Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia > Obalno-kraška

en Español in English auf Deutsch en Français ...

378 ofertas de trabajo encontradas en Obalno-kraška (Eslovenia) (página 6):

Página: 6

. chófer privado/choferesa privadaVOZNIK OSEBNEGA AVTOMOBILA - M/Ž. VOZNIK OSEBNEGA VOZILA, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, VOŽNJA IN PRIČVRŠČEVANJE AVTOMOBILOV V LUKI KOPER., POTREBUJEMO RAZUMEVANJE IN GOVORJENJE VSAJ ENEGA OD JEZIKOV:  SLOVENŠČINA, ANGLEŠČINA, SRBŠČINA., gibljiv/nestalen urnik

. encargado de relaciones públicas/encargada de relaciones públicasSTROKOVNI DELAVEC II (PODROČJE ODNOSI Z JAVNOSTMI) - M/Ž. SVETOVALEC ZA ODNOSE Z JAVNOSTMI, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE OPERATIVNIH NALOG NA PODROČJU ODNOSOV Z JAVNOSTMI, ZBIRANJE IN PRIPRAVA PODATKOV TER INFORMACIJ,  ORGANIZACIJA IN IZVEDBA SPREMLJEVALNIH AKTIVNOSTI NA PODROČJU ODNOSOV Z JAVNOSTMI, OPRAVL...

. chefVODJA IZMENE V KUHINJI - M/Ž. GLAVNI KUHAR, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, NAČRTUJE, ORGANIZIRA IN VODI DELO V SVOJI IZMENI, SAMOSTOJNO IZVAJA OPERATIVNE NALOGE IN DELA POTREBNA ZA TEKOČE IN KVALITETNO DELO V SKLADU S STANDARDI, SKRBI ZA USTREZEN PRETOK INFORMACIJ V ODDELKU, SKRBI ZA GOSP...

. engrasador/engrasadoraJ034132 VZDRŽEVALEC IV (I) V ZSV - M/Ž. VZDRŽEVALEC KMETIJSKIH, INDUSTRIJSKIH IN DRUGIH STROJEV, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, SAMOSTOJNO IZVAJANJE VZDRŽEVALNIH IN MANJ ZAHTEVNIH IN ZAHTEVNIH DEL NA INŠTALACIJAH, NAPRAVAH IN STROJIH. IZVAJANJE PREVENTIVNIH VZDRŽEVALNIH DEL., KANDIDAT NAJ PO...

. empleado administrativo/empleada administrativaADMINISTRATOR - M/Ž. ADMINISTRATOR, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, SPREJEMANJE IN EVIDENTIRANJE PREJETE IN POSLANE POŠTE KOMUNICIRANJE S STRANKAMI – TELEFONSKO ELEKTRONSKO IN OSEBNO, UREJANJE KADROVSKIH IN KNJIGOVODSKIH EVIDENC, IZPOLNJEVANJE OBRAZCEV, PISANJE IN UREJANJE DOPIS...

. ingeniero técnico de control de calidad/ingeniera técnica de control de calidadTEHNIK KAKOVOSTI - PROCESNA KONTROLA - M/Ž. TEHNIK ZA KONTROLO KAKOVOSTI (MEHANSKE PREISKAVE), poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE REDNIH KONTROL PROCESA PROIZVODNJE IN MERITEV PROIZVEDENIH KOSOV V SKLADU Z NAČRTOM, IZVAJANJE IZREDNIH MERITEV KOSOV, IZPOLNJEVANJE KONTROLNIH LISTOV, POZNAVANJE TEH...

. jefe de compras/jefa de comprasPODPORA PRODAJI IN NABAVI - M/Ž. KOMERCIALIST ZA PRODAJO IN NABAVO, poskusno delo 6 mesecev, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, SPREMLJANJE IN PROUČEVANJE TRŽIŠČA, PRIPRAVLJANJE PREZENTACIJ, KALKULACIJ, PONUDB, SODELOVANJE PRI RAZPISIH, PRIDOBIVANJE NOVIH POSLOV, SODELOVANJE Z OPERATIVNIMI ENOTAMI, VODENJE IN OBD...

