Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia > Obalno-kraska

en Español in English auf Deutsch en Français ...

200 ofertas de trabajo encontradas en Obalno-kraska (Eslovenia):

 • . Secretarios administrativos y ejecutivosPOSLOVNI SEKRETAR V - II - M/Ž. POSLOVNI SEKRETAR, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, OPRAVLJANJE NALOG PISARNIŠKEGA IN UPRAVNEGA POSLOVANJA, TEHNIČNO-ADMINISTRATIVNA PODPORA TER KOORDINIRANJE NALOG ZA POTREBE URADOV IN SLUŽB, SPREMLJANJE, USKLAJEVANJE IN POSREDOVANJE PREDLOGOV TER POBUD... OBČINA IZOLA.
 • . Secretarios (general)ADMINISTRATOR - M/Ž. ADMINISTRATOR, Določen čas oz. OD 1.9.2018 DO 31.8.2019, skrajšan delovni čas, 20 ur, ADMINISTRATIVNA DELA, OPRAVLJANJE DRUGIH DEL PO PROGRAMU DELA IN ŽIVLJENJU ŠOLE PO ZAKONODAJI, PO SPLOŠNIH AKTIH IN NAVODILIH RAVNATELJA., urejevalniki besedil - zahtevno, delo s preglednicami - zahtevno,... OSNOVNA ŠOLA VOJKE ŠMUC IZOLA SCUOLA ELEMENTARE VOJKA ŠMUC ISOLA.
 • . Ayudantes de cocinaPOMIVALEC POSODE - M/Ž. POMIVALEC POSODE, poskusno delo 1 mesec, Določen čas oz. 15.09.2018, polni delovni čas, 40 ur, ROČNO IN STROJNO POMIVANJE BELE IN ČRNE POSODE, ČIŠČENJE KUHINJE...., slovenski jezik razumevanje zadovoljivo, govorjenje zadovoljivo, pisanje zadovoljivo TERME ČATEŽ d.d.; HOTELI KOPER.
 • . Maestros de enseñanza primariaRAZREDNI UČITELJ - M/Ž. UČITELJ RAZREDNEGA POUKA, Določen čas oz. OD 1.9.2018 DO 31.8.2019, polni delovni čas, 40 ur, IZVAJANJE PRIPRAV NA VIZ DELO, NEPOSREDNO IZVAJANJE VIZ DELA,OPRAVLJANJE DRUGIH DEL PO PROGRAMU DELA IN ŽIVLJENJU ŠOLE PO ZAKONODAJI, PO SPLOŠNIH AKTIH IN NAVODILIH RAVNATELJA., urejevalniki... OSNOVNA ŠOLA VOJKE ŠMUC IZOLA SCUOLA ELEMENTARE VOJKA ŠMUC ISOLA.
 • . Limpiadores y asistentes de oficinas, hoteles y otros establecimientosČISTILKA - M/Ž. ČISTILEC PROSTOROV, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, DNEVNO ČIŠČENJE IN POSPRAVLJANJE PROSTOROV VRTCA, ČIŠČENJE NEPOSREDNE OKOLICE VRTCA (VHODI, DOSTOPNE POTI), ČIŠČENJE STEKLENIH IN DRUGIH POVRŠIN, POHIŠTVA, SANITARIJ PREZRAČUJE PROSTORE., slovenski jezik... JAVNI VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNI ZAVOD VRTEC KOPER ENTE PUBLICO DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE VRTEC KOPER.
 • . Operadores de máquinas de movimiento de tierras y afinesSTROJNIK TEŽKE GRADBENE MEHANIZACIJE - M/Ž. STROJNIK GRADBENE MEHANIZACIJE, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, UPRAVLJANJE STROJEV TEŽKE GRADBENE MEHANIZACIJE IN DRUGA VZPOREDNA GRADBENA DELA., Opravljen tečaj za varno upravljanje s stroji težke gradbene mehanizacije., dopoldan GODINA GRADBENIŠTVO IN DRUGE STORITVE D.O.O.
