Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia > Goriška

en Español in English auf Deutsch en Français ...

297 ofertas de trabajo encontradas en Goriška (Eslovenia) (página 9):

Página: 9

. director de recursos humanos/directora de recursos humanosKADROVIK VII/1 - M/Ž. KADROVSKI MENEDŽER, poskusno delo 5 mesecev, Določen čas  oz. zaključka projekta, polni delovni čas, 40, ORGANIZIRA IN KOORDINIRA POSLOVNE STIKE IN SESTANKE, - SAMOSTOJNO VODI ZAHTEVNEJŠO DOKUMENTACIJO IN EVIDENCE, - SODELUJE PRI PRIPRAVI IN SKRBNIŠTVU ZA USTREZNE JAVNE OBJAVE IN RAZPISE IZ KADRO...

. director de publicidad/directora de publicidadVODJA ZA STIKE Z JAVNOSTJO VII/2UPRAVLJALEC SOCIALNIH OMREŽIJ - M/Ž. MENEDŽER ZA OGLAŠEVANJE IN ODNOSI Z JAVNOSTMI, poskusno delo 5 mesecev, Določen čas  oz. zaključka projekta, polni delovni čas, 40, RAZVOJ UČINKOVITIH IN INOVATIVNIH OBLIK INFORMATIVNE IN PROMOCIJSKE DEJAVNOSTI TER SPREMLJANJE INFORMACIJ IN NOVOSTI NA SVOJEM DELOVNEM PODROČJU, - UPRAVLJAN...

. operador de sistemas de transmisión eléctrica/operadora de sistemas de transmisión eléctricaDISPEČER DCV - M/Ž. DISPEČER V DCV, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, OPERATIVNO VODENJE OBRATOVANJA DISTRIBUCIJSKEGA ELEKTROENERGETSKEGA SISTEMA, NADZIRANJE STANJA NAPRAV, ODLOČANJE-UKREPANJE TER KRMILJENJE STIKALNIH ELEMENTOV, KOORDINIRANJE Z NADZORNIŠTVI, CENTROM ZA OBVEŠČANJE, IZDELAV...

. empleado administrativo/empleada administrativaREFERENT I - M/Ž. ADMINISTRATOR, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE NALOG PISARNIŠKEGA POSLOVANJA OPRAVLJANJE ENOSTAVNIH UPRAVNIH NALOG SODELOVANJE PRI MATERIALNEM IN FINANČNEM POSLOVANJU RAZVRŠČANJE, KLASIFIKACIJA IN ODPRAVA DOKUMENTARNEGA GRADIVA UREJANJE IN EVIDENTIRANJE DOKUME...

. director del área de alojamiento/directora del área de alojamientoVODJA HOTEL SOČA- BOVEC - M/Ž. VODJA HOTELA, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, UPRAVLJANJE, NAČRTOVANJE, ORGANIZIRANJE IN KONTROLIRANJE DELA V HOTELU SOČA, SKRB ZA KADROVSKO POLITIKO DELODAJALCA, ZAGOTAVLJANJE KVALITETE STORITEV, VARNOSTI IN ZADOVOLJSTVA GOSTOV TER STIKI S POSLOVNIMI PARTNERJI IN S...

. conserje de edificioVZDRŽEVALEC ŠPORTNE INFRASTRUKTURE III - M/Ž. VZDRŽEVALEC V POSLOVNIH STAVBAH, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE PROGRAMA OBRATOVANJA IN VZDRŽEVANJA INFRASTRUKTURE (OBJEKTOV), PREGLEDOVANJE STANJA    ŠPORTNIH OBJEKTOV, ŠPORTNIH NAPRAV IN PREVOZNIH SREDSTEV. DELOVNIH STROJEV IN OBVEŠČANJE. OBVEŠČANJE...

. empleado administrativo/empleada administrativaPODPORA STRANKAM IN POMOČ V ADMINISTRACIJI - M/Ž. ADMINISTRATOR, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, - KOMUNICIRANJE S STRANKAMI (V ANGLEŠKEM JEZIKU) PREK ELEKTRONSKE POŠTE IN PLATFORME ZA PODPORO STRANKAM ZENDESK - KOMