Ir a la versión más ligera, para móviles
en Español in English auf Deutsch en Français ...

Oferta de trabajo en Rogaland (Noruega) de Maestros de enseñanza primaria

Avdelingsleder (ref.nr.: 4799)Clasificación del trabajo: Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales de la enseñanza : Maestros de enseñanza primaria y maestros preescolares : Maestros de enseñanza primaria.
Professionals : Teaching professionals : Primary school and early childhood teachers : Primary school teachers.

Descripción de la oferta de trabajo:
Karmøy kommune ligger i Nord-Rogaland og er regionens største kommune med mer enn 40000 innbyggere. Hos oss finner du et godt bo- og oppvekstmiljø og et rikt kultur- og fritidstilbud. Vi legger vekt på å yte god service og høy kvalitet på alle våre tjenester.I kommunen er det ca 3000 ansatte i hel- og deltidsstillinger og kvalitet, respekt og ansvar er verdiene som ligger til grunn for vår organisasjon.Karmøy kommune - kommunen som vil at du skal lykkes

Beskrivelse av arbeidsplass

Karmøy kommune har 16 barneskoler, 5 ungdomsskoler og Vågen læringssenter. Vågen læringssenter er kommunens paraplyorganisering av de alternative opplæringsarenaene i kommunen, under Vågen læringssenter inngår avdelingene Holmen, Tårnet og Bøtoppen. Bøtoppen gir et deltidstilbud til elever i grunnskolen, mens Tårnet/Holmen tradisjonelt har gitt et heltidstilbud til elever på ungdomstrinnet. Kommunen er nå i en prosess med å legge om heltidstilbudet ved Tårnet/Holmen og ønsker å spisse tilbudet ytterligere mot elever med psykiske og emosjonelle vansker. Karmøy kommune har nå ledig stilling som avdelingsleder ved Tårnet/Holmen og søker en motivert og engasjert leder som vil være med å videreutvikle dette fagfeltet innenfor det alternative opplæringstilbudet i kommunen.

Ansvarsområde

Det er et mål å etablere og videreutvikle et skoletilbud som har høy faglig kompetanse på å gi opplæring til elever med komplekse psykiske og emosjonelle vansker. Det er også et mål at elevene skal ha en god tilknytning til nærskolen, og at det jobbes systematisk og strukturert med å opprettholde og styrke denne tilknytningen. Avdelingsleder vil ha ansvar for å etablere og bygge Tårnet/Holmen som en samlet avdeling og for å drive og videreutvikle en avdeling med høy grad av fleksibilitet, kvalitet og kompetanse. Avdelingslederen skal i samarbeid med rektor ved elevenes nærskoler sørge for at opplæringen for den enkelte elev til enhver tid samsvarer med de rammer og rettigheter som følger av lover og vedtak. Enkeltelevers behov vil tidvis kreve høy grad av tilpasning, felksibilitet og vilje til å finne nye løsninger til beste for eleven. Avdelingslederen vil ha ansvar for pedagogisk utviklingsarbeid, og for å utvikle avdelingen i tråd med kommunens føringer. Avdelingslederen vil også ha personalansvar og budsjettansvar for avdelingen. Avdelingslederstillingen vil inngå i Vågen læringsenter og vil ha skolesjef som sin nærmeste leder.

Arbeidsoppgaver

-ha det daglige ansvar for pedagogisk og administrativ drift-bygge opp og videreutvikle avdeling Holmen/Tårnet som et strukturert opplæringstilbud med høy faglig spesialpedagogisk kompetanse og kvalitet-tett samarbeid med nærskoler-tett samarbeid med andre instanser-utviklingsarbeid og veiledningsansvar-saksbehandling

Kvalifikasjoner

-høyere utdanning fra universitet eller høgskole med relevant pedagogisk utdanning-ønskelig med videreutdanning i spesialpedagogikk (fortinnsvis mastergrad, minimun 60 stp.)-undervisningserfaring fra grunnskolen-gode lederegenskalper og ønskelig med relevant ledererfaring-forståelse og interesse for læreplanarbeid og lovverk knyttet til spesialundervisning-evne til å jobbe og bygge gode relasjoner med ungdommer med sammensatte vansker-evne til å arbeide målretta, systematisk og selvstendig, både på individ- og systemnivå-evne til å inspirere og rettlede medarbeidere mot felles mål-god skriftlig og muntlig fremstillingsevne

Personlige egenskaper

-gode evn

Servicio de empleo de origen: NAV, Servicios Públicos de Empleo, Noruega.

País del trabajo: Noruega.

Región: Rogaland.

Ver 305 ofertas de trabajo en "Rogaland" (Noruega).

Fecha de inicio: 11/06/2017.

Nº de vacantes: 1.

Alojamiento facilitado: No.

Traslado incluido: No.

Se requieren cualificaciones profesionales: No.

Salario: 0.0 NOK mínimo y 0.0 NOK máximo (Anualmente).

Cómo solicitar: Otros (véase la descripción).

Empresa: Vågen læringssenter.

Dirección: 4250 KOPERVIK.

Ver las 804 ofertas de trabajo de Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales de la enseñanza : Maestros de enseñanza primaria y maestros preescolares : Maestros de enseñanza primaria ofertadas.

Ofertas de trabajo similares:

Kontaktlærer - Huseby skole. Noruega, 20 Ago. 2017.

Lærer. Noruega, 19 Ago. 2017.

Undervisningsstilling - Gamlebyen skole. Noruega, 19 Ago. 2017.

Tilkallingsvikar (Ref.nr. 271). Noruega, 19 Ago. 2017.

Tysklærer på ungdomstrinnet - Manglerud skole 1-10. Noruega, 13 Ago. 2017.

Pedagog. Noruega, 13 Ago. 2017.

Undervisningsstilling (Ref.nr. 270). Noruega, 13 Ago. 2017.

Ringevikar Brannfjell skole - Brannfjell skole. Noruega, 13 Ago. 2017.