Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia > Koroška

en Español in English auf Deutsch en Français ...

136 ofertas de trabajo encontradas en Koroška (Eslovenia):

. conductor de vehículo de carga/conductora de vehículo de cargaVOZNIK TOVORNJAKA - M/Ž. VOZNIK TOVORNJAKA, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, Prevoz, nakladanje in razkladanje tovora skladno s spremnimi dokumenti, izpolnitev in urejanje vseh spremnih dokumentov( prevoznica, dobavnica)zagotavljanje pravilne in varne obremenitve vozil, zagotavljanje br...

. coordinador de inventario/coordinadora de inventarioSKLADIŠČNIK- VILIČARIST - M/Ž. SKLADIŠČNIK, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, kakovostno in količinsko prevzemanje ter izdajanje blaga, izvajanje in kontroliranje skladiščnih transakcij, skladiščenje, razkladanje, nakladanje in razvažanje s transportnimi sredstvi.Ažurno pregledovanje blaga in iz...

. especialista en financiación públicaSVETOVALEC (ZA UREJANJE PROSTORA, KOMUNALNE ZADEVE IN GOSPODARSTVO), ŠIFRA DELOVNEGA MESTA C027005, ŠT. DELOVNEGA MESTA: 5 - M/Ž. SVETOVALEC ZA JAVNA NAROČILA, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, AKTIVNO SODELOVANJE PRI USTANAVLJANJU IN DELOVANJU LOKALNIH JAVNIH SLUŽB TER UREJANJE DRUGIH LOKALNIH ZADEV JAVNEGA POMENA, OPRAVLJANJE IN USKLAJEVANJE STROKOVNIH, FINANČNIH IN ORGANIZACIJSKIH DEL ZA VZDRŽ...

. ingeniero en tecnología de la madera/ingeniera en tecnología de la maderaTEHNOLOG (M/Ž) - M/Ž. TEHNOLOG LESARSTVA, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, GLAVNE NALOGE TEHNOLOGA SO: SPREMLJANJE NOVOSTI S PODROČJA TEHNOLOGIJE, AŽURIRANJE BAZE TEHNIČNIH PODATKOV IN PREDLOG NJENE IZBOLJŠAVE, ODPIRANJE PROIZVODNIH DELOVNIH NALOGOV, SKRB ZA NORMALEN POTEK VSEH AKTIVN...

. supervisor de producción de industria de la madera/supervisora de producción de industria de la maderaVODJA PROIZVODNJE (M/Ž) - M/Ž. DELOVODJA LESARSTVA, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, GLAVNE NALOGE VODJE PROIZVODNJE SO VODENJE IN ORGANIZIRANJE PROIZVODNJE,VODENJE IN MOTIVIRANJE ZAPOSLENIH, PLANIRANJE PROIZVODNJE IN SKRB ZA REALIZACIJO TERMINSKIH PLANOV, SKRB ZA OPTIMIZACIJO PROIZVODNEGA PR...

. médico generalista/médica generalistaZDRAVNIK SPECIALIST PPD1 - M/Ž. ZDRAVNIK SPECIALIST SPLOŠNE MEDICINE, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, DELO V MOBILNI ENOTI IN AMBULANTI NMP, IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE ZDR.OSEBJA IN LAIKOV, ustrezna znanja in usposobljenost za delo v zunajbolnišnični službi NMP po veljavnem Pravilniku o NMP, ...

. trabajador de fábrica/trabajadora de fábricaPOMOŽNI DELAVEC - M/Ž. DELAVEC ZA PREPROSTA DELA V PROIZVODNJI KOVIN IN KOVINSKIH IZDELKOV, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, BRUSI IN PESKA IZDELKE, PREVERI USTREZNOST MATERIALA IN GA PRIPRAVI ZA OBDELAVO - UPRAVLJANJE Z MOSTOVNIM DVIGALOM, NASTAVI IN PRIPRAVI STROJE, ORODJA IN PRIPRAVE ZA...

. supervisor de montaje de maquinaria/supervisora de montaje de maquinariaVODJA MONTERJEV - M/Ž. SKUPINOVODJA MEHANIKOV IN MONTERJEV INDUSTRIJSKIH IN DRUGIH STROJEV IPD., poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, NAČRTOVANJE, VODENJE, ORGANIZIRANJE IN NADZIRANJE DELA NA SVOJEM DELOVNEM PODROČJU.SODELOVANJE PRI IZDELAVI PERIODIČNIH PLANOV.IZVAJANJE DEL V SKLADU Z GRA...

. soldador/soldadoraVARILEC - M/Ž. VARILEC, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, VARJENJE MANJ ZAHTEVNIH JEKLENIH ZVRJENCEV PO NAVODILIH, BRUŠENJE IN PRIPRAVA ZVARNIH ŽLEBOV PRED VARJENJEM, VARJENJE V SKLADU S STANDARDI IN TEHNIČNO DOKUMENTACIJO, PREVERITEV USTREZNOSTI OSNOVNEGA MATERIALA, NASTA...

. ayudante de cocinaPOMOŽNI KUHAR V ČRNI NA KOROŠKEM - M/Ž. KUHINJSKI POMOČNIK (NE NA DOMU), poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, POMOŽNI KUHAR V ČRNI NA KOROŠKEM. NALOGE IN ODGOVORNOSTI: SAMOSTOJNA PRIPRAVA HLADNIH IN TOPLIH OBROKOV, VODENJE IN POZNAVANJE DOKUMENTACIJE HACCP, DELITEV MALIC., OD KANDIDATA PRIČAKUJEMO: SAMOSTOJNOST PRI DEL...

. cocinero/cocineraKUHAR IV - M/Ž. KUHAR, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, KUHANJE OBROKOV PO PROGRAMU (MALICE, KOSILA) IN POSEBNE OBROKE (DIETE) PO NAVODILIH VODJE KUHINJE, DNEVNO SKRBI ZA UREJENOST IN ČISTOČO KUHINJSKEGA BLOKA TER ZA USTREZEN SANITARNI REŽIM, PRAVOČASNO PRIPRAVLJA ŽIVILA, TEMELJI...

BOLNIČAR NEGOVALEC II (I) - M/Ž. BOLNIČARJI NEGOVALCI V ZAVODIH, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, POMOČ PRI ZDRAVSTVENI NEGI IN OSKRBI STANOVALCEV, HIGIENSKA OSKRBA STANOVALCEV IN VZDRŽEVANJE NJIHOVEGA OKOLJA, KOPANJE STANOVALCA, POMOČ STANOVALCEM PRI HRANJENJU IN SKRB ZA HIDRACIJO, POMOČ PRI OBL...

. cartero/carteraPISMONOŠA - M/Ž. PISMONOŠA, poskusno delo , Določen čas, 4 mesece, polni delovni čas, 40, SPREJEMANJE POŠILJK, DOSTAVLJANJE VSEH VRST POŠILJK IN BLAGA, PRODAJANJE VREDNOTNIC IN DRUGEGA BLAGA, OPRAVLJANJE DENARNIH STORITEV NA TERENU, OPRAVLJANJE SPREJEMA IN DOSTAVE POŠILJK, SKLEPOV IN BLAGA V POSLOVNIH PROSTO...

BOLNIČAR NEGOVALEC I - NEGA III IN IV - M/Ž. BOLNIČARJI NEGOVALCI V ZAVODIH, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, POMOČ PRI ZDRAVSTVENI NEGI IN OSKRBI STANOVALCEV, HIGIENSKA OSKRBA STANOVALCEV IN VZDRŽEVANJE NJIHOVEGA OKOLJA, KOPANJE STANOVALCA, POMOČ STANOVALCEM PRI HRANJENJU IN SKRB ZA HIDRACIJO, POMOČ PRI OBL...

