Ir a la versión más ligera, para móviles
en Español in English auf Deutsch en Français ...

Psykologspesialist/psykolog (Ref. nr.: 3469230438)

Oferta de trabajo de Psicólogos en Noruega (Akershus)Clasificación del trabajo: Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales en derecho, en ciencias sociales y culturales : Especialistas en ciencias sociales y teología : Psicólogos.
Professionals : Legal, social and cultural professionals : Social and religious professionals : Psychologists.

Descripción de la oferta de trabajo:

Akershus universitetssykehus er Norges største akuttsykehus, og lokal- og områdesykehus for nær 10 % av Norges befolkning. Vi har et raskt voksende forskningsmiljø innen medisin og helsefag.

”Menneskelig nær – faglig sterk” er vår visjon.

Divisjon psykisk helsevern består av 4 DPS-avdelinger, Avdeling BUP, Avdeling rus og avhengighet, Avdeling akuttpsykiatri, Avdeling spesialpsykiatri, Avdeling alderspsykiatri, Avdeling voksenhabilitering og Avdeling FoU. Divisjonen har ca. 1.700 årsverk og er lokalisert på Øvre og Nedre Romerike, inkl. Nordbyhagen, samt i Groruddalen og i Follo

I samarbeid med bydeler og kommune i opptaksområdet har DPS Groruddalen fått tilskuddsmidler fra Helsedirektoratet til etablering av et ambulant samhandlingsteam – FASt (Forpliktende ambulant samhandlingsteam) Målgruppen for teamets virksomhet er voksne med alvorlig psykisk lidelse, alene eller samtidig med ruslidelse, med lavt funksjonsnivå og vedvarende behov for sammensatte tjenester. Teamet arbeider etter en FACT-liknende modell og yter et bredt spekter av spesialisthelsetjenester, i tett og forpliktende samarbeid med kommunale helse- og omsorgstjenester i opptaksområdet. Teamet tilbyr langvarig oppfølging av målgruppen og er fleksible med hensyn til intensiv og ambulant oppfølging. I den forbindelse ønsker vi å ansette 1 Psykologspesialist/psykolog,100% stilling Videreføring av prosjektet forutsetter årlig bevilgning av tilskuddsmidler. FASt er organisert som ett av tre team under DPS'ets spesialpoliklinikk for psykosebehandling. Teamet er tverrfaglig sammensatt, med blant annet psykiater, sosionom, og spesialsykepleiere, tilsammen 10,5 årsverk. Teamet startet opp med klinisk virksomhet våren 2016, og er i stadig utvikling. Alle ansatte i teamet vil få opplæring i FACT-modellen. Alle søkere må søke elektronisk.

Kvalifikasjoner
 • Psykologspesialist, spesialist i voksenpsykologi,med norsk autorisasjon: Erfaring fra utredning og behandling av psykose og rus og erfaring fra arbeid med tvungent psykisk helsevern uten døgnopphold er ønskelig.
 • Psykolog: Erfaring fra arbeid med personer med psykose og rus er en forutsetning.
Personlige egenskaper
 • Motivasjon og interesse for ambulant arbeid og for målgruppen
 • Evne til å arbeide i tverrfaglig team og interesse for å veilede kollegaer
 • Evne til å skape relasjon og gi helsehjelp til personer med alvorlig psykisk lidelse og sammensatte behov
 • Ønske om å samarbeide om pasientbehandling på tvers av tjenestenivåer
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt
Vi tilbyr
 • Utfordrende og spennende arbeidsoppgaver
 • Mulighet til å være med å påvirke utviklingen av en nyetablert helsetjeneste
 • Lønn etter gjeldende tariffavtale
 • For leger og psykologer i DPS-et: faste legemøter og jevnlige psykologmøter
 • Gode velferdstilbud for ansatte, bl.a hytteutleie, rabatterte teater- og kinobilletter
 • Bedriftsidrettslag med stort og variert tilbud
 • Mulighet for hjelp med bolig og barnehageplass
Arbeidssted:Rosenbergveien 15, 0971 OsloKontaktinfo:Torunn Bøen Hestnes, Teamleder, 90648623Iav V. Dahl, Avd.leder, 22168200Nøkkelinformasjon:Annonsør: Akershus universitetssykehus HFRef. nr.: 3469230438Stillingsbrøk: 100%EngasjementAntall stillinger: 1For elektronisk søknadsskjema: Servicio de empleo de origen: NAV, Servicios Públicos de Empleo, Noruega.

País del trabajo: Noruega.

Región: Akershus.

Ver 425 ofertas de trabajo en "Akershus" (Noruega).

Fecha de inicio: 10/06/2017.

Nº de vacantes: 1.

Alojamiento facilitado: No.

Traslado incluido: No.

Se requieren cualificaciones profesionales: No.

Salario: 0.0 NOK mínimo y 0.0 NOK máximo (Anualmente).

Cómo solicitar: Otros (véase la descripción).

Empresa: Akershus universitetssykehus HF.

Dirección: 0971 OSLO.

Ver las 167 ofertas de trabajo de Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales en derecho, en ciencias sociales y culturales : Especialistas en ciencias sociales y teología : Psicólogos ofertadas.

Ofertas de trabajo similares:

Psykolog - Team Skolehelsetjenesten. Noruega, 20 Ago. 2017.

Psykolog 100 % fast stilling - Bergen kommune. Noruega, 20 Ago. 2017.

Psykologspesialist 100% vikariat - Alderspsykiatrisk poliklinikk - Oslo universitetssykehus HF. Noruega, 19 Ago. 2017.

2-årig engasjement som Post. doc i kjønnslemlestelse og traumatisk stress. Noruega, 19 Ago. 2017.

Psykologspesialist- DPS Nedre Romerike, Allmenpsykiatrisk poliklinikk A - Akershus universitetssykehus HF. Noruega, 12 Ago. 2017.

Pedagogisk- psykologisk rådgiver - PPT og førskoleteam. Noruega, 12 Ago. 2017.

Psykolog - ARA Nedre Romerike. Noruega, 11 Ago. 2017.

Kommunepsykolog (Ref.nr: 47). Noruega, 10 Ago. 2017.