Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia > Obalno-kraška

en Español in English auf Deutsch en Français ...

322 ofertas de trabajo encontradas en Obalno-kraška (Eslovenia) (página 5):

Página: 5

. ingeniero técnico de mecánica/ingeniera técnica de mecánicaMERILNI TEHNIK - MERILEC - M/Ž. TEHNIK ZA STROJNIŠTVO, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE MERITEV NA KOORDINATNIH MERILNIH STROJIH V MERILNEM LABORATORIJU,  IZVAJANJE MERITEV NA MERILNI OPREMI ZA HRAPAVOST IN KONTURE,  ROKOVANJE Z ROČNIM MERILNIM ORODJEM, PRIPRAVA VZORCEV ZA MERITVE ...

. médico especialista/médica especialistaZDRAVNIK SPECIALIST PEDIATER - M/Ž. PEDIATER, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE OSNOVNE IN SPECIALISTIČNE ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI, ZDRAVSTVENO-RAZISKOVALNO DELO, PREDVSEM S PODROČJA INDIKACIJ ZDRAVILIŠČA, UPORABA ZNANJ PRIDOBLJENIH Z DODATNIM IZOBRAŽEVANJEM, PRIPRAVLJANJE POROČIL, IZVAJANJ...

. empleado administrativo/empleada administrativa(H027002) STROKOVNI SODELAVEC - INTERNI NAZIV STROKOVNI SODELAVEC V RAZISKOVALNEM LABORATORIJU - M/Ž. PROJEKTNI SODELAVEC, poskusno delo 4 mesece, Določen čas  oz. 30. 9. 2025, polni delovni čas, 40, OPRAVLJA DELO NA RAZISKOVALNIH PROJEKTIH V OKVIRU STROKOVNE USPOSOBLJENOSTI, OPRAVLJA DELO V RAZISKOVALNEM LABORATORIJU PO NAVODILU NADREJENEGA, SAMOSTOJNO IZVAJA MANJ ZAHTEVNE NALOGE V RAZISKOVALNEM LABO...

. conductor de vehículo de carga/conductora de vehículo de cargaVOZNIK TOVORNIH VOZIL - M/Ž. VOZNIK VLAČILCA, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, KLJUČNE NALOGE: 1. UPRAVLJANJE S TOVORNIMI VOZILI (VLAČILEC). DRUGE NALOGE: 1. UPRAVLJANJE Z VILIČARJI NOSILNOSTI DO 10 T 2. MANIPULACIJA TOVORA NA IN Z VAGONOV 3. PRIPRAVA VAGONOV ZA IZVAJANJE MANIPULACIJ 4. OPR...

. operador de excavadora/operadora de excavadoraVOZNIK LUŠKE MEHANIZACIJE - M/Ž. STROJNIK GRADBENE MEHANIZACIJE, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, KLJUČNE NALOGE: 1. UPRAVLJANJE Z MEHANIZACIJO 2. UPRAVLJANJE Z VLEČNIMI VOZILI 3. UPRAVLJANJE Z NAPRAVO ZA TEHTANJE TEŽE  4. UPRAVLJANJE S PRENOSNIM TERMINALOM 5. OPRAVLJANJE DRUGIH DEL V SKLADU ...

. mozo de equipaje aeroportuario/moza de equipaje aeroportuarioLTD - M/Ž. DELAVEC ZA PREPROSTA PREKLADALNA DELA, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, KLJUČNE NALOGE: 1. OPRAVLJANJE FIZIČNIH DEL 2. OPRAVLJANJE DRUGIH DEL V SKLADU Z NAVODILI NADREJENEGA. , Od kandidatov se zahteva tudi: 1. Sposobnost za nočno delo 2. Sposobnost za delo na vi...

. operador de grúa pórtico para contenedores/operadora de grúa pórtico para contenedoresUPRAVLJALEC DVIGAL - M/Ž. UPRAVLJAVEC DVIGALA, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, KLJUČNE NALOGE: 1. UPRAVLJANJE Z DVIGALI 2. UPRAVLJANJE PREKLADALNIH NAPRAV 3. UPRAVLJANJE S PRENOSNIM TERMINALOM 4. OPRAVLJANJE DRUGIH DEL V SKLADU Z NAVODILI NADREJENEGA. , Zahtevana raven izobrazbe: V -...

