Ir a la versión más ligera, para móviles
en Español in English auf Deutsch en Français ...

Trabajo de Profesores de universidades y de la enseñanza superior en Podravska (Eslovenia)

D010001 - Asistent Za Predmetno Področje Sociologija - M/žClasificación del trabajo: Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales de la enseñanza : Profesores de universidades y de la enseñanza superior : Profesores de universidades y de la enseñanza superior.
Strokovnjaki/strokovnjakinje : Strokovnjaki/strokovnjakinje za vzgojo in izobraževanje : Univerzitetni in visokošolski učitelji/univerzitetne in visokošolske učiteljice : Univerzitetni in visokošolski učitelji/univerzitetne in visokošolske učiteljice.

Descripción de la oferta de trabajo:
VISOKOŠOLSKI ASISTENT, Določen čas oz. DO 31.12.2017, skrajšan delovni čas, 12 ur, VODENJE TEORETSKIH, PRAKTIČNIH IN DRUGIH OBLIK VAJ OZ. USPOSABLJANJA ŠTUDENTOV PRI PREDMETU. SODELOVANJE Z UČITELJEM PRI PRIPRAVI PREIZKUSOV ZNANJA ŠTUDENTOV IN PRI DRUGIH PEDAGOŠKIH AKTIVNOSTIH. SODELOVANJE PRI ZNANSTVENO-RAZISKOVALNEM DELU. NADZOR NAD DELOVNIMI PRIPRAVAMI IN APARATURAMI TER POTREBNIMI SREDSTVI ZA IZVEDBO PEDAGOŠKEGA IN RAZISKOVALNEGA DELA. SODELOVANJE PRI OSTALIH AKTIVNOSTIH VEZANIH NA PEDAGOŠKO IN ZNANSTVENO-RAZISKOVALNO DELO NA PODROČJU STROKE. SKRBI, DA SO NEVARNE SNOVI USTREZNO IN PREDPISANO SKLADIŠČENE. SKRBI ZA VARNO IN ZDRAVO DELO DELAVCEV IN ŠTUDENTOV ENOTE, ZA USTREZNO IZOBRAŽEVANJE IN POUČENOST OSEB, KI PRIHAJAJO V STIK Z NEVARNIMI SNOVMI, UPORABI OSEBNE VAROVALNE OPREME. OPRAVLJANJE DRUGIH NALOG, KI VSEBINSKO SODIJO V ŠIRŠE STROKOVNO OBMOČJE DELOVNEGA MESTA. SODELUJE V DELOVNIH IN STALNIH KOMISIJAH ORGANOV UM IN ČLANICE OZ. DRUGE ČLANICE.NADOMEŠČA NADREJENEGA V NJEGOVI ODSOTNOSTI (PO POOBLASTILU). SODELUJE PRI LETNI IN DRUGIH INVENTURAH. NADOMEŠČA SODELAVCE IN NADREJENEGA V NJEGOVI ODSOTNOSTI (PO POOBLASTILU).OPRAVLJA DRUGA SORODNA DELA PO NALOGU NADREJENIH., Zahtevana stopnja izobrazbe: VII/2. (VIII.) (IX.) tarifna skupina, Zahtevana smer izobrazbe: sociologija, Klasius SRV: Sedma raven: Visokošolsko izobraževanje druge stopnje in podobno izobraževanje/ visokošolska izobrazba druge stopnje in podobna izobrazba, Osma raven: Visokošolsko izobraževanje tretje stopnje in podobno izobraževanje/visokošolska izobrazba tretje stopnje in podobna izobrazba, Klasius P: 31 - DRUŽBENE VEDE, 14 - IZOBRAŽEVALNE VEDE IN IZOBRAŽEVANJE UČITELJEV, Zahtevana znanja: računalniška znanja: MS Windows, Word, Excel, Internet, e-pošta, el poslovanje, Zahtevani posebni pogoji: izvolitev v ustrezen naziv, Zahtevani jeziki: aktivno znanje enega svetovnega jezika

Servicio de empleo de origen: ZRSZ, Servicios Públicos de Empleo, Eslovenia.

País del trabajo: Eslovenia.

Región: Podravska.

Ver 370 ofertas de trabajo en "Podravska" (Eslovenia).

Fecha de inicio: 23/06/2017.

Nº de vacantes: 1.

Experiencia: Hasta 1 año.

Nivel educativo requerido: Educación superior (incluida formación académica).

Traslado incluido: Si.

Se requieren cualificaciones profesionales: Si.

Comidas incluidas: Si.

Horas semanales: 12.

Tipo de contrato: Tiempo parcial.

Duración del contrato: Determinado.

Cómo solicitar: Carta y currículo al empresario.

Empresa: UM; UM, FF.

Dirección: KOROŠKA CESTA 160, 2000 MARIBOR.

Ver las 504 ofertas de trabajo de Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales de la enseñanza : Profesores de universidades y de la enseñanza superior : Profesores de universidades y de la enseñanza superior ofertadas.

Ofertas de trabajo similares:

STROKOVNI SODELAVEC VII/2-II - M/Ž. Eslovenia, 10 Ago. 2017.

ASISTENT (D010001) V NAZIVU (3) ASISTENT ZA PODROČJE RAČUNALNIŠTVA IN INFORMATIKE - M/Ž. Eslovenia, 01 Ago. 2017.

ASISTENT Z DOKTORATOM - H019001 - M/Ž. Eslovenia, 01 Ago. 2017.

ASISTENT Z DOKTORATOM - H019001 - M/Ž. Eslovenia, 01 Ago. 2017.

VISOKOŠOLSKI UČITELJ – DOCENT/ IZREDNI PROFESOR/ REDNI PROFESOR ZA PODROČJE VIOLONČELA ŠIFRA DM: D019001 NA ODDELKU ZA GODALA IN DRUGE INSTRUMENTE S STRUNAMI NASTOP DELA PREDVIDOMA 1.10.2017, OZIROMA PO PREJEMU SOGLASJA H KADROVSKEMU NAČRTU UL AG ZA LETO . Eslovenia, 30 Jul. 2017.

J017104 - SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/2 (III), ŠDM: 1001438, V KABINETU IN SAMOSTOJNIH CENTRIH IN SLUŽBAH (SLUŽBA ZA INVESTICIJE), ZA DOLOČEN ČAS ENEGA (1) LETA S POSKUSNIM DELOM TREH (3) MESECEV, S POLNIM DELOVNIM ČASOM, 1 DELAVEC - M/Ž. Eslovenia, 21 Jul. 2017.

(D019001) VISOKOŠOLSKI UČITELJ (DOCENT ZA PODROČJE SOCIALNEGA DELA) - M/Ž. Eslovenia, 15 Jul. 2017.

RAZISKOVALEC - M/Ž. Eslovenia, 14 Jul. 2017.