Ir a la versión más ligera, para móviles
en Español in English auf Deutsch en Français ...

Referent-inspktor ds. planowania i sprawozdawczości

Trabajo de Oficinistas generales en Pomorskie (Polonia)Clasificación del trabajo: Personal de apoyo administrativo : Oficinistas : Oficinistas generales : Oficinistas generales.
Pracownicy biurowi : Sekretarze, operatorzy urządzeń biurowych i pokrewni : Pracownicy obsługi biurowej : Pracownicy obsługi biurowej.

Descripción de la oferta de trabajo:
Zakres obowiązków: opracowanie rocznych i wieloletnich programów w zakresie inwestycji melioracyjnych, prowadzenie ewidencji poniesionych wydatków na poszczególnych zadaniach inwestycyjnych, monitorowanie i bieżące aktualizowanie potrzebnych środków finansowych na realizowane zadania, przygotowanie projektu budżetu w zakresie zadań inwestycyjnych, gromadzenie informacji związanych z wnioskami o zabezpieczenie rezerwy celowej na finansowanie zadań inwestycyjnych, sporządzanie sprawozdań finansowych przekazywanych do instytucji zewnętrznych, przygotowywanie niezbędnych rozliczeń otrzymywanych środków finansowych, przygotowywanie decyzji o wysokości opłaty inwestycyjnej w związku z wykonywaniem zadań inwestycyjnych w zakresie melioracji wodnych szczegółowych i prowadzenie postępowania w tym zakresie. Wymagania: - wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), typ: ekonomiczne - pożądane - pozostałe: wykształcenie wyższe (mile widziane w zakresie ekonomii, zarządzania), znajomość zagadnień z zakresu finansów publicznych, rachunkowości, dochodów jednostek samorządu terytorialnego, biegła znajomość pakietu Microsoft Office /Word, Excel/, obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych /Dz.U. t.j. z 2016r., poz.902/, brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, nieposzlakowana opinia, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych. Wymagania dodatkowe: mile widziane posiadanie stażu pracy o charakterze zgodnym z wymaganiami na w/w stanowisku, mile widziana znajomość zagadnień związanych z realizacja zadań inwestycyjnych ZMiUW WP w Gdańsku i współfinansowanych ze środków unijnych, zdolność analitycznego myślenia, bardzo dobra organizacja pracy, terminowość, dokładność, samodzielność, obowiązkowość, punktualność, odpowiedzialność za wykonywaną pracę, rzetelność, znajomość zagadnień związanych z funkcjonowaniem s

Servicio de empleo de origen: PSZ, Servicios Públicos de Empleo, Polonia.

País del trabajo: Polonia.

Región: Pomorskie.

Ver 576 ofertas de trabajo en "Pomorskie" (Polonia).

Fecha de inicio: 20/06/2017.

Nº de vacantes: 1.

Experiencia: No se precisa.

Nivel educativo requerido: Sin especificar.

Carnet de conducir: No.

Alojamiento facilitado: No.

Traslado incluido: No.

Se requieren cualificaciones profesionales: No.

Comidas incluidas: No.

Horas semanales: 40.00.

Salario: 2400.0 PLN mínimo y 2650.0 PLN máximo (Bruto Mensualmente).

Tipo de contrato: Jornada completa.

Duración del contrato: Determinado.

Cómo solicitar: Carta y currículo al empresario.

Cómo solicitar el puesto:
Gdańsk Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku

Empresa: Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku.

Dirección: Sucha 12, 80-531 Gdańsk, Polska.

Contacto: Gdańsk Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku

Email: kadryReemplazar por una arrobazmiuw.gda.pl

Teléfono: 058-3432254w.205.

Ver las 787 ofertas de trabajo de Personal de apoyo administrativo : Oficinistas : Oficinistas generales : Oficinistas generales ofertadas.

Ofertas de trabajo similares:

pracownik biurowy. Polonia, 22 Ago. 2017.

Specjalista ds. klientów chińskich. Polonia, 22 Ago. 2017.

Pracownik ds. administracyjno - biurowych. Polonia, 21 Ago. 2017.

Pracownik administracyjno-biurowy. Polonia, 21 Ago. 2017.

sekretarka. Polonia, 19 Ago. 2017.

Pracownik ds. administracyjno-biurowych. Polonia, 19 Ago. 2017.

Pracownik biurowy UMRP. Polonia, 16 Ago. 2017.

Stażysta. Polonia, 14 Ago. 2017.