Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia > Spodnjeposavska

en Español in English auf Deutsch en Français ...

125 ofertas de trabajo encontradas en Spodnjeposavska (Eslovenia) (página 3):

Página: 3

 • . Operadores de grúas, aparatos elevadores y afinesVILIČARIST 2 - M/Ž. UPRAVLJAVEC VILIČARJA, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, IZVAJANJE DEL V ZVEZI S SPREJEMOM, SKLADIŠČENJEM IN ODPREMO BLAGA NAKLADANJE GOTOVIH IZDELKOV, MATERIALA ZA KOOPERANTE IN ODREZOV GLEDE NA TERMINSKI PLAN ODPREME SKRB ZA FUNKCIONALNO IZKORIŠČENOST... DS SMITH SLOVENIJA, podjetje za predelavo valovitega kartona, d.o.o.
 • . Mecánicos y reparadores de vehículos de motorAVTOMEHANIK - M/Ž. AVTOMEHANIK, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, servisiranje in popravila osebnih in kombimiranih vozil , slovenski jezik razumevanje zadovoljivo, govorjenje dobro, pisanje dobro, zaželjene delovne izkušnje , dobro plačilo , dopoldan MEHANIKA MIRTELJ, MIROSLAV MIRTELJ S.P.
 • . CocinerosKUHAR - M/Ž. KUHAR, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, PRIPRAVA IN PRODAJA HRANE, NAROČANJE IN SPREJEM BLAGA, angleški jezik razumevanje osnovno, govorjenje osnovno, pisanje osnovno, slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče, dvoizmensko MARCHE d.o.o.; MARCHE GOSTINSTVO D.O.O., PE ČATEŽ.
 • . Operadores de máquinas de movimiento de tierras y afinesSTROJNIK MEHANIZACIJE II - M/Ž. UPRAVLJAVEC STROJEV GRADBENE MEHANIZACIJE, poskusno delo 3 mesece, Določen čas oz. 14.12.2018, polni delovni čas, 40 ur, -UPRAVLJANJE TEŽKE MEHANIZACIJE -SKRB ZA VZDRŽEVANJE STROJA – DA JE OPRANA, PODMAZANA IN TEHNIČNO PRIMERNA -OSKRBOVANJE STROJA Z GORIVOM IN POTROŠNIM MATERIALOM,... KOP Brežice, gradbeno podjetje, d.d.
 • . Profesionales de enfermeríaDIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA V NEGOVALNI ENOTI VII/I M/Ž E037021 - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, DELA NA BOLNIŠKEM ODDELKU IN V SPECIALISTIČNI AMBULANTI, UGOTAVLJANJE ZDRAVSTVENEGA STANJA NA PODLAGI OBSTOJEČE DOKUMENTACIJE SESTRSKE ANAMNEZE IN OPAZOVANJA, SODELOVANJE V ZDRAVSTVENI... SPLOŠNA BOLNIŠNICA BREŽICE.
 • . Operadores de máquinas para fabricar productos de papelKARTONAŽER - M/Ž. KARTONAŽER, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, DELO KARTONAŽERJA, NASTAVITEV STROJA, NALAGANJE MATERIALA NA STROJ IN IZ STROJA NA PALETE, DOBRA FIZIČNA PRIPRAVLJENOST NA DELO NA DELO NA RAZLIČNIH STROJIH, IZSEKOVANJE, KAŠIRANJE, LEPLJENJE, ČIŠČENJE,... KARBO KARTONAŽA IN TRGOVINA BOŠTANJ D.O.O.
 • . Reguladores y operadores de máquinas herramientasCNC OPERATER - M/Ž. OPERATER NA CNC-STROJU, KOVINARSTVO, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, PRIPRAVA OBDELOVANCEV IN ORODIJ, CNC PROGRAMIRANJE, DELA NA CNC IN KLASIČNIH OBDELOVALNIH STROJIH, KONTROLA OBDELOVANCEV... M/Ž , urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami... I.H.S. INDUSTRIJSKI MANIPULACIJSKI SISTEMI KRŠKO D.O.O.
 • . Peones de la industria manufacturera no clasificados bajo otros epígrafesDELAVEC V PROIZVODNJI PLASTIKE - M/Ž. DELAVEC ZA PREPROSTA DELA V PROIZVODNJI IZDELKOV IZ GUME IN PLASTIČNIH MAS, Določen čas, 2 meseca, polni delovni čas, 40 ur, ZLAGANJE POKROVČKOV IN VILIC NA TEKOČEM TRAKU, PAKIRANJE V ŠKATLE, slovenski jezik razumevanje dobro, govorjenje dobro, pisanje dobro, RESNOST, ZANESLJIVOST, NATANČNOST,... FORM TEHNIK PROIZVODNJA ORODIJ IN IZDELKOV IZ PLASTIČNIH MAS D.O.O.
