Ir a la versión más ligera, para móviles
en Español in English auf Deutsch en Français ...

Ofertas en Suecia (Östergötlands län) de Profesores de universidades y de la enseñanza superior

Doktorand I PsykologiClasificación del trabajo: Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales de la enseñanza : Profesores de universidades y de la enseñanza superior : Profesores de universidades y de la enseñanza superior.
Arbete som kräver teoretisk specialistkompetens : Arbete som kräver teoretisk specialistkompetens inom undervisning och pedagogik : Universitets- och högskollärare : Universitets- och högskollärare.

Descripción de la oferta de trabajo:

Vid Linköpings universitet har vi för vana att tänka nytt. Att ständigt utmana oss själva har varit vår starkaste drivkraft sedan starten 1975. Om du också drivs av att söka svar bortom traditionerna och över ämnesgränserna hoppas vi att du vill söka arbete vid vårt universitet. Tillsammans kan vi hitta lösningar till samtidens utmaningar.

Vid Institutionen för beteendevetenskap och lärande (IBL) bedrivs välrenommerad utbildning och forskning inom psykologi, psykoterapi, handikappvetenskap, pedagogik, pedagogiskt arbete, didaktik, vuxenpedagogik, folkbildning och sociologi. Våra studenter blir väl förberedda för yrkeslivets framtida utmaningar och vår forskning bidrar starkt till ny kunskap om mänskligt beteende och lärande.

Läs mer: www.ibl.liu.se

LINKÖPINGS UNIVERSITET

ledigförklarar en anställning som

Doktorand i psykologi med öppen inriktning och placering vid institutionen för beteendevetenskap och lärande.

Arbetsuppgifter

Den som är anställd som doktorand skall främst ägna sig åt sin forskarutbildning. En doktorand får dock i begränsad omfattning arbeta med utbildning, forskning och administration. Sådant arbete får, innan doktorsexamen har avlagts, inte omfatta mer än 20 procent av full arbetstid.

Anställningen sker inom ramen för fakultetsmedel och ämnet är inte bestämt men avgränsas till psykologiämnet. Den anställde förväntas ha tidigare erfarenheter av psykologisk forskning och handledare kommer att väljas utifrån ansökningarna. En forskningsplan måste bifogas för att ligga till grund för bedömning.

Behörighet

Behörig till anställning som doktorand är bara den som antas eller redan har antagits till forskarutbildning.

Grundläggande behörigher

Grundläggande behörighet att antas till forskarutbildningen har den som har avlagt en examen på minst avancerad nivå, har fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller som i någon annan ordning inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Om det finns särskilda skäl, får fakultetsstyrelsen för en enskild sökande medge undantag från kravet på grundläggande behörighet.

Särskild behörighet

För att uppfylla kraven för antagning till utbildning på forskarnivå i psykologi krävs att den sökande fullgjort 90 högskolepoäng i psykologi varav minst 30 högskolepoäng på avancerad nivå. Särskild behörighet har även den som inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper i psykologiämnet. Kraven på särskild behörighet kan även anses uppfyllda av den som har avlagt motsvarande äldre examen, eller har förvärvat motsvarande kunskaper inom eller utom landet.

Förkunskapskrav

Erlagd högre examen inom psykologiämnet (t.ex, psykologexamen) är meriterande. Goda kunskaper i svenska och engelska är meriterande samt tidigare erfarenheter av psykologisk forskning. Stor vikt kommer också att läggas vid personliga egenskaper och lämplighet.

Förordnandetid

Den första anställningen får gälla högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. En person får vara anställd som doktorand under sammanlagt h&ou

Servicio de empleo de origen: Arbetsförmedlingen, Servicios Públicos de Empleo, Suecia.

País del trabajo: Suecia.

Región: Östergötlands län.

Ver 283 ofertas de trabajo en "Östergötlands län" (Suecia).

Fecha de inicio: 17/06/2017.

Nº de vacantes: 1.

Experiencia: Véase la descripción.

Nivel educativo requerido: Sin especificar.

Carnet de conducir: No.

Horas semanales: Heltid/ Ej specificerat.

Tipo de contrato: Jornada completa.

Duración del contrato: Indefinido.

Cómo solicitar: Otros (véase la descripción).

Cómo solicitar el puesto:
Anette Larsson, HR-konsult titel : telefon 1: 013-28 2147() telefon 2: () mobil: e-post: anette.larssonReemplazar por una arrobaliu.se

Link to the vacancy on the Swedish job board

Empresa: Linköpings Universitet.

Dirección: Campus Valla 58183 Linköping.

Contacto: Anette Larsson, HR-konsult titel : telefon 1: 013-28 2147() telefon 2: () mobil: e-post: anette.larssonReemplazar por una arrobaliu.se

Ver las 531 ofertas de trabajo de Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales de la enseñanza : Profesores de universidades y de la enseñanza superior : Profesores de universidades y de la enseñanza superior ofertadas.

Ofertas de trabajo similares:

Vikarierande universitetsadjunkter i omvårdnad. Suecia, 16 Ago. 2017.

Vikarierande universitetslektor i sociologi. Suecia, 10 Ago. 2017.

Projektassistent med fokus på hållbara livsmedelssystem. Suecia, 27 Jul. 2017.

Doktorand i industriell elektroteknik. Suecia, 25 Jul. 2017.

Full Professor in Financial and Management. Suecia, 14 Jul. 2017.

Universitetslektor i vårdvetenskap, förenad befattning. Suecia, 08 Jul. 2017.

Professor i Design med inriktning business & design. Suecia, 08 Jul. 2017.

Doktorand i fysik. Suecia, 06 Jul. 2017.