Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Estonia > Pohja-Eesti

en Español in English auf Deutsch en Français ...

925 ofertas de trabajo encontradas en Pohja-Eesti (Estonia):

 • . Agentes de aduana e inspectores de fronterasVaneminspektor. Suurema kui 3000-se kogumahutavusega laeva kapteni diplom. Eeldame täpsust ning töötada iseseisvalt, ausalt ja kohusetundlikult. Vajalik on otsustus-, vastutus-, analüüsi- ja algatusvõime, - Meremeeste diplomeerimise töö korraldamine ja osakonna peaspetsialistide töö juhendamine;... Veeteede Amet.
 • . Agentes de empleo y contratistas de mano de obraTöövahenduskonsultant. Sul on vähemalt kaheaastane töökogemus, eriti rõõmustame kui omad nõustamise kogemust sotsiaal-, hariduse või karjäärivaldkonnas. Oled oma töös kiire, talud hästi rutiini ning Sa oskad edukalt lahendada keerulisi olukordi , Töövahenduskonsultant nõustab tööd otsivaid inimesi,... Eesti Töötukassa.
 • . Trabajadores de los servicios y vendedores de comercios y mercadosTugiisik. Miks sa meile sobid? Sul on sotsiaaltöö või lähedase valdkonna alane kõrgharidus (võib olla omandamisel) ja/või töökogemus sotsiaalvaldkonnas. Arvestame ka vabatahtliku töö kogemust. Sul on tahe aidata Eestisse jõudnud rahvusvahelise kaitse saajaid. Sa oskad rääkida mõnda levinud... MTÜ Eesti Pagulasabi.
 • . Maestros preescolaresLasteaiaõpetaja. Erialane kõrgharidus; valmisolek meeskonnatööks ja hea suhtlemisoskus; avatus,hoolivus, kohusetundlikkus. Kandidaadilt ootame: head suhtlemisoskust, lapsesõbralikkust ja rõõmsameelsust, ausust ja soovi tegutseda meeskonnas, kvalifikatsioonile vastavust, Kandideerimiseks on vajalikud pedagoogilised... Tallinna Raadiku Lasteaed.
 • . Secretarios administrativos y especializadosAssistent. Algteadmised raamatupidamisest. Täpsus ja korrektsus asjaajamisel. Positiivne ellusuhtumine, initsiatiivikus ja kohusetundlikkus. Meeskonnatöö kogemus ja hea suhtlemisoskus, Personalitöö assisteerimine, arenduse ja koolitustegevuse organiseerimine., Eneseteostusvõimalusi arenevas ettevõttes,... Osaühing EKOY Elektroonika.
 • . Arquitectos, urbanistas, agrimensores y diseñadoresArhitekt. Projekteerimistarkvara kasutamisoskus; algatusvõime ja loovus; valmisolek meeskonnatööks ja hea suhtlemisoskus; kõrge pingetaluvus, kohusetunne, otsustus- ja vastutusvõime, Projekteerimistingimuste menetlemine; ehitusprojektide ning ehitusprojektide eskiiside läbivaatamine; arhitektuuri-... Tallinna Linnaplaneerimise Amet.
 • . Matemáticos, actuarios y estadísticosMetoodik. Süsteemsus ja hea analüüsioskus, oskus objekte liigitada ja infot süstematiseerida, Metoodiku ülesandeks on andmeid kirjeldavate liigituste koostamine, haldamine ja ühtlustamine ning kasutajate nõustamine klassifikaatorite kasutamisel ja muutmisel., Võimalust töötada professionaalses... Statistikaamet.
 • . Tenedores de librosRaamatupidaja. Tööks on vajalik raamatupidamis-, maksu- ja finantsalase seadusandluse, reeglite, põhimõtete, tavade jms väga hea tundmine. Lisaks teadmised võlaõigusseadust ja töölepinguseadust. Tööks on vajalik ka metsaseaduse tundmine. Ausus, hea analüüsivõime, korrektsus, põhjalikkus, kohusetundlikkus,... Forestry OÜ.
 • . Conductores de camiones pesadosAutojuht. Kasuks tuleb remondi- ja hoolduse oskus, Kalluriga erinevate materjalide (liiv, killustik, asfalt) vedu; teedeehitus -ja trassiehitus ettevõtetele., Kallurauto VOLVO FM300 2006.a., Kandideerimistingimustele mittevastavale taotlusele ei ole kohustatud vastama. Navaro Ehitus OÜ.
 • . Ebanistas y afinesMööblivalmistaja. tehniline taip, valmisolek õppimiseks, soov teha kvaliteretset tööd, mööbli valmistamine, jooniste lugemine, erinevate pudiutöö masinate valmistamine, tööriided, masinad, head töö- ja olmeruumid, juhendamine, väike kollektiiv ja sõbralik õhkkond, paindlik tööaeg Hea Mööbel OÜ.