 • . Peones de la industria manufacturera no clasificados bajo otros epígrafesPOMOŽNI DELAVEC V PROIZVODNJI - M/Ž. DELAVEC ZA PREPROSTA DELA V PROIZVODNJI VLAKNIN, PAPIRJA IN KARTONA TER IZDELKOV IZ PAPIRJA IN KARTONA, V ZALOŽNIŠTVU IN TISKARSTVU, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, NALAGANJE MATERIALA NA STROJ IN IZ STROJA NA PALETE, DOBRA FIZIČNA PRIPRAVLJENOST... KARBO KARTONAŽA IN TRGOVINA BOŠTANJ D.O.O.
 • . Profesionales de nivel medio de enfermeríaSREDNJA MEDICINSKA SESTRA V AMBULANTI -PRIPRAVNIK - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), Določen čas, 6 mesecev oz. oziroma do opravljenega strokovnega izpita, polni delovni čas, 40 ur, DELO V AMBULANTI IN PO POTREBI NA TERENU (SPREMSTVO) POD VODSTVOM MENTORJA, DEL KROŽENJA SE PO PROGRAMU OPRAVLJA V SPLOŠNI BOLNIŠNICI BREŽICE, urejevalniki... ZDRAVSTVENI DOM BREŽICE.
 • . Limpiadores y asistentes de oficinas, hoteles y otros establecimientosČISTILEC II - M/Ž. ČISTILCI, STREŽNIKI IN GOSPODINJSKI POMOČNIKI IPD. V URADIH, HOTELIH IN DRUGIH USTANOVAH, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, ČIŠČENJE AMBULANTNIH TER VSEH OSTALIH PROSTOROV ZD,ČIŠČENJE IN UREJANJE OKOLICE ZD TER OPRAVLJANJE DRUGEGA DELA PO NAVODILIH... ZDRAVSTVENI DOM BREŽICE.
 • . Profesionales de nivel medio de medicina tradicional y alternativaBIORESONANČNI ZDRAVILEC - M/Ž. STROKOVNI SODELAVCI ZA TRADICIONALNO IN DOPOLNILNO MEDICINO, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, ZDRAVLJENJE Z BIORESONANCO, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno, poznavanje računalniških omrežij... DRUŠTVO ZDRAV ŽIVLJENSKI SLOG HERBA NOVA.
 • . Secretarios (general)PRIPRAVLJALEC PROIZVODNJE - M/Ž. ADMINISTRATOR, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, PRIPRAVA IN KNJIŽENJE OSNOVNEGA MATERIALA, POLIZDELKOV IN POMOŽNEGA MATERIALA TER NADZOR NAD SMISELNO RAZPOREDITVIJO NA DELOVNA MESTA, RAZPOREJANJE IN VRAČANJE OSNOVNEGA MATERIALA, POLIZDELKOV IN... SILIKO proizvodno podjetje, storitve in trgovina, d.o.o.
 • . Limpiadores y asistentes de oficinas, hoteles y otros establecimientosBOLNIŠKI STREŽNIK II (III) M/Ž - M/Ž. BOLNIŠKI STREŽNIK, Določen čas oz. nadomeščanje bolniške odsotnosti, polni delovni čas, 40 ur, ČIŠČENJE IN DEZINFEKCIJA TER UREJANJE BOLNIŠKIH SOB, AMBULANTNIH PROSTOROV, SANITARIJ IN KOPALNIC, ZBIRALNICE ODPADKOV, PROSTORA ZA UMRLE IN VSEH DRUGIH PROSTOROV, ZUNANJIH KOŠEV ZA ODPADKE... SPLOŠNA BOLNIŠNICA BREŽICE.
 • . Operadores de plantas y máquinas de productos químicosLABORANT - M/Ž. KEMIJSKI LABORANT, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, IZVAJANJE VHODNE KONTROLE (IZVEDBA MERITEV NA VHODNIH MATERIALIH PO KP, PREGLED OZ. PRIDOBIVANJE CERTIFIKATOV), SPREMLJANJE ROKOV UPORABNOSTI POKVARLJIVIH MATERIALOV IN ZAGOTAVLJANJE PRAVOČASNIH... SILIKO proizvodno podjetje, storitve in trgovina, d.o.o.
