Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia > Goriska

en Español in English auf Deutsch en Français ...

171 ofertas de trabajo encontradas en Goriska (Eslovenia) (página 3):

Página: 3

 • . Trabajadores de los cuidados personales en institucionesBOLNIČAR NEGOVALEC - M/Ž. BOLNIČAR V SOCIALNOVARSTVENEM ZAVODU, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, IZVAJANJE DEL IN NALOG BOLNIČARJA - NEGOVALCA V ZDRAVSTVENO NEGOVALNEM TIMU DOMA UPOKOJENCEV, POMOČ VAROVANCEM PRI OSKRBI, OSEBNI NEGI IN DNEVNIH OPRAVILIH, slovenski jezik... TURZIS TURIZEM, ZDRAVSTVO, STORITVE D.O.O.
 • . Peones de la industria manufacturera no clasificados bajo otros epígrafesPOMOČ V PROIZVODNJI - M/Ž. DELAVEC ZA PREPROSTA DELA V PREDELOVALNIH DEJAVNOSTIH, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, SORTIRANJE IZDELKOV, ROČNO KRIVLJENJE, STROJNO BRUŠENJE VZMETI, TERMIČNA OBDELAVA IZDELKOV, PAKIRANJE IZDELKOV, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami... VRC, podjetje za proizvodnjo vzmeti in žičnih izdelkov, d.o.o.
 • . Educadores para necesidades especialesVZGOJITELJ - M/Ž. VZGOJITELJ OTROK IN MLADOSTNIKOV Z MOTNJAMI V DUŠEVNEM RAZVOJU, Določen čas, 1 mesec oz. vrnitve delavke iz bolniške., polni delovni čas, 40 ur, IZVAJANJE VZGOJNEGA DELA IN DRUGE OBLIKE ORGANIZIRANEGA DELA Z UČENCI S POSEBNIMI POTREBAMI., urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami... Center za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje Vipava.
 • . Representantes comercialesKOMERCIALIST - M/Ž. KOMERCIALIST ZA PRODAJO, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, USKLAJEVANJE NALOGOV IN POŠILJK MED DRUŽBAMI, USKLAJEVANJE POŠILJK ZA DOLOČENE TRETJE OSEBE V EVROPI, PODPORA PRODAJNIM TIMOM PRI PRODAJNIH AKTIVNOSTIH TRETJIH OSEB (NPR. OBISK PRODAJNIH SEJMOV),... MAHLE Electric Drives Slovenija d.o.o., Električna in elektronska oprema.
 • . Mecánicos y reparadores de máquinas agrícolas e industrialesMEHANSKI VZDRŽEVALEC - M/Ž. MEHANIK INDUSTRIJSKIH STROJEV IN NAPRAV, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, ZAGOTAVLJA NEMOTENO DELO STROJEV IN NAPRAV V PROIZVODNJI, JIH REDNO VZDRŽUJE, MONTIRA IN DEMONTIRA JEDRNIKE, IZVAJA PREDPISE VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU, SKRBI ZA RED IN ČISTOČO... LIVARNA GORICA D.O.O.
 • . Guardias de protecciónVARNOSTNIK - M/Ž. VARNOSTNIK, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, VAROVANJE PREMOŽENJA, slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče, Zdravstvena sposobnost za opravljanje dela in nekaznovanost. NPK za varnostnika ni obvezen za prijavo, je pa pogoj za zaposlitev.,... SINTAL podjetje za varovanje, intervencije in storitve, d.o.o.
 • . Ingenieros electricistasPROJEKTNI NABAVNIK 1 - V PODROČJU PROJEKTNE NABAVE - M/Ž. INŽENIR ELEKTROTEHNIKE, PROJEKTANT, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, ČLAN PROJEKTNE SKUPINE IN NAMESTNIK VODJE PROJEKTA ODGOVOREN ZA KOORDINACIJO NABAVNIH AKTIVNOSTI PO NAMEŠČENI MATRIKI ODGOVORNOSTI V SKLADU S PROCESI V MAHLE. NJEGOV CILJ JE NABAVA... MAHLE Electric Drives Slovenija d.o.o., Električna in elektronska oprema.
