Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Noruega > Vestland

en Español in English auf Deutsch en Français ...

810 ofertas de trabajo encontradas en Vestland (Noruega) (página 25):

Página: 25

. Profesionales del trabajo socialSosialkurator, 100% fast stilling i avdeling Helse og rehabilitering. NAV Bergen sør betjener bydelene Fana og Ytrebygda. Sosialtjenesten yter tjenester til ca. 1200 tjenestemottakere. Vi er 120 ansatte, hvorav sosialtjenesten utgjør 62 stillinger. I avdeling Helse og rehabilitering er det p.t. 19 ansatte. Avdelingen har 3 team: rus, helse og booppfølging. Den...

Helsefagarbeider fast 80 % stilling. Løvåsen sykehjem har et trygt og positivt miljø, med god struktur og godt samarbeid. Vi ønsker helsefagarbeider som har interesse for å yte omsorg og gode helsetjenester til våre beboere. Innen kommunehelsetjenesten møter du ulike mennesker med ulike hjelpebehov og ulike diagnoser. Vi behand...

Helsefagarbeider fast 80 % stilling. Løvåsen sykehjem har et trygt og positivt miljø, med god struktur og godt samarbeid. Vi ønsker helsefagarbeider som har interesse for å yte omsorg og gode helsetjenester til våre beboere. Innen kommunehelsetjenesten møter du ulike mennesker med ulike hjelpebehov og ulike diagnoser. Vi behand...

Helsefagarbeider fast 60 % stilling. Løvåsen sykehjem har et trygt og positivt miljø, med god struktur og godt samarbeid. Vi ønsker helsefagarbeider som har interesse for å yte omsorg og gode helsetjenester til våre beboere. Innen kommunehelsetjenesten møter du ulike mennesker med ulike hjelpebehov og ulike diagnoser. Vi behand...

Autorisert helsefagarbeider vikariat  100 % stilling. Løvåsen sykehjem har et godt arbeids miljø, med god struktur og godt samarbeid. Vi ønsker helsefagarbeider som har interesse for å yte omsorg og gode helsetjenester til våre beboere. Innen kommunehelsetjenesten møter du ulike mennesker med ulike hjelpebehov og ulike diagnoser. Vi behandler pasien...

. auxiliar de educación infantilBanehageassistent - 60%. Vi ser etter deg som er: Supermotivert til å jobbe med barn -Fleksibel og har positiv holdning Kreativ Nysgjerrig og lærevillig Omsorgsfull og glad i å være ute i all slags vær. Dine arbeidsoppgaver: Gi omsorg og trygghet Ta initiativ og delta i lek og a...

. ingeniero técnico de automoción/ingeniera técnica de automociónVi søker bilmekaniker med fagbrev. Vi søker en bilmekaniker med 4 års erfaring med fagbrev Søker må være ansvarsbevisst og serviceinnstilt og ha stå på vilje. Om arbeidsgiveren: Bilverksted på Mongstad sør som reparerer og tar service på alle typer biler opp til 3,5 tonn. Vi ser helst at du har 4 års efaring med fagbre...

. recepcionistaVi søker etter ekstrahjelp som resepsjonist til vår klinikk i Bergen. Vi ser etter en resepsjonist/tilkallingsvikar som trives med pasientdialog og som har høyt fokus på god service. Tilkallingsvakten må kunne komme på kort varsel. Våre åpningstider er man-fre 08-16 og torsdag fra 08-20. Arbeidsoppgaver: Pasientadministrativt arbeid Bestilling av transport til v...

. asesor en prestaciones sociales/asesora en prestaciones socialesVi har ledige vikariater i helgevaktstillinger. Helgevakter med langvakter hver 4. helg Signo Konows senter drifter i dag tre botilbud for døve/hørselshemmede med psykisk utviklingshemming. Vi har nå ledig flere vikariat i 22 % stilling for miljøterapeuter, miljøarbeidere og assistenter i et svært hyggelig arbeidsmiljø. Vikariatet er led...

. maestro de educación primaria/maestra de educación primariaFleire ledige lærarstillingar og vikarstilling ved Brakanes skule, utvida søknadsfrist. Stilling 1) Grunnskulelærar 100%. Fast. Frå 1/1-23. Sak 22/539 Utdanning primært lærar 5-10. Fagynskje er brei fagkrins, med m.a. matematikk. Stilling 2) Grunnskulelærar 100%. Mellombels. Frå 1/12-22 -- 31.7-23. Sak 22/540 Utdanning primært lærar 1-7. Fagbehov; brei kompetanse. Stil...

