Ir a la versión más ligera, para móviles
en Español in English auf Deutsch en Français ...

Forsker - Fiskeri/marin biologi (marine tropiske økosystemer)

Vacante de Profesores de universidades y de la enseñanza superior en Noruega (Hordaland)Clasificación del trabajo: Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales de la enseñanza : Profesores de universidades y de la enseñanza superior : Profesores de universidades y de la enseñanza superior.
Professionals : Teaching professionals : University and higher education teachers : University and higher education teachers.

Descripción de la oferta de trabajo:

Havforskningsinstituttet er et av Europas største marine forskningsmiljø. Vi har ca. 750 tilsatte og en rekke forskningsfasiliteter og laboratorier av høy internasjonal standard. Havforskningsinstituttet eier og drifter seks forskningsfartøy. Vårt hovedkontor ligger i Bergen, vi har avdeling i Tromsø og forskningsstasjoner i Matre, Austevoll og Flødevigen.

Jobbnorge ID: 137615

Ved Havforskningsinstituttet er det ledig en fast stilling som forsker med fiskeribiologisk eller annen fiskerirelatert bakgrunn og med kompetanse innenfor bestandsberegning. Stillingen er plassert ved Fiskerifaglig senter for utviklingssamarbeid (CDCF), med arbeidssted i Bergen.

Arbeidsoppgavene vil i hovedsak være knyttet til CDCF sine prosjekter i utviklingsland, både innenfor EAF-Nansenprogrammet og bilaterale prosjekter. Avdelingen har i dag prosjekter i omkring 10 land i Asia, Afrika og Latin-Amerika. Prosjektene er i stor grad finansiert av Norad / Utenriksdepartementet og ofte i samarbeid med FN-organisasjoner. Innsats inn mot Havforskningsinstituttets øvrige prosjekter kan være aktuelt.

Omfattende reisevirksomhet må påregnes, inkludert toktvirksomhet i tropiske strøk med forskningsfartøyet F/F Dr. Fridtjof Nansen. Toktene har en varighet på 2-4 uker.

Kvalifikasjoner

Søkere må ha doktorgrad eller tilsvarende kompetanse innen fiskeribiologi eller annet nærstående fagfelt. Kompetanse og erfaring innenfor mengde- og bestandsberegning av fisk er en forutsetning for stillingen.

Erfaring/kompetanse innen følgende område (i prioritert rekkefølge) er ønskelig:

  • Erfaring fra vitenskapelige tokt, gjerne som toktleder.
  • Arbeid med eller god kjennskap til arbeid med utviklingsland og internasjonale organisasjoner.
  • Undervisnings-/veiledningserfaring.
  • Søkeren må beherske engelsk og norsk godt, både skriftlig og muntlig. Kjennskap til andre språk (gjerne fransk, spansk eller portugisisk) vil være en fordel.

Personlige egenskaper som gode kommunikasjons- og samarbeidsegenskaper, samt evne til å arbeide selvstendig, effektivt og målrettet er viktige kriterier. Erfaring fra planlegging og gjennomføring av prosjekter er sentralt. Søkeren bør inneha gode sosiale evner. Ettersom man må forvente å samarbeide med personer og institusjoner i hele verden, inkludert i utviklingsland, bør søkeren være diplomatisk, tålmodig og kunne håndtere ulike kulturer og arbeidsmetoder.

Gyldig helseattest fra godkjent sjømannslege, ikke eldre enn to måneder, må fremlegges ved tiltredelse.

For innplassering som forsker 1110/1183 kreves formell kompetansevurdering. Vurderingen gjennomføres av en sakkyndig komité.

Arbeidsoppgaver

Stillingen vil blant annet fylles av følgende arbeidsoppgaver:

  • Planlegge, delta og lede tokt med F/F Dr. Fridtjof Nansen. Disse toktene innebærer i stor grad opplæring av toktdeltagere fra samarbeidsland. Dette inkluderer også for- og etterarbeid, rapportering og deltagelse på møter.
  • Delta i fish stock assessment-arbeidsgrupper i ulike land og regioner.
  • Delta i bilaterale prosjekter for å styrke kompetanse innen forskning og forvaltning i institusjoner i utviklingsland. Prosjektledelse er også aktuelt.

Vi tilbyr:

  • Et godt, utfordrende og kreativt arbeidsmiljø i en verdensledende forskningsinstitusjon.
  • Varierte arbeidsoppgaver i en internasjonalt rettet avdeling.
  • Fleksibel arbeidstid, gode pensjonsordninger og velferdstilbud.

Stilling som

Servicio de empleo de origen: NAV, Servicios Públicos de Empleo, Noruega.

País del trabajo: Noruega.

Región: Hordaland.

Ver 410 ofertas de trabajo en "Hordaland" (Noruega).

Fecha de inicio: 01/06/2017.

Nº de vacantes: 1.

Alojamiento facilitado: No.

Traslado incluido: No.

Se requieren cualificaciones profesionales: No.

Salario: 0.0 NOK mínimo y 0.0 NOK máximo (Anualmente).

Cómo solicitar: Otros (véase la descripción).

Empresa: Havforskningsinstituttet.

Dirección: Postboks 1870, Nordnes 5817 BERGEN.

Ver las 510 ofertas de trabajo de Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales de la enseñanza : Profesores de universidades y de la enseñanza superior : Profesores de universidades y de la enseñanza superior ofertadas.

Ofertas de trabajo similares:

Stipendiat - Barne- og ungdomsklinikken, Avdeling for barnemedisin. Noruega, 19 Ago. 2017.

Doktorgradsstipendiat i oljeproduksjonskjemi. Noruega, 19 Ago. 2017.

Stipendiat i filosofi. Noruega, 13 Ago. 2017.

Postdoctoral fellow in biorefining of lignocellulose. Noruega, 13 Ago. 2017.

Postdoktor innen utdanning for bærekraftig utvikling - ref.nr. 17/01882. Noruega, 13 Ago. 2017.

Associate Professor in Physics - Digital Power Systems - Ref.no. 17/01918. Noruega, 12 Ago. 2017.

Post-Doctoral Research Fellow. Noruega, 10 Ago. 2017.

Førsteamanuensis i byplanlegging. Noruega, 10 Ago. 2017.