Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Noruega > Innlandet

en Español in English auf Deutsch en Français ...

428 ofertas de trabajo encontradas en Innlandet (Noruega) (página 8):

Página: 8

. auxiliar de educación infantilRingevikarer søkes. Vi trenger deg som er fleksibel og som kan stille på kort varsel:) Vi har behov for gode vikarer i kortere eller lengre perioder! Send oss en epost til grethe#solvangbarnehage.net med søknad og CV pluss referanser snarest. Barnehagen er medlem av Private Barnehagers Landsforbund. V...

. ayudante de cocinaKjøkkenmedarbeider for vintersesongen. Vi søker etter kjøkkenhjelp/kokk i første omgang for vintersesongen - oppstart 20.desember 2022. Arbeidet vil være hovedsaklig på kaldtkjøkken, men man vil også ha selvstendige vakter på varmtkjøkken. Man må kunne arbeide både alene og godt sammen med andre. Det vil kunne være uker/period...

. trabajador social/trabajadora socialBlå Kors barnas stasjon Hamar har ledig 100 prosent fast stilling som miljøterapeut. Hvem er du? Du er friluftsinteresser, glad i barn og ønsker å bidra til å gjøre en forskjell for de du møter Du kan lage bål i regnvær og et festmåltid på stormkjøkken Du liker å jobbe med familier og skaper gode relasjoner til både våre brukere og samarbeidspartnere Du trives med å...

. Diseñadores y administradores de bases de datosEr du teknologinysgjerrig og ønsker å være med å utvikle RPA(robot)- løsninger?. Da er vi rette arbeidsplassen for deg! NAV Registerforvaltning har som hovedoppgave å sørge for at datakvaliteten i NAV sine grunnregistre er riktige. Vi holder til på Hamar og har mange dyktige og engasjerte medarbeidere. Vi skal styrke vårt fagmiljø innen programmering av RPA-prosesser (Robo...

. ayudante de cocinakjøkkenassistent. Vi søker en allsidig medarbeider, gjerne med relevant erfaring, gode samarbeidsegenskaper, øye for detaljer og drivkraft til å være med å dra kafeen til nye høyder. vi er fleksibel på stillingsstørrelse, så det kan avtales med hver enkelt. Vi har både faste 20 til 100% stillinger. . Om...

. comerciante propietario de tienda/comerciante propietaria de tiendaButikkmedarbeider / vaskerimedarbeider. Som butikkmedarbeider vil du sammen med dine kolleger ha ansvar for at våre butikker fremstår som inspirerende og innbydende. Vi er stolte av vår kultur, og søker deg som er engasjert og kundefokusert -- med et stort hjerte Vi ønsker oss deg som er Lidenskapelig opptatt av salg og s...

Ønsker du å jobbe hver 6. helg ved Korttidsavdelingen?. Om stillingen Sundheim er base for pleie og omsorgstjenestene i kommunen. Pr i dag har vi 72 institusjonsplasser fordelt på 3 avdelinger. Kommunen er godt i gang med planlegging av fremtidens omsorgsutfordringer de kommende år, herunder vurdere antall plasser i institusjon opp mot øvrig hels...

. Maestros preescolaresØnsker du å jobbe som funksjonsassistent?. Om stillingen Vi har ledig 53 % fast stilling som funksjonsassistent f.t. ved Kvam barnehage Åa, fra 9. november 2022. Stillingen går ut på å være med en ansatt, som har nedsatt syn, i det daglige arbeidet med barn. Arbeidet er fordelt på 3 dager. Vi vil informere om at det blir lagt stor ...

. asesor especializado en asuntos públicos/asesora especializada en asuntos públicosKommunikasjonsrådgiver. Dette er NTNU NTNU er et breddeuniversitet med en teknisk-naturvitenskapelig hovedprofil og et tyngdepunkt innen profesjonsutdanning. Universitetet er lokalisert i tre byer med hovedsete i Trondheim. På NTNU jobber 9 000 ansatte og 42 000 studenter med å skape kunnskap for en bedre verden. Om...

. responsable de recursos humanosRådgiver HR. Er DU vår nye HR-rådgiver? Er du opptatt av utvikling, og klar for å ta en aktiv rolle i å sikre at HR-prosessene i kommunen møter dagens og fremtidens behov? Nord-Aurdal kommune er Valdres' største arbeidsgiver innen offentlig sektor. Vi må tiltrekke oss og beholde de riktige medarb...