 • . Limpiadores y asistentes de oficinas, hoteles y otros establecimientosČISTILKA - M/Ž. ČISTILEC PROSTOROV, Določen čas, 12 mesecev, skrajšan delovni čas, 30 ur, DNEVNO ČIŠČENJE IN POSPRAVLJANJE PROSTOROV VRTCA, ČIŠČENJE NEPOSREDNE OKOLICE VRTCA (VHODI, DOSTOPNE POTI), ČIŠČENJE STEKLENIH IN DRUGIH POVRŠIN, POHIŠTVA, SANITARIJ, PREZRAČUJE PROSTORE., slovenski jezik... JAVNI VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNI ZAVOD VRTEC KOPER ENTE PUBLICO DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE VRTEC KOPER.
 • . Cuidadores de animalesKONJAR IV - M/Ž. OSKRBNIK KONJ, Določen čas oz. za nadomeščanje začasno odsotnih delavcev, polni delovni čas, 40 ur, NEGA KONJ IN POMOČ PRI REJSKIH DELIH (VKLJUČNO S KRTAČENJEM IN PRIPRAVO KONJ TER SPREHAJANJEM IN IZPUŠČANJEM KONJ), DELO S KONJI NA TLEH (SPREHAJANJE, LONŽIRANJE IPD), POMOČ PRI... KOBILARNA LIPICA LIPICA 5, SEŽANA.
 • . Trabajadores de los cuidados personales en servicios de salud no clasificados bajo otros epígrafesOSEBNI ASISTENT - M/Ž. OSEBNI ASISTENT ZA GIBALNO OVIRANO OSEBO, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 7 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, SPREMSTVO OSEBI NA INVALIDSKEM VOZIČKU PO OPRAVKIH, POMOČ PRI RAZLIČNIH ŽIVLJENJSKIH OPRAVILIH., Natančnost, zanesljivost, prilagodljivost, sposobnost dobrega poslušanja... ZVEZA PARAPLEGIKOV SLOVENIJE.
 • . Asistentes de venta de tiendas y almacenesPRODAJALEC NA BENCINSKEM SERVISU PLAVJE - M/Ž. PRODAJALEC, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, DELO S STRANKAMI NA BENCINSKEM SERVISU TER V TRGOVINI IN V LOKALU - SVETOVANJE KUPCEM O PRODAJNIH ARTIKLIH - DELO Z BLAGAJNO IN VODENJE BLAGAJNIŠKE DOKUMENTACIJE , SPREMLJANJE PREDPISANIH EVIDENC - PREVZEMANJE BLAGA , SKRB ZA... IJM TRANSPORT, družba za trgovino in storitve, d.o.o.
 • . Biólogos, botánicos, zoólogos y afinesE047078 ZDRAVSTVENI SODELAVEC II (VII/1) - PRIPRAVNIK - M/Ž. INŽENIR LABORATORIJSKE BIOMEDICINE, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, OPRAVLJANJE PRIPRAVNIŠTVA SKLADNO S PROGRAMOM ZA POKLIC DIPL. KEMIK OZ. DIPL. BIOKEMIK OZ. DIPL.INŽ.LAB.BIOMED (VEČJI DEL PRIPRAVNIŠTVA SE BO OPRAVLJALO V LABORATORIJU ZA KLINIČNO KEMIJO IN HEMATOLOGIJO).,... SPLOŠNA BOLNIŠNICA IZOLA OSPEDALE GENERALE ISOLA.
 • . Profesores de enseñanza secundariaVZGOJITELJ V DIJAŠKEM DOMU - M/Ž. VZGOJITELJ V DIJAŠKEM DOMU, Določen čas oz. 30.6.2019, polni delovni čas, 40 ur, VZGOJNO DELO V DIJAŠKEM DOMU., urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče, Kandidati morajo izpolnjevati pogoje... SREDNJA ŠOLA IZOLA - SCUOLA MEDIA ISOLA.
