Ir a la versión más ligera, para móviles
en Español in English auf Deutsch en Français ...

Einingsleiar/rektor. Rogaland. Noruega

Ofertas de trabajo en Noruega (Rogaland) de Directores de servicios de educaciónClasificación del trabajo: Directores y gerentes : Directores y gerentes de producción y operaciones : Directores y gerentes de servicios profesionales : Directores de servicios de educación.
Managers : Production and specialised services managers : Professional services managers : Education managers.

Descripción de la oferta de trabajo:

Suldal er ein del av Ryfylkeregionen og ligg nordaust i Rogaland. Det bur om lag 3900 menneske her. Kommunen har eit godt og allsidig tenestetilbod. Det regionale kulturhuset for indre Ryfylke ligg i kommunesenteret Sand. Der ligg også regionalt idrettsanlegg og Suldalshallen.

Kort om stillinga/ingress

Det er ledig 100 % vikariat som einingsleiar/rektor ved Marvik skule frå 01.10.17.

Marivik skule er ein 1 - 7 skule med omlag 30 elevar. Marvik skule tilbyr SFO dersom det er nok elevar.

Marivik skule har eit team med engasjerte og svært kompetente medarbeidarar med fokus på den einskilde elev, på trivsel og læring. Skulen ligg fint til omringa av flott natur som gir store moglegheiter i skulekvardagen.Skulen har vore ein del av Haugalandsløftet, eit utviklingsprosjekt med mål om tidleg innsats i barn si utvikling for å oppnå størst effekt og førebygga skeivutvikling. Som rektor vil du også vera ein del av rektorgruppa og leiarforum som er samansett av engasjerte einingsleiarar frå alle einngane i Suldal kommune.

Ansvar

Rektor er ansvarleg for den daglege drifta, tilpassing og utvikling av skulen.Rektor må også undervisa i deler av stillinga si.Me ser no etter deg som er initiativrik og løysingsorientert, med evne til nytenking. Du må vera utviklings- og resultatorientert i arbeid med den pedagogiske verksemda og det pedagogiske personalet.

Kvalifikasjonar

Dokumentert pedagogisk kompetanse og tilleggsutdanning innan administrasjon og leiing er ønskjeleg.Relevant leiarerfaring er ønskjelegStrategisk innsikt og visjonar for skulen sin pedagogiske utvikling.Gode samarbeidsevner, målretta og handlekraftig.Evne til å motivera og inspirera alle medarbeidarane sine.Innsikt i og evne til god økonomistyring.Tilfredsstillande personlege eigenskapar.

Generelt/Søknad sendast

Suldal kommune kan hjelpa til med å skaffa bustad.

Det er ikkje mogleg å leggja med vedlegg. Rettkjende kopiar av attestar og vitmnemål må takast med til eventuelt intervju.Politiattest som ikkje er eldre enn 3 mnd.

Suldal kommune oppfordrar alle våre søkjarar til å søkja på stillinga digitalt. Søkjarar som ikkje kan søkja via nett, ta kontakt med servicetorget tlf. 52 79 22 00.

Suldal kommune gjer merksam på at søkjarlistene kan verta offentleggjorde.

Søknadsfrist: 28.06.17

Arbeidsgiver: Suldal kommune

Sted: Marvik Skule

Hentet fra: www.suldal.kommune.no

Se annonse

Servicio de empleo de origen: NAV, Servicios Públicos de Empleo, Noruega.

País del trabajo: Noruega.

Región: Rogaland.

Ver 305 ofertas de trabajo en "Rogaland" (Noruega).

Fecha de inicio: 16/06/2017.

Nº de vacantes: 1.

Alojamiento facilitado: No.

Traslado incluido: No.

Se requieren cualificaciones profesionales: No.

Salario: 0.0 NOK mínimo y 0.0 NOK máximo (Anualmente).

Cómo solicitar: Otros (véase la descripción).

Empresa: Suldal kommune.

Dirección: 4235 HEBNES.

Ver las 72 ofertas de trabajo de Directores y gerentes : Directores y gerentes de producción y operaciones : Directores y gerentes de servicios profesionales : Directores de servicios de educación ofertadas.

Ofertas de trabajo similares:

Rektor til Holmlia skole. Noruega, 19 Ago. 2017.

Rektor Eikelund videregående skole. Noruega, 19 Ago. 2017.

Assisterende rektor ved Persbråten vgs - Oslo kommune, Utdanningsetaten. Noruega, 19 Ago. 2017.

Visedekan for profesjonsutdanningene ved Handelshøyskolen. Noruega, 11 Ago. 2017.

Rektor. Noruega, 11 Ago. 2017.

Rektor/enhetsleder. Noruega, 11 Ago. 2017.

Avdelingsleder - Ullandhaug skole - Stavanger kommune. Noruega, 10 Ago. 2017.

Virksomhetsleder/rektor. Noruega, 06 Ago. 2017.