. recepcionistaSpa resepsjonsansvarlig. Spa resepsjonsansvarlig 50% deltid på Otium Spa, Quality Hotel Strand. Ansvarlig daglig drift av spa resepsjonen med oppfølging av rutiner, bemanning, varebestilling, SoMe. Arbeidstid etter oppsatt vaktplan, inkluderer kveld og helg. Ønsker at du: Er glad i å sørge for gode opplevelser Har...

. ingeniero técnico industrial/ingeniera técnica industrialMekaniker. Stillingen er fast, 100% og tilknyttet teknisk avdeling ved vårt meieri i Alvdal. Arbeidsoppgaver: Vedlikehold og kontinuerlig forbedring av våre prosess- og pakkelinjer. Forebyggende vedlikehold og akutte arbeidsoppdrag. Være med å skape gode rutiner for forebyggende vedlikehold. ...

. trabajador social/trabajadora socialBlå Kors barnas stasjon Hamar søker 100% miljøterapeut i 3-årig prosjekt. Ønsker du å gjøre en forskjell for de som trenger det mest? Vi søker deg som har et sterkt engasjement for barns oppvekstsvilkår og som kan tilrettelegge for varig endring i samarbeid med foreldre, barn og samarbeidende instanser i Hamar kommune gjennom prosjektet: < > Prosjektet har ...

. maestro de educación infantil/maestra de educación infantilEngasjerte pedagogiske ledere i 100% stilling et års vikariat. Myrulla barnehage søker etter en pedagogisk leder i 100% stilling i et års vikariat fra januar 2023 til januar 2024. Kvalifikasjoner: · Godkjent utdannelse som barnehagelærer eller førskolelærer. · Gode kommunikasjons kunnskaper og formidlingsevner. · Være glødende, skapende, løsningsf...

Vi søker. Enhet for institusjonstjenester har ansvar for sykehjemsplassene i Ringsaker kommune. Sykehjemmene er lokalisert i Brumunddal, Brøttum, Moelv og på Nes/Helgøya. Sykehjemsavdelingene er inndelt i grupper med egne postkjøkken og oppholdsrom. Tildeling av sykehjemsplasser ivaretas av egen enh...

. administrador de bases de datos/administradora de bases de datosLedige stillinger. SKOG OG HAGE AS skal åpne ny avdeling i Ringebu. Vi søker dyktige medarbeidere: MEKANIKERE SELGER AVD.LEDER/SELGER Søknadsfrist: Snarest. Henvendelser rettes til: Torbjørn Seielstad torbjorn#gaus.no - 40 40 70 22   SKOG OG HAGE AS avd. Lillehammer søker dyktig ...

. administrador de bases de datos/administradora de bases de datosLedige stillinger. Forsøkstekniker innen jordbruksvekster og miljø Til vår forsøksgård på Roverud og vårt kontor på Kirkenær i Innlandet, søkes tekniker innen jordbruksvekster og miljø i inntil 100 % stilling. Arbeidsoppgavene vil være forsøksarbeid, jordprøvetaking, gjødselplanlegging, evt. dreneringsplan...

. auxiliar de enfermeríaVi søker. Enhet for hjemmetjenester har ansvar for å yte hjemmebaserte helse- og omsorgstjenester til innbyggerne i kommunen. Hjemmebaserte tjenester i Ringsaker har 6 avdelinger med baser fordelt på Nes, Moelv og Brumunddal. Hjemmetjenesten har fokus på forebygging og mestring og de ansatte er en vi...

Vi søker. Enhet for hjemmetjenester har ansvar for å yte hjemmebaserte helse- og omsorgstjenester til innbyggerne i kommunen. Hjemmebaserte tjenester i Ringsaker har 6 avdelinger med baser fordelt på Nes, Moelv og Brumunddal. Hjemmetjenesten har fokus på forebygging og mestring og de ansatte er en vi...

. Especialistas en políticas de administraciónKonsulent vedtakskontoret. Kort om stillingen: Tynset kommune etablerte et vedtakskontor for helse- og omsorgstjenester i 2015. Kontoret er direkte underlagt helse- og omsorgssjef og er bemannet med 3 årsverk inkludert systemkoordinator for individuell plan. Grunnet turnover lyses det ut en 100 % fast stilling som ...

