Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia > Obalno-kraška

en Español in English auf Deutsch en Français ...

199 ofertas de trabajo encontradas en Obalno-kraška (Eslovenia) (página 5):

Página: 5

. orientador educativo/orientadora educativaINKLUZIVNI PEDAGOG - M/Ž. SVETOVALNI DELAVEC V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU, poskusno delo , Določen čas  oz. 1.9.2021 do 31.10.2021., polni delovni čas, 40, DELA IN NALOGE SKLADNO Z LDN., Strokovni izpit VIZ, potrdilo o nekaznovanosti in zoper spolno nedotakljivost., dopoldan

. ayudante de cocinaPOMOČNIK DIETNEGA KUHARJA III - M/Ž. KUHINJSKI POMOČNIK (NE NA DOMU), poskusno delo 1 mesec, Določen čas  oz. 21.8.2022, polni delovni čas, 40, POMOČ PRI PRIPRAVI HRANE IN PRIPRAVA SUROVIN, PRIPRAVA ENOSTAVNIH JEDI, POMOČ PRI PORCIONIRANJU HRANE IN SKRB ZA PRAVILNO DELITEV, ČIŠČENJE POSODE, PRIPOMOČKOV IN PROSTOROV ZA PRIPRAVO...

POMOŽNI ZAVAROVALNI ZASTOPNIK - M/Ž. ZAVAROVALNI ZASTOPNIKI IN ZAVAROVALNI POSREDNIKI, poskusno delo 6 mesecev, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, PRIDOBIVANJE PRAKTIČNIH ZNANJ IN VEŠČIN ZA KASNEJŠE SAMOSTOJNO DELO, ISKANJE POTENCIALNIH STRANKO OB NAVZOČNOSTI MENTORJA., ,

. empleado administrativo/empleada administrativaSTROKOVNI SODELAVEC ZA PROJEKTE VII/I ŠIFRA DELOVNEGA MESTA: J017135 - M/Ž. PROJEKTNI SODELAVEC, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, SODELOVANJE PRI NAČRTOVANJU POSLOVANJA ZAVODA, SODELOVANJE PRI PRIPRAVI LETNEGA PROGRAMA DELA IN FINANČNEGA NAČRTA ZAVODA, SODELOVANJE PRI PRIPRAVI POSLOVNEGA POROČILA ZAVODA, SODELOVANJE PRI PRIPRA...

. maestro de educación infantil/maestra de educación infantilVZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK-POMOČNIK VZGOJITELJA - M/Ž. POMOČNIK VZGOJITELJA PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo , Določen čas  oz. 31. 8. 2022, skrajšan delovni čas, 20, SODELUJE Z VZGOJITELJEM PRI NAČRTOVANJU, IZVAJANJU IN PRIPRAVI VZGOJNEGA DELA V ODDELKU, SAMOSTOJNO IZVAJA NEKATERE DEJAVNOSTI PREDŠOLSKE VZGOJE  TER SODELUJE PRI OSTALIH DEJAVNOSTIH...

. técnico en farmacia/técnica en farmaciaFARMACEVTSKI TEHNIK III - M/Ž. FARMACEVTSKI TEHNIK V LEKARNI, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, PRODAJA ZDRAVIL BREZ RECEPTA IN OSTALEGA BLAGA, IZDAJA MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV, PREVZEM. SHRANJEVANJE IN OZNAČEVANJE ZDRAVIL, FARMACEVTSKIH SUROVIN IN OSTALEGA BLAGA., DOKAZILO O ZAKLJUČENEM IZOBR...

. maestro de educación primaria/maestra de educación primariaUČITELJ TEHNIKE IN TEHNOLOGIJE - M/Ž. UČITELJ TEHNIKE IN TEHNOLOGIJE V OSNOVNI ŠOLI, poskusno delo , Določen čas, 11 mesecev oz. od 1.10.2021 do 31.8.2022, polni delovni čas, 40, POUČEVANJE., OPRAVLJEN STROKOVNI IZPIT ZA STROKOVNE DELAVCE NA PODROČJU VIZ. KANDIDATI NAJ DOSTAVIJO POTRDILO IZ KAZENSKE EVIDENCE, DA NISO BILI PRAVNO...