 • . Declarantes o gestores de aduanaŠPEDITER-DISPONENT - M/Ž. ŠPEDITER, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 9 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, špediter, odpremljevalec, vnašanje podatkov v računalniški sistem, urejanje potrebne dokumentacije, zaželjeno predhodno znanje na podoročju špedicije, večizmensko GLOBUS, POMORSKA AGENCIJA, D.O.O. KOPER.
 • . Profesores de enseñanza secundariaUČITELJA SLOVENŠČINE - M/Ž. UČITELJ SLOVENŠČINE V SREDNJI ŠOLI, Določen čas oz. 31.8.2019, skrajšan delovni čas, 20 ur, IZVAJANJE PRIPRAV NA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNO DELO, LETNE PRIPRAVE NA REDNI, DOPOLNILNI IN DODATNI POUK, LETNE PRIPRAVE ZA INTERESNE DEJAVNOSTI PO LETNEM DELOVNEM NAČRTU, PRIPRAVE ZA DNEVE DEJAVNOSTI,... OSNOVNA ŠOLA ANTONA UKMARJA KOPER SCUOLA ELEMENTARE ANTON UKMAR CAPODISTRIA.
 • . Biólogos, botánicos, zoólogos y afinesH0170002- MLADI RAZISKOVALEC - M/Ž. BIOLOGI, BOTANIKI, ZOOLOGI IPD., Določen čas, 48 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, MLADI RAZISKOVALEC S PODROČJA BIOLOGIJE IN DRUGIH SORODNIH VED (BIOLOGIJA, MIKROBIOLOGIJA, BIOKEMIJA IN BIOTEHNOLOGIJA) BO PROUČEVAL UČINKE IZBRANIH EKSTRAKTOV SREDOZEMSKIH RASTLIN IN NJIHOVIH BIOAKTIVNIH... UNIVERZA NA PRIMORSKEM UNIVERSITA DEL LITORALE.
 • . Profesionales de nivel medio de enfermeríaE035017 SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V NEGOVALNI ENOTI - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, OPRAVLJANJE DEL IN NALOG SREDNJE MED. SESTRE V NEG ENOTI IZVAJANJE ZDRAV. NEGE PACIENTA V RAZLIČNIH STANJIH ZDRAVJA IN BOLEZNI TER V RAZLIČNIH ŽIVLJENJSKIH OBDOBJIH. SODELOVANJE... SPLOŠNA BOLNIŠNICA IZOLA OSPEDALE GENERALE ISOLA.
 • . Profesionales de nivel medio de enfermeríaSREDNJA MEDICINSKA SESTRA I - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE IN VARSTVA UPORABNIKOV, NUDENJE MEDICINSKE POMOČI, PRIPRAVA IN DELITEV PREDPISANE TERAPIJE IN UREJANJE PRIPOMOČKOV, VODENJE DOKUMENTACIJE, DELO NA TERENU, IZVAJANJE DEL... DOM UPOKOJENCEV SEŽANA.
 • . Especialistas en tratamientos de belleza y afinesMASER/KA - M/Ž. MASER, Maser/maserka, poskusno delo 1 mesec, Določen čas oz. od 15/5 do 30/9-2018, polni delovni čas, 40 ur, IZVAJANJE STORITEV MASERJA., angleški jezik razumevanje dobro, govorjenje dobro, pisanje osnovno, italijanski jezik razumevanje dobro, govorjenje dobro, pisanje osnovno, slovenski... SOLINE Pridelava soli, d.o.o.
