Ir a la versión más ligera, para móviles
en Español in English auf Deutsch en Français ...

SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/2 - M/Ž. Spodnjeposavska

Vacante de Profesores de universidades y de la enseñanza superior en Spodnjeposavska (Eslovenia)Clasificación del trabajo: Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales de la enseñanza : Profesores de universidades y de la enseñanza superior : Profesores de universidades y de la enseñanza superior.
Strokovnjaki/strokovnjakinje : Strokovnjaki/strokovnjakinje za vzgojo in izobraževanje : Univerzitetni in visokošolski učitelji/univerzitetne in visokošolske učiteljice : Univerzitetni in visokošolski učitelji/univerzitetne in visokošolske učiteljice.

Descripción de la oferta de trabajo:
VISOKOŠOLSKI STROKOVNI SODELAVEC, Določen čas oz. ZA ČAS UVAJANAJ V DELO IN NADOMEŠČANJA PORODNIŠKE, polni delovni čas, 40 ur, PRIPRAVA PREDMETNIKOV ZA NOVO ŠTUDIJSKO LETO. PRIPRAVA DELOVNIH NAČRTOV. PRIPRAVA PLANA IN REALIZACIJE NPO-NEPOSREDNE PEDAGOŠKE OBVEZE PEDAGOŠKIH DELAVCEV (ORODJA IN BAZE ČLANICE IN UM). PREDNAJAVA IN NAJAVA NA UM. IZDELAVA URNIKOV ZA ZIMSKI IN POLETNI SEMESTER (TRI VRSTE). ZBIRANJE IN PREGLED POROČIL O VAJAH – REALIZACIJE ZA ZIMSKI IN POLETNI SEMESTER. PRIPRAVA PODATKOV ZA KATALOG – SEZNAM PREDAVANJ UM. PREGLED IN PLANIRANJE ZASEDENOST PROSTORSKIH KAPACITET ČLANICE ZA NEMOTEN POTEK ŠTUDIJSKEGA PROCESA. OBVESTILA V ZVEZI Z ODPOVEDI PREDAVANJ, VAJ IN GOVORILNIH UR. GOVORILNE URE PROFESORJEV IN ASISTENTOV. MESEČNO PRIPRAVLJANJE POROČIL O REZERVACIJAH PREDAVALNIC ZA ZUNANJE IN NOTRANJE UPORABNIKE ZA RAČUNOVODSTVO. IZDELUJE POROČILA IN PRIPRAVLJA GRADIVA ZA ORGANE ČLANICE. ZBIRA IN POSREDUJE INFORMACIJE O ŠTUDIJU TER KOORDINIRA DELO POSAMEZNIH IZVAJALCEV ŠTUDIJA. SODELUJE PRI IZGRADNJI, VZDRŽEVANJU IN IZPOPOLNJEVANJU INFORMACIJSKIH BAZ IN RELACIJ ZA STROKOVNE SLUŽBE ČLANICE IN UM. SODELUJE PRI OBLIKOVANJU INFORMACIJSKEGA SISTEMA ZA POTREBE IZVAJANJA IN UPRAVLJANJA. OBLIKUJE PREDLOGE ZA OBLIKOVANJE DELOVNEGA PROCESA IN NJEGOVO RACIONALIZACIJO. NUDI ORGANIZACIJSKO-TEHNIČNO PODPORO PRI VERIFIKACIJI NOVIH IN DOPOLNJENIH ŠTUDIJSKIH PROGRAMOV ČLANICE. SODELUJE PRI SPREMEMBAH ŠTUDIJSKIH PROGRAMOV V SKLADU Z BOLOGNSKO DEKLARACIJO. ORGANIZIRA AKREDITACIJO SPREMEMB V PREDMETNIKIH DODIPLOMSKIH ŠTUDIJSKIH PROGRAMOV ČLANICE. OBLIKUJE IN VZDRŽUJE SPLETNE STRANI ČLANICE S PO, urejevalniki besedil - zahtevno, delo s preglednicami - zahtevno, delo z bazami podatkov - zahtevno, programiranje - osnovno, poznavanje računalniških omrežij - osnovno, poznavanje operacijskih sistemov - osnovno, računalniško oblikovanje - osnovno, Za razpisano delovno mesto mora kandidat/ka zraven zakonsko predpisanih pogojev izpolnjevati še naslednje pogoje: -Klasius_srv: Sedma raven: Visokošolsko izobraževanje druge stopnje in podobno izobraževanje/ visokošolska izobrazba druge stopnje in podobna izobrazba -Klasius_p: 31-družbene vede, 34-poslovne in upravne vede -Računalniška znanja: MS Windows, Word, Excel, internet, e-pošta, el. poslovanje -Strokovni izpit iz ZUP-a -Aktivno znanje angleškega ali nemškega jezika -Delovne izkušnje: 36 mesecev s področja izvajanja različnih administrativnih in strokovnih opravil, dela na računalniku, uporaba Interneta in elektronske pošte Ponudbe z ustreznimi dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke dostavijo do vključno 9. 6. 2017 do 10. ure na naslov: Fakulteta za turizem, Cesta prvih borcev 36, 8250 Brežice. Vlogo z dokazili o izpolnjevanju pogojev je potrebno posredovati v zaprti kuverti s pripisom »Ne odpiraj! Za razpis Strokovni sodelavec.« , dopoldan