. maestro de educación infantil/maestra de educación infantilVi søker etter en dyktig og engasjert pedagogisk leder eller støttepedagog. Vi har ledig et vikariat som pedagogisk leder eller støttepedagog frem til sommeren 2023 med mulighet for fast ansettelse. Vi kan tilby: En barnehage i vekt og utvikling Gode kolleger som bryr seg Tydelig ledelse Gode rutiner Fokus på barns utvikling i et godt autoritativt læringsmiljø V...

. Diseñadores gráficos y multimediaIT utvikler for GIS. Bergen skal være en attraktiv og levende by for alle. Som ansatt i Plan- og bygningsetaten er du en del av byens beste og største fagmiljø for byutvikling.   Vi jobber med utvikling av den aktive byen gjennom behandling av plan- og byggesaker, vi fører tilsyn og utvikler innovative kart...

. Maestros preescolaresPedagogisk leder / Barnehagelærer. Vil du bidra i oppstart av en ny barnehage? Ønsker du spennende utfordringer og muligheten til å, sammen med dine kolleger, sette ditt preg på en ny organisasjon? Vi søker en pedagogiske leder i nye Kronstad oppveksttun barnehage. Vi søker og etter en Barnehagelærer dersom en in...

. Artistas de artes plásticasHar du lyst til å jobbe med ungdom?. Avdeling for bydekkende kulturaktiviteter er en del av Kulturetaten i Bergen kommune og drifter blant annet Ungdomshuset i sentrum. Ungdomshuset i Sentrum er en åpen og gratis møteplass som ligger i Nedre Korskirkeallmenningen og er for ungdom mellom 16 og 20 år. Vi har åpent to dager i uke...

. director de centros y residencias infantiles y juveniles/directora de centros y residencias infantiles y juvenilesLedig stilling som klubbleder ved Pøbelscenen. Avdeling for bydekkende kulturaktiviteter er en del av Kulturetaten i Bergen kommune og har ansvar for blant annet Aktivitetskortet, ungdomshuset i sentrum, kultursommerjobb og kunst- og kulturtilbud for mennesker med psykiske helseplager.     Pøbelscenen er et sted for mangfold - både når...

. Artistas de artes plásticasBrenner du for ungdom og vil være med å følge opp ungdomsarbeiderne ved Ungdomshuset i sentrum?. Avdeling for bydekkende kulturaktiviteter er en del av Kulturetaten i Bergen kommune. Vi drifter blant annet Ungdomshuset i sentrum. Ungdomshuset i Sentrum er en åpen og gratis møteplass som ligger i Nedre Korskirkeallmenningen og er for ungdom mellom 16 og 20 år. Vi har åpent to dager i u...

. Artistas de artes plásticasBrenner du for barn og unge er kanskje dette jobben for deg!. Arna og Åsane kulturkontor er sammen med 3 andre kulturkontor en del av Kulturetaten, som tilhører byrådsavdeling for kultur, frivillighet og inkludering. Kulturkontoret har ansvar for drift og utleie av lokale kulturbygg, kontakt og bistand til lokalt kulturliv og drift av kommunale tilbud fo...

Psykolog.   BUP Stord gir tenester på spesialistnivå til barn og unge (0-18 år). Opptaksområdet for poliklinikken dekkjer 6 kommunar (Stord, Fitjar, Bømlo, Tysnes, Kvinnherad og Ullensvang). BUP Stord er organisert saman med Stord DPS under felles leiing, og er inndelt i 4 team; 3 allmennteam og sped...

. Profesionales del trabajo socialFagrådgiver. Barneverntjenesten Bergenhus og Årstad er en av fire barneverntjenester i Bergen kommune. Våre brukere er barn og deres familier. Barneverntjenesten i Bergenhus og Årstad er opptatt av å arbeide systematisk, og vi er særlig opptatt av at barnets stemme skal høres og at barnet skal medvirke. Vi er...

. operario de fábrica de cerveza/operaria de fábrica de cervezaLedig stilling som kontorkonsulent i 80% fast stilling. Vi søkjer etter kontorkonsulent i 80% fast stilling ved Omsorgskontoret innan helse- og omsorgsetaten. Stillinga inneber arbeid etter 37,5 t/veke, arbeidsstad er Askvoll omsorgssenter. Arbeidsoppgåver: Sakshandsaming inkl. personalmeldingar Berekning og etterberekning av betaling f...

