Ir a la versión más ligera, para móviles
en Español in English auf Deutsch en Français ...

Overlege i urologi - Kirurgisk klinikk, Avdeling for Urologi

Oferta de Médicos especialistas en Hordaland (Noruega)Clasificación del trabajo: Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales de la salud : Médicos : Médicos especialistas.
Professionals : Health professionals : Medical doctors : Specialist medical practitioners.

Descripción de la oferta de trabajo:

Helse Bergen, Haukeland universitetssjukehus, har over 12.000 tilsette som har som mål å gi best mogleg behandling og pleie til pasientane våre, og rett opplæring til våre pasientar og pårørande. Kvart år behandlar vi over 800.000 pasientar og bidreg i utdanninga av eit par tusen helsearbeidarar. Forsking er ei viktig oppgåve, og vi er blant dei fremste i landet innanfor dette feltet. Les meir på www.helse-bergen.no eller facebook.

Ledig stilling som overlege (spesialist i Urologi) ved Avdeling for Urologi.Avdeling for Urologi er ein del av Kirurgisk Klinikk ved Haukeland universitetssjukehus. Aktiviteten i avdelinga dekker dei fleste områda innan utgreiing og behandling av urolgiske sjukdomar. Vi har både lokal- og regionsjukehusoppgåver i Helse Vest. Avdelinga har to sengepostar. Ein 7-døgnspost med 20 senger og ein 5-døgnspost med 6 senger. Vi behandlar ca. 3300 inneliggjande pasientar og har ca. 12000 polikliniske konsultasjonar kvart år. Avdelinga har eigen SWL-eining og eige urodynamisk laboraturium. Avdelinga har 10 overlegestillingar, 5 LIS stillingar for subspesialisering i urologi (B-grein) og ein LIS stilling i rotasjon. Avdelinga har eit nært samarbeid med radiologisk avdeling, Avdeling for Patologi og kreftavdelinga. Behandling og forsking innan urologiske kreft- og steinsjukdomar er prioriterte oppgåver ved avdelinga. Det blir òg lagt vekt på å vidareutvikle kompetansen innan nevrourologi.For sjukdomar i øvre urinvegar (steinsjukdomar, nyresvulstar osb) har avdelinga utstyr og kompetanse for alle typar moderne behandling. I nedre urinvegar blir det kvart år utført ca. 150 robotassisterte radikale prostatektomiar (RALP), og 30 radikale cystektomiar med urindeviasjon.Den som blir tilsett må inngå i urologisk bakvaktsordning. Den som blir tilsett må rekne med å bli tillagt ansvar for ein del av den verksemda som vedkomande går inn i. På same måte som dei øvrige overlegane, må den som blir tilsett delta i utgreiing og behandling av pasientar med meir generelle urologiske problemstillingar. Den som blir tilsett må og delta i avdelinga si verksemd innanfor nevrourologi.Den som blir tilsett må sette pris på å jobbe i ei avdeling med høgt tempo og stor aktivitet. Vidare ventar ein at den som blir tilsett er villlig til å gå inn i dei prosjekta som finst i avdelinga og som inneber forsking og kvalitetssikring.Kvalifikasjonar
 • Spesialist i urologi og generell kirurgi
 • Må beherske operasjonsrobot sjølvstendig
 • Må beherske avansert fusjonsbasert prostatabiopsiteknikk
 • Må beherske norsk skriftleg og munnleg
 • Relevant sjukehuserfaring
 • Gode datakunnskapar
Utdanningsretning
 • Medisin
Utdanningsnivå
 • Profesjonsstudium
Personlege Eigenskapar
 • Strukturert
 • Sjølvstendig
 • Ansvarsbevisst
 • Fleksibel
 • Gode kommunikasjonseevner
 • Trivst med å jobba i tverrfagleg team
 • Bidra til eit godt arbeidsmiljø
 • Må trivast i eit aktivt og travelt miljø
 • Samarbeidsvillig
 • Like varierte utfordringar
 • Serviceinnstilt
Språk
 • Norsk
Vi tilbyr
 • Løn i samsvar med gjeldande overeinskomst
 • Triveleg arbeidsmiljø
 • Høgt fagleg nivå
 • Fagleg og personleg utvikling
KontaktinformasjonChristian Beisland, Avdelingssjef, 55972902Arbeidsstad Bergen Nøkkelinformasjon: Annonsør:Hel

Servicio de empleo de origen: NAV, Servicios Públicos de Empleo, Noruega.

País del trabajo: Noruega.

Región: Hordaland.

Ver 403 ofertas de trabajo en "Hordaland" (Noruega).

Fecha de inicio: 03/06/2017.

Nº de vacantes: 1.

Alojamiento facilitado: No.

Traslado incluido: No.

Se requieren cualificaciones profesionales: No.

Salario: 0.0 NOK mínimo y 0.0 NOK máximo (Anualmente).

Cómo solicitar: Otros (véase la descripción).

Empresa: Helse Bergen.

Dirección: 5021 BERGEN.

Ver las 319 ofertas de trabajo de Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales de la salud : Médicos : Médicos especialistas ofertadas.

Ofertas de trabajo similares:

Overlege i fysikalsk medisin og rehabiliering/nevrologi. Noruega, 20 Ago. 2017.

Postdoctoral research fellows in Systems Immunology. Noruega, 20 Ago. 2017.

Overlege - DDPS Thorsberg døgnseksjon. Noruega, 20 Ago. 2017.

Lege i spesialisering. Noruega, 13 Ago. 2017.

Leger i spesialisering - voksenpsykiatri - Akershus universitetssykehus HF. Noruega, 13 Ago. 2017.

Lege i spesialisering, vikariat - Seksjon for revmatologi - Oslo universitetssykehus HF. Noruega, 12 Ago. 2017.

Lege i spesialisering, vikariat - Seksjon for revmatologi - Oslo universitetssykehus HF. Noruega, 12 Ago. 2017.

Overlege - Avdeling for Barnemedisin og transplantasjon - Barne- og ungdomsklinikken. Noruega, 11 Ago. 2017.