. ayudante de apoyo al personal investigador universitarioJ017104 SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/2 (III) - M/Ž. VISOKOŠOLSKI STROKOVNI SODELAVEC, poskusno delo 3 mesece, Določen čas  oz. 30.6.2025, polni delovni čas, 40, UP VZPOSTAVLJA ALUMNI PISARNO, KI BO ZAGOTAVLJALA INTERDISCIPLINARNO SODELOVANJE MED DIPLOMANTI RAZLIČNIH ŠTUDIJSKIH PODROČIJ IN OKOLJEM TER BO OSREDNJA TOČKA SODELOVANJA UNIVERZE Z OKOLJEM...

. engrasador/engrasadoraVZDRŽEVALEC UPRAVLJALEC - M/Ž. VZDRŽEVALEC KMETIJSKIH, INDUSTRIJSKIH IN DRUGIH STROJEV, poskusno delo 6 mesecev, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, KLJUČNE NALOGE:  1. IZVAJANJE VZDRŽEVALNIH DEL NA PREKLADALNIH NAPRAVAH IN SISTEMIH 2. UPRAVLJANJE PREKLADALNIH SISTEMOV 3. PREVENTIVNI PREGLEDI DELOVNIH SREDSTE...

. engrasador/engrasadoraVZDRŽEVALEC MEHANIK - M/Ž. VZDRŽEVALEC KMETIJSKIH, INDUSTRIJSKIH IN DRUGIH STROJEV, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, KLJUČNE NALOGE: 1. IZVAJANJE VZDRŽEVALNIH DEL NA TALNI MEHANIZACIJI 2. PREVENTIVNI PREGLEDI DELOVNIH SREDSTEV 3. IZDAJANJE ORODJA 4. OPRAVLJANJE DRUGIH DEL V SKLADU Z NAV...

. engrasador/engrasadoraVZDRŽEVALEC UPRAVLJALEC - M/Ž. VZDRŽEVALEC KMETIJSKIH, INDUSTRIJSKIH IN DRUGIH STROJEV, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, KLJUČNE NALOGE: 1. IZVAJANJE VZDRŽEVALNIH DEL NA PREKLADALNIH NAPRAVAH IN SISTEMIH 2. UPRAVLJANJE PREKLADALNIH SISTEMOV 3. PREVENTIVNI PREGLEDI DELOVNIH SREDSTEV 4. OPRAV...

. profesor universitario colaborador/profesora universitaria colaboradoraH017001 ASISTENT VII/2 ZA DELO V PREHRANSKI SVETOVALNICI UP FVZ - M/Ž. VISOKOŠOLSKI ASISTENT, poskusno delo 4 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, PREHRANSKO PRESEJANJE Z INTERVENCIJO, SPREMLJANJEM IN EVALVACIJO, PRIPRAVA JEDILNIKOV, PREHRANSKO SVETOVANJE IN PRIPRAVA VZORCEV JEDILNIKOV, SODELOVANJE PRI OBLIKOVANJU IN IZVAJANJU DOMAČIH IN MEDN...

. empleado administrativo/empleada administrativaVIŠJI SVETOVALEC V ODDELKU ZA RAZVOJ IN EU PROJEKTE, V SEKTORJU KAPITANIJA, ŠIFRA DM 282 - M/Ž. PROJEKTNI SODELAVEC, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 5 mesecev oz. oziroma do zaključka projekta., polni delovni čas, 40, SAMOSTOJNO OPRAVLJANJE ZAHTEVNIH STROKOVNIH NALOG NA VSEBINSKEM IN ORGANIZACIJSKO TEHNIČNEM PODROČJU PROJEKTA EUREKA, SKRBNIŠTVO POGODB V OKVIRU PROJEKTA, ZBIRANJE, UREJAN...

. enfermero responsable de cuidados generales/enfermera responsable de cuidados generalesSREDNJA MEDICINSKA SESTRA I - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (ZELO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN EVALVACIJA ZDRAVSTVENE NEGE IN VARSTVA UPORABNIKOV, NUDENJE PRVE POMOČI, PRIPRAVA IN DELITEV PREDPISANE MEDIKAMENTOZNE TERAPIJE, VZDRŽEVANJE PRIPOMOČKOV ZA OHRANJ...

. representante comercialVIŠJI PRODAJNIK - M/Ž. PRODAJNIK, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, AKTIVNO PRIDOBIVANJE NOVIH STRANK, AKTIVNO ISKANJE NOVIH NAROČIL, SKRB ZA OBSTOJEČE STRANKE, RAZISKAVA TRŽIŠČA IN IDENTIFICIRANJE POSLOVNIH PRILOŽNOSTI. , AMBICIOZNOST, SAMOINICIATIVNOST, PRODORNOST IN POZITIVEN PRISTOP,...