 • . Operadores de grúas, aparatos elevadores y afinesTerminali opeaator. Kandidaadilt ootame head füüsilist vormi, täpsust ja kiirust oma töös ning rutiinitaluvust, Terminali operaatori peamised tööülesanded on kauba käsitsi peale- ja mahalaadimine, jaotamine, komplekteerimine ja sorteerimine. Tegemist on füüsilise tööga ja käsitletavate pakkide kaal... DPD Eesti AS.
 • . Maestros preescolaresLasteaiaõpetaja. Planeeritud ja süsteemse õppe- ja kasvatustegevuse juhtimine ja läbiviimine lasteaias vastavalt riiklikule õppekavale laste individuaalsust ja nende eripära arvestades. Tingimuste loomine laste kasvamiseks ja arenemiseks vastastikusel lugupidamisel ning üksteisemõistmisel põhinevas... Tallinna Lasteaed Karikakar.
 • . Agentes de la administración pública para la aplicación de la ley y afines no clasificados bajo otros epígrafesJuriidiliste teadmistega nõunik. Kandidaadilt ootame võimekust anda juriidilisel analüüsil põhinevaid õiguslikke hinnanguid ja seaduse selgitusi. Kandidaatide valikul hindame erialaseid ja võrdse kohtlemise alaseid teadmisi, suhtlemis- ja väljendusoskust, esitatud dokumente, meeskonnatööks vajalikke isikuomadusi ning... Sotsiaalministeerium.
 • . Cuidadores de niños y auxiliares de maestrosÕpetaja abi. Töökas, kohusetundlik, lastesõbralik, meeskonna tööd väärtustav, puhtust armastav ja aega planeerida oskav töötaja, Ruumide koristamine, lastele toidu serveerimine ja nõude pesemine; laste abistamine erinevate tegevuste läbiviimisel., Meeldivat kollektiivi, puhkust suvel, koolitused... Tallinna Lasteaed Karikakar.
 • . AbogadosJurist. Ettevõtte õigusalane nõustamine, kõik ettevõtte õigussuhetesse puutuv, sh lepingud, pretensioonid jms, ettevõtte äriregistri toimingud., Häid töötingimusi. Sõbralikku kollektiivi. Vaheldusrikast ja huvitavat tööd,arenemisvõimalusi. Iseseisvust. Uusi väljakutseid. Väljakutset... aktsiaselts Bit.
 • . VendedoresKlienditeenindaja. Väga on oodatud ka 50+ kui ka kooli lõpetanud või õppetöö kõrvalt tööd vajavad noored, Kohvik Nord ja House Catering Tallinnas ootab oma meeskonda alates juunikuust osalise või täistööajaga klienditeenindajaid., Väärilist palka ja vajadusel väljaõpet kohapeal. Sailing Estonia OÜ.
 • . Profesionales de nivel medio de la saludLogopeed. Kandidaatidelt eeldame vastavust kehtestatud kvalifikatsiooninõuetele, positiivsust ja rõõmsameelsust, koostööoskusi meeskonnas ning kohusetundlikku töösse suhtumist, Pakume täiskohaga tööd tasandusrühma logopeedile., Puhkus 56 päeva, Kandideerimiseks on vajalikud pedagoogilised... Tallinna Raadiku Lasteaed.
 • . Profesionales del trabajo socialLastekaitsespetsialist. Sotsiaaltööalane kõrgharidus; iseseisvus, analüüsivõime, pingetaluvus ja kohusetunne; hea suhtlemisoskus, organiseerimis- ja algatusvõime ning meeskonnatöö oskused; kohaliku omavalitsuse korraldust reguleerivate õigusaktide ning asjaajamiskorra tundmine; vajalike arvutiprogrammide... Lasnamäe Linnaosa Valitsus.
 • . Instaladores y reparadores de equipos electrónicos y de telecomunicacionesHooldusinsener. Minimaalselt 2 aastane töökogemus hoone tulekustutussüsteemide ja nõrkvoolusüsteemide hooldamisel. Suhtlemisoskus ja soov pakkuda kvaliteetset teenindust. Tööks vajaliku dokumentatsiooni vormistamine. Valmisolek iseseisvaks - ja meeskonnatööks, Tulekustutussüsteemide (sprinkler- ja... aktsiaselts Pristis.
 • . Ingenieros no clasificados bajo otros epígrafesHooldusinsener. InnerRange valve-läbipääsusüsteemi tundmine. Suhtlemisoskus ja soov pakkuda kvaliteetset teenindust. Tööks vajaliku dokumentatsiooni vormistamine. Valmisolek iseseisvaks - ja meeskonnatööks, Nõrkvoolusüsteemide hooldus ja remonttööd., Konkurentsivõimelist palka. Kindlat töökohta... aktsiaselts Pristis.
