Ir a la versión más ligera, para móviles
en Español in English auf Deutsch en Français ...

100% fast - spesialsykepleier/fagsykepleier - rus/somatikk - Stovnerskogen sykehjem avd 2B

Oferta de empleo en Noruega (Oslo) de Profesionales de enfermeríaClasificación del trabajo: Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales de la salud : Profesionales de enfermería y partería : Profesionales de enfermería.
Professionals : Health professionals : Nursing and midwifery professionals : Nursing professionals.

Descripción de la oferta de trabajo:
Vil du være med å jobbe i en etat med viktige samfunnsoppgaver?

Sykehjemsetaten er Norges største drifter av sykehjem og Oslos nest største etat. Vi har ansvar for 44 langtidshjem og 4 helsehus. Etaten drifter selv 17 langtidshjem, 3 helsehus og har kontraktsoppfølging på 26 private/ideelle sykehjem.

Hvert år behandles 9 000 pasienter på Oslos langtidshjem og helsehus. Oslosykehjemmenes 12 000 ansatte sørger for at pasientene får god behandling, pleie og omsorg. Pasientene har 1,6 millioner liggedøgn hvert år. Vårt senter for fagutvikling og forskning bidrar til å styrke helse- og omsorgstjenester til beste for innbyggerne i Oslo. Fagmiljøet er bredt sammensatt. Senteret skal levere praksisnære kompetanse- og utviklingstilbud til ansatte innen helse og omsorg i bydeler og institusjoner. Etaten har også ansvar for Oslo kommunes opplæringskontor for helse- og oppvekstfag.

Vår visjon er å tilrettelegge for livsutfoldelse i trygge omgivelser. Vi skal sørge for at Oslos innbyggere med behov for heldøgns pleie, rehabilitering og omsorg mottar et best mulig tilbud. Etaten skal ivareta en helhetlig oversikt over dagens og fremtidens behov, og utvikle et tjenestetilbud tilrettelagt for ulike brukergrupper.

Vi skal være førstevalget for de beste. Vi rekrutterer, utvikler og beholder medarbeidere gjennom å arbeide med helse, miljø og sikkerhet, inkluderende arbeidsliv, kompetanse- og fagutvikling, og vi tilbyr et røykfritt arbeidsmiljø.

Arbeidsplassene i Oslo kommune skal preges av mangfold og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn. Oslo kommune legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene, dersom du har behov for det.

Les mer om oss: www.sye.oslo.kommune.no

Sykehjemmet ligger i bydel Stovner rett ved Høybråten stajon. Det har 148 enerom fordelt mellom seks langtidsavdelinger, hvorav en er skjermet/forsterket skjermet og en har 16 plasser for pleietrengende rusavhengige. Vi er det eneste sykehjem i Oslo som tilbyr langtidsplass til pasienter med rusproblematikk - 16 plasser. I tilegg har denne avdelingen 13 ordinære somatiske langtidsplasser. Vi er en engasjert gjeng - mye godt humør og ønsker å gjøre det lille ekstra for våre pasienter.Vi har spisskompetanse innenfor pleie- og omsorg til pasienter med sammensatte problemer i forhold til rus/psykiatri og somatikk.Er du opptatt av fag og ønsker å kunne arbeide systematisk med fag og kvalitet i en avdeling? Da kan dette være stillingen for deg.Vi har ledig 100% fast stillng som spesialsykepleier med vekt på fag. Spesialutdanning i geriatri eller lignende er ønskelig. Dagstilling med 37,5 t/u, ltr. 30 - 44 Kr . 442.900 kr. 561.100.Arbeidsoppgaver
  • Spesialsykepleier er faglig ansvarlig for dokumentasjon, veiledning og internundervisning i avdelingen til alt fagpersonell.
  • Samarbeide tett med fagutviklingssykepleier og legen.
  • Utøve direkte sykepleie til pasientene.
  • Veilede, undervise og informere pasienter, pårørende.
  • Utføre sykepleiefaglige oppgaver i tråd med gjeldende krav til kvalitet.
Kvalifikasjoner