. maestro de educación primaria/maestra de educación primariaUČITELJ RAZREDNEGA POUKA - M/Ž. UČITELJ RAZREDNEGA POUKA, poskusno delo , Določen čas  oz. vrnitve delavke z bolniške, oziroma najkasneje do 30.6.2022., polni delovni čas, 40, DELAVEC OPRAVLJA DELA IN NALOGE, DOLOČENE S PREDPISI, LETNIM DELOVNIM NAČRTOM ZAVODA TER V SKLADU S SKLEPI VODSTVA ZAVODA., Dokazilo o izobrazbi, strokovn...

. empleado administrativo/empleada administrativaADMINISTRATOR - M/Ž. ADMINISTRATOR, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , skrajšan delovni čas, 30, SPREMLJANJE TER USMERJANJE STRANK, PREVZEM, ODPIRANJE, PREGLED POŠTE (TAKO KLASIČNE KOT ELEKTRONSKE), ODGOVARJANJE NA NJENO VSEBINO, RAZVRŠČANJE,  SPREJEMANJE TELEFONSKIH KLICEV, POGOVOR S STRANKAMI,  PISANJE IN IZPOLNJE...

. director de distribución y logística/directora de distribución y logísticaSPECIALIST LOGISTIKE (M/Ž) - M/Ž. VODJA LOGISTIKE, poskusno delo 6 mesecev, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, - SAMOSTOJNO OPRAVLJANJE STROKOVNIH DEL S PODROČJA LOGISTIKE - SPREMLJANJE VSEH PREDPISOV, SPREMEMB IN OSTALIH NOVOSTI S PODROČJA DELA IN SKRB ZA ZAKONITOST POSLOVANJA - SODELOVANJE PRI PRIPRAVI KOMPLEKSNEJŠIH PONUD...

. ayudante de recursos humanosKADROVSKI REFERENT V (E015046) - M/Ž. KADROVSKI REFERENT, poskusno delo 2 meseca, Določen čas  oz. za čas nadomeščanja porodniške odsotnosti, polni delovni čas, 40, ZBIRANJE IN UREJANJE KADROVSKE DOKUMENTACIJE Z IZVAJANJEM VSEH OPRAVIL, KI SO POTREBNA OB SPREJEMU DELAVCEV, OB RAZPOREJANJU DELAVCEV IN PRENEHANJU DELOVNEGA RAZMERJA...

. interventor financiero/interventora financieraFINANČNI NADZORNIK - M/Ž. FINANČNI KONTROLER , poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PREVERJANJE STROŠKOV PODJETJA S SPREMLJANJEM PRORAČUNA, PODJETJA, KI JE BIL PRIRPAVLJEN NA PODLAGI FINANČNEGA STANJA PODJETJA, TAKO DA JE MOGOČE, VSE STROŠKE REGISTRIRATI IN PREDATI INFORMATIVNO POROČILO...

. maestro de educación primaria/maestra de educación primariaUČITELJ RAZREDNEGA POUKA Z MODULOM ZA POUČEVANJE ANGLEŠČINE - M/Ž. UČITELJ RAZREDNEGA POUKA, poskusno delo , Določen čas  oz. vrnitve delavke iz porodniškega dopusta., polni delovni čas, 40, IZVAJANJE PRIPRAV NA VIZ DELO, NEPOSREDNO IZVAJANJE VIZ DELA, OPRAVLJANJE DRUGIH DEL PO PROGRAMU DELA IN ŽIVLJENJU ŠOLE PO ZAKONODAJI, PO SPLOŠNIH AKTIH IN NAVODILIH...

SPREMLJEVALEC OTROK S PP (VRTEC, ŠOLA - ŠOL.AVTOBUS) - M/Ž. DELAVCI ZA POMOČ PRI POUKU, poskusno delo , Določen čas  oz. 30.6.2022, skrajšan delovni čas, 8, SPREMLJANJE OTROK OZ. UČENCEV Z RAZLIČNIMI TEŽAVAMI V VRTCU OZ. ŠOLI, FIZIČNA POMOČ OTROKU OZ. UČENCU, POMOČ PRO ODHODU V ŠOLO IN PRI POVRATKU DOMOV. ZAGOTAVLJANJE ENAKOVREDNEGA SODELOVANJA PRI...