 • . Ingenieros electricistasPROJEKTANT RAZVIJALEC - ODDELEK V LJUBLJANI - M/Ž. INŽENIR ELEKTROTEHNIKE, PROJEKTANT, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, VZPOSTAVITEV FUNKCIJE RAZVOJNEGA INŽENIRJA NA PODROČJU SIMULACIJ ELEKTRIČNIH STROJEV, PLANIRANJE IN KOORDINACIJA TESTIRANJ NA IZDELKIH, KOMUNIKACIJA S KUPCEM. , urejevalniki besedil... MAHLE Electric Drives Slovenija d.o.o., Električna in elektronska oprema.
 • . Técnicos en ingeniería mecánicaPROIZVODNI TEHNOLOG - M/Ž. TEHNIK ZA STROJNIŠTVO, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, POMOČ PRI VODENJU IN ORGANIZACIJI PROIZVODNJE. PRIPRAVA DOKUMENTACIJE, PRIPRAVA IN PLANIRANJE DELA PO DELOVNIH NALOGIH TER SKLADNO PRIPRAVA MATERIALA. PLANIRANJE IN NABAVA SUROVIN ZA PROIZVODNJO.... GOPACK PROIZVODNJA PAKIRNIH STROJEV D.O.O. NOVA GORICA.
 • . Asistentes de venta de tiendas y almacenesPRODAJALEC M/Ž - M/Ž. PRODAJALEC, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, DELO V TRGOVINI, DELO Z VILIČARJEM, DELO S STRANKAMI, VOŽNJA KOMBIJA, PREVZEM BLAGA, IZDAJA DOBAVNIC, PREGLED MATERIALOV IN IZDAJA, UREJANJE SKLADIŠČA, SKLADANJE BLAGA NA POLICE., urejevalniki besedil - osnovno,... GRAMINT TRGOVINA D.O.O.
 • . Limpiadores y asistentes de oficinas, hoteles y otros establecimientosČISTILEC (KOMEN) - M/Ž. ČISTILCI, STREŽNIKI IN GOSPODINJSKI POMOČNIKI IPD. V URADIH, HOTELIH IN DRUGIH USTANOVAH, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , skrajšan delovni čas, 12 ur, ČIŠČENJE POSLOVNIH PROSTOROV, ROKOVANJE Z VSEM ČISTIM IN UMAZANIM PERILOM, ODPADKI IN SMETMI, VZDRŽEVANJE ČISTILNIH PRIPOMOČKOV,... ISS FACILITY SERVICES STORITVE IN TRGOVINA D.O.O.
 • . Ingenieros mecánicosPROJEKTANT KONSTRUKTER - ODDELEK V LJUBLJANI - M/Ž. INŽENIR STROJNIŠTVA, KONSTRUKTER, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, PROJEKTIRANJE IN KONSTRUIRANJE IZDELKOV, FORMULIRANJE POSLOVNO TEHNIČNIH ZAHTEV, DOLOČITEV KONSTRUKCIJSKIH ZNAČILNOSTI NOVIH IZDELKOV, PRIPRAVA TEHNIČNE DOKUMENTACIJE, VODENJE IZDELAVE... MAHLE Electric Drives Slovenija d.o.o., Električna in elektronska oprema.
 • . Profesionales de enfermeríaDIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA - DELO V KONTROLIRANEM OBMOČJU SEVANJA (E037031) - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (ZELO ZAHTEVNA DELA), Določen čas oz. vrnitve delavke z bolniške odsotnosti, polni delovni čas, 40 ur, - NAČRTOVANJE, IZVAJANJE, DOKUMENTIRANJE IN VREDNOTENJE KONTINUIRANEGA PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE BOLNIKA Z RAZLIČNIMI BOLEZENSKIMI STANJI NA PODROČJU INVAZIVNIH RADIOLOŠKIH... SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. FRANCA DERGANCA NOVA GORICA.
 • . Médicos especialistasZDRAVNIK SPECIALIST PPD2 - M/Ž. ZDRAVNIK SPECIALIST URGENTNE MEDICINE, poskusno delo 4 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, SPECIALIST URGENTNE MEDICINE - DELODAJALEC PREDVIDEVA TUDI DELO V SLUŽBI NMP IN DEŽURSTVU, urejevalniki besedil - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno, slovenski jezik... ZDRAVSTVENI DOM TOLMIN.