BOLNIČAR NEGOVALEC II (I) - PRIPRAVNIK - M/Ž. BOLNIČARJI NEGOVALCI V ZAVODIH, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE DEL IN NALOG SKLADNO S PROGRAMOM PRIPRAVNIŠTVA ZA POKLIC BOLNIČAR-NEGOVALEC, VLOGI PRILOŽITE ŽIVLJENJEPIS IN DOKAZILO O PRIDOBLJENI IZOBRAZBI., dvoizmensko

STROJNIK TGM - M/Ž. UPRAVLJAVCI STROJEV ZA ZEMELJSKA DELA IPD., poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, UPRAVLJANJE ČELNEGA NAKLADAČA, DOVOZ OBLOVINE DO STROJEV ZA PREDELAVO LESA, PRAZNJENJE SORTIRNIH BOKSOV IN RAZVRŠČANJE OBLOVINE PO SKLADIŠČIH, NAKLAD, RAZKLAD IN MANIPULACIJA OBLEGA L...

. ayudante de cocinaPOMOČNIK (DIETNEGA) KUHARJA III V ZSV - M/Ž. KUHINJSKI POMOČNIK (NE NA DOMU), poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, POMOČ PRI PRIPRAVLJANJU IN KUHANJU OBROKOV HRANE POD STROKOVNIM VODSTVOM KUHARJA IN DELITEV LE TEH (ZAJTRK, MALICA, KOSILO, VEČERJA, DODATKI K GLAVNI JEDEM, NAPITKI, SLADICE IN PODOBNO), NA OSNOV...

. ayudante de cocinaKUHINJSKI POMOČNIK III - M/Ž. KUHINJSKI POMOČNIK (NE NA DOMU), poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE DEL IN NALOG PO HACCP PROGRAMU: ČIŠČENJE PROSTOROV, PRIPOMOČKOV, ROČNO IN STROJNO POMIVANJE POSODE, PRIPRAVA IN ČIŠČENJE ŽIVIL ZA KULINARIČNO PRIPRAVO JEDI TER POMOČ PRI KUHANJU ENOSTA...

TEHNOLOG - M/Ž. TEHNIKI ZA NADZOR PROCESOV IN NAPRAV, D. N., poskusno delo 6 mesecev, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, RAZVOJNO DELO NA PODROČJU TEHNOLOŠKE OPREME, SESTAVA KONSTRUKCIJ, KONSTRUIRANJE ZA POTREBE PROIZVODNJE, PRIPRAVA SPECIFIKACIJ IN TEHNOLOŠKIH POSTOPKOV IZDELAVE, PRIPRAVA NAVOD...

. trabajador de fábrica/trabajadora de fábricaOPERATER RAVNALNEGA STROJA - M/Ž. DELAVEC ZA PREPROSTA DELA V PREDELOVALNIH DEJAVNOSTIH, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE RAVNANJA MATERIALA, KONTROLA RAVNOSTI MATERIALA, IZPOLNJEVANJE DELOVNE DOKUMENTACIJE, SPREMLJANJE USTREZNEGA DELOVANJA STROJA IN IZVAJANJE OSNOVNEGA PREVENTIVNEGA VZ...

. soldador/soldadoraVARILEC - M/Ž. VARILEC, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE NALOGE VARJENJA ZAHTEVNIH DEL POD POSEBNIMI ZAHTEVAMI KVALITETE ZVARA, SPROTNO KONTROLIRA PROIZVEDENE IZDELKE, DA SO MERSKO ZVARJENI PO PRILOŽENEM NAČRTU NALOGA, DA SO ZVARI ZVARJENCA IZDELANI PO ZAHTEVAH IN NAČRTU TER E...

STROKOVNI SODELAVEC VII/2 (I) - M/Ž. EKONOMISTI, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, ORGANIZIRANJE, USMERJANJE IN USKLAJEVANJE DELA NA PODROČJU FINANČNO RAČUNOVODSKE SLUŽBE SPREMLJANJE RAZVOJA MATIČNE STROKE IN PREDPISOV S PODROČJA MATIČNE SLUŽBE TER UVAJANJE SODOBNIH STROKOVNIH STANDARDOV V DELO SLU...

BOLNIČAR NEGOVALEC II (I), ŠIFRA DM F024008 - M/Ž. BOLNIČARJI NEGOVALCI V ZAVODIH, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, POMOČ PRI ZDRAVSTVENI NEGI IN OSKRBI VSEH STANOVALCEV TRANSFER ZDRAVSTVENEGA MATERIALA IN STANOVALCEV HIGIENSKA OSKRBA STANOVALCEV IN VZDRŽEVANJE NJIHOVEGA OKOLJA POMOČ STANOVALCEM PRI HRANJENJU IN SKR...

