Ir a la versión más ligera, para móviles
en Español in English auf Deutsch en Français ...

89 ofertas de trabajo encontradas en Sogn og Fjordane (Noruega):

 • . Sin definir: Sogndal kommune er i forkant av utviklinga innan helse- og omsorg; vi har m.a. teke bruk nytt helse- og omsorgssenter, snart samlar vi alle helsetenester i bygget, vi har utviklingsprosjekt innan rus og psykiatri, vi planlegg nye butilbod og styrka aktiviseringstilboda for fleire grupper. Nyleg... Sogndal kommune.
 • . Especialistas en políticas de administración: Sogn barnevern er ein interkommunal barnevernsteneste for kommunane Balestrand, Leikanger, Sogndal og Luster. Vi har vårt hovudkontor i Sogndal. Sogn barnevern har i dag om lag 15 årsverk som arbeidar for å sikre gode tenester til barn/unge og til barnet sitt beste. Busetjing av einslege... Sogndal kommune.
 • . Profesionales del trabajo social: Sogn barnevern er ein interkommunal barnevernsteneste for kommunane Balestrand, Leikanger, Sognda og Luster. Vi har vårt hovudkontor i Sogndal. Sogn barnevern har om lag 15 årsverk som arbeidar for å sikre gode tenster til barn/unge og til barnet sitt beste. Busetjing av einslege mindreårige... Sogndal kommune.
 • . Operadores de máquinas de vapor y calderas: Fjord1ASA er i dag det største ferjeselskapet i Noreg, med samband i fråSør-Trøndelag til Rogaland. Selskapet har nær 1200 årsverk og omsette i2016 for 2,38 milliardar kroner. Fjord1 er notert påOslo Børs. Sjå www.fjord1.no for meir informasjon om selskapet. Fjord1 har ledig stilling... Fjord1 AS.
 • . Auxiliares laicos de las religiones:  Acta - barn og unge i Normisjon er ein av Norges største kristne barne- og ungdomsorganisasjonar. Visjonen vår er:«Grensesprengende fellesskap der barn og unge møter, følger og ærer Jesus Kristus». Acta består først og fremst av våre over 600 lokale fellesskap. Til sammen i disse... NORMISJON REGION SOGN OG FJORDANE.
 • . Directores y gerentes de servicios profesionales no clasificados bajo otros epígrafes: Sogndal kommune har omlag 8000 innbyggjarar og er regionsenter i Sogn.Sogndal kommune har 630 tilsette og er største arbeidsgjevar i kommunen. Kommunen kan tilby storslått natur, med høge toppar, djupe fjordar og vakre dalar. Det er spesielt gode mogelegheiter for skikøyring, klartring... Sogndal kommune.
 • . Personal directivo de la administración pública: Kommunane Balestrand, Leikanger og Sogndal skal saman byggje nye Sogndal kommune. Kommunen får om lag 12 000 innbyggjarar og vil utgjere ein sterk bu- og arbeidsmarknadsregion. Det er gode vilkår for god næringsutvikling og arbeidslivet er variert. Blant anna har vi store og attraktive fylkeskommunale... Sogndal kommune.
 • . Marineros de cubierta y afines: Fjord1ASA er i dag det største ferjeselskapet i Noreg, med samband i fråSør-Trøndelag til Rogaland. Selskapet har nær 1200 årsverk og omsette i2016 for 2,38 milliardar kroner. Fjord1 er notert påOslo Børs. Sjå www.fjord1.no for meir informasjon om selskapet. Fjord1 har ledig stilling... Fjord1 AS.
 • . Cuidadores de niños: Ungdomsavdelinga i Sogndal har sin base på Sogndal vgs og to medarbeidarar som jobbar breitt med mellom anna aktivitetstilbod, førebyggande arbeid som til dømes MOT-arbeid. Sogndal vart kåra til årets MOT-kommune i 2017 av MOT sentralt. Ungdomsavdelinga er ein nøkkelaktør i Sogndal kommune... Sogndal kommune.
