Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia > Koroška

en Español in English auf Deutsch en Français ...

128 ofertas de trabajo encontradas en Koroška (Eslovenia) (página 4):

Página: 4

SOCIALNA OSKRBOVALKA II - M/Ž. POKLICI ZA ZDRAVSTVENO IN SOCIALNO OSKRBO IPD., D. N., poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, POMOŽNA DELA PRI NE ZDRAVSTVENI OSKRBI STANOVALCEV, POMOČ PRI HIGIENSKI OSKRBI STANOVALCEV, HIGIENSKO VZDRŽEVANJE POSTELJE IN PRIPOMOČKOV, IZVAJANJE VARSTVA IN SOCIALNE OSKRBE...

. montador de muebles/montadora de mueblesSESTAVLJALEC STAVBNEGA POHIŠTVA - M/Ž. SESTAVLJALEC STAVBNEGA POHIŠTVA, poskusno delo 4 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, RAZREZ PVC, ALU PROFILOV, VARJENJE PVC IN ALU PROFILOV, VIJAČANJE; OKOVJA, SESTAVLJANJE SESTAVNIH DELOV, KANDIDAT IMA LAHKO TUDI IZOBRAZBO KLJUČAVNICARJA, ORODJARJA ALI KATERO KOLI SOROD...

. ingeniero técnico de producción/ingeniera técnica de producciónOPERATER - M/Ž. TEHNIK ZA STROJNIŠKO TEHNOLOGIJO, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PREVZEMA DOKUMENTACIJO IZBIRA PROGRAME, KI SO V SKLADU Z DELOVNIM NALOGOM NADZIRA PRAVILNO DELOVANJE ROBOTA IZBIRA PROGRAME PO NAVODILIH TER KI SO V SKLADU Z DELOVNIM NALOGOM ENOSTAVNE DELOVNE PRO...

. almacenero de fábrica de marroquinería/almacenera de fábrica de marroquineríaMANIPULANT - M/Ž. SKLADIŠČNI MANIPULANT, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, DVIGANJE, PREMIKANJE, NASTAVLJANJE ALI POSTAVLJANJE OPREME IN MATERIALOV/ ČASOVNO IN ORGANIZACIJSKO OPTIMIZIRANA MANIPULACIJA IN PREVOZ ELEMENTOV PO PROIZVODNJI/ NAKLADANJE IN RAZKLADANJE ELEMENTOV/ PRIPR...

. operario de fundición en coquilla/operaria de fundición en coquillaOBLIKOVALEC KOVIN NA UPOGIBNI STISKALNICI - M/Ž. OBLIKOVALEC KOVIN, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJA MEHANSKO OBDELAVO JEKLENIH ZVARJENCEV NA UPOGIBNI STISKALNICI, CNC ALI KLASIČNIH STROJIH PREVZEMA DOKUMENTACIJO, IZBIRA PROGRAME, IZBIRA POSAMEZNE OPERACIJE V PROGRAMU IN IZVAJA PROGRAM OBDELAVE NA STROJU GLEDE NA ...

. organizador de conferencias y eventos/organizadora de conferencias y eventosORGANIZATOR KULTURNIH PROGRAMOV - M/Ž. ORGANIZATOR KULTURNO-RAZVEDRILNIH PRIREDITEV IN DOGODKOV, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, skrajšan delovni čas, 20, OBLIKOVANJE DNEVNEGA, TEDENSKEGA IN MESEČNEGA PROGRAMA NA SPLETU IN TISKOVIN, SODELOVANJE Z DISTIBUCIJAMI, GRAFIČNO OBLIKOVANJE TISKOVIN, REKLAMIRANJE PROGRAMA V MED...

VZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK - POMOČNIK VZGOJITELJA - M/Ž. VZGOJITELJI IN POMOČNIKI VZGOJITELJEV PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo , Določen čas, 4 mesece oz.  31.12.2021, skrajšan delovni čas, 37, OPRAVLJA DELA IN NALOGE DOLOČENE S PREDPISI, LDN VRTCA TER V SKLADU S SKLEPI VODSTVA VRTCA, OPRAVLJA DRUGA DELA V ZVEZI Z OPRAVLJANJEM VZGOJNO IZOBRAŽEVALNEGA DELA, ,...

. operador de máquinas de control numérico/operadora de máquinas de control numéricoCNC STRUGAR - M/Ž. OPERATER NA CNC-STROJU, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, - PREVZEMANJE DELA IN DELOVNO TEHNIČNE DOKUMENTACIJE OD NADREJENEGA, - OBDELAVA PO PREDPISANIH TEHNOLOŠKIH POSTOPKIH IN NAVODILIH V SKLADU Z ZAKONODAJO IN VELJAVNIMI AKTI PODJETJA (REZKANJE, VRTANJE, STRU...

. maestro de educación primaria/maestra de educación primariaUČITELJ PREDMETNEGA POUKA FIZIKE - M/Ž. UČITELJ FIZIKE V OSNOVNI ŠOLI, poskusno delo 3 mesece, Določen čas  oz. DO 31.8.2022, skrajšan delovni čas, 7, OPRAVLJANJE DEL IN NALOG, DOLOČENE S PREDPISI, Z AKTOM O SISTEMIZACIJI DELOVNIH MEST, LETNIM DELOVNIM NAČRTOM ZAVODA TER V SKLADU S SKLEPI VODSTVA. POUČEVANJE OTROK., Poleg življenjep...

. maestro de educación primaria/maestra de educación primariaUČITELJ PREDMETNEGA POUKA KEMIJE - M/Ž. UČITELJ KEMIJE V OSNOVNI ŠOLI, poskusno delo 3 mesece, Določen čas  oz. do 31.8.2022, skrajšan delovni čas, 12, OPRAVLJANJE DEL IN NALOG, DOLOČENE S PREDPISI, Z AKTOM O SISTEMIZACIJI DELOVNIH MEST, LETNIM DELOVNIM NAČRTOM ZAVODA TER V SKLADU S SKLEPI VODSTVA. POUČEVANJE OTROK., Poleg življenjep...

. asistente de direcciónPOSLOVNI SEKRETAR VII/1 - M/Ž. POSLOVNI SEKRETAR, poskusno delo 5 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, ORGANIZIRANJE IN KOORDINIRANJE POSLOVNIH STIKOV IN SESTANKOV ZA FUNKCIONARJE, VODENJE DOKUMENTACIJE IN EVIDENC, SODELOVANJE PRI INTERNEM USKLAJEVANJU ORGANIZACIJE, IZVAJANJE ADMINISTRATIVNO-POSLOVNIH NALOG (S...

SREDNJA MEDICINSKA SESTRA II/ZDRAVSTVENI TEHNIK - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE, PRIPRAVA, DELITEV IN APLIKACIJA TER NADZOR NAD JEMANJEM PREDPISANE TERAPIJE, SODELOVANJE PRI REHABILITACIJI STANOVALCEV, SODELOVANJE PRI VIZITAH ZDRAVNIKA IN PO...

VZGOJITELJ - M/Ž. VZGOJITELJI IN POMOČNIKI VZGOJITELJEV PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 2 meseca oz. VRNITVE DELAVCA NA DELO, skrajšan delovni čas, 20, VZGOJITELJ, DOLOČEN IN NEPOLNI DELOVNI ČAS, NADOMEŠČANJE DELAVCA, Opravljen strokovni izpit. Priložiti fotokopijo pridobljenega naziva - i...

PESKAR - PLESKAR - M/Ž. PLESKARJI IPD., poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, PRIPRAVA IN UREDITEV DELOVNIH PRIPRAV IN  NAPRAV TER DELOVNEGA MESTA ZA ZAČETEK DELA; ROČNO IN MEHANIZIRANO NALAGANJE KOVINSKIH PROFILOV ALI KONSTRUKCIJ NA PESKALNI STROJ; PRIPRAVA PESKALNEGA STROJA ZA PES...

SOCIALNI OSKRBOVALEC/SOCIALNA OSKRBOVALKA NA DOMU - M/Ž. SOCIALNI OSKRBOVALEC NA DOMU, poskusno delo , Določen čas, 1 mesec, polni delovni čas, 40, ZAGOTAVLJANJE POMOČI NA DOMU UPRAVIČENCA, POMOČ PRI VZDRŽEVANJU OSEBNE HIGIENE IN OHRANJANJU SOCIALNIH STIKOV, SODELOVANJE PRI PRIPRAVI INDIVIDUALNIH NAČRTOV POMOČI IN OPAZOVANJE, SPREMLJANJE SPREMEMB...

NEGOVALEC VOZIL - AVTOPRALNIČAR - M/Ž. PRALCI VOZIL, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, PRANJE, ČIŠČENJE IN POLIRANJE VOZIL V AVTO PRALNEM CENTRU (APC RELAX TRANS), DELA PO PROGRAMU POD (PRIDEMO, ODPELJEMO, OČISTIMO, OPEREMO, DOSTAVIMO), SKRB ZA RED IN ČISTOČO V AVTOPRALNICI, SKRB ZA KVALITET...

VZDRŽEVALEC ORODIJ IN NAPRAV, DELAVEC V PROIZVODNJI - M/Ž. MEHANIK KMETIJSKIH, INDUSTRIJSKIH IN DRUGIH STROJEV, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, VZDRŽEVANJE STROJEV IN NAPRAV, VKLOP STROJEV IN NAPRAV, MONTAŽA ORODIJ, DELO NA KAŠIRNIH STROJIH, IZVAJANJE DRUGIH DEL IN NALOG PO NAVODILU NADREJENEGA. PONUJAMO STIMULATIVNO PLAČI...

BOLNIČAR NEGOVALEC II - PRIPRAVNIK - M/Ž. BOLNIČARJI NEGOVALCI V ZAVODIH, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE DEL IN NALOG SKLADNO S PROGRAMOM PRIPRAVNIŠTVA ZA POKLIC BOLNIČAR-NEGOVALEC, VLOGI PRILOŽITE ŽIVLJENJEPIS Z DOKAZILI O PRIDOBLJENI IZOBRAZBI., dvoizmensko

BOLNIČAR NEGOVALEC II - M/Ž. BOLNIČARJI NEGOVALCI V ZAVODIH, poskusno delo 1 mesec, Določen čas  oz. DO VRNITVE ODSOTNE DELAVKE, polni delovni čas, 40, POMOČ PRI ZDRAVSTVENI NEGI IN OSKRBI STANOVALCEV, HIGIENSKA OSKRBA STANOVALCEV IN VZDRŽEVANJE NJIHOVEGA OKOLJA, KOPANJE STANOVALCA, POMOČ STANOVALCEM PRI HRANJENJU IN SKRB ...

USKLAJEVALEC OSEBNE ASISTENCE - M/Ž. POKLICI ZA ZDRAVSTVENO IN SOCIALNO OSKRBO NA DOMU, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PODPORA UPORABNIKOM V POVEZAVI Z IZVAJANJEM OSEBNE ASISTENCE, USKLAJEVANJE IN KOORDINACIJA NA PODROČJU IZVAJANJA OSEBNE ASISTENCE, SODELOVANJE PRI PRIPRAVI DOKUMENTACIJE ZA IZV...

DELAVEC V PROIZVODNJI NA IZSEKOVALNEM STROJU - M/Ž. UPRAVLJAVEC STROJEV ZA PROIZVODNJO DRUGIH LESENIH IZDELKOV, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, DELA V PROIZVODNJI: IZSEKOVANJE IZDELKOV NA IZSEKOVALNEM STROJU, NASTAVITVE IZSEKOVALNIH ORODIJ, DRUGA DELA PO NALOGU NADREJENEGA. NUDIMO STIMULATIVNO PLAČILO. URNIK DEL...

ZDRAVSTVENI TEHNIK - SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V AMBULANTI - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE ZDRAVSTVENIH STORITEV V AMBULANTI, NUDENJE MED. POMOČI, UREJANJE PRIPOMOČKOV ZA DELO, VODENJE IN UREJANJE DOKUMENTACIJE V SKLADU Z NAVODILI IN STANDARDI ZDRAVSTVENE NEGE, Opra...

ZDRAVSTVENI TEHNIK- SREDNJA MEDICINSKA SESTRA - PRIPRAVNIK - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE ZDRAVSTVENIH STORITEV V AMBULANTI, NUDENJE MED. POMOČI, UREJANJE PRIPOMOČKOV ZA DELO, VODENJE IN UREJANJE DOKUMENTACIJE V SKLADU Z NAVODILI MENTORJA, komunikativnost, prijaznost, nata...

UČITELJ RAZREDNEGA POUKA, JV, OPB, ORGANIZACIJA ŠOLSKE PREHRANE - M/Ž. UČITELJI RAZREDNEGA POUKA, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev oz. od 1. 9. 2021 do 31. 8. 2022, polni delovni čas, 40, POUČEVANJE, ORGANIZACIJA ŠOLSKE PREHRANE, DELO PO LDN-JU ŠOLE IN PO NAVODILIH VODSTVA, Opravljen strokovni izpit na področju vzgoje in izobraževanja. K vlogi obvezno ...

. Carniceros, pescaderos y afinesMESAR SLOVENJ GRADEC - M/Ž. MESAR, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - PRODAJO MESA IN MESNIH IZDELKOV, - RAZKOSAVANJE MESA IN PRIPRAVO MESNIH IZDELKOV ZA PRODAJO, - SVETOVANJE KUPCEM IN SEZNANJANJE Z NOVOSTMI, - VZDRŽEVANJE SANITARNE IN HIGIENSKE NEOPOREČNOSTI BLAGA IN PROSTOROV, - NADZOROVANJE IN V...

UČITELJ DELOVNEGA USPOSABLJANJA - M/Ž. STROKOVNJAKI ZA SVETOVANJE IN ORGANIZACIJO VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA, poskusno delo , Določen čas  oz. vrnitve začasno odsotne delavke, polni delovni čas, 40, PRIPRAVLJANJE IN POSODABLJANJE UČNIH PROGRAMOV TER PRIPRAVLJANJE PREDAVANJ IN DEJAVNOSTI V SKLADU Z ZAHTEVAMI, POUČEVANJE S POSEBN...

UČITELJ (ZGO IN GEO) - M/Ž. PREDMETNI UČITELJI V OSNOVNI ŠOLI, poskusno delo , Določen čas  oz. 31.8.2022, skrajšan delovni čas, 20, POUČEVANJE ZGODOVINE IN GEOGRAFIJE ZARADI ZAČASNO POVEČANEGA OBSEGA UR TER OPRAVLJANJE DRUGIH DEL SKLADNO Z OPISOM DEL IN SISTEMIZACIJO DELOVNEGA MESTA., Poleg življenjepisa naj kandida...

. Ayudantes de cocinaPOMOČNIK V KUHINJI, ČRNA NA KOROŠKEM - M/Ž. KUHINJSKI POMOČNIKI, poskusno delo , Nedoločen čas , skrajšan delovni čas, 20, - PREDPRIPRAVA IN POMOČ V KUHINJI, - POSPRAVLJANJE IN POMIVANJE POSODE, - ČIŠČENJE DELOVNIH POVRŠIN, DELOVNIH SREDSTEV IN PROSTOROV, - OSKRBOVANJE DELILNE LINIJE., KRAJŠI DELOVNI ČAS 20 UR NA TEDEN.  VEČIZMENSKO DELO, DELO OB ...

. Profesionales del trabajo socialSTROKOVNI DELAVEC ZA PODROČJE (ENO ALI VEČ)-PRIPRAVNIK - M/Ž. SOCIALNI DELAVEC, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, IZVAJA NAJZAHTEVNEJŠE NALOGE PO PREDPISIH NA PODROČJU SOCIALNEGA VARSTVA, IZVAJA UKREPE IN JAVNA POOBLASTILA NA PODROČJU VARSTVA OTROK, MLADOSTNIKOV, DRUŽINE, ODRASLIH, INVALIDOV, PRAVNEGA VARSTVA IN DEJAVNOSTI KRIZNE...

. Limpiadores y asistentes de oficinas, hoteles y otros establecimientosČISTILEC PROSTOROV - M/Ž. ČISTILCI, STREŽNIKI IN GOSPODINJSKI POMOČNIKI IPD. V URADIH, HOTELIH IN DRUGIH USTANOVAH, poskusno delo , Nedoločen čas , skrajšan delovni čas, 22, ZAPOSLIMO VESTNO, ODGOVORNO IN ZANESLJIVO OSEBO ZA ČIŠČENJE TRGOVINSKIH, SKLADIŠČNIH IN POSLOVNIH PROSTOROV V DRAVOGRADU. DELO OBSEGA ROČNO IN S...

Más empleos: << · 2 · < · 4 · >>