. ayudante de recursos humanosKADROVSKI REFERENT V (E015046) - M/Ž. KADROVSKI REFERENT, poskusno delo 2 meseca, Določen čas  oz. za čas nadomeščanja porodniške odsotnosti, polni delovni čas, 40, ZBIRANJE IN UREJANJE KADROVSKE DOKUMENTACIJE Z IZVAJANJEM VSEH OPRAVIL, KI SO POTREBNA OB SPREJEMU DELAVCEV, OB RAZPOREJANJU DELAVCEV IN PRENEHANJU DELOVNEGA RAZMERJA...

. director de distribución y logística/directora de distribución y logísticaSPECIALIST LOGISTIKE (M/Ž) - M/Ž. VODJA LOGISTIKE, poskusno delo 6 mesecev, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, - SAMOSTOJNO OPRAVLJANJE STROKOVNIH DEL S PODROČJA LOGISTIKE - SPREMLJANJE VSEH PREDPISOV, SPREMEMB IN OSTALIH NOVOSTI S PODROČJA DELA IN SKRB ZA ZAKONITOST POSLOVANJA - SODELOVANJE PRI PRIPRAVI KOMPLEKSNEJŠIH PONUD...

. profesor particular/profesora particularRAČUNALNIKAR - ORGANIZATOR INFORMACIJSKIH DEJAVNOSTI - M/Ž. RAČUNALNIKAR-ORGANIZATOR INFORMACIJSKIH DEJAVNOSTI V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU, poskusno delo 3 mesece, Določen čas  oz. OD 1.9.2021 DO 31.8.2022, skrajšan delovni čas, 8, VZDRŽEVANJE RAČUNALNIŠKEGA OMREŽJA IN OSTALE OPREME, SODELOVANJE PRI NABAVI RAČUNALNIŠKE OPREME, OBLIKOVANJE IN UREJANJE S...

. asesor jurídico/asesora jurídicaMLADI RAZISKOVALEC - M/Ž. PRAVNIK, poskusno delo , Določen čas, 48 mesecev, polni delovni čas, 40, RAZISKOVANJE IN OBDELOVANJE  SPECIALNE PROBLEMATIKE  ZA DOKTORSKO DISERTACIJO POD VODSTVOM MENTORJA IN SKLADNO S PROGRAMOM DELA. PISANJE  PRISPEVKOV  S PODROČJA  RAZISKAVE,  PRIPRAVLJANJE  POROČILA  O PUBLIKACIJAH  IN POS...

. responsable de apoyo académicoVZGOJITELJ V DIJAŠKEM DOMU - M/Ž. VZGOJITELJ V DIJAŠKEM DOMU, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 11 mesecev, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE NEPOSREDNEGA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA IN DRUGE NALOGE., Visokošolska ali univerzitetna izobrazba pedagoške smeri. Vlogi je potrebno priložiti krajši življenjepis (CV), potrdilo ...

. empleado administrativo/empleada administrativaADMINISTRATOR - M/Ž. ADMINISTRATOR, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, Sprejem in odpiranje pošte, sprejem in posredovanje klicev, vodi enostavne evidence, pisanje dopisov v albanskem jeziku, ostala dela po navodilih nadrejenih., Obvezno znanje albanskega jezika., dopoldan

. profesor de filosofía en educación secundaria/profesora de filosofía en educación secundariaUČITELJ FILOZOFIJE - M/Ž. UČITELJ FILOZOFIJE V SREDNJI ŠOLI, poskusno delo , Nedoločen čas , skrajšan delovni čas, 4, POUČEVANJE FILOZOFIJE NA SREDNJI ŠOLI., Učni jezik na šoli je italijanščina. Kandidati morajo izpolnjevati pogoje Zakona o posebnih pravicah italijanske in madžarske skupnosti na področju vzoje in izob...

. gestor procesal/gestora procesalSVETOVALEC V PRAVOSODJU - SAMOSTOJNI SODNIŠKI POMOČNIK - M/Ž. SODNIŠKI POMOČNIK (SAMOSTOJNI, VIŠJI), poskusno delo , Določen čas  oz. 30.11.2021 (PROJEKTNO DELO), polni delovni čas, 40, VODENJE ZAHTEVNEJŠIH POSTOPKOV IN PRVO ODLOČANJE TER IZDAJANJE ODLOČB IZ PRISTOJNOSTI PRAVOSODNEGA ORGANA, SPREMLJANJE IN PROUČEVANJE PRAKSE PRAVOSODNEGA ORGANA IN STROKOVN...