. conductor de vehículo de recogida de basura/conductora de vehículo de recogida de basuraSjåførar til Lærdal, Årdal og Vik. Vi søker sjåførar til våre stasjoneringar i Lærdal, Årdal og Vik.  Vi køyrer rutebuss på oppdrag frå Skyss og er stasjonert i alle kommunane i Indre Sogn. Anbodet i Sogn har omlag 100 flotte tilsette. Stasjoneringane i Lærdal og Årdal har for tida 8 tilsette kvar. Jobben er meir enn ...

. Profesores de universidades y de la enseñanza superiorPostdoktor i filosofi. Kunnskap som formar samfunnet Gjennom eit sterkt og tett samspel med omverda - globalt, nasjonalt og lokalt - skal vi medverke til eit samfunn bygd på kunnskap, ferdigheiter og haldningar. Vil du vere med å forme framtida? Postdoktorstilling  Ved Institutt for filosofi og førstesemesterstudium er ...

Helsefagarbeider i 100% fast stilling. Faglig spennende jobb i rusfeltet for Helsefagarbeider til MO-Gyldenpris sin Dagavdeling. MO-Gyldenpris er en bydekkende enhet og yter en rekke sosiale tjenester og helsetjenester. Målgruppen er personer over 18 år med alvorlig avhengighet og problemer knyttet til bruk av illegale narkotiske s...

. Directores de servicios de saludAvdelingsleder - Utekontakten Oppfølging (DUE-tiltaket). Utekontakten har 2 ledige 100 % stilling som avdelingsleder, en fast stilling og ettsvangerskapsvikariat. Oppfølgingsavdelingene ved Utekontakten har lang erfaring med å tilby tett individuell oppfølgingetter DUE-modellen for barn, ungdom og familier med rettigheter etter lov ombarneverntjenester og...

. profesor para alumnado con necesidades educativas especiales/profesora para alumnado con necesidades educativas especialesBarnehagelærer/Spesialpedagog. Velkommen som medarbeider til PPS Sør . I Bergen  kommune har vi fire pedagogisk-psykologisk sentre (PPS). Hvert PPS består av tre avdelinger: en avdeling PPT og to pedagogiske fagsentre. Hver avdeling ledes av en avdelingsleder. Pedagogisk psykologisk senter Sør består av avdeling PPT og a...

. auxiliar de trabajo socialGårdsmedarbeider og miljøarbeider - tilkallingsvikarer og ferieavløsere. Som en del av Helgeseters arbeidstilbud til mennesker med spesielle behov har virksomheten en gård. I dag består gårdsdriften av blant annet husdyr (kyr, sauer, hester, griser, høns) forproduksjon, skogsdrift med mer. Vi søker tilkallings- og ferievikarer til kortere og lengre vikariater. Ar...

Helsefagarbeider søkes til kombinert kveld og nattevakt-stilling.  . Botjenester Arna og Åsane er samlokalisert og har til sammen 25 bofellesskap, samt ett hjemmeteam for utviklingshemmede. Vi har som målsetting å bidra til at den enkelte beboer har en aktiv og meningsfull hverdag, hvor trivsel, selvbestemmelse og mestring tillegges stor vekt. Vi har som må...

Helsesjukepleiar 100% prosjektstilling - Barn, unge og familietenester. Om avdelinga: Barn, unge og familietenester består av 4 helsestasjonar, skulehelseteneste på skulane i kommunen, helsestasjon for ungdom, helsestasjon for flyktningar, kommunepsykologar for barn og unge og ei ny avdeling som skal ha fokus på førebyggjande arbeid rundt familiar og vaksne som...

. maestro de educación infantil/maestra de educación infantilBarnehagelærer- fast. Vi søker etter en ny barnehagelærer til barnehagen vår.  Du må være en tilstedeværende og aktiv voksen med hjerte for arbeid med barn i alderen 0-6 år. Du må like å være ute i all slags vær, være med på å utvikle naturglede og ha en interesse for å utforske naturen sammen med barna. Vi ser e...

. Maestros de enseñanza primariaAvdelingsleiar grunnskule. Ytre Arna skule treng ny avdelingsleiar for 1.-3.trinn, samt skulen sin Velkomstklasse. Ytre Arna skule er berre ein kort køyretur frå Åsane senter eller Øyrane Torg. Vi har om lag 230 elevar og 50 tilsette. Vi ser etter deg som meiner at mangfald er ein ressurs, og som brenn for at alle på ...

Más empleos: << · 13 · 19 · 22 · 23 · < · 25 · > · >>