. auditor de cuentas/auditora de cuentasNOTRANJI REVIZOR - M/Ž. REVIZOR, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PRIPRAVLJA SREDNJEROČNI IN LETNI NAČRT DELOVANJA NOTRANJE REVIZIJSKE DEJAVNOSTI NA PODLAGI OCENE TVEGANJ, IZVAJA NOTRANJE REVIZIJE V SKLADU Z LETNIM NAČRTOM NOTRANJE REVIZIJSKE DEJAVNOSTI, DOKUMENTIRA IN HRANI DOKUMENTACIJO O IZV...

. maestro de educación primaria/maestra de educación primariaUČITELJ OPB IN DSP - M/Ž. UČITELJ V ODDELKIH PODALJŠANEGA BIVANJA, poskusno delo 3 mesece, Določen čas  oz. DO VRNITVE ODSOTNE DELAVKE, polni delovni čas, 40, VODENJE SKUPINE UČENCEV V PODALJŠANEM BIVANJU TER NEPOSREDNO IZVAJANJE VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA NA PODLAGI IZDANE ODLOČBE UČENCA - IZVAJANJE INDIVIDUALNE IN SKUPINSK...

. auxiliar de odontologíaZOBOZDRAVSTVENA ASISTENTKA (SREDNJA MEDICINSKA SESTRA) - M/Ž. ZOBOZDRAVSTVENI ASISTENT, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, DELA IN NALOGE SMS V ZOBNI AMBULANTI., OPRAVLJEN STROKOVNI IZPIT, ZAŽELJENA NPK ZA ZOBNEGA ASISTENTA, MOŽNOST SKLENITVE NOVE POGODBE O ZAPOSLITVI., dopoldan

. comisario de exposiciones/comisaria de exposicionesKUSTOS (DM G027012) - M/Ž. KUSTOS, poskusno delo 6 mesecev, Določen čas  oz. VRNITVE DELAVKE S PORODNIŠKEGA DOPUSTA, skrajšan delovni čas, 20, ZBIRANJE IN STROKOVNA OBDELAVA MUZEJSKEGA GRADIVA, RAZSTAVNA DEJAVNOST, SODELOVANJE PRI RAZISKOVALNIH PROJEKTIH, TERENSKO DELO, DELO NA RECEPCIJI IN VODENJE DELOVANJA ENOTE INFOCE...

. maestro de educación primaria/maestra de educación primariaUČITELJ OPB - M/Ž. UČITELJ V ODDELKIH PODALJŠANEGA BIVANJA, poskusno delo 3 mesece, Določen čas  oz. 31. 08. 2024, polni delovni čas, 40, VODENJE ODDELKA PODALJŠANEGA BIVANJA, NADZIRANJE IN POMOČ UČENCEV PRI IZDELAVI DOMAČIH NALOG IN SAMOSTOJNEM UČENJU, NAVAJANJE UČENCEV NA SAMOSTOJNO DELO DOMAČIH NALOG IN UČEN...

. operario de limpieza de edificios/operaria de limpieza de edificiosČISTILKA - M/Ž. ČISTILEC PROSTOROV, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , skrajšan delovni čas, 20, ČIŠČENJE NOTRANJIH IN ZUNANJIH POVRŠIN ŠOLE TER DRUGE NALOGE V SKLADU Z AKTOM O SISTEMIZACIJI DEL IN NALOG OŠ IVANA BABIČA - JAGRA MAREZIGE., KANDIDAT MORA PREDLOŽITI FOTOKOPIJO POTRDILA O IZIBRAZBI, POTRDILO O N...

KIPAR - M/Ž. VIZUALNI UMETNIKI, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, kiparsko delo - zaključno ročno obdelovanje marmorja (izrezovanje majhnih detajlov), gre za realistične skulpture., SMO PODJETJE NA PODROČJU UMETNOSTI, KI IŠČE KIPARJE, KI BI SE PRIDRUŽILI NAŠI EKIPI. OD IDEALNE...

. contableSODELAVEC ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO - M/Ž. RAČUNOVODJA, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, PRIPRAVLJANJE, KONTIRANJE IN KNJIŽENJE, ARHIVIRANJE DOKUMENTACIJE, OBRAČUNAVANJE PLAČ IN DRUGIH OSEBNIH PREJEMKOV,  ORGANIZIRANJE POPISA SREDSTEV IN VIROV, OPRAVLJANJE PLAČILNEGA PROMETA, OBRAČUNAVANJE OBRESTI, ŠKOD IN OS...

