajo: Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales de tecnología de la información y las comunicaciones : Especialistas en bases de datos y en redes de computadores : Especialistas en bases de datos y en redes de computadores no clasificados bajo otros epígrafes.
Professionals : Information and communications technology professionals : Database and network professionals : Database and network professionals not elsewhere classified.

Descripción de la oferta de trabajo:
Helse Vest IKT AS vart etablert i november 2004. Helse Vest IKT AS er 100 % eigd av det regionale helseføretaket, Helse Vest RHF. Selskapet leverer IKT-tenester til helseføretaka i Helse Vest RHF, samt til private, ideelle institusjonar. Helse Vest IKT har i dag ca. 495 tilsette fordelt på kontor i Stavanger, Haugesund, Bergen og Førde. Helse Vest IKT deltek aktivt i nasjonalt arbeid innanfor IKT i helsesektoren. Helse Vest IKT skal så langt som råd avspegle mangfaldet i befolkninga. Det er difor eit personalpolitisk mål å oppnå ein balansert alders- og kjønnssamansetnad, og å rekruttere kvalifiserte personar med innvandrarbakgrunn.Helse Vest IKT har ledig stilling som sikkerhetsarkitekt. Dette er en nyopprettet stilling. Vi søker en person som har bred erfaring og god kompetanse på sikkerhetsteknologi, informasjonssikkerhet og datasikkerhet.Sikkerhetsarkitekten vil arbeide tett opp mot eit team som arbeider med sikkerhet i Helse Vest IKT.Arbeidsoppgåver
 • Lede, koordinere og gjennomføre arbeid med beskrivelse av målbilde for sikkerhetsarkitektur i Helse Vest, samt ha et eierskap til og sikre oppfølging av denne
 • Ivareta sikkerhetskrav ved utarbeidelse av kravspesifikasjoner med utgangspunkt i definert sikkerhetsarkitektur.
 • Bistå til at selskapet ivaretar konfidensialiteten, integriteten og tilgjengeligheten til selskapets eiendeler, informasjon, data, og IKT-tjenester alltid er i tråd med de avtalte behovene til virksomheten og SLA/andre relevante avtaler med kunder
 • Bistå løsningsarkitekt ved evaluering av løsningsalternativer og design og implementering av løsninger
 • Holde seg faglig oppdatert innen området sikkerhetsarkitektur og være en ledestjerne for dette i Helse Vest
 • Holde seg oppdatert på krav i lov og forskrift knyttet til informasjonssikkerhet og personvern i helsesektoren
 • Jobbe tett sammen med Sikkerhetsutvalget (SU) og prosess for informasjonssikkerhet for å forstå overordnete krav og føringer, og fungere som et bindeledd mellom disse og det operasjonelle nivået
 • Holde seg orientert med selskapets arbeid på virksomhetsprosesser (ITIL).
Kvalifikasjonar
 • Erfaring med arkitekturarbeid og arkitekturmessig tilnærming. Sikkerhetsarkitekten må gjøre seg godt kjent med virksomhetsprosessene, ha god forståelse for verdikjeden og virksomhetens behov, planer og mål.
 • Interesse og ønske om, samt evne til, å utvikle seg innen fagfeltet
 • Erfaring med arbeid innen informasjonssikkerhet
 • God kjennskap til IKT-sikkerhetsløsninger og -infrastruktur
 • Fordel med kjennskap til relevant lover og forskrifter
 • Evne til å formulere komplekse problemstillinger muntlig og skriftlig på en lettfattelig måte tilpasset målgruppen
Utdanningsretning
 • IKT-fag
Utdanningsnivå
 • Høyskole / Universitet, Diplom- / Bachelorgrad
Personlege Eigenskapar
 • Du arbeider sjølvstendig, planlegg og prioriterer dine arbeidsoppgåver.
 • Du har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.
 • Du er positiv, initiativrik, resultat- og målorientert.
 • Du arbeider godt i team.
Vi tilbyr
 • Spennande arbeidsoppgaver i grenseflate mellom helse og IKT
 • Motiverte og kunnskapsrike kollegaer
 • Fleksibel arbeidstidsordning, inkludert fleksitid
 • Godt sosialt arbeidsmiljø
 • Lønn etter avtale
 • Medlemskap i KLP som sikrer gode pensjonsrettigheter.
KontaktinformasjonHarald Flaten, Avdelingsleiar, (+47) 95 94 52 37Arbeidsstad Bergen Nøkkelinformasjon: Annons&

Servicio de empleo de origen: NAV, Servicios Públicos de Empleo, Noruega.

País del trabajo: Noruega.

Región: Hordaland.

Ver 403 ofertas de trabajo en "Hordaland" (Noruega).

Fecha de inicio: 02/06/2017.

Nº de vacantes: 1.

Alojamiento facilitado: No.

Traslado incluido: No.

Se requieren cualificaciones profesionales: No.

Salario: 0.0 NOK mínimo y 0.0 NOK máximo (Anualmente).

Cómo solicitar: Otros (véase la descripción).

Empresa: Helse Vest IKT.

Dirección: 5021 BERGEN.

Ver las 42 ofertas de trabajo de Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales de tecnología de la información y las comunicaciones : Especialistas en bases de datos y en redes de computadores : Especialistas en bases de datos y en redes de computadores no clasificados bajo otros epígrafes ofertadas.

Ofertas de trabajo similares:

Do you want a key role in information security?. Noruega, 10 Ago. 2017.

Spesialkonsulenter Informasjonssikkerhet i Sporveien. Noruega, 03 Jul. 2017.

Vil du jobbe med sikkerhet og beredskap på en av Norges viktigste arbeidsplasser?. Noruega, 17 Jun. 2017.

Sikkerhetsarkitekt. Noruega, 02 Jun. 2017.

Spennande stilling som systemansvarleg - Fagsenter administrative system. Noruega, 27 May. 2017.