 • . VendedoresMüügikonsultant. Otsime inimest, kellel on sära silmis, kui ta klientidega suhtleb, kes on kohusetundlik, organiseeritud ja avatud mõtlemisega. Töötaja peaks oskama kindlasti eesti keelt kuid muud keeled on Sulle ja ka meile boonuseks. Samuti võiks olla teadlik e-sigarettidest ja nendega kaasnevast, aga... Vapista OÜ.
 • . Directores y gerentesIT-osakonna peadirektor. Eeldame: • kõrgharidust; • juhtimiskogemust vähemalt 5 aastat; • infosüsteemide ja IT arengusuundade väga head tundmist; • süsteemset lähenemist, analüütilist mõtlemist ja head pingetaluvust; • väga head koostöö- ja suhtlemisoskust; • valmisolekut riigisaladusele juurdepääsu... Välisministeerium.
 • . Constructores de casasEhitaja-krohvija. Motiveeritud töötaja, kes tunneb huvi looduslike ehitusmaterjalide vastu, on kohusetundlik, püüdlik ja tunneb ennast mugavalt tööriistadega töötades, Üldehitus- ja viimistlustööd objektidel Tallinnas. Põhiliseks tegevusalaks on ehitus- ja viimistlustööd siinsetes unikaalsetes... Säästvad Ehituslahendused OÜ.
 • . Limpiadores de vehículos, ventanas, ropa y otra limpieza a manoAutopesija, sõidukikoristaja. Avatud suhtlusoskus, töökus ja punktuaalsus. Kasuks tuleb elukoht Tallinnas või maksimaalselt 30minuti kaugusel (et jõuda hommikul õigeks ajaks tööle), Autode pesemine seest ja väljast. Lisateenuste (vahatamine, pigileotus jm) osutamine. Pesukaubikuga kliendini ja tagasi sõitmine (vaja... UpSteam Eesti OÜ.
 • . Personal de apoyo administrativoPostikuller (Loksa jaotuspunkt). Oled täpne, kohusetundlik, valmis füüsiliseks tööks, hea suhtlemisoskusega, Enda kandepiirkonna saadetiste, reklaami ja perioodika sorteerimine, komplekteerimine ning klientidele väljastamine., Liikuvat tööd värskes õhus ja kindlat sissetulekut hoogsalt arenevas suurettevõttes. Tagame... Aktsiaselts Eesti Post.
 • . Limpiadores de vehículos, ventanas, ropa y otra limpieza a manoeripuhastustöölised. Klaaspindade puhastus, eskalaatorite, estakaadide, liftide jms.. süvapesu; fassaadipesu, grafiti eemaldamine, ehitusjärgne suurpuhastus jne.., Töölepingut ning TL seadusest tulenevalt, kõiki sotsiaalseid garantiisid. Kindlal päeval, kindlat sissetulekut. Korralikku tehnikat ja töövahendeid.... Sanomar Kinnisvarahooldus OÜ.
 • . Operadores de instalaciones y máquinas y ensambladoresPruulikoja töötaja. Head üldised kommunikatsioonioskused; suutlikkus töötada iseseisvalt; armastus hea käsitööõlle vastu; võime teha väga füüsilist tööd (25 kg linnasekottide kandmine, kääritusnõude pesemine, 30 kg õllevaatide tõstmine jne); suutlikkus töötada kiiretempolises ja vahelduvas... Sori Brewing Estonia OÜ.
 • . Ocupaciones elementalesPuhastusteenindaja. Ausus ja kohusetundlikkus. Teenindusvalmidus ja sõbralikkus , Pakume osalise koormusega tööd puhastusteenindajale Viimsisse., Tööd sõbralikus kollektiivis. Tööks vajalikku väljaõpet ja ametiriietust. Kaasaegseid töövahendeid ja töötingimusi. Kindlat töötasu ja sotsiaalseid garantiisid.... Clean Planet OÜ.
 • . Dirigentes de organizaciones que presentan un interés especialKeskuse juhataja. Keskuse juhatajalt ootame tugevaid juhiomadusi ning varasemat inimeste ja projektide juhtimise kogemust, administratiivvõimekust. Kindlasti ootame kandidaadilt kõrgeid kõlbelisi omadusi. Kasuks tuleb eelnev sotsiaaltöö kogemus ning haridus sotsiaaltöö, psühholoogia või sarnases valdkonnas,... Päästearmee Eestis.
 • . Personal de apoyo administrativoPostikuller (Aruküla jaotuspunkt). Oled täpne, kohusetundlik, valmis füüsiliseks tööks, hea suhtlemisoskusega, Enda kandepiirkonna saadetiste, reklaami ja perioodika sorteerimine, komplekteerimine ning klientidele väljastamine., Liikuvat tööd värskes õhus ja kindlat sissetulekut hoogsalt arenevas suurettevõttes. Tagame... Aktsiaselts Eesti Post.
Más empleos: 1 · > · 4 · 8 · 16 · >>