Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Noruega > Vestland

en Español in English auf Deutsch en Français ...

833 ofertas de trabajo encontradas en Vestland (Noruega) (página 21):

Página: 21

. profesor de educación secundaria y bachillerato/profesora de educación secundaria y bachilleratoLinjelærer på Scenekunst. På limjen Scenekunst ønsker vi å gi elevene grunnleggende kjennskap til teaterfaget og mulighet til å utforske de mulighetene som ligger i ulike fysiske og estetiske uttrykksformer innenfor scenekunstfeltet. Jobben din blir å undervise på linja i tett samarbeid med de andre lærerne på sko...

. profesor de educación secundaria y bachillerato/profesora de educación secundaria y bachilleratoLinjelærer/tegnelærer på nystartet tatoveringslinje. Landets første tatoveringslinje på folkehøgskole starter opp høsten 2022. Vi søker nå etter en kunnskapsrik lærer med stor interesse for tatovering som kan dele denne interessen med elevene. Tatoveringslinja er populær blant søkerne og allerede fullbooket for neste skoleår. Elevene på linja ...

. Profesionales del trabajo socialEr du den nye avdelingsleiaren for helsetenesta vår?. Vi søkjer ein engasjert og dyktig avdelingsleiar for helsetenesta. Tenestene som tilhøyrer avdelinga er legetenesta, rus- og psykisk helse, grønt arbeid, fysio- og ergoterapitenesta, helsesjukepleiartenesta og kommunepsykologtenesta. Som avdelingsleiar hos oss vil du ha personalansvar fo...

. asesor de viajes/asesora de viajesSesongmedarbeider Engesund Visningssenter. Me søker 8 sesongmedarbeidere i perioden 18.juni -- 14. august Engesund Visningssenter er eit moderne opplevingssenter for akvakultur. Senterets verksemd er drift av opplevingssenter, kafé på flåten vår, turistinformasjon og resepsjon sentralt i Fitjar. Engesund Visningssenter er loka...

. pedagogo social/pedagoga socialBarnevernkurator/kontaktperson 2x100% faste stillingar. Omtale av stillinga Barnevernstenesta i Kvinnherad har ledig 2x100% faste stillingar som barnevernskurator/kontaktperson frå snarast. Hovudarbeidsoppgåver for stillinga: sakshandsaming etter lov om barneverntjenester barnevern undersøkingar oppfølging av barn og unge og deira fam...

. médico generalista/médica generalistaMe treng fastlege i Vik i Sogn. Me har ledig Fastlege i 100% fast stilling frå snarast. Vik Kommune er ein liten kommune, midt i Vestland, med om lag 2600 innbyggjarar. Me er mellom anna kjende for vår produksjon av gamalost og bringebær, og er ein populær stoppestad for turistar. Me har eit innovativt og spennande a...

. ingeniero de preventa de TIC/ingeniera de preventa de TICIT - Konsulent 100% fast stilling. Utfordrande og spennande IT-stilling i Eidfjord kommune og Ulvik herad! Eidfjord kommune og Ulvik herad har ledig nyoppretta 100% stilling som IT-konsulent. Hovudoppgåver i stillinga vil vera drift, vedlikehald og support. IT-konsulenten må også ta del i utviklingsrettaarbeid. Stillinga fo...

. recepcionistaResepsjonsmedarbeider. Me søkjer deg som har erfaring og kompetanse frå bransjen, og utdanning innan hotellfag/reiseliv vil vere ein stor fordel. Me legg stor vekt på vertskapsrolla og ønskjer at alle våre gjester skal trivast hos oss, med eit ønskje om å kome att. Me ønskjer at du set den gode serviceopplevinga høgt, e...

. pintor de obra/pintora de obraSøker maler. Bømlo malerservice as søker maler med fagbrev eller relevant erfaring, kan og ansette noen som ønsker og bli maler med rett innstilling. Om arbeidsgiveren: Bømlo malerservice as er et malerfirma med 5 ansatte,firmaet ble startet i 2013.Vi jobber for det meste på Bømlo og Stord.

. auxiliar de educación infantilRingevikarer. Vi søker ringevikarer til korte og lengre vikariat. Vi ønsker oss engasjerte medarbeidere til arbeid med små og store barn i et hyggelig og inspirerende arbeidsmiljø. Er du interessert ta kontakt pr e-post. Om arbeidsgiveren: Rosenhagen Steinerbarnehage ligger i nydelige omgivelser på ...

. técnico de atención sociosanitaria a personas en el domicilio/técnica de atención sociosanitaria a personas en el domicilioJAG Assistanse søkjer personleg assistentar på Voss!. Eg er ei sosial, glad og positiv jente på 23 år som nyleg har fått eigen leilighet på Voss. Eg har Down syndrom og søkjer personleg assistentar. På grunn av mine språkvanskar er det behov for at du som assistent har stor tålmodighet og gode formidlingsevner. Eg har også behov for struktur...

. auxiliar de enfermería2. OG 3. HVER HELG STILLINGER. VI HAR LEDIGE FAST -/ OG VIKARIAT STILLINGER SOM PLEIEMEDHJELPER Stillingene er ledig fra snarest eller etter avtale. Studenter innen sykepleie, vernepleie, medisin, helsefag og pleiemehjelpere er velkommen til å søke på stillingene. Muligheter for ekstravakter i ukedagene. Ønskelig at ...

. jefe de departamento/jefa de departamentoAvdelingsleiar 100 % fast stilling. Ledig 100 % fast stilling som avdelingsleiar ved Bu- og habilitering.Stillinga er underlagt einingsleiar, og er ein del av leiarteamet i eininga.Avdelingsleiar har fagleg og administrativt ansvar for tenesteyting og personaloppfølging i si avdeling.Deler av stillinga er direkte knytt til tenesteyting. ...

. auxiliar de enfermeríaFERIEVIKARER. Har du behov for sommerjobb - og/eller arbeid gjennom året på helge -timebasis- så kan en sommerjobb ved Stiftelsen Domkirkehjemmet gi mulighet for videre engasjement. Ferieperioden er fra 20. juni til 14. august 2022. Er du sykepleier / vernepleier / medisin student, helsefagarbeider el...

. trabajador social/trabajadora socialMiljøterapeut 100 % fast. 100 % fast stilling som miljøterapeut. Stillinga er tillagt ansvar knytta til kartlegging, målarbeid og oppfølging av tiltak for tenestemottakarane, samt praktisk og personleg hjelp, aktivisering og friluftsaktivitetar. Stillinga inneber turnus med arbeid 3. kvar helg. Ved interne søkjarar/overflyttingar kan...

. trabajador social/trabajadora socialMiljøterapeut i medlevarordning 100 % fast. Kvinnherad kommune har ansvar for eit etablert heildøgntilbod rundt ein person med netsett funksjonsevne/autisme.Tilbodet vert administrert av eining for Bu- og habilitering som ligg under Sektor helse, omsorg og sosial.Turnus er organisert som medlevarordning med arbeid kvar 4. helg. Det ...

. jefe de departamento/jefa de departamentoAvdelingsleiar Plan- og forvaltning. Me har ledig Me har ledig 100 % fast stilling som avdelingsleiar ved plan- og forvaltningsavdelinga. Avdelinga har 7 tilsette (inkludert leiar) og ansvar for blant anna desse arbeidsområda: Plan, byggesak, oppmåling, klima- og miljø, kart/GIS/matrikkel, jordbruk, skogbruk, tilskotsforvaltning, vi...

. conductor de vehículo de carga/conductora de vehículo de cargaDreven lastebilsjåfør for krokbil søkes for oppstart snarest. For vår kunde ser Eterni nå etter motivert lastebilsjåfør til krokbil. Du innehar alle nødvendige sertifikater og er tilgjengelig på kort varsel. Det er en stor fordel om du også har maskinførerbevis til dumper og/eller hjullaster. Dette er en fin mulighet å vise seg frem til en potensiell fremtidi...

. auxiliar de trabajo socialRådgjevar - Landbruk 100% fast. Vi søkjer Rådgjevar innan landbruk til ein av fylket sine viktigaste jordbrukskommunar Landbruk er organisert under næringsavdelinga i sektor samfunnsutvikling. Sektoren har 4 andre avdelingar; Byggesak og Geodata, Plan, Kultursenter og Bibliotek. Landbruk har i dag 5 tilsette med ulik fa...

. asesor jurídico/asesora jurídicaJuridisk rådgjevar/rådgjevar. Vi søkjer Til Sektor samfunnsutvikling søkjer vi etter juridisk rådgjevar i 100% fast stilling. Stillinga ligg til Avdeling byggesak og geodata og er del av eit fagfellesskap med medarbeidarar innan bygge- og delingssak, oppmåling, miljøretta helsevern og eigedomsskatt. Arbeidsoppgåver ...