. operador de máquinas de control numérico/operadora de máquinas de control numéricoSTROKOVNI DELAVEC - M/Ž. NASTAVLJALEC STROJEV ZA OBDELOVANJE KOVIN, poskusno delo , Določen čas, 1 mesec, polni delovni čas, 40, PRIPRAVLJANJE IN NASTAVLJANJE REZILNIH ORODIJ (STROJ ZA NASTAVLJANJE IN MERJENJE REZILNIH ORODIJ ZOLLER), VPENJANJE REZILNIH ORODIJ, IZDAJA MERILNIH IN REZILNIH ORODIJ V PROIZVODNJO IN PR...

. soldador/soldadoraVARILEC - M/Ž. VARILEC, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, VARJENJE JEKLENIH ZVARJENCEV PO NAVODILIH NADREJENEGA, BRUŠENJE IN PRIPRAVA ZVARNIH ŽLEBOV PRED VARJENJEM, MEDVARKOVNO BRUŠENJE, ČIŠČENJE ZAKLJUČKOV IN OBRIZGOV. PREVERI USTREZNOST OSNOVNEGA MATERIALA IN DODAJNEGA MATERIALA, NASTAVI I...

. cocinero/cocineraPOMOŽNI KUHAR V DRAVOGRADU - M/Ž. KUHAR, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, REGENERIRANJE IN SAMOSTOJNA PRIPRAVA PREPROSTIH JEDI, POZNAVANJE DOKUMENTACIJE HACCP , ORGANIZIRANJE DELA , DELITEV MALIC, SKRB ZA ČISTOČO IN HIGIENO ., PRIČAKUJEMO: – USTREZNA IZOBRAZBA: KUHAR ALI GOSTINSKI/ŽIVILSKI TEHNIK,– IZKUŠNJE N...

STROJNIK TGM - M/Ž. UPRAVLJAVCI STROJEV ZA ZEMELJSKA DELA IPD., poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, UPRAVLJANJE ČELNEGA NAKLADAČA, DOVOZ OBLOVINE DO STROJEV ZA PREDELAVO LESA, PRAZNJENJE SORTIRNIH BOKSOV IN RAZVRŠČANJE OBLOVINE PO SKLADIŠČIH, NAKLAD, RAZKLAD IN MANIPULACIJA OBLEGA L...

. engrasador/engrasadoraSERVISER VALJARSKIH OGRODIJ - M/Ž. VZDRŽEVALEC KMETIJSKIH, INDUSTRIJSKIH IN DRUGIH STROJEV, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE PREVENTIVNEGA IN KURATIVNEGA ELEKTRO VZDRŽEVANJA TER REMONTOV. IZVAJANJE PREVENTIVNIH IN KURATIVNIH VZDRŽEVALNIH DEL NA PODROČJU VALJEV, DEŽURSTVO NA IZME...

. inspector de control de calidad de productos metálicos/inspectora de control de calidad de productos metálicosKONTROLOR KAKOVOSTI - M/Ž. KONTROLOR KOVINSKIH IZDELKOV, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, KONTROLA IZDELKOV IN POLIZDELKOV, NEPORUŠNA KONTROLA POLIZDELKOV IN IZDELKOV, KONTROLA NA KONTROLNI LINIJI IZLOČANJE IN OZNAČEVANJE NESKLADNIH IZDELKOV IN PRIJAVLJANJE NEUSPELE PROIZVODNJE,  OSTALA DELA PO...

. auxiliar de enfermeríaSREDNJA MEDICINSKA SESTRA II (I) - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, DELO V AMBULANTI, DELO Z ZDRAVNIKOM, SODELOVANJE PRI VIZITAH ZDRAVNIKA IN POROČANJE O ZDRAVSTVENEM STANJU STANOVALCEV, IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE, PRIPRAVA, DELITEV IN APLIKACIJA TER NAD...

Más empleos: 1 · > · 3 · 4 · >>