 • . Agentes inmobiliariosUPRAVNIK V - DELOVNO MESTO JE NA OE BREŽENKA, FIESA - M/Ž. UPRAVNIK NEPREMIČNIN, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, VZDRŽEVANJE OBJEKTA, SKRB ZA UREDITEV OKOLICE DOMA, SERVISIRANJE STROJEV IN NAPRAV, IZVAJANJE PLANIRANIH IN TEKOČIH VZDRŽEVALNIH DEL, REDNO PREGLEDOVANJE DOMSKEGA INVENTARJA IN OPRAVLJANJE SPROTNIH... CENTER ŠOLSKIH IN OBŠOLSKIH DEJAVNOSTI.
 • . Electricistas de obras y afinesELEKTRIČAR - M/Ž. ELEKTRIČAR, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, VZDRŽEVANJE IN NADZIRANJE NAPRAV JAVNE RAZSVETLJAVE V UPRAVLJANJU JAVNEGA PODJETJA, NADZIRANJE DELOVANJA IN VZDRŽEVANJA ELEKTROOPREME VODOMETOV, SVETLOBNO PROMETNE SIGNALIZACIJE TER SODELOVANJE PRI VZDRŽEVANJU STROJNIH NAPRAV,... Javno podjetje–Azienda pubblica MARJETICA KOPER, d.o.o.-s.r.l.
 • . Profesionales en derecho no clasificados bajo otros epígrafesVIŠJI PRAVOSODNI SVETOVALEC (PDI) - STROKOVNI SODELAVEC (PROJEKTNO DELO) - M/Ž. STROKOVNI SODELAVEC V PRAVOSODNIH ORGANIH, poskusno delo 6 mesecev, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, PROUČEVANJE NAJZAHTEVNEJŠIH ZADEV, KI MU JIH DODELI PRAVOSODNI FUNKCIONAR – SODNIK, PRIPRAVA IZJEMNO ZAHTEVNE STROKOVNE PODLAGE ZA SPREJEM ODLOČITVE, PRIPRAVA IZJEMNO... OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU.
 • . Ayudantes de cocinaJ032008 KUHARSKI POMOČNIK II - M/Ž. KUHINJSKI POMOČNIK (NE NA DOMU), poskusno delo 1 mesec, Določen čas oz. za čas nadomeščanja bolniškega staleža, polni delovni čas, 40 ur, PREDPRIPRAVA ŽIVIL ZA TERMIČNO OBDELAVO, POMIVANJE POSODE, JEDILNE POSODE, PRIBORA, POMOČ KUHINJSKEMU OSEBJU, POMOČ NATAKARJU V MENZI, DRUGA... ORTOPEDSKA BOLNIŠNICA VALDOLTRA OSPEDALE ORTOPEDICO VALDOLTRA.
 • . Panaderos, pasteleros y confiterosPEK - M/Ž. PEK KRUHA IN PECIVA, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, PEKA V KRUŠNI IN ELEKTRIČNI PEČI. IZDELOVANJE KAVKAŠKIH-SREDNJEAZIJSKIH PEKARSKIH IZDELKOV., slovenski jezik razumevanje dobro, govorjenje dobro, gibljiv/nestalen urnik KINZA ZIRA, gostinske storitve, d.o.o.
 • . Cuidadores de animalesOSKRBNIK - M/Ž. OSKRBNIK ŽIVALI, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, IZVAJANJE VSEH OPRAVIL V ZVEZI S SPREJEMOM ALI ODDAJO, OZNAČEVANJEM, NAMESTITVIJO TER OSKRBO ŽIVALI V ZAVETIŠČU, IZVAJA VSA OPRAVILA ZA NEMOTENO IN PRAVILNO DELOVANJE ZAVETIŠČA, SKRB ZA PRAVILNO IN NEMOTENO PREHRANO... Javno podjetje–Azienda pubblica MARJETICA KOPER, d.o.o.-s.r.l.