 • . Operadores de máquinas para fabricar productos de cauchoUPRAVLJALEC STROJEV - M/Ž. UPRAVLJAVCI STROJEV ZA PROIZVODNJO GUMENIH IZDELKOV, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, UPRAVLJANJE STROJA ZA BRIZGANJE GUME IN/ALI DRUGIH STROJEV V PROIZVODNJI, ČIŠČENJE, DODELAVA IN KONTROLA IZDELKOV, KNJIŽENJE IZVEDENEGA DELA, PAKIRANJE IN OZNAČEVANJE... SILIKO proizvodno podjetje, storitve in trgovina, d.o.o.
 • . Clasificadores y probadores de productos (excluyendo alimentos y bebidas)KONTROLOR KAKOVOSTI - M/Ž. KONTROLOR GUMENIH IZDELKOV, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, VHODNA KONTROLA VGRADNIH DELOV IN TRGOVSKEGA BLAGA, PROCESNA KONTROLA, IZHODNA KONTROLA, EVIDENTIRANJE NESKLADNOSTI, REKLAMACIJE DOBAVITELJEM VGRADNIH DELOV IN TRGOVSKEGA BLAGA, IZDELAVA... SILIKO proizvodno podjetje, storitve in trgovina, d.o.o.
 • . Operadores de máquinas para fabricar productos de material plásticoPRIPRAVLJALEC PROIZVODNJE LSR & PLASTIKA - M/Ž. UPRAVLJAVEC STROJEV ZA PROIZVODNJO PLASTIČNIH IZDELKOV, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, NALOGE IN ODGOVORNOSTI: NADZOR NAD SMISELNO RAZPOREDITVIJO IN PRIPRAVA DELOVNEGA MESTA, KNJIŽENJE OSNOVNEGA IN POMOŽNEGA MATERIALA TER POLIZDELKOV NA DELOVNEM... SILIKO proizvodno podjetje, storitve in trgovina, d.o.o.
 • . Personal de los servicios de protección no clasificados bajo otros epígrafesREŠEVALEC IZ VODE - M/Ž. REŠEVALEC IZ VODE, poskusno delo 1 mesec, Določen čas oz. 30.09.2018, polni delovni čas, 40 ur, KOPALCE OPOZARJA NA SPOŠTOVANJE PREDPISOV KOPALIŠKEGA REDA, NA TUŠIRANJE PRED VSTOPOM V BAZEN, RAZLOŽI UPORABO AQUAGANA, PREPREČUJE NEVARNE SITUACIJE IN S TEM MOŽEN NASTANEK NESREČ, V... TERME ČATEŽ D.D. ČATEŽ OB SAVI.
 • . Conductores de automóviles, taxis y camionetasVOZNIK KOMBIJA - M/Ž. VOZNIKI OSEBNIH VOZIL, TAKSIJEV IN LAHKIH DOSTAVNIH VOZIL, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, DELAVEC BO OPRAVLJAL PREVOZNE STORITEV S KOMBIJEM PRETEŽNO PO SLOVENIJI IN SKRBEL ZA TEKOČE VZDRŽEVANJE VOZNEGA PARKA ( ČIŠČENJE VOZIL, TEKOČE VZDRŽVANJE... BOŠTJAN TRANS, BOŠTJAN LEDNIK S.P.
 • . Agentes de comprasKOMERCIALIST/REFERENT NABAVE - M/Ž. NABAVNI REFERENT, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, ORGANIZIRANJE IN IZVAJANJE NABAVNEGA PROCESA ( POVPRAŠEVANJE, PONUDBA, NAROČILO, DOBAVE, PLAČILO) IZDAJANJE IN PRIPRAVA USTREZNE DOKUMENTACIJE ZA IZVEDBO NABAVNEGA PROCESA, SODELOVANJE Z VODJO... KOPITARNA SEVNICA D.D.
 • . Archivistas y curadores de museosKUSTOS VII - M/Ž. KUSTOS, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, NAČRTOVANJE IN IZVAJANJE PEDAGOŠKIH MUZEJSKIH PROGRAMOV, SODELOVANJE S ŠOLAMI, VODENJE MUZEJSKIH DELAVNIC, POSTAVLJANJE RAZSTAV, VODENJE PO RAZSTAVAH, PUBLICISTIČNA DEJAVNOST, urejevalniki besedil - zahtevno, delo... KULTURNI DOM KRŠKO.
 • . Operadores de máquinas de movimiento de tierras y afinesUPRAVLJALEC TEŽKE GRADBENE MEHANIZACIJE - M/Ž. UPRAVLJAVEC STROJEV GRADBENE MEHANIZACIJE, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, UPRAVLJANJE TEŽKE GRADBENE MEHANIZACIJE NA OBMOČJU POSAVJA, DOLENJSKE , zaželjene delovne izkušnje ter izpit B kategorije , dopoldan GIP KODRIČ gradbeništvo in prevozi d.o.o.