. supervisor de tienda/supervisora de tiendaPOMOČNIK POSLOVODJE V TRGOVINI Z MEŠANIM BLAGOM V KOMNU - M/Ž. POMOČNIK TRGOVSKEGA POSLOVODJA, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, POMOČ PRI RAZPOREJANJU  IN ORGANIZACIJI DELA ZAPOSLENIH, DELO Z BLAGAJNO -  ZAKLJUČEVANJE BLAGAJNE, NAROČANJE BLAGA, PREVZEM BLAGA, IZDELAVA PONUDB,  REŠEVANJE REKLAMACIJ,  SKRB ZA PRAVILNOST PROD...

. mecánico de vehículos/mecánica de vehículosMEHANIK ZA POMOČ NA CESTI 2 - M/Ž. AVTOMEHANIK, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, VOŽNJA VLEČNEGA OZ. OSEBNEGA VOZILA, IZVAJANJE POPRAVIL MOTORNIH VOZIL NA TERENU, IZVAJANJE AVTOMEHANIČNIH IN AVTOELEKTRIČARSKIH OPRAVIL V DELAVNICI, IZVAJANJE TESTIRANJ V DELAVNICI, IZVAJANJE DRUGIH OPRAVIL SKLADN...

. ingeniero técnico en sistemas neumáticos/ingeniera técnica en sistemas neumáticosKONTROLOR TEHNIČNIH PREGLEDOV 2 - M/Ž. KONTROLOR TEHNIČNIH PREGLEDOV MOTORNIH VOZIL, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE OPRAVIL KONTROLORJA TEHNIČNIH PREGLEDOV ZA KONTROLO MOTORNIH IN PRIKLOPNIH VOZIL V SKLADU S PREDPISI IN NAVODILI ZA DELO,  IZVAJANJE POSTOPKOV SKLADNOSTI, IZVAJANJE TEHNIČ...

. coordinador de inventario/coordinadora de inventarioSKLADIŠČNIK - M/Ž. SKLADIŠČNIK, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, POSPRAVLJANJE PRISPELE POŠILJKE, PREVERJANJE ROKOV TRAJANJA BLAGA, ZAPIRANJE PAKETOV, PRIPRAVA EMBALAŽE, SKRB ZA ČISTOČO IN UREJENOST SKLADIŠČA, PRIPRAVA BLAGA ZA POŠILJANJE, OSTALA DELA PO NAROČILU DELODAJALCA....

. mecánico de vehículos/mecánica de vehículosMEHANIK 2 - M/Ž. AVTOMEHANIK, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE AVTOMEHANIČNIH IN AVTOELEKTRIČARSKIH OPRAVIL V DELAVNICI, IZVAJANJE TESTIRANJ V DELAVNICI, OBČASNO IZVAJANJE VARNE, PRAVOČASNE IN KAKOVOSTNE POMOČI NA CESTI IN VLEKE, IZVAJANJE DRUGIH OPRAVIL SKLADNO Z USPOS...

. especialista en financiación públicaSTROKOVNI SODELAVEC VII/2-I ZA JAVNA NAROČILA - M/Ž. SVETOVALEC ZA JAVNA NAROČILA, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PRIPRAVA IN IZVAJANJE STRATEŠKIH AKTIVNOSTI NABAVE,  SODELOVANJE PRI VZPOSTAVITVI SISTEMA NAČRTOVANJA FINANČNIH TOKOV IN PREDOBREMENITEV, ORGANIZIRANJE IN IZVAJANJE POSTOPKOV JAVNEGA NAROČANJA IN POSTOP...

. desarrollador de aplicaciones de TIC/desarrolladora de aplicaciones de TICPROGRAMER SPLETNIH APLIKACIJ - IGRALNIŠKE TEHNOLOGIJE - M/Ž. PROGRAMER, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PROSTO DELOVNO MESTO ZA PROGRAMERJA RAČUNALNIŠKIH APLIKACIJ V HTML5 C/C++, POZNAVANJE PODATKOVNIH BAZ IN SPLETNIH TEHNOLOGIJ, DELO SE NANAŠA NA SEGMENT IGRALNIŠKIH TEHNOLOGIJ, RAZVOJ SPLETNIH IGER. ZAŽELJENO POZNAVANJE LINUX O...

OSEBNI ASISTENT - M/Ž. OSEBNI ASISTENT ZA OSEBE Z OVIRANOSTMI , poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE STORITEV PRI STAREJŠI GIBALNO OVIRANI OSEBI ŽENSKEGA SPOLA - OSEBNA POMOČ PRI OBLAČENJU IN SLAČENJU, POMOČ PRI UPORABI SANITARIJ OZIROMA PRI ODVAJANJU, KOPANJE IN POMOČ...