. empleado de oficina/empleada de oficinaSommarvika - Avdeling byggesak og geodata. Vi søkjer Er du student, nyutdanna eller ønskjer å teste noko nytt? Vi har sommarjobb på avdeling for byggesak og geodata. Til Sektor samfunnsutvikling søkjer vi etter sommarvikar i perioden 1.juni - 31.august. Stillinga ligg til Avdeling byggesak og geodata og er del av eit fagfellesskap med ...

. cuidador de personas con discapacidad/cuidadora de personas con discapacidadVikariat 100 % stilling for vernepleiar/ miljøterapeut i bu- og miljøtenester. Me vil gjerne ha kontakt med det som ynskjer å gjere ein forskjell, og bidra til god livskvalitet og meiningsfull kvardag for våre tenestemottakarar. Bu- og miljøtenester skal gje omsorg og oppfølging til yngre menneske med ulik fungering, der meistring av kvardagslege aktivitetar og sosial del...

. director de empresa/directora de empresaDagleg leiar Kvinnherad Arena. Omtale av stillinga Vi søkjer etter dagleg leiar for Kvinnherad Arena. Hallen skal stå klar januar 2023 og vi søkjer dagleg leiar som kan starte i stillinga ca. 1. august 2022. Arbeidsstaden er for tida Kvinnherad Arena, Husnes. Kvinnherad Arena er Kvinnherad kommune si nye kulturelle st...

. agente de desarrollo comunitarioRådgjevar samfunnsutvikling - 100% fast. Vi søkjer Brenn du for samfunnsutvikling og berekraftig verdiskaping? Ein av våre dyktige tilsette går over i anna arbeid, og til Sektor Samfunnsutvikling søkjer vi etter rådgjevar med tverrfagleg ansvar. Sektoren har mange og vide ansvarsområde: næringsutvikling, klimaarbeid, folkeh...

. auxiliar de educación infantilSøkjer barne- og ungdomsarbeidar til Sandven FUS barnehage i 50-100%stilling. Er du kreativ, glad i friluftsliv og oppteken av leik? Søk vikariat for barnehageåret 2022/2023 hos oss! Me veit at tida i barnehagen har stor påverknad på helse, utvikling og læring, og me har difor forventningar til våre tilsette. Me søkjer deg som: er involvert, verdset kunnskap og er ...

. trabajador social/trabajadora socialMiljøterapeut/miljøarbeidar 2 x 100% mellombels, Integreringsteamet ved NAV. Integreringsteamet ved NAV Kvinnherad førebur seg til busetting av mange flyktningar fra Ukraina, og har difor behov for å auka bemanninga. Vi søker nå etter to rettleiarar til vårt flyktningteam som raskt kan kome inn i oppgåver og bidra til at nye innbyggjarar i Kvinnherad kommune får gode t...

. vendedor/vendedoraSøker butikkmedarbeider (sommerhjelp). Om stillingen: Vi ser etter en sommerhjelp som butikk- og lager/produksjonsarbeider i perioden 15.juni-15.august. Da vil en settes opp på vakter etter behov i butikkens åpningstid 07.30-15.30 mandager, tirsdager, onsdager og fredager, torsdager 07.30-19.00 og lørdager 10.00-15.00. Det vi...

. mediador en servicios sociales/mediadora en servicios socialesUngdomsrettleiar 100% vikariat. Omtale av stillinga Trivst du med å finne gode løysingar i samspel med menneske som er i ein krevjande situasjon og treng støtte Er du ein person med pågangsmot og engasjement som ønsker å gjere ein forskjell? Trivst du i ein hektisk kvardag med stor variasjon av oppgåver? Blir du motive...

. maestro de educación infantil/maestra de educación infantilLedig vikariat 100% som pedagogisk leiar frå 01.08.22 - 01.08.23. Med mulighet for forlengelse. Kåreviksmarka FUS barnehage opna i 2004, og ligg i Kåreviksmarka, like ved Heiane. Me har 84 enhetar hos oss, og er 15 årsverk i grunnbemanninga. Me har flotte naturområder i nærmiljøet, som skog og sjø. Me har no ledig eit vikariat på småbarnsavdeling. Me hentar mykje inspirasjon frå Regg...

. maestro de educación infantil/maestra de educación infantilVikar barnehagelærar. Me søkjer etter vikariat barnehagelærar i100% stilling fram til 01.07.22 Den som vert tilsett må arbeida i samsvar med barnehagen sin kristne formålsparagraf og andre vedtekter. Personlege eigenskapar vert vektlagt. Søkjar må vera medlem av Den norske kyrkja eller anna kristent trussamfunn. Den s...

Más empleos: << · 11 · 16 · 18 · 19 · < · 21 · > · 24 · >>