Ir a la versión más ligera, para móviles
en Español in English auf Deutsch en Français ...

100% fast stilling som Boleder ved Dalebakken bosenter, Psykiatri- og Rustjenesten

Oferta de trabajo en Noruega (Finnmark)Clasificación del trabajo: ..

Descripción de la oferta de trabajo:
Alta er en ung by og en stor kommune med omlag 1 500 ansatte og en historie som strekker seg 10 000 år tilbake i tid. Her er vi 20 000 innbyggere pluss en god del tilreisende skoleelever og studenter. Vi har en svært ung befolkning, en av landets yngste. Derfor er kommunen også fylt av byggeaktivitet, kreative uttrykk og fremtidstro. Barn og unge er vårt store satsingsområde de neste årene. Alta er et utdannings- og kommunikasjonssenter med blant annet universitet og stamflyplass. Langt nord -ja, men kort vei: Oslo - to timer, Tromsø - en halv time, Russland /Sverige/Finland - en "liten" tur over vidda. I Alta betaler staten ned store deler av studielånet ditt og du har lavere skatt.

100%  fast stilling som Boleder ved Dalebakken bosenter, Psykiatri- og Rustjenesten

med snarlig tiltredelse.

Tjenesten er hjemlet i Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester.

Psykiatri- og Rustjenesten starter opp et nytt botiltak for personer innenfor rus- og psykiatriomsorgen, med planlagt oppstart i august 2017.  Stillingen vil være tilknyttet Dalebakken bosenter, med 12 separate leiligheter med egen personalbase.

Arbeidet vil være oppfølging av beboere, boligsosialt arbeid, nettverksarbeid, aktiviteter, og nært samarbeid med øvrig hjelpeapparat.  Dalebakken bosenter skal gi praktisk og personlig bistand til mennesker med ulikt bistandsbehov. Målsetningen er å gi best mulig tilpassede tjenester, hvor brukermedvirkning står i sentrum. Fokusområdet er opplæring, slik at tjenestemottakeren kan bli mest mulig selvhjulpen ift dagliglivets gjøremål. Stillingen vil være 50% administrativ og 50% miljøfaglig arbeid.

Arbeids- og ansvarsområder:

 • Leder vil ha ansvar for den daglige driften av botiltaket
 • Faglig og noe administrativt ansvar  
 • Personalansvar  
 • Veiledning og oppfølging av ansatte
 • Planlegging og koordinering i forbindelse med tjenestetilbudet
 • Delta i kommunens boligtildelingsteam/-møter
 • Bidra i kommunens boligsosiale arbeid
 • Kontakt med samarbeidspartnere
 • Noe saksbehandling etter Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester

 Endringer i stillingens innhold vil kunne forekomme.

Kvalifikasjoner:

 • Utdanning på høyskole- eller universitetsnivå, innenfor helse- og      sosial
 • Ledererfaring er ønskelig
 • Kjennskap til kommunens boligsosiale arbeid
 • Kjennskap til målgruppens utfordringer i kommunen

Personlige egenskaper

 • God veilednings-, kommunikasjons- og samhandlingskompetanse
 • Evne å være tydelig som leder
 • Evne til å jobbe strukturert, målrettet og løsningsorientert
 • Evne til å motivere og ha fokus på tjenestens innhold og ressursforvaltning
 • Evne til å være fleksibel og vise initiativ
 • Evne til å takle en hektisk og spennende hverdag som ikke alltid er forutsigbar
 • Være selvstendig og ha beslutningsevne

Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.

Politiattest vil bli krevd i forbindelse med tilsetting.

Vi tilbyr:

 • En spennende jobb hvor du får være med å utvikle tjenesten og avdelingen
 • Kompetente arbeidskollegaer og et aktivt og engasjert arbeidsmiljø
 • Mulighet for personlig og faglig utvikling
 • Lønn i henhold til gjeldende avtaleverk

Politiattest vi bli krevd i forbindelse med tilsetting.

Nærmere opplysninger fås ved henvende

Servicio de empleo de origen: NAV, Servicios Públicos de Empleo, Noruega.

País del trabajo: Noruega.

Región: Finnmark.

Ver 142 ofertas de trabajo en "Finnmark" (Noruega).

Fecha de inicio: 29/06/2017.

Nº de vacantes: 1.

Alojamiento facilitado: No.

Traslado incluido: No.

Se requieren cualificaciones profesionales: No.

Salario: 0.0 NOK mínimo y 0.0 NOK máximo (Anualmente).

Cómo solicitar: Otros (véase la descripción).

Empresa: Alta Kommune Helse- og sosialsektoren.

Dirección: 9510 ALTA.

Ver las 1,185 ofertas de trabajo de ofertadas.

Ofertas de trabajo similares:

Miljøterapeutar - vikariat - Habiliteringstenesta. Noruega, 29 Jun. 2017.

Vernepleier,sykepleier,helsefagarbeider (Vårref 3770). Noruega, 29 Jun. 2017.

Sykepleier - 100% stilling fast/vikariat - Ortopedisk/revmatologisk sengepost. Noruega, 29 Jun. 2017.

Gruppeleiar i Habiliteringstenesta. Noruega, 29 Jun. 2017.

Fagleder (sykepleier). Noruega, 29 Jun. 2017.

Sykepleier/vernepleier - Avrusing Tromsø. Noruega, 29 Jun. 2017.

Sykepleier. Noruega, 29 Jun. 2017.

Miljøterapeut (Ref.nr: 54). Noruega, 29 Jun. 2017.