Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Estonia > EESTI

en Español in English auf Deutsch en Français ...

119 ofertas de trabajo encontradas en EESTI (Estonia):

 • . Agentes de la administración pública para la aplicación de la ley y afines no clasificados bajo otros epígrafesJärelevalvespetsialist. Järelevalvespetsialisti ametikoha eesmärk on järelevalve teostamine Lüganuse vallas õigusaktide täitmise üle vastavalt seadustele ning valla volikogu poolt kehtestatud üldkohustuslike eeskirjade üle, väärteomenetluse ja riikliku järelevalve teostamine. , Huvitavat ja väljakutseid... Lüganuse Vallavalitsus.
 • . Ocupaciones elementalesAbikokk. Töökogemus, läbitud hügieenikoolitus ja tervisetõendi olemasolu, Koka abistamine toitude valmistamisel; klientide teenindamine; töö kassas; tööruumide korrashoid. , Stabiilset tööd, meeldivat kollektiivi., Kandideerimine ja proovipäeva kokkuleppimine tööpäeviti kella 10.00-16.00... ZANA OÜ.
 • . Tenedores de librosRaamatupidaja. Raamatupidaja ametikoha põhieesmärk on Lüganuse valla hallatavate asutuste ja struktuuriüksuste raamatupidamise korraldamine ( palgaarvestus, arvete koostamine ja väljastamine, laekumise jälgimine jne)., Huvitavat ja väljakutseid pakkuvat tööd äsja ühinenud vallavalitsuses; mitmekesist,... Lüganuse Vallavalitsus.
 • . Educadores para necesidades especialesEripedagoog. laste hariduslike erivajaduste märkamine lapsele, õpetajatele, lapsevanematele vajamineva toe pakkumine nõustamine ja koostöö töötab vajadusel välja individuaalsed õppekavad lastele koostöös rühma õpetajate ja logopeediga ning osaleb õppekavade rakendamisel. , erialast eneseteostust;... Põlva Lasteaed Lepatriinu.
 • . Especialistas en métodos pedagógicosHaridusnõunik. Haridusnõuniku teenistuskoha põhieesmärk on Lüganuse valla haridusasutuste tegevuse koordineerimine vastavalt valla ja haridusasutuste arengukavale, haridusvaldkondade arengusuundade väljatöötamine koostöös haridusasutustega, haridusasutuste nõustamine probleemküsimuste lahendamisel,... Lüganuse Vallavalitsus.
 • . Ocupaciones elementalesKoka-abi. Kasuks tuleb eelnev töökogemus. Kandidaadilt ootame töötahet, ausust ja kohusetundlikkust. Tööle asumisel peab olemas olema kehtiv tervisetõend, Kulinaariatoodete tootmise abiprotseduuride teostamine, tooraine ettevalmistamine, töökoha korrashoid., Huvitavat tööd, head töökeskkonda... Aktsiaselts Pihlaka.
 • . AbogadosJurist. Sobival kandidaadil on: õigusalane kõrgharidus; töökogemus õigusvaldkonnas; iseseisev mõtlemine, otsustus- ja vastutusvõime; hea suhtlemisoskus ja koostöövalmidus; avaliku sektori tegevust reguleeriva seadusandluse väga hea tundmine; väga hea suuline ja kirjalik eneseväljendusoskus.... Luunja Vallavalitsus.
 • . Agrónomos y afinesZootehnik. Loomakasvatusalane haridus või töökogemus, kasuks tuleb veterinaarharidus; hea pingetaluvus ja koostööoskus; usaldusväärne ja õppimisvõimeline, Robotlüpsikaruselli AMR töö juhtimine (ainuke Eestis). Loomakasvatuse dokumentatsiooni koostamine ja aruandluse pidamine. Andmete edastamine... Osaühing Koigi.
 • . Profesionales del trabajo socialSotsiaaltöötaja. Sotsiaaltöötaja ametikoha eesmärk on valla sotsiaalteenuste kättesaadavuse tagamine ja abi vajavate inimeste õiguste kaitse., Huvitavat ja väljakutseid pakkuvat tööd äsja ühinenud vallavalitsuses; mitmekesist, vastutusrikast ning arendavat töökeskkonda; toetavat meeskonda; erialaseid... Lüganuse Vallavalitsus.
 • . Peones agropecuarios, pesqueros y forestalesKarjak. Karsked eluviisid, kasuks tulevad T-kat juhiload, Karjak farmis, aegajalt vaja ka teha pisiremonti laudas., Töötamist graafiku alusel, elamiseks 3-toalist osaliselt möbleeritud ahiküttega korterit, mis sobiks väga hästi perekonnale., Meil on olemas 6-klassiline kool, lasteaed, meditsiinipunkt,... KUIE PÕLLUMAJANDUSÜHISTU.