 • . Cuidadores de niños: Ungdomsavdelinga i Sogndal har sin base på Sogndal vgs og to medarbeidarar som jobbar breitt med mellom anna aktivitetstilbod, førebyggande arbeid som til dømes MOT-arbeid. Sogndal vart kåra til årets MOT-kommune i 2017 av MOT sentralt. Ungdomsavdelinga er ein nøkkelaktør i Sogndal kommune... Sogndal kommune.
 • . Directores y gerentes de servicios profesionales no clasificados bajo otros epígrafes: Sogndal kommune har omlag 8000 innbyggjarar og er regionsenter i Sogn.Sogndal kommune har 630 tilsette og er største arbeidsgjevar i kommunen. Kommunen kan tilby storslått natur, med høge toppar, djupe fjordar og vakre dalar. Det er spesielt gode mogelegheiter for skikøyring, klartring... Sogndal kommune.
 • . Supervisores de la construcción: Mesta er ledende i Norge innen drift og vedlikehold av infrastruktur. Siden 2003 har Mesta etablert seg som et selvstendig selskap med over 1300 ansatte, og virksomhet i hele landet. Mesta har i dag over 50 prosent av markedsandelen innen drift og vedlikehold av vei - og er en vital del av... Mesta AS.
 • . Analistas de sistemas: Helse Vest IKT AS vart etablert i november 2004. Helse Vest IKT AS er 100 % eigd av det regionale helseføretaket, Helse Vest RHF. Selskapet leverer IKT-tenester til helseføretaka i Helse Vest RHF, samt til private, ideelle institusjonar. Helse Vest IKT har i dag ca. 500 tilsette fordelt på... Helse Vest IKT.
 • . Técnicos en ingeniería civil: Mesta er ledende i Norge innen drift og vedlikehold av infrastruktur. Siden 2003 har Mesta etablert seg som et selvstendig selskap med over 1300 ansatte, og virksomhet i hele landet. Mesta har i dag over 50 prosent av markedsandelen innen drift og vedlikehold av vei - og er en vital del av... Mesta AS.
 • . Especialistas en políticas y servicios de personal y afines: Adecco sitt kontor i Sogndal søkjer etter ein ny person til stillinga som HR-konsulent. Likar du høgt tempo, er strukturert og har gode IT kunnskapar? Då er du kanskje vår nye kollega! Aktuelle kandidatar vil bli vurdert fortløpande.- Me ynskjer oss ein kollega som: Har meget gode... Adecco.
 • . Directores financieros: Sunnfjord folkehøgskule ligg i Førde og er ein kristen folkehøgskule med plass til 100 elevar. Skulen er eigd av Normisjon. Den tilsette må vere lojal mot skulen sitt kristne grunnsyn og delta aktivt i arbeidet ved skulen.Økonomileiar har ansvar for: Budsjett, rekneskap, lønn og årsoppgjer... Sunnfjord Folkehøgskule.
 • . Asistentes de venta de tiendas y almacenes: Terra Resource AS er ei bedrift som driv med salg av forbruksmateriell til næringsmiddelindustri og transportbransjen i Norge.  Vi søker medarbeidere til vårt kontor i Førde. Stillinga innebær salg og oppfølging av etablerte og nye kundeforhold. Du treng ingen salgserfaring då... Terra Resource AS.
 • . Electrotécnicos: Selskapet skal primært ta seg av dei lovpålagde krava som nettselskapa i SFE og Sunnfjord Energi er pålagde gjennom sine områdekonsesjonar. Krava er nedfelt i konsesjonsvilkåra og er synlege gjennom Det Lokale Eltilsyn (DLE). Årlege rammebrev for dette arbeidet blir gjeve av Direktoratet... ETRYGG AS.
 • . Cocineros:   Øren Hotel ligger ved Sognefjorden i vakre Høyanger. Vi er en privat bedrift med 9 faste ansatte. Derav to kokker. I 2018 feirer vi 100 år med hotelldrift, og hotellet har til sammen 25 rom. I restauranten serveres det frokost, lunsj, dagens middag og a la carte. Vi har store... Øren Hotel AS.
 • . Médicos especialistas: Helse Førde HF har ansvar for spesialisthelsetenestene i Sogn og Fjordane. Føretaket arbeider kontinuerleg med å utvikle gode og trygge tenester for pasientar og brukarar. Helse Førde sine institusjonar og prehospitale tenester er organisert i faglege og organisatoriske nettverk, og samarbeidet... Helse Førde.