. maestro de educación primaria/maestra de educación primariaPREDMETNI UČITELJ TIT IN OPB - M/Ž. UČITELJ TEHNIKE IN TEHNOLOGIJE V OSNOVNI ŠOLI, poskusno delo , Določen čas  oz. 31. 8. 2024, polni delovni čas, 40, POUČEVANJE IN IZVAJANJE PREDMETNEGA POUKA, REHABILITACIJO POSLUŠANJA IN GOVORA, REHABILITACIJO VEČ VRSTNO MOTENIH OTROK V SKUPINI, RAZVIJANJE OSEBNOSTI OTROKA, PRIPRAVO NA VZGOJN...

. cocinero/cocineraSAMOSTOJNI KUHAR - M/Ž. KUHAR, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, KUHANJE IN PRIPRAVLJANJE A LA CART JEDI IZ PONUDBE GOSTINSKEGA OBRATA, IZDAJANJE IN PORCIONIRANJE JEDI, SKRB ZA ČISTOČO IN UREJENOST DELOVNEGA OKOLJA, OPRAVLJANJE DRUGIH NALOG PO NAVODILIH NADREJENEGA., , večizmensko

. maestro de educación primaria/maestra de educación primariaUČITELJ OPB - M/Ž. UČITELJ V ODDELKIH PODALJŠANEGA BIVANJA, poskusno delo , Določen čas  oz. 31. 8. 2024, skrajšan delovni čas, 12, VODENJE ODDELKA PODALJŠANEGA BIVANJA, NADZIRANJE IN POMOČ UČENCEV PRI IZDELAVI DOMAČIH NALOG IN SAMOSTOJNEM UČENJU, NAVAJANJE UČENCEV NA SAMOSTOJNO DELO DOMAČIH NALOG IN UČENJE, RAZ...

. maestro de educación primaria/maestra de educación primariaUČITELJ FIZIKE - M/Ž. UČITELJ FIZIKE V OSNOVNI ŠOLI, poskusno delo , Nedoločen čas , skrajšan delovni čas, 11, NEPOSREDNO IZVAJANJE VIZ DELA, OPRAVLJANJE DEL IN NALOG DOLOČENIH S PREDPISI, LDN ŠOLE, NAVODILI RAVNATELJA/POMOČNIKA RAVNATELJA IN ODGOVORNST ZA STROKOVNOST OPRAVLJANJA DELA., MOŽNOST DOPOLNJEVANJA V OPB, ST...

. profesor universitario colaborador/profesora universitaria colaboradoraD010001 ASISTENT - ASISTENT Z DOKTORATOM ZA PODROČJE RAČUNALNIŠTVA IN INFORMATIKE - M/Ž. VISOKOŠOLSKI ASISTENT, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, SODELOVANJE PRI IZVAJANJU IZOBRAŽEVALNEGA, ZNANSTVENORAZISKOVALNEGA IN UMETNIŠKEGA DELA TER OPRAVLJANJE DRUGIH NALOG DOLOČENIH V AKTIH UP IN ČLANIC, VODENJE RAZLIČNIH OBLIK VAJ OZ. USPOSABLJANJE ŠTUDENTO...

. maestro de educación primaria/maestra de educación primariaPREDMETNI UČITELJ LUM - M/Ž. UČITELJ LIKOVNE VZGOJE V OSNOVNI ŠOLI, poskusno delo , Določen čas  oz. 31. 08. 2024, skrajšan delovni čas, 20, POUČEVANJE IN IZVAJANJE PREDMETNEGA POUKA, REHABILITACIJO POSLUŠANJA IN GOVORA, REHABILITACIJO VEČ VRSTNO MOTENIH OTROK V SKUPINI, RAZVIJANJE OSEBNOSTI OTROKA, PRIPRAVO NA VZGOJNI...

. operario de limpieza de edificios/operaria de limpieza de edificiosČISTILEC - M/Ž. ČISTILEC PROSTOROV, poskusno delo , Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, ČIŠČENJE PROSTOROV NA VEČ LOKACIJAH, DOPOLDANSKO DELO. VIKENDI PROSTI. DELO NA VEČ LOKACIJAH, ZATO JE ZAŽELEN IZPIT B KATEGORIJE, NI PA POGOJ. POGOJA ZA ZAPOSLITEV STA ZDRAVSTVENA SPOSOBNOST IN NEKAZNOVANOST. MOŽNOST N...

