Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Estonia > EESTI

en Español in English auf Deutsch en Français ...

661 ofertas de trabajo encontradas en EESTI (Estonia) (página 4):

Página: 4

 • . AbogadosJurist. Ootame sind kandideerima, kui: Sul on akadeemiline kõrgharidus õigusteaduses; valdad eesti keelt kõrgtasemel (C1) ja üht võõrkeelt (soovituslikult inglise keelt) kesktasemel; Sul on hea arvuti kasutamise oskus; Sul on väga head teadmised haldusmenetluses ning tunned haldus- ja tsiviilkohtumenetluse... Viru Vangla.
 • . Operadores de máquinas de movimiento de tierras y afinesTeerulli juht. Kandideerija on kohusetundlik, aus; kasuks tulevad antud ameti kogemused, Pinnaserulliga tehtavad tööd peamiselt teedeehituse objektidel üle Eesti., Ausat töösuhet, heas korras tehnikat, toetavat meeskonda., Töötame üle Eesti - isikliku auto kasutamine tuleb kasuks. GREENGREID OÜ.
 • . Sin definirTöökoja ülema abi. Vähemalt nooremveebli auaste; keskharidus ja ametialane väljaõpe tehnika valdkonnas; teenistuskohustuste täitmiseks vajaliku kontoritarkvara (excel, word, power point) kasutamise oskust heal tasemel; riigisaladusele juurdepääsuloa olemasolu (taotletakse tööle asumisel); eesti keele... Kaitsevägi.
 • . Trabajadores y asistentes sociales de nivel medioKriminaalhooldusametnik. Sul on akadeemiline või rakenduskõrgharidus sotsiaal-, kasvatusteaduste-, õigus- või korrektsiooni valdkonnas; Sul on hea suhtlusoskus ning väga hea kirjalik ja suuline eneseväljendusoskus; Sul on hea pingetaluvus; oled koostöö- ja motiveerimisvõimeline; Sul on laitmatu taust. Kasuks... Viru Vangla.
 • . Panaderos, pasteleros y confiterosPagar. Kohusetundlik, täpne ja aus, kiire õppija, Taigna valmistamine; leiva-saia vormimine; küpsetusprotsessi jälgimine; toodete kvaliteedi ja stabiilsuse tagamine; tööruumide ja töövahendite korrashoiu tagamine. , Väljaõpe kohapeal; püsivat töösuhet, konkurentsivõimelist töötasu;... OÜ PÄRNAMÄED.
 • . Personal de apoyo administrativoLaohoidja. Kui omad tõstukijuhtimise kogemust, oled arvuti tavakasutaja, korrektne ja kohusetundlik, vastupidav füüsiliseks tööks, Kaubasaadetiste vastuvõtmine laos; kaubalaadimised frontaaltõstuki ja sildkraanaga; saabunud kaupade markeerimine ja ladustamine; laoarvestuse pidamine; kauba inventeerimine.,... aktsiaselts Jalax.
 • . Operadores de máquinas de movimiento de tierras y afinesEkskavaatorijuht. Kandideerija on kohusetundlik, aus; kasuks tulevad antud ameti kogemused, Ekskavaatoriga tehtavad tööd peamiselt teede-ja keskkonnaehituse objektidel üle Eesti., Ausat töösuhet, heas korras tehnikat, toetavat meeskonda., Töötame üle Eesti - isikliku auto kasutamine tuleb kasuks. GREENGREID OÜ.
 • . Trabajadores y asistentes sociales de nivel medioKriminaalhooldusametnik. Sul on akadeemiline või rakenduskõrgharidus sotsiaal-, kasvatusteaduste-, õigus- või korrektsiooni valdkonnas; Sul on hea suhtlusoskus ning väga hea kirjalik ja suuline eneseväljendusoskus; Sul on hea pingetaluvus; oled koostöö- ja motiveerimisvõimeline; Sul on laitmatu taust. Kasuks... Viru Vangla.
 • . Maestros preescolaresLasteaiaõpetaja. eeldame, et kandidaadil on olemas pedagoogiline haridus ja varasem töökogemus. Samuti kogemus või huvi siduda end waldorfpedagoogikaga ning valmisolek sel alal täiendada ja panustada kollegiaalsesse töösse, laste arenguks ja kasvamiseks soodsa keskkonna loomine, turvalisuse tagamine ,... Rosma Haridusselts.
 • . Agricultores y trabajadores calificados de huertas, invernaderos, viveros y jardinesAednik-klienditeenindaja. Varasem töökogemus klienditeenindajana. Julgus ja soov suhelda klientidega. Kasuks tulevad teadmised ja kogemus aiandusvaldkonnast, Klientide teenindamine kassas ja müügialadel (müügisaalis, istiku-ja suveaias); taimede hooldamine ja väljapanek., Rohelist töökeskkonda, sõbralikke... osaühing JARDIN.
 • . Técnicos y profesionales de nivel medioKindlustusnõustaja. Vajalik optimistlik meelelaad, hea suhtlemisoskus ja pingetaluvus ning motiveeritus tulemuslikule tööle, Kliendi otsimine, tema kindlustushuvi ja -vajaduste välja selgitamine, sobiva kindlustuskaitse valik ja poliiside vahendamine., Huvitavat ja heade teenimisvõimalustega tööd. NB Kindlustusmaakler OÜ.
 • . Conductores de autobuses y tranvíasBussijuht. Bussijuht on rahulik ja hea käitumisega. Viisakas ja tasakaalukas reisijatega suhtlemisel. Kohusetundlik ja aus. Hoolas temale töötamiseks antud tehnika kasutamisel. Sõidustiililt korrektne ja seadusekuulekas. Austab iseennast, kolleege ja kaasliiklejaid. Vajalik bussijuhi kutsetunnistus;... Osaühing Personaal.
 • . Ocupaciones elementalesPuhastusteenindaja. Sobiv kandidaat armastab puhtust ja korda. On aus, vastutus- ja kohusetundlik. Sobiv kandidaat on valmis töötama õhtuti või hommikul vara, Erinevate väiksemate objektide hoolduspuhastus Haapsalus , Konkurentsivõimelist palka, kaasaegseid töövahendeid ja tööriietust ning erialaseid... Korrashoid OÜ.
 • . PsicólogosPsühholoog. Ootame Sind oma meeskonda, kui: •Sul on erialane magistrikraad või võrdsustatud kraad; •Sul on erialane töökogemus haridusasutuses vähemalt kolm aastat; •Sul on teadmised nõustamispsühholoogiast ning kaasaegsetest nõustamis- ja õpimeetoditest; •Sul on hea kohanemisvõime ning... Sihtasutus Innove.
 • . Personal de apoyo administrativoMüüja-teenindaja. Hea organiseerimisvõime, hea suuline ja kirjalik eneseväljendusoskus, empaatiline, täpne, korrektne, kohusetundlik, aus. Kasuks tuleb eelnev müüja-klienditeenindaja töökogemus, inglise ja vene keele oskus (aga see ei ole nõutav), Klientide teenindamine kasutatud kodutehnika ja vallasvara... OÜ INCASSOR.
 • . Trabajadores de los servicios y vendedores de comercios y mercadosKokk/abikokk. Hea eesti keele oskus, inglise keele oskus suhtlustasandil, varasem töökogemus klienditeenindajana, tervisetõend, pingetaluvus, iseseisvus, Soojade suupistete ja kiirtoidu valmistamine, kaupade vastuvõtmine, kontrollimine ja väljapanek, töökoha koristamine., Head kollektiivi, toiduhügieeni... OÜ Sotku.
 • . Limpiadores de vehículos, ventanas, ropa y otra limpieza a manoPesula töötaja. Kasuks tuleb varasem kogemus puhastusvaldkonnas, oskus käsitleda puhastusseadmeid, Autode pesemine ja puhastamine seest ning väljast., Väljaõpe kohapeal. Oma tööpanusele vastavat palka (põhipalk+tulemustasu). Pakume võimalust töötada sobival ajal ja sobiliku koormusega. Aelita Forte OÜ.
 • . Trabajadores y asistentes sociales de nivel medioKriminaalhooldusametnik. Sul on akadeemiline või rakenduskõrgharidus sotsiaal-, kasvatusteaduste-, õigus- või korrektsiooni valdkonnas; Sul on hea suhtlusoskus ning väga hea kirjalik ja suuline eneseväljendusoskus; Sul on hea pingetaluvus; oled koostöö- ja motiveerimisvõimeline; Sul on laitmatu taust. Kasuks... Viru Vangla.
 • . Operadores de instalaciones y máquinas y ensambladoresÕmbleja. Eelnev õmblustöö kogemus - oskus hästi õmmelda, täpsus, motiveeritus areneda oma töös. Kasuks tuleb naha õmblemiskogemus, juurdelõikuskogemus, Autoistmete õmblemine, muud õmblustööd (erinevad tooted - kotid, katted, ülerõivad jpm). , Vaheldusrikast tööd, täiendavat väljaõpet... OÜ CHRISTON.
 • . Peluqueros, especialistas en tratamientos de belleza y afinesKüünetehnik. Erialane haridus ja/või läbitud kursused. Valmisolek töötamiseks FIE na ja renditasu maksma või % põhise tasuga; soovitatav eesti ja vene keele oskus suhtlustasandil, Maniküüri- ja pediküüriteenuse osutamine, küünte pikendamine ja hooldus., Abi klintide leidmisel; mugavaid töötingimusi;... Steelfox OÜ.
 • . Limpiadores de vehículos, ventanas, ropa y otra limpieza a manoBussipuhastaja. Soovitavalt varasem töökogemus sarnasel töökohal; hea, kui oleks ka vene keele oskus; hea tervis, talub töötamist sundasendis (kummargil); oskab töötada nii iseseisvalt kui meeskonnas; hea stressitaluvusega, Sõiduautode, kaubikute, raskeveokite sise- ja/või välispuhastuse teostamine.,... Aktsiaselts SEBE.
 • . Trabajadores forestales calificados y afinesRaietööline. Karsked eluviisid, raske füüsilise tööga hakkama saamine, suhtlemine eesti keeles, Erinevate tööde teostamine, nii kollektiivis kui ka üksinda: valgustusraided; kultuurihooldused; lageraie/harvendusraie; istutamine; trimmerdamine., Meie transporti, varustust, toredat ja sõbralikku meeskonda... OÜ Svemets.
 • . Personal de apoyo administrativoLaotööline-laadija. Töötahe, hea füüsiline vorm. Kasuks tuleb töökogemus ja tõstukijuhi lubade olemasolu, Laotöö: raskuste tõstmine ja paigutamine, pakkimine, sissetuleva ja väljamineva kauba arvestus; kauba sorteerimisel algdokumentide vormistamine paberkandjal ja arvutis excel-is ning word is., Võimalust... Aktsiaselts SKIVERS HIDES.
 • . Trabajadores de los servicios y vendedores de comercios y mercadosHooldaja. Kasuks tuleb erialane haridus, Osalemine osakonna igapäevases ja ööpäevaringses hooldustöös vastavalt kinnitatud graafikule; hooldustöö tegemine lähtudes õendus- hooldusplaanidest, ravikorraldustest; patsientide abistamine elamistoimingutes vastavalt plaanile ja tekkinud vajadusele... Sihtasutus Pärnu Haigla.
 • . Operadores de instalaciones de vidriería y cerámicaKlaasivormimismasina operaator. Oled meile oodatud: - kui oled õppimisvõimeline ja kohusetundlik - kui oled valmis vahetustega tööks - kui oled valmis töötama kuumas töökeskkonnas , Otsime oma meeskonda klaasivormimismasina operaatorit; töö toimub vahetustes; vahetuste tööajad on 6.00-18.00 ja 18.00-06.00 ( 2... O-I Production Estonia AS.
 • . Operadores de autoelevadorasTõstukijuht. Head suhtlemisoskused, suutlikkus iseseisvalt otsuseid vastu võtta ning teha ühise eesmärgi nimel koostööd, Sae- ja höövelmaterjali ladude efektiivne ja plaanipärane majandamine koostöös ladude meistri ja teiste kolleegidega kasutades selleks kaasaegseid tõstukeid ning selget mõtlemist.,... aktsiaselts RAIT.
 • . Ocupaciones elementalesAbikokk. Kui oled kohusetundlik, täpne ja aus, kiire õppija, tuled toime ka pingelistes olukordades, armastad puhtust ja korda ja oled nõus töötama tööajagraafiku alusel ka nädalavahetusel, siis ootame sind kandideerima Pärnamäed OÜ kohvikusse abikokaks, Koka abistamine toitude valmistamisel,... OÜ PÄRNAMÄED.
 • . Peluqueros, especialistas en tratamientos de belleza y afinesJuuksur. Erialane haridus ja/või läbitud kursused. Valmisolek töötamiseks FIE na ja renditasu maksma või % põhise tasuga; soovitatav eesti ja vene keele oskus suhtlustasandil, Juuksuriteenuste osutamine., Abi klintide leidmisel; mugavaid töötingimusi; vajadusel väljaõpet kohapeal, Proovitöö... Steelfox OÜ.
 • . Recolectores de desechos y otras ocupaciones elementalesMajahoidja. Oled sobiv kandidaat, kui Sulle sobib füüsiline töö sise- ja välistingimustes, pead lugu puhtusest ja korrektsest töökeskkonnast, Majahoidja hoiab korras territooriumi haljastuse, teed, platsid ja prügimajanduse., Pikaajalist ja stabiilset töösuhet; puhkust suvel ja talvel, taskukohast... aktsiaselts Jalax.
 • . Ocupaciones elementalesPuhastusteenindaja, koristaja. SOL pakub tööd Narva Maksimarketis puhastusteenindajale. Tööaeg 4 tööl ja 2 vaba. 2 päeva 7.30-17.00 ja 2 päeva 12.30-22.00. Kaupluse ruumide igapäevane puhtuse tagamine. , Kindlat tööd ja tähtajatut töölepingut Kvaliteetsed ja mugavad tööriided Ergonoomilised ja kaasaegsed... SOL Baltics OÜ.
Más empleos: << · 2 · < · 4 · > · 6 · 8 · 13 · >>