 • . Trabajadores de los cuidados personales en instituciones: Gloppen kommune, med Sandane som kommunesenter, har om lag 5.800 innbyggjarar og er ein del av Nordfjord sitt felles bu- og arbeidsmarknad på 40 - 50.000 menneske. Flyplassen i Nordfjord - Sandane lufthamn - ligg i Gloppen, og vi har gode kommunikasjonar til resten av fylket og landet.Gloppen... Gloppen kommune.
 • . Oficiales de préstamos y créditos: Gjensidige er et ledende nordisk skadeforsikringsselskap notert på Oslo Børs. Vi har om lag 3.900 medarbeidere og tilbyr skadeforsikring i Norge, Danmark, Sverige og Baltikum. I Norge tilbyr vi også bank, pensjon og sparing. Driftsinntektene var 24 milliarder kroner i 2015, mens forvaltningskapitalen... Gjensidige.
 • . Conductores de camiones pesados: Magnus Nistad AS har base på Sande i Sunnfjord, midt i Sogn og Fjordane. Sande er kommunesenter i Gaular kommune som strekker seg frå Gaularfjellet i aust til inste del av Dalsfjorden i vest. Sande ligg 22 km frå Førde og vel 150 km frå Bergen. Kommunen har i all hovudsak vore ein jordbruks... Magnus Nistad AS.
 • . Especialistas en políticas de administración: NAV leverer arbeids- og velferdstjenester til Norges befolkning og har 19 000 medarbeidere fordelt over hele landet. NAV skal gi mennesker muligheter, og vårt hovedmål er å få flere i arbeid. Vi ser etter deg med pågangsmot og engasjement som ønsker meningsfulle og varierte arbeidsoppgaver.... NAV.
 • . Herramentistas y afines: We seek experienced CNC-operatorsOn behalf of our customer, we look for CNC machinist who is experienced working with wood, and can start work on a short notice.If you have a CNC operator certificate and/or relevant experience, you can be a candidate for this position.- Independent and responsible-... Randstad Bergen AS.
 • . Conductores de camiones pesados: Sygna Transport AS har 25 fast tilsette, og driv primært med distribusjon av stykkgods og biltransport. Vi har eigne lokale i Bygstadvegen 75, på Sande i Sunnfjord..Krav til deg:Du må ha førarkort klasse C/CEDu må ha yrkeskompetanse (YSK)Fint om du har ADR (Ikkje eit krav)Fint om du har... SYGNA TRANSPORT A/S.
 • . Farmacéuticos: Vik ligg på sørsida av Sognefjorden og har i overkant av 2700 innbyggarar. Kommunen har eit variert næringsliv med fleire nasjonalt og internasjonalt leiande bedrifter. Nærmare 100 aktive lag og organisasjonar tilbyr fritidstilbod. Her er flott natur for den som likar å ferdast i fjell... VIK APOTEK AS.
 • . Especialistas en políticas de administración: Vil du vere med å utvikle Nordfjord som ein sterk og attraktiv region? Nordfjordrådet har ledig 100% stilling som dagleg leiar frå 1.januar 2018. Nordfjordrådet er eit interkommunalt samarbeid mellom kommunane Vågsøy, Eid, Selje, Hornindal, Stryn og Gloppen. Regionrådet skal vere ein... Nordfjordrådet.
 • . Capitanes, oficiales de cubierta y prácticos: Fjord1ASA er i dag det største ferjeselskapet i Noreg, med samband i fråSør-Trøndelag til Rogaland. Selskapet har nær 1200 årsverk og omsette i2016 for 2,38 milliardar kroner. Fjord1 er notert påOslo Børs. Sjå www.fjord1.no for meir informasjon om selskapet. Fjord1 har ledig stilling... Fjord1 AS.
 • . Sin definir: Ledige stillingar i pleie- og omsorgstenesta/tiltak for funksjonshemma.I samband med at Leikanger kommune skal utvide eit avlastningstilbod for barn treng vi fleire medarbeidarar.Tiltaket vil omfatte fleire årsverk fordelt på ulik fagkompetanse der tverrfagleg samarbeid er nødvendig.Leikanger... Leikanger kommune.