Servicio de empleo de origen: ZRSZ, Servicios Públicos de Empleo, Eslovenia.

País del trabajo: Eslovenia.

Región: Spodnjeposavska.

Ver 88 ofertas de trabajo en "Spodnjeposavska" (Eslovenia).

Fecha de inicio: 03/06/2017.

Nº de vacantes: 1.

Experiencia: Entre 2 y 5 años.

Nivel educativo requerido: Educación superior (incluida formación académica).

Carnet de conducir: Turismo de 8 plazas; camión de hasta 3,5 toneladas.

Traslado incluido: Si.

Se requieren cualificaciones profesionales: Si.

Comidas incluidas: Si.

Horas semanales: 40.

Tipo de contrato: Jornada completa.

Duración del contrato: Determinado.

Cómo solicitar: Carta y currículo al empresario.

Empresa: UM; UM, FT.

Dirección: Cesta prvih borcev 36 , 8250 BREŽICE.

Contacto: GABRON DARJA

Email: darja.gabronReemplazar por una arrobaum.si

Teléfono: 08 20 57 061.

Ver las 502 ofertas de trabajo de Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales de la enseñanza : Profesores de universidades y de la enseñanza superior : Profesores de universidades y de la enseñanza superior ofertadas.

Ofertas de trabajo similares:

RAZISKOVALEC - M/Ž. Eslovenia, 22 Ago. 2017.

MLADI RAZISKOVALEC - M/Ž. Eslovenia, 22 Ago. 2017.

STROKOVNI SODELAVEC VII/2-II - M/Ž. Eslovenia, 10 Ago. 2017.

ASISTENT (D010001) V NAZIVU (3) ASISTENT ZA PODROČJE RAČUNALNIŠTVA IN INFORMATIKE - M/Ž. Eslovenia, 01 Ago. 2017.

ASISTENT Z DOKTORATOM - H019001 - M/Ž. Eslovenia, 01 Ago. 2017.

ASISTENT Z DOKTORATOM - H019001 - M/Ž. Eslovenia, 01 Ago. 2017.

VISOKOŠOLSKI UČITELJ – DOCENT/ IZREDNI PROFESOR/ REDNI PROFESOR ZA PODROČJE VIOLONČELA ŠIFRA DM: D019001 NA ODDELKU ZA GODALA IN DRUGE INSTRUMENTE S STRUNAMI NASTOP DELA PREDVIDOMA 1.10.2017, OZIROMA PO PREJEMU SOGLASJA H KADROVSKEMU NAČRTU UL AG ZA LETO . Eslovenia, 30 Jul. 2017.

J017104 - SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/2 (III), ŠDM: 1001438, V KABINETU IN SAMOSTOJNIH CENTRIH IN SLUŽBAH (SLUŽBA ZA INVESTICIJE), ZA DOLOČEN ČAS ENEGA (1) LETA S POSKUSNIM DELOM TREH (3) MESECEV, S POLNIM DELOVNIM ČASOM, 1 DELAVEC - M/Ž. Eslovenia, 21 Jul. 2017.