 • . CamarerosEttekandja/kelner. Uus kolleeg on avatud ja kliendikeskse suhtumisega, õpihimuline ning hea pingetaluvusega. Iga lisanduv võõrkeel on töös abiks, kasuks tuleb eelnev teeninduskogemus, kuid asjaliku ja teotahtelise hinge jaoks on kõik õpitav., Klientide kõrgtasemeline teenindamine, söögikoha korrashoid,... Kolm Kuningat OÜ.
 • . CamarerosEttekandja/kelner. Uus kolleeg on avatud ja kliendikeskse suhtumisega, õpihimuline ning hea pingetaluvusega. Iga lisanduv võõrkeel on töös abiks, kasuks tuleb eelnev teeninduskogemus, kuid asjaliku ja teotahtelise hinge jaoks on kõik õpitav., Kui soovid töötada Eesti ühes parimas söögikohas ning anda... Osaühing Pantole.
 • . AbogadosEuroopa Kohtu kohtujuristi kandidaat. Kõikidelt kandidaatidelt eeldame: • Eesti Vabariigi kodakondsust; • vähemalt riiklikult tunnustatud magistrikraadi õigusteaduses, sellele vastavat kvalifikatsiooni Eesti Vabariigi haridusseaduse § 28 lõike 2 tähenduses või sellele vastavat välisriigi kvalifikatsiooni; • suurepäraseid... Välisministeerium.
 • . PsicólogosPsühholoog. Kandidaadilt ootame: professionaalsust, innovaatilisust, ettevõtlikkust; avatud meelt, meeskonnatööhuvi; partnerlust ja kontaktiloomisoskust- ja tahet; vastavust kvalifikatsiooninõuetele , Laste psühholoogilist arengut ja toimetulekut mõjutavate tegurite hindamine. Laste, lapsevanemate... Pärnu Vabakooli Selts.
 • . Agentes de la administración pública para la aplicación de la ley y afines no clasificados bajo otros epígrafesMenetleja. Sobival kandidaadil on: varasem töökogemus menetlustoimingute tegemisel; iseseisev mõtlemine, kohusetunne, otsustus- ja vastutusvõime; hea suhtlemisoskus ja koostöövalmidus; vene keele oskus suhtlustasandil; isikliku sõiduvahendi kasutamise võimalus, Peamisteks tööülesanneteks on... Luunja Vallavalitsus.
 • . Directores generales y gerentes generalesTeabe- ja uurimisosakonna juhataja. • Sul on erialane kõrgharidus • oled olnud teenistuses II klassi vanglainspektori ametiastmele või kõrgemale ametiastmele vastaval ametikohal, vangistusseaduse § 1051 lõike 2 punktis 1 nimetatud ametikohal või Sul on organisatsiooni või struktuuriüksuse juhtimise kogemus • Sul... Viru Vangla.
 • . Ocupaciones elementalesPuhastusteenindaja, koristaja, toateenija. Optimistlikku ellusuhtumist ja algatusvõimet, valmisolekut meeskonnatööks; kohusetundlikkust, täpsust, ausust ja puhtust; head pingetaluvust ja valmisolekut füüsiliseks tööks; soovi töötada teenindusettevõttes; kasuks tuleb eelnev töökogemus toateenijana, Klientide sõbralik, esinduslik... Saare Hostel OÜ.
 • . Trabajadores de los servicios y vendedores de comercios y mercadosKokk. Õpihimu ning hea pingetaluvus. Eelnev töökogemus tuleb kasuks, kuid asjaliku ja teotahtelise hinge jaoks on kõik õpitav., Külalistele unustamatute maitseelamuste pakkumine., Vastutusrikast tööd sõbralikus kollektiivis, stabiilset töötasu ning ettevõttesiseseid soodustusi - vestlusel... Kolm Kuningat OÜ.
 • . Secretarios administrativos y especializadosSekretär. Kandidaadilt ootame: professionaalsust, innovaatilisust, ettevõtlikkust; avatud meelt, meeskonnatööhuvi; partnerlust ja kontaktiloomisoskust- ja tahet , Info-, kommunikatsiooni- ja dokumenditöö; ettevõtte esindamine; juhi abistamine., Paindlik arengu- ja töökeskkond., Avaldus koos CV... Pärnu Vabakooli Selts.
 • . Profesionales en ciencias biológicasKeskkonnaspetsialist. Keskkonnaspetsialisti ametikoha eesmärk on Lüganuse valla põhiliste keskkonnaalaste arengusuundade ja eelistuste väljatöötamine ning järelevalve teostamine, keskkonnaalaste projektide elluviimine, jäätmekäitluse korraldamine, heakorra eest vastutamine ja haljastusega tegelemine (valla... Lüganuse Vallavalitsus.