. Profesionales de enfermeríaVi søker. Enhet for institusjonstjenester har ansvar for sykehjemsplassene i Ringsaker kommune. Sykehjemmene er lokalisert i Brumunddal, Brøttum, Moelv og på Nes/Helgøya. Sykehjemsavdelingene er inndelt i grupper med egne postkjøkken og oppholdsrom. Tildeling av sykehjemsplasser ivaretas av egen enh...

. fisioterapeutaVi søker. Avdeling for Helse, rehablilitering og mestring er lokalisert ved Institutt Ringsaker psykomotorisk fysioterapi i Brumunddal. Ved instituttet er det samlet 2,75 driftstilskudd fordelt på 3 hjemler. Hjemmelen er ledig etter avtale. Ringsaker psykomotorisk fysioterapi har ledig hjemmel på 8...

Vi søker. Enhet Tjenestetildeling og samordning inngår i Helse- og omsorgsseksjonen, og er organisatorisk tilknyttet kommunalsjef for Helse og omsorg. Enheten ble etablert i 2018 og mottar og behandler alle søknader om helse- og omsorgstjenester i kommunen. I tillegg er vi kommunens koordinerende enhet o...

. Profesionales de enfermeríaVi søker. Er du en sykepleier som er engasjert i faget og er opptatt av videreutvikling i tråd med morgendagens omsorg? Det er nettopp deg vi ønsker å vekke interesse hos og at du søker jobb hos oss. Kommunalmedisinsk Senter Ringsaker (KMS) består av to døgnbemannede avdelinger: en avdeling for s...

. Auxiliares laicos de las religionesKyrkjelydspedagog 50 % fast stilling i Vågå sokn. Vågå kyrkjelege fellesråd søkjer nå etter ny kyrkjelydspedagog som skal - Gjennomføre tiltaka som ligg i vår rikhaldige trusopplæringsplan for aldersgruppa 0-18 år i samarbeid med andre i staben og friviljuge. Rapportere inn gjennomførte tiltak, evaluere og eventuelt endre og vidareutv...

. profesor de educación secundaria y bachillerato/profesora de educación secundaria y bachilleratoVil du vere lærar i Lom kommune?. Loar skule er aktiv i skuleutvikling. Hausten 2021 starta vi opplæring kring bruk av læringsbrett i form av iPad i skulekvardagen. Vidare utvikling kring det digitale vil vere viktig også i tida som kjem. Alle elevar og tilsette har 1:1 læringsbrett, og det er gode digitale løysingar i klas...

. vendedor/vendedoraJobb som selger sentralt i Kongsvinger. Vi søker et par telefonselgere som skal ringe privatmarkedet og selge inn symbolprodukter(feks brosjyrer/kalendere). Vi har et lite team som håper på å få inn et par kolleger. Fast timelønn og provisjon. Om arbeidsgiveren: Fakturaservice AS holder på å bygge et team i Kongsvinger sammen ...

. enfermero responsable de cuidados generales/enfermera responsable de cuidados generalesSykepleier. Avdeling for Alderspsykiatri er en spesialisert avdeling som retter sin virksomhet mot personer med psykiske lidelser som debuterer i eldre år. Avdelingen består av: Alderspsykiatrisk poliklinikk, Ressursenhet for demens/SAMAKS, Enhet for utredning, Enhet for affektive lidelser og Alderspsykiatrisk fo...

Miljøterapeut. Barne- og ungdomspsykiatri Innlandet, Enhet for Utredning og behandling er en døgnavdeling for ungdom i alderen 12-18 år med ulike psykiske utfordringer. Enheten er lokalisert på Sanderud sykehus. Enhet for Utredning og behandling er en elektiv 5-døgnspost.  Hovedoppgavene er utredning og b...

. jefe de cocina/jefa de cocinaKjøkkensjef. Vårt kjøkkenteam trenger en god leder. Være med å inspirere vårt team. Videreutvikle vår meny sammen med Daglig leder og resten av kokkene. Er du den rette for oss? Vi søker etter en kjøkkenleder med stor lidenskap for yrket, og en som ønsker å være med oss å videreutvikle vår meny å ...

Más empleos: << · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · < · 8 · > · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · >>