Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia > Koroška

en Español in English auf Deutsch en Français ...

149 ofertas de trabajo encontradas en Koroška (Eslovenia) (página 5):

Página: 5

STROKOVNI SODELAVEC - M/Ž. MENEDŽERJI ZA KADROVSKE IN SPLOŠNE ZADEVE, poskusno delo , Dolocen cas, 6 mesecev, polni delovni cas, 40, VODENJE IN IZVEDBA ADMINISTRATIVNIH POSTOPKOV OB ZAPOSLITVI, KOMUNIKACIJA S POTENCIALNIMI KANDIDATI, PRIPRAVA POGODB O ZAPOSLITVAH IN DRUGIH POGODB, KI UREJAJO RAZMERJA Z ZAPOSLENIMI, P...

STROKOVNI DELAVEC ZA PREJEMKE IN OPROSTITVE - M/Ž. STROKOVNJAKI ZA SOCIALNO DELO IN SVETOVANJE, poskusno delo , Dolocen cas  oz. vrnitve zacasno odsotne javne uslužbenke, polni delovni cas, 40, IZVAJA NALOGE PO PREDPISIH NA PODROCJU SOCIALNEGA VARSTVA, VODI NAJZAHTEVNEJŠE POSTOPKE UVELJAVLJANJA PRAVIC IZ JAVNIH SREDSTEV, VODI NAJZAHTEVNEJŠE POST...

. cerrajero/cerrajeraKLJUCAVNICAR MONTER III. - M/Ž. KLJUCAVNICAR, poskusno delo 6 mesecev, Nedolocen cas , polni delovni cas, 40, STROJNO KRIVLJENJE PLOCEVINE V SKLADU Z NAVODILI, BRANJE IN RAZUMEVANJE TEHNICNE DOKUMENTACIJE, RAZREZ MATERIALA NA SEKATORJU, OPRAVLJANJE POMOŽNIH KLJUCAVNICARSKIH, SERVISNIH IN MONTAŽNIH DEL NA OSNOVI TEHNICNE D...

POMOCNIK TOPILCA - M/Ž. UPRAVLJAVCI PROCESNIH STROJEV ZA PRIDOBIVANJE IN OBDELAVO KOVIN, poskusno delo , Dolocen cas, 3 mesece, polni delovni cas, 40, OPRAVLJA TEHTANJE VLOŽKA IN LEGUR, IZVAJA DELA PO DELOVNIH NAVODILIH IN NALOGU TOPILCA, NADOMEŠCA TOPILCA, DELA USKLAJUJE Z ZASTAVLJENIMI CILJI, SKRBI ZA REDNO VZDRŽEVANJE OP...

. operario de limpieza de edificios/operaria de limpieza de edificiosOSKRBOVALKA V BOLNIŠNICI - M/Ž. STREŽNIK V ZDRAVSTVENEM ZAVODU, poskusno delo , Dolocen cas, 6 mesecev, polni delovni cas, 40, TRANSPORT MATERIALA V SKLADIŠCE, HIGIENE PROSTOROV IN OPREME, TRANSPORT PACIENTOV PO BOLNIŠNICI, PRESKRBA ODDELKOV S SANITETNIM MATERIALOM, TRANSPORT BIOLOŠKEGA MATERIALA IN IZVIDOV, TRANSPORT HRA...

. diseñador de copias de muebles antiguos/diseñadora de copias de muebles antiguosMIZAR I - M/Ž. MIZAR, poskusno delo 3 mesece, Nedolocen cas , polni delovni cas, 40, OBDELAVA ENOSTAVNIH IN ZAHTEVNIH NACRTOV IN PRIPRAVA POSTOPKA OBDELAVE. PRIPRAVA RAZREZNIH LISTOV. SAMOSTOJNA IZDELAVA KOMPLEKSNIH VRST POHIŠTVA. IZVAJANJE ZAHTEVNIH OPERACIJ: RAZREZ, SKOBLJANJE, REZKANJE, BRUŠENJE, P...

VODJA DISTRIBUCIJA PITNE VODE - M/Ž. STROKOVNI SODELAVEC ZA ORGANIZACIJO DELA, poskusno delo 6 mesecev, Nedolocen cas , polni delovni cas, 40, OPERATIVNO ORGANIZIRA IN VODI DELO  SEKTORJU. NADZIRA DELO V SEKTORJU. VRŠI KONTROLO IZVRŠENIH DEL ZUNANJIH IZVAJALCEV. VODI EVIDENCO PRISOTNOSTI DELAVCEV V ENOTI. SKRBI, DA DISTRIBUCIJA PIT...

. ingeniero industrial/ingeniera industrialVODJA PROIZVODNJE REZANEGA LESA - M/Ž. ORGANIZATOR DELA V PROIZVODNEM PROCESU, poskusno delo 6 mesecev, Nedolocen cas , polni delovni cas, 40, OPERATIVNO ORGANIZIRANJE DELA V PROIZVODNJI REZANEGA LESA, PLANIRANJE RAZREZOV IN RAZPIS DELOVNIH NALOGOV ZA PROIZVODNJO REZANEGA LESA, NADZOR PROIZVODNJE, SESTAVLJANJE POROCIL IN VODENJE...

DISPONENT - M/Ž. PROMETNI ODPRAVNIKI, REFERENTI ZA PROMET IPD., poskusno delo 3 mesece, Dolocen cas, 12 mesecev, polni delovni cas, 40, ORIGANIZIRANJE DOMACEGA IN MEDNARODNEGA TRANSPORTA, DELO OZ. KOMUNIKACIJA Z DOMACIMI IN TUJIMI STRANKAMI (DAJANJE IN ISKANJE PONUDB), ZAGOTAVLJANJE TOCNOSTI TRANSPORTA, SLEDENJE...

ŠIVILJA I - M/Ž. UPRAVLJAVCI STROJEV ZA ŠIVANJE OBLACIL IZ TEKSTILIJ, USNJA, KRZNA IPD., poskusno delo 3 mesece, Dolocen cas, 12 mesecev, polni delovni cas, 40, šivanje, ali drugi ustrezni strokovni nazivi, alternativna strokovna izobrazba-3 leta ustreznih delovnih izkušenj- s serijskim šivanjem v proizvodnji, dvo...

VODJA ODDELKA ZA FINANCE IN RACUNOVODSTVO - M/Ž. STROKOVNJAKI ZA RACUNOVODSTVO, REVIZIJO IPD., poskusno delo 3 mesece, Nedolocen cas , polni delovni cas, 40, -SAMOSTOJNO VODENJE NOTRANJE ORGANIZACIJSKE ENOTE, -NACRTOVANJE, ORGANIZIRANJE, KOORDINIRANJE, REALIZACIJA IN SPREMLJANJE DELOVNEGA PROCESA, STROKOVNEGA DELA IN POSLOVANJA ENOTE, -POROCANJE...

. auxiliar de enfermeríaTEHNIK ZDRAVSTVENE NEGE - PRIPRAVNIK - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo , Dolocen cas, 6 mesecev oz. oziroma do opravljenega strokovnega izpita, polni delovni cas, 40, IZVAJANJE OSNOVNE NEGE TER OPAZOVANJE IN NADZIRANJE BOLNIKA, IZVAJANJE DOLOCENIH TERAPEVTSKIH POSEGOV PO NAROCILU ZDRAVNIKA, PRIPRAVA BOLNIKA...

. ingeniero biomédico/ingeniera biomédicaINŽENIR LABORATORIJSKE BIOMEDICINE III-M/Ž - M/Ž. INŽENIR LABORATORIJSKE BIOMEDICINE, poskusno delo , Dolocen cas, 12 mesecev, polni delovni cas, 40, SAMOSTOJNO IZVAJANJE ZAHTEVNEJŠIH ANALIZ IN PREISKAV BIOLOŠKEGA MATERIALA PO PREDPISANIH POSTOPKIH, ODVZEM VENSKE IN KAPILARNE KRVI, SVETOVANJE BOLNIKOM GLEDE PRAVILNEGA ODVZEMA BIOLOŠKEGA MAT...

TEHNOLOG - M/Ž. STROKOVNJAKI TEHNICNO-TEHNOLOŠKIH STROK (RAZEN ELEKTROTEHNIKE), D. N., poskusno delo 6 mesecev, Nedolocen cas , polni delovni cas, 40, IZDELAVA KALKULACIJ, SODELOVANJE PRI TEHNOLOŠKIH PROBAH, SPREMLANJE KVALITETE MATERIALOV, PREGLED KEMIJSKIH SESTAV  IN ANALIZE, SKRBNOŠTVO NAD LIVNIM AVTOMATOM STRO...

. ingeniero mecánico/ingeniera mecánicaSTROJNI INŽENIR - M/Ž. INŽENIR STROJNIŠTVA, poskusno delo 2 meseca, Nedolocen cas , polni delovni cas, 40, Nadzor obstojecih strojev, skrb za nadomestne dele, koordinacija pri nabavi novih strojevev, Racunalniška znanja: Word, Excel, druga programska orodja. Zacetek del predvidoma september 2023., dopoldan

. enfermero responsable de cuidados generales/enfermera responsable de cuidados generalesDIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA, ŠIFRA DM F027021 - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (ZELO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedolocen cas , polni delovni cas, 40, SAMOSTOJNO VODENJE IN KOORDINIRANJE DELA V ENOTI (NACRTOVANJE, ORGANIZIRANJE, REALIZACIJO IN NADZOR NAD DELOVANJEM CELOTNEGA PODROCJA ENOTE SLUŽBE ZDRAVSTVENE NEGE IN OSKRBE NA ZDRAVSTVENI ...

. operario de limpieza de edificios/operaria de limpieza de edificiosČISTILEC/KA - M/Ž. ČISTILEC PROSTOROV, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, ČIŠČENJE POSLOVNIH PROSTOROV NA SEDEŽU PODJETJA., NUDIMO ENOIZMENSKO POPOLDANSKO DELO S POLNIM DELOVNIM ČASOM V UREJENEM DELOVNEM OKOLJU. IŠČEMO SKRBNE, VESTNE SODELAVCE, KI SI ŽELIJO NOVIH IZZIVOV TER DOLGORO...

STROKOVNI DELAVEC V RAČUNOVODSTVU - M/Ž. KNJIGOVODJE IN STROKOVNI SODELAVCI V RAČUNOVODSTVU, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, KNJIŽENJE PREJETIH RAČUNOV, KNJIŽENJE PLAČIL KUPCEV, USKLAJEVANJE STANJ S KUPCI IN DOBAVITELJI, PRIPRAVA INTERNIH POROČIL IN ANALIZ, SODELOVANJE PRI PRIPRAVI PODATKOV ZA REVIZ...

. auxiliar de enfermeríaSREDNJA MEDICINSKA SESTRA II (I) - PRIPRAVNIŠTVO, ŠIFRA DM F025013 - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, POMOČ PRI IZVAJANJU ZDRAVSTVENE NEGE PO PROCESNI METODI DELA OPAZOVANJE IN NADZIRANJE ZDRAVSTVENEGA STANJA STANOVALCEV, TER SPREMLJANJE IN POROČANJE O ZDRAVSTVENEM STANJU POMOČ PRI PRIPR...

NABAVNIK - M/Ž. NABAVNI REFERENTI, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, OSKRBA PORABNIKOV V PODJETJU Z USTREZNIMI KOLIČINAMI IN KAKOVOSTJO POTREBNEGA MATERIALA OB PLANIRANIH ČASOVNIH TERMINIH, NADZOR NOTRANJE LOGISTIKE DO PREDAJE MATERIALA PORABNIKOM, NADZOR NABAVNEGA POSTOPKA POSA...

BOLNIČAR NEGOVALEC II (I), ŠIFRA DM F024008, - M/Ž. BOLNIČARJI NEGOVALCI V ZAVODIH, poskusno delo , Določen čas, 3 mesece oz. po poteku pogodbe možnost sklenitve nove, polni delovni čas, 40, POMOČ PRI ZDRAVSTVENI NEGI IN OSKRBI VSEH STANOVALCEV TRANSFER ZDRAVSTVENEGA MATERIALA IN STANOVALCEV HIGIENSKA OSKRBA STANOVALCEV IN VZDRŽEVANJE NJIHOV...

. enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzadaDIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA (F027021) - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 4 mesece, Določen čas  oz. nadomeščanje, polni delovni čas, 40, - VODENJE, ORGANIZIRANJE, IZVAJANJE IN NADZORA DELA, - VODENJE POSAMEZNIH ZAHTEVNEJŠIH NEGOVALNIH PROBLEMOV IN IZVAJANJE ZAHTEVNEJŠIH MEDICINSKO TEHNIČNIH POSEGOV V OKVIRU RAZMEJITV...

. especialista en control y aseguramiento de la calidad en la construcciónGRADBENI NADZORNIKI/GRADBENE NADZORNICE - M/Ž. GRADBENI NADZORNIK, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, GRADBENI NADZORNIKI/GRADBENE NADZORNICE KOORDINIRAJO, NADZORUJEJO IN RAZPOREJAJO AKTIVNOSTI DELAVCEV, KI SE UKVARJAJO Z GRADBENIŠTVOM TER POPRAVILI ZGRADB IN KONSTRUKCIJ. (A) PREBIRANJE SPECIFIKACIJ ZA DOLOČITEV GRAD...

. operador de excavadora/operadora de excavadoraVOZNIK ČELNEGA NAKLADAČA - M/Ž. UPRAVLJAVEC STROJEV GRADBENE MEHANIZACIJE, poskusno delo 6 mesecev, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, UPRAVLJANJE ČELNEGA NAKLADA, NAKLAD, RAZLAD IN MANIPULACIJA OBLEGA LESA IN ŽAGARSKIH PRODUKTOV, EVIDENTIRANJE VZDRŽEVALNIH DEL V MAPO STROJA,PRIPRAVA STROJEV IN NAPRAV ZA DELO....

GOSPODINJA OSKRBOVALKA (F024004) - M/Ž. POKLICI ZA ZDRAVSTVENO IN SOCIALNO OSKRBO IPD., D. N., poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 6 mesecev oz. po poteku možnost sklenitve nove pogodbe, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE VARSTVA IN SOCIALNE OSKRBE UPORABNIKOV, POMOČ PRI GOSPODINJSKIH OPRAVILIH V USTANOVI, POMOČ UPORABNIKOM PRI V...

STROKOVNI VODJA ZA IZVAJANJE OSEBNE ASISTENCE - M/Ž. STROKOVNJAKI ZA SOCIALNO DELO IN SVETOVANJE, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - POMOČ PRI REŠEVANJU SOCIALNIH STISK UPORABNIKOV OSEBNE ASISTENCE TER PODPORA PRI VKLJUČEVANJU V ŠIRŠE DRUŽBENO OKOLJE - SODELOVANJE Z ZUNANJIMI INSTITUCIJAMI - IZDELAVA POTREBNIH EVALVACI...

VARUHINJA INSTITUCIONALNO VARSTVO (F025014) - M/Ž. VARUH OSEB S POSEBNIMI POTREBAMI, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, - IZVAJANJE ZAHTEVNEJŠEGA VARSTVA, SOCIALNE OSKRBE IN PROSTOČASNIH AKTIVNOSTI TER SODELOVANJE V PROGRAMU VODENJA UPORABNIKOV S CILJEM ZAGOTOVITVE ČIM VEČJE SAMOSTOJNOSTI, - PREVZEMANJE NALOG ...

SOCIALNI OSKRBOVALEC - M/Ž. POKLICI ZA ZDRAVSTVENO IN SOCIALNO OSKRBO NA DOMU, poskusno delo 6 mesecev, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE SOCIALNO-VARSTVENIH STORITEV. POMOČ PRI TEMELJNIH DNEVNIH OPRAVILIH, GOSPODINJSKA POMOČ, POMOČ PRI OHRANJANJU OSEBNIH STIKOV, IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE, Vestn...

. médico especialista/médica especialistaZDRAVNIK SPECIALIST Z OPRAVLJENO SPECIALIZACIJO IZ INTERNE MEDICINE - M/Ž. ZDRAVNIK SPECIALIST INTERNE MEDICINE, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SAMOSTOJNO IZVAJANJE MEDICINSKE DEJAVNOSTI NA SPECIALISTIČNI RAVNI V HOSPITALNEM ZDRAVSTVENEM VARSTVU SAMOSTOJNO IZVAJANJE MEDICINSKE DEJAVNOSTI NA SPECIALISTIČNI RAVNI V AMBULANTNEM ZDRAVSTVENEM VARS...

Más empleos: << · 2 · 3 · < · 5