 • . Mecánicos y ajustadores electricistasUREJEVALEC - M/Ž. ELEKTROMEHANIK PROIZVODNIH STROJEV IN NAPRAV, Določen čas, 2 meseca, polni delovni čas, 40 ur, UREJANJE STROJEV IN IZVAJANJE TEHNOLOŠKIH OPERACIJ PROIZVODNJE IZDELKOV., ELEKTRIKAR (ELEKTRONIK / ENERGETIK) OZ. SREDNJA POKLICNA IZOBRAZBA USTREZNE SMERI., dopoldan MAHLE Electric Drives Slovenija d.o.o., Električna in elektronska oprema.
 • . Guardias de protecciónVARNOSTNIK - M/Ž. VARNOSTNIK, Varnostnik/varnostnica, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40 ur, FIZIČNO VAROVANJE PREMOŽENJA, slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče, Pogoj je opravljen NPK varnostnik/ca. Varovanje se izvaja v okolici Nove Gorice. , večizmensko PROLINE VAROVANJE, družba za varovanje ljudi in premoženja, d.o.o.
 • . Médicos generalesE017001 ZDRAVNIK BREZ SPECIALIZACIJE / ZDRAVNIK PO OPRAVLJENEM SEKUNDARIATU M/Ž - M/Ž. ZDRAVNIK, SEKUNDARIJ, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, IZVAJANJE ZDRAVSTVENIH STORITEV V AMBULANTI, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče, OBVEZNO PRILOŽITI FOTOKOPIJO DIPLOME... ZDRAVSTVENI DOM AJDOVŠČINA.
 • . Médicos generalesZDRAVNIK SPECIALIST PPD2 - M/Ž. ZDRAVNIK SPECIALIST DRUŽINSKE MEDICINE, poskusno delo 4 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, SPECIALIST SPLOŠNE/DRUŽINSKE MEDICINE, urejevalniki besedil - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno, slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje... ZDRAVSTVENI DOM TOLMIN.
 • . Mecánicos y reparadores de máquinas agrícolas e industrialesVZDRŽEVALEC OPREME - M/Ž. VZDRŽEVALEC V PROIZVODNJI, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, PREGLEDOVANJE IN PRIPRAVLJANJE ŽAGINIH LISTOV, BRUŠENJE TRAČNIH IN KROŽNIH ŽAG NA BRUSILNEM STROJU, TLAČENJE IN VALJANJE TRAČNIH ŽAG, POMOČ PRI MENJAVAH, POPRAVILIH IN VZDRŽEVALNIH... SOŠKO GOZDNO GOSPODARSTVO TOLMIN d.o.o.
 • . Camareros de mesasNATAKAR-ICA - M/Ž. NATAKARJI, Določen čas, 3 mesece oz. možnost stalne zaposlitve, polni delovni čas, 40 ur, PRIPRAVA IN POSTREŽBA NAPITKOV, PIJAČ, OBRAČUN ZAPITKA, STREŽBA JEDI, IZVAJANJE HACCP DOLOČIL, DRUGA DELA IN NALOGE PO NAVODILIH VODJE, angleški jezik razumevanje dobro, govorjenje dobro, italijanski... HOTELSKO GOSTINSKO PODJETJE HGP d.o.o.
 • . Asistentes de venta de tiendas y almacenesPRODAJALEC, SVETOVALEC - M/Ž. PRODAJALEC KMETIJSKIH KEMIKALIJ, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, PRODAJA IN SVETOVANJE V TRGOVINI S KMETIJSKIMI IZDELKI IN MATERIALOM, PRODAJA FFS IZDELKOV, PRODAJA ENOLOŠKIH ARTIKLOV, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno TRS-GRO, TRGOVINA IN STORITVE, D.O.O.
 • . Ayudantes de cocinaKUHINJSKI POMOČNIK III - M/Ž. KUHINJSKI POMOČNIK (NE NA DOMU), poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, PRIPRAVI IN OČISTI ŽIVILA, PRIPRAVI ALI IZDELUJE HLADNE IN TOPLE JEDI TER SLADICE PO DNEVNIH MENIJIH IN PO JEDILNEM LISTU V SKLADU Z NAVODILOM NADREJENEGA DELAVCA, PRIPRAVLJA PODATKE... JAVNI ZAVOD SONČNI KANIN, upravljanje smučišča Kanin.