 • . Profesionales de nivel medio de enfermeríaSREDNJA MEDICINSKA SESTRA V NEGOVALNI ENOTI M/Ž E035017 - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), Določen čas oz. do vrnitve začasno odsotnih zaposlenih, polni delovni čas, 40 ur, ZDRAVSTVENA NEGA BOLNIKA, PRIPRAVA IN TRANSPORT NA PREISKAVE, OPAZOVANJE, MERJENJE IN REGISTRACIJA VITALNIH FUNKCIJ, ZDRAVSTVENA ADMINISTRACIJA, DRUGA DELA V ZVEZI... SPLOŠNA BOLNIŠNICA BREŽICE.
 • . Reguladores y operadores de máquinas herramientasREZKALEC - M/Ž. REZKALEC, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, DELO NA STROJU ZA REZKANJE KOVIN - IZDELAVA ORODIJ ZA BRIZGANJE PLASTIKE, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - zahtevno, delo z bazami podatkov - zahtevno, programiranje - zahtevno, poznavanje računalniških... FORM TEHNIK PROIZVODNJA ORODIJ IN IZDELKOV IZ PLASTIČNIH MAS D.O.O.
 • . CocinerosKUHAR (M/Ž) - M/Ž. KUHAR, poskusno delo 1 mesec, Določen čas oz. od 15.05.2018 do 30.09.2018, polni delovni čas, 40 ur, PRIPRAVA IN KUHANJE VSEH VRST JEDI, PEKA JEDI NA ŽARU, SKRB ZA PRAVILNO IZVEDBO TEHNOL.POSTOPKOV PRIPRAVE HRANE, ODGOVORNOST ZA KAKOVOST PRIPRAVLJENIH JEDI IN ARANŽIRANOST HRANE, NAROČANJE... TERME ČATEŽ D.D. ČATEŽ OB SAVI.
 • . Limpiadores y asistentes de oficinas, hoteles y otros establecimientosSOBAR /ČISTILEC(M/Ž) - M/Ž. SOBAR, poskusno delo 1 mesec, Določen čas oz. 01.06.2018 do 30.09.2018, polni delovni čas, 40 ur, POSPRAVLJANJE, ČIŠČENJE IN UREJANJE HOTELSKIH SOB IN PRIPADAJOČIH PROSTOROV, ČIŠČENJE RESTAVRACIJE IN DRUGIH GOST.PROSTOROV, AVLE, HODNIKA, GARDEROB IN PISARN, OBBAZENSKIH POVRŠN, SVETLOBNIH... TERME ČATEŽ D.D. ČATEŽ OB SAVI.
 • . Peones de la industria manufacturera no clasificados bajo otros epígrafesLESNI DELAVEC - M/Ž. DELAVEC ZA PREPROSTA DELA V PROIZVODNJI POHIŠTVA IN DRUGIH PREDELOVALNIH DEJAVNOSTIH TER V RECIKLAŽI, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, PO MOČ PRI STROJIH (ZLAGANJE, SORTIRANJE, ...), BRUŠENJE - POSNEMANJE ROBOV, BRUŠENJE ROČNO, BRUŠENJE LAKA,... STILLES d.o.o., Inženiring in notranja oprema Sevnica.
 • . Trabajadores de los cuidados personales en servicios de salud no clasificados bajo otros epígrafesVARUH II - M/Ž. VARUH OSEB S POSEBNIMI POTREBAMI, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, IZVAJANJE VARSTVA, SOCIALNE OSKRBE IN PROSTOČASNIH AKTIVNOSTI STANOVALCEV, POMOČ PRI OPRAVILIH OSNOVNE ZDRAVSTVENE NEGE, ORGANIZIRANJE, SPREMLJANJE IN IZVAJANJE GOSPODINJSKIH AKTIVNOSTI, POMOČ PRI IZVAJANJU... DOM UPOKOJENCEV IN OSKRBOVANCEV IMPOLJCA.
 • . Peones de la industria manufacturera no clasificados bajo otros epígrafesLESNI DELAVEC - M/Ž. DELAVEC ZA PREPROSTA DELA V OBDELAVI IN PREDELAVI LESA TER V PROIZVODNJI IZDELKOV IZ LESA, PLUTE, SLAME IN PROTJA, RAZEN POHIŠTVA, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, POMOČ PRI STROJIH (ZLAGANJE, SORTIRANJE, ...), BRUŠENJE - POSNEMANJE ROBOV, BRUŠENJE... STILLES d.o.o., Inženiring in notranja oprema Sevnica.
Más empleos: << · < · 3 · > · >>