. ayudante de cocinaPOMOČNIK V KUHINJI, DEKANI - M/Ž. KUHINJSKI POMOČNIK (NE NA DOMU), poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, POMOČNIK V KUHINJI, DEKANI. DELOVNE NALOGE: - PREDPRIPRAVA IN POMOČ V KUHINJI, - DELITEV MALIC,- POSPRAVLJANJE IN POMIVANJE POSODE. KAJ PRIČAKUJEMO:- IZKUŠNJE NA PODOBNIH DELOVNIH MESTIH,- OBVEZEN...

. fotógrafo/fotógrafaFOTOGRAF - M/Ž. FOTOGRAF, poskusno delo , Določen čas, 4 mesece, polni delovni čas, 40, IZDELAVA MODNIH FOTOGRAFIJ NA PODLAGI MODELA OZ. PROJEKTA, RAČUNALNIŠKA OBDELAVA IN POZICIONIRANJE FOTOGRAFIJ ZA SPLET, VARNOSTNO SHRANJEVANJE FOTOGRAFIJ, KREATIVNOST, DELO V SKUPINI, SKRB IN POMOČ PRI UPRAVLJANJU FOTOG...

. médico especialista/médica especialistaPEDOPSIHIATER - M/Ž. PSIHIATER, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PREGLED NA PRISOTNOST ALI ODSOTNOST TELESNIH ALI DUŠEVNIH BOLEZNI, POŠKODB ALI ANOMALIJ , PRESOJA STANJA PO PREGLEDU S POMOČJO MEDICINSKO DIAGNOSTIČNIH SREDSTEV, ZDRAVLJENJE, HABILITACIJA OZIROMA REHABILITACIJA, PREPREČEVANJE BOLEZNI...

. desarrollador de aplicaciones de TIC/desarrolladora de aplicaciones de TICH017006 RAZVOJNI SODELAVEC NA CENTRU ZA OBLIKOVANJE IN RAZVOJ APLIKACIJ - CORA (42. PL. R.) - M/Ž. RAZVIJALEC RAČUNALNIŠKIH APLIKACIJ, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, SPLOŠEN OPIS DEL IN NALOG: UVAJANJE IN PRESKUSˇANJE ZNANIH, OPISANIH METOD IN POSTOPKOV, RAZVOJ NOVIH METOD IN POSTOPKOV, SODELOVANJE PRI PRIPRAVI PROGRAMA RAZISKOVALNEGA DELA, IZDELA...

. tecnólogo de alimentos/tecnóloga de alimentosŽIVILSKI TEHNOLOG - M/Ž. ŽIVILSKI TEHNOLOG, poskusno delo , Določen čas, 1 mesec, polni delovni čas, 40, ODGOVORNA OSEBA ZA HACCP. DELO V PROIZVODNJI TESTENIN, ORGANIZACIJA IN VODENJE HACCP SISTEMA, VZDRŽEVANJE IN NADZOR ČISTOČE, TEHNOLOŠKIH POSTOPKOV, ORGANIZACIJA IN KONTROLA PROIZVODNIH PROCESOV, SKRB ZA IZVAJAN...

. trabajador de fábrica/trabajadora de fábricaDELAVEC V PROIZVODNJI - M/Ž. DELAVEC ZA PREPROSTA DELA V PROIZVODNJI KOVIN IN KOVINSKIH IZDELKOV, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, POSLUŽEVANJE IN UPRAVLJANJE OBDELOVALNIH STROJEV, SKLADNO S TEHNIČNO IN DELOVNO DOKUMENTACIJO,-IZVAJANJE RAZLIČNIH TEHNOLOŠKIH OPERACIJ NA OBDELOVANCIH PO ZAHTEV...

. profesor universitario colaborador/profesora universitaria colaboradoraD010001 ASISTENT - ASISTENT - M/Ž. VISOKOŠOLSKI ASISTENT, poskusno delo , Določen čas, 8 mesecev oz. 30. 9. 2023, polni delovni čas, 40, SODELOVANJE PRI IZVAJANJU IZOBRAŽEVALNEGA, ZNANSTVENO-RAZISKOVALNEGA IN UMETNIŠKEGA DELA  TER OPRAVLJANJE DRUGIH NALOG DOLOČENIH  V AKTIH UP IN ČLANIC, VODENJE RAZLIČNIH OBLIK VAJ OZ. USPO...

Más empleos: << · 2 · 3 · < · 5 · > · 7 · 8 · 9 · 10 · >>