 • . Directores de servicios de saludDIREKTOR - M/Ž. DIREKTOR LEKARNE, Določen čas, 60 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, PREDSTAVLJA IN ZASTOPA ZAVOD, ORGANIZIRA IN VODI DELO TER POSLOVANJE ZAVODA, ORGANIZIRA IN USKLAJUJE STROKOVNO DELO ZAVODA IN JE ODGOVOREN ZA STROKOVNI RAZVOJ ZAVODA, IZVRŠUJE SKLEPE SVETA ZAVODA IN MU POROČA O SVOJEM... GORIŠKA LEKARNA NOVA GORICA.
 • . Conductores de automóviles, taxis y camionetasVOZNIK - M/Ž. VOZNIK LAHKEGA DOSTAVNEGA VOZILA, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, ŠOFER ZA PREVOZ GOSTOV NA AKTIVNOSTI S KOMBIJEM IN TERENSKIM VOZILOM TER RAZNE RAZLIČNE NALOGE V ČASU ČAKANJA GOSTOV., angleški jezik razumevanje zadovoljivo, govorjenje zadovoljivo, pisanje osnovno,... CANYON 4 PODJETJE ZA GOSTINSTVO, TURIZEM IN TRGOVINO D.O.O.
 • . Montadores de estructuras metálicasMONTER OTROŠKIH IGRAL - M/Ž. MONTER KOVINSKIH KONSTRUKCIJ, poskusno delo da, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, Montiranje in servisiranje otroških igral po celotni Sloveniji, slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče, gibljiv/nestalen urnik EUROMIX Otroška igrala in oprema d.o.o.
 • . Camareros de mesasNATAKAR/-ICA - M/Ž. NATAKAR, poskusno delo 6 mesecev, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, STREŽBA HRANE IN PIJAČE, SPREJEM GOSTOV, SKRB ZA RED IN ČISTOČO, PRIPRAVA JEDILNIH PROSTOROV,....., angleški jezik razumevanje dobro, govorjenje dobro, pisanje dobro, italijanski jezik razumevanje dobro,... GOSTILNA PETERNEL, gostinstvo in storitve, d.o.o.
 • . Empleados de servicios de correosPISMONOŠA - M/Ž. PISMONOŠA, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, SPREJEMANJE POŠILJK, DOSTAVA VSEH VRST POŠILJK IN BLAGA, PRODAJA VREDNOTNIC IN DRUGEGA BLAGA, OPRAVLJANJE DENARNIH STORITEV NA TERENU, OPRAVLJANJE SPREJEMA IN DOSTAVE POŠILJK, SKLEPOV IN BLAGA V POSLOVNIH PROSTORIH UPORABNIKOV,... POŠTA SLOVENIJE D.O.O. MARIBOR POSLOVNA ENOTA KOPER.
 • . Limpiadores y asistentes de oficinas, hoteles y otros establecimientosSOBARICA (M/Ž) - M/Ž. ČISTILEC PROSTOROV, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40 ur, ČIŠČENJE IN UREJANJE PROSTOROV IN OKOLICE, PRANJE IN VZDRŽEVANJE PERILA , VODENJE EVIDENC , NUDENJE POMOČI PRI OPRAVLJANJU DELA V DRUGIH ODDELKIH , OPRAVLJANJE DRUGIH NALOG V OKVIRU STROKOVNE USPOSOBLJENOSTI, dopoldan HOTEL CERKNO GOSTINSKO TURISTIČNO PODJETJE D.O.O.
 • . Empleados de servicios de transporteDISPONENT V LOGISTIKI - M/Ž. DISPONENT V CESTNEM PROMETU, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, SPREJEMANJE NAROČIL, KOMUNIKACIJA Z NAROČNIKI, RAZPOREJANJE VOZNIKOV, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno, angleški jezik razumevanje... PREVOZNIŠTVO KLAUT PREVOZNIŠTVO, STORITVE IN TRGOVINA D.O.O.
 • . Limpiadores y asistentes de oficinas, hoteles y otros establecimientosČISTILKA - M/Ž. ČISTILEC PROSTOROV, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, ČIŠČENJE SKUPNIH PROSTOROV, PISARN, DNEVNA IN GENERALNA ČIŠČENJA PISARN, SKUPNIH PROSTOROV, OPREME, slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče, dvoizmensko Dom upokojencev Idrija, oskrba in varstvo starostnikov, d.o.o.
Más empleos: << · < · 3 · > · 5 · >>