 • . Instructores de educación física y actividades recreativasINŠTRUKTOR PRAKTIČNIH VSEBIN - DELOVNO MESTO JE NA OE BREŽENKA, FIESA - M/Ž. INŠTRUKTORJI IN DRUGI VODITELJI PROSTOČASNIH GIBALNIH DEJAVNOSTI, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, IZVAJANJE PEDAGOŠKEGA DELA V PROGRAMU ŠOLE V NARAVI. UREJANJE REZERVACIJ IN REGISTRACIJE GOSTOV, SPREJEM IN INFORMIRANJE GOSTOV, OPRAVLJANJE POTREBNIH... CENTER ŠOLSKIH IN OBŠOLSKIH DEJAVNOSTI.
 • . Agentes de empleo y contratistas de mano de obraSTROKOVNI SODELAVEC ZA KADRE - M/Ž. KADROVSKI REFERENT, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, SAMOSTOJNO VODENJE CELOTNEGA SELEKCIJSKEGA POSTOPKA,PRIPRAVA OGLASOV IN OSTALIH MARKETINŠKIH AKTIVNOSTI, PRIPRAVA PODATKOV ZA ZAPOSLITEV,PRIPRAVA DOKUMENTACIJE ZA ZAPOSLITEV, KOMUNIKACIJA Z ZAPOSLENIMI,SPREMLJANJE... AXENT D.O.O., ZAPOSLOVANJE IN POSREDOVANJE KADROV.
 • . Declarantes o gestores de aduanaŠPEDITER - M/Ž. ŠPEDITER, poskusno delo 6 mesecev, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, REFERENT V ŠPEDICIJI, urejevalniki besedil - zahtevno, delo s preglednicami - zahtevno, delo z bazami podatkov - zahtevno, angleški jezik razumevanje zelo dobro, govorjenje zelo dobro, pisanje zelo dobro,... GLOVIS EUROPE, GmbH, Frankfurt am Main, Nemčija, Podružnica Koper.
 • . Peones de la industria manufacturera no clasificados bajo otros epígrafesDELAVEC V PROIZVODNJI - M/Ž. DELAVEC ZA PREPROSTA DELA V PROIZVODNJI KOVIN IN KOVINSKIH IZDELKOV, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40 ur, DELO NA STROJIH IN PRIPRAVAH ZA OBDELAVO IZDELKOV ZA AVTOMOBILSKO INDUSTRIJO, MONTAŽA KOMPONENT, PRIPRAVA IZDELKOV ZA NADALJNE FAZE PROIZVODNJE, SKRB ZA KAKOVOST TER ČISTO... MAHLE Electric Drives Komen d.o.o., Tlačno litje in obdelava delov iz aluminija.
 • . Limpiadores y asistentes de oficinas, hoteles y otros establecimientosSOBAR/SOBARICA - M/Ž. SOBAR, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, ČIŠČENJE HOTELSKIH SOB IN JAVNIH POVRŠIN., angleški jezik razumevanje osnovno, govorjenje osnovno, pisanje osnovno, slovenski jezik razumevanje zadovoljivo, govorjenje zadovoljivo, pisanje zadovoljivo,... HOTEL PALACE PORTOROŽ, hotelirstvo in turizem d.o.o.
 • . Personal de los servicios de protección no clasificados bajo otros epígrafesREŠEVALEC IZ VODE - M/Ž. REŠEVALEC IZ VODE, poskusno delo 1 mesec, Določen čas oz. 30.09.2018, polni delovni čas, 40 ur, SKRBI ZA SPOŠTOVANJE HIŠNEGA IN KOPALIŠKEGA REDA NA BAZENU, SAVNAH, NADZORUJE GIBANJE IN OBNAŠANJE KOPALCEV, SKRBI ZA REDNO MERJENJE KLORA IN TEMPERATURE VODE V BAZENIH IN MERJENJE ZRAKA,... TERME ČATEŽ d.d.; HOTELI KOPER.
Más empleos: 1 · > · 3 · 4 · 5 · 6 · >>