. encargado de mantenimiento de instalaciones de natación/encargada de mantenimiento de instalaciones de nataciónČISTILEC BAZENOV - M/Ž. ČISTILEC BAZENA, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, ČIŠČENJE BAZENOV, SKRB ZA RACIONALNO PORABO ČISTILNIH SREDSTEV, VODENJE ADMINISTRACIJE ČIŠČENJA, TEMELJITO STROJNO IN ROČNO ČIŠČENJE TALNIH POVRŠIN., , dvoizmensko

VOZNIK "B" KATEGORIJE V LUKI KOPER - M/Ž. VOZNIKI OSEBNIH VOZIL, TAKSIJEV IN LAHKIH DOSTAVNIH VOZIL, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, -PREMIKANJE VOZIL (NOVIH OSEBNIH AVTOMOBILOV) IZ LADJE IN NA LADJO, -PREPARKIRAVANJE VOZIL PO OBMOČJU LUKE KOPER, -OSTALA DELA PO NAVODILIH NADREJENEGA., PRIČAKUJEMO: izku...

. maestro de educación primaria/maestra de educación primariaUČITELJ RAZREDNIK RAZREDNEGA POUKA - M/Ž. UČITELJ RAZREDNEGA POUKA, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, OPRAVLJA DELA IN NALOGE DOLOČENE S PREDPISI, LDN ŠOLE, NAVODILI RAVNATELJA/POMOČNIKA RAVNATELJA, ODGOVORNOST ZA STROKOVNOST OPRAVLJENEGA DELA., Kandidati naj prijavi priložijo kopijo potrdila o izobrazbi in potr...

. almacenero de fábrica de marroquinería/almacenera de fábrica de marroquineríaSKLADIŠČNI MANIPULANT - M/Ž. SKLADIŠČNI MANIPULANT, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, 1.IZVAJANJE TRANSPORTNIH IN FIZIČNIH DEL PRI PREVZEMU, SKLADIŠČENJU IN ODPREMI BLAGA 2.IZVAJANJE SKLADIŠČNEGA TRANSPORTA (Z VILIČARJEM) IN FIZIČNO MANIPULIRANJE BLAGA TER DOPOLNILNE STORITVE NA BLAGU 3.PR...

. operador de excavadora/operadora de excavadoraUPRAVLJALEC MEHANIZACIJE - M/Ž. UPRAVLJAVEC STROJEV GRADBENE MEHANIZACIJE, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, 1.UPRAVLJANJE S STROJNO MEHANIZACIJO 2.UPRAVLJANJE S PRENAŠALCEM KONTEJNERJEV 3.ZAGOTAVLJANJE GOSPODARNE UPORABE VIROV 4.OPRAVLJANJE TUDI DRUGIH DEL V SKLADU Z NAVODILI NADREJENEGA, Dru...

. maestro de educación infantil/maestra de educación infantilVZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK - POMOČNIK VZGOJITELJA - M/Ž. POMOČNIK VZGOJITELJA PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SODELUJE Z VZGOJITELJEM PRI NAČRTOVANJU, IZVAJANJU IN PRIPRAVI VZGOJNEGA DELA V ODDELKU, SAMOSTOJNO IZVAJA NEKATERE DEJAVNOSTI PREDŠOLSKE VZGOJE TER SODELUJE PRI OSTALIH DEJAVNOSTIH IN OPRAVLJANJU DRUGIH...

. camarero de pisos/camarera de pisosSOBARICA - M/Ž. SOBAR, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, -POMETANJE, SESANJE, POMIVANJE IN LOŠČENJE TAL, STEKLENIH POVRŠIN, POHIŠTVA IN DRUGIH PREDMETOV V ZGRADBAH IN OKOLI NJIH -POSTILJANJE, ČIŠČENJE KOPALNIC, ZAMENJAVA BRISAČ, MILA IN PODOBNIH POTREBŠČIN -ČIŠČENJE IN RAZKUŽEVANJE...

POMOČNIK V STREŽBI - M/Ž. NATAKARJI, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 2 meseca, skrajšan delovni čas, 20, POMOČ V STREŽBI: POSPRAVLJANJE PRIBORA IZ MIZ, PRANJE KOZARCEV IN SKODELIC V ŠANKU, SKRB ZA ČISTOČO IN RED, ČIŠČENJE ŠANKA PO KONČANEM DELOVNEM PROCESU IN OSTALA DELA PO NALOGU DELODAJALCA, ,

Más empleos: << · 2 · 3 · < · 5 · > · >>