 • . Trabajadores de los servicios y vendedores de comercios y mercadosHooldaja abi. Töö põhieesmärk on tagada puhtus ja korrashoid. Igapäevane koristustööde läbiviimine tubadest (töö- ja aknalaudadelt ning kappidelt tolmu pühkimine niiske lapiga, põrandate pühkimine ja pesemine, prügikastide tühjendamine, peeglite puhastamine, tualettruumis WC poti ja valamu... Osaühing ZUNT.
 • . Operadores de instalaciones y máquinas y ensambladoresTrukipressi, nööpaugu- ja nööbimasina operaator. Kohusetundlik suhtumine töösse, korrektsus, hea töödistsipliin, abivalmidus; kasuks tuleb töökogemus, Nööpaukude, nööpide ja trukkide paigaldus meeste ja naiste päevasärkidеle., Väga häid töötingimusi; lisatasu vastavalt tehtud tööle; boonussüsteemi töötajate motiveerimiseks;... Tailor Service OÜ.
 • . AbogadosJurist-hankespetsialist. Jurist - hankespetsialisti teenistuskoha põhieesmärk on tagada Lüganuse vallavalitsuse tegevuse vastavus õigusaktidele ning vallavolikogu ja –valitsuse liikmete, vallavalitsuse teenistujate ja hallatavate asutuste juhtide õigusalane teenindamine, valla riigihangete valdkonda kuuluvate... Lüganuse Vallavalitsus.
 • . Electricistas de obras y afinesElektrik. Vajalik töökogemus vähemalt 2 aastat või erialane haridus, vastutusvõime, koostöövalmidus, täpsus ja korrektsus, Katkematu elektrivarustuse, ettevõtte elektriseadmete õige käidu tagamine. Operatiivsete ümberlülituste teostamine elektripaigaldistes. Töökohtade ettevalmistamine... Silpower Aktsiaselts.
 • . Cuidadores de niños y auxiliares de maestrosLapsehoidja. Lapsehoidja kutsetunnistus. Eripedagoogika või koolieelse pedagoogika või sotsiaaltööalane haridus; töökogemus väikelastega, Lastega tegelemine ja hoolitsemine, eakohane arendamine, turvalisuse jälgimine., Väike kollektiiv, hubane ja kaasaegne töökeskkond. Teiemeie OÜ.
 • . Operadores de autoelevadorasTõstukijuht/kaubaaluste sorteerija. Töötahe, hea tervis ja hea füüsiline vorm kuna töö iseloom on füüsilist pingutust nõudev., Kaubaaluste ja puitkonstruktsioonide laadimine ja mahalaadimine, kaubaaluste sorteerimine. , Sõbralikku tööõhkkonda ja toetavat meeskonda; transporti tööle/töölt; stabiilset töötasu. Osaühing KA.
 • . Ebanistas y afinesPuitkonstruktsioonide valmistaja. Töötahe, hea tervis ja hea füüsiline vorm, kuna töö iseloom on füüsilist pingutust nõudev. Eelnev kogemus puitkonstruktsioonidega, jooniste lugemise oskus, Puitkonstruktsioonide valmistamine. , Tasuta transporti Jõhvist ja Ahtmest; stabiilsust; sõbralikku tööõhkkonda ja toetavat... Osaühing KA.
 • . Limpiadores de vehículos, ventanas, ropa y otra limpieza a manoAutopesija. Kui oled kiire õppija, kohusetundlik, sõbralik ja füüsiliselt vastupidav - siis just Sind me otsimegi! Me hindame töötajaid, kellel on just need omadused. Pakume Sulle tööd Tartu Kvartali Keskuse autopesulas, mis on Eesti üks kaasaegsemaid. Kasuks tuleb eelnev töökogemus selles valdkonnas,... Cleanpark OÜ.
 • . Ocupaciones elementalesToateenindaja. Aus, kohusetundlik, nobe ja korrektne oma töös., Tubade ja üldkasutatavate ruumide koristus., Vastutusrikast tööd, ettevõttepoolseid soodustusi, stabiilset töötasu. , Kandideerimiseks ootame sooviavaldust ero#kurgovilla.ee või tuua hotelli kohapeale Papli 13. Osaühing Pantole.
 • . Profesionales del trabajo socialLastekaitsespetsialist. Lastekaitsespetsialisti ametikoha põhieesmärk on lapse seaduslike õiguste kaitse ja huvide esindamine tema heaolu ja eakohase arengu tagamiseks., Huvitavat ja väljakutseid pakkuvat tööd äsja ühinenud vallavalitsuses; mitmekesist, vastutusrikast ning arendavat töökeskkonda; toetavat... Lüganuse Vallavalitsus.
Más empleos: 1 · > · 3 · >>