. maestro de educación primaria/maestra de educación primariaUČITELJ RAZREDNEGA POUKA - M/Ž. UČITELJ RAZREDNEGA POUKA, poskusno delo 3 mesece, Določen čas  oz. DO VRNITVE ODSOTNE DELAVKE, polni delovni čas, 40, DELAVEC OPRAVLJA DELA IN NALOGE, DOLOČENE S PREDPISI, LETNIM DELOVNIM NAČRTOM ZAVODA TER V SKLADU Z ODREDBO VODSTVA ZAVODA IN V SKLADU S PREDPISI, ZLASTI PA SKRBI ZA: RAZVIJA...

. asistente en educación primariaLABORANT II - M/Ž. LABORANT V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU, poskusno delo , Določen čas  oz. 31. 8. 2024, skrajšan delovni čas, 18, OPRAVLJANJE DEL IN NALOG DOLOČENIH S PREDPISI, LDN ŠOLE, NAVODILI UČITELJA, RAVNATELJA, POMOČNIKA RAVNATELJA., OBVLADANJE SLOVENSKEGA KNJIŽNEGA JEZIKA, ORGANIZACIJSKE SPOSOBNOSTI, IZKUŠNJE ZA...

VARUHINJA INSTITUCIONALNO VARSTVO - M/Ž. VARUH OSEB S POSEBNIMI POTREBAMI, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, USMERJANJE IN POMOČ PRI VZDRŽEVANJU OSEBNE HIGIENE, OSEBNE UREJENOSTI, PRI GIBANJU IN HOJI, KOMUNIKACIJI IN ORIENTACIJI, HRANJENJU,  SPREMLJANJE TER UREJANJE IN SKRB ZA OSEBNO GARDEROBO SESTAV...

. maestro de educación primaria/maestra de educación primariaUČITELJ PREDMETNEGA POUKA TIT - M/Ž. PREDMETNI UČITELJ, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE DEL IN NALOG DOLOČENE S PREDPISI, LDN ŠOLE, NAVODILI RAVNATELJA/POMOČNIKA RAVNATELJA IN ODGOVORNOST ZA STROKOVNOST OPRAVLJENEGA DELA ., STROKOVNI IZPIT VIZ, OBVLADANJE SLOVENSKEGA KNJIŽNEGA JEZIKA, ORGANIZ...

. ingeniero mecánico/ingeniera mecánicaTEHNOLOG - M/Ž. TEHNOLOG STROJNIŠTVA, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PREGLED DOKUMENTACIJE IN SODELOVANJE PRI PRIPRAVI PONUDB, PRIPRAVA KALKULACIJ ZA NOVE IZDELKE, SODELOVANJE PRI OSVAJANJU NOVIH IZDELKOV, SLEDENJE STANJU ORODIJ, PRIPRAVA CAM PROGRAMOV ZA OBDELAVO V ORODJARNI, PRI...

SODELAVEC V PROGRAMIH - M/Ž. REFERENTI ZA SOCIALNO VARNOST IPD., poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PROGRAM VAROVANJA NA DALJAVO: SPREMLJANJE IN BELEŽENJE POČUTJA UPORABNIKOV, NJIHOVEGA ZDRAVSTVENEGA IN PSIHOFIZIČNEGA STANJA, SPREJEMANJE IN BELEŽENJE NUJNIH KLICEV Z ORGANIZIRANJEM IN KOORDI...

. camarero de pisos/camarera de pisosSOBARICA - M/Ž. SOBAR, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SKRB ZA ČISTOČO IN UREJENOST HOTELSKIH SOB TER SKUPNIH PROSTOROV, MENJAVA POSTELJNINE IN BRISAČ, GENERALNA ČIŠČENJA RAZLIČNIH PROSTOROV V HOTELU, SKRB ZA RACIONALNO PORABO ČISTILNIH SREDSTEV, VODENJE PORABE ČISTIL IN SPROTNO ...

. enfermero responsable de cuidados generales/enfermera responsable de cuidados generalesSREDNJA MEDICINSKA SESTRA / SREDNJI ZDRAVSTVENIK - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (ZELO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo , Določen čas  oz. 31.12.2023, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE, MEDICINSKO-TEHNIČNIH POSEGOV, PRVE POMOČI, PRIPRAVA, DELITEV IN APLIKACIJA PREDPISANE TERAPIJE, UREJANJE PRIPOMOČKOV TER NADZOR JEMANJA ZDRAVIL, IZVAJANJE IN SODE...

Más empleos: << · 2 · 3 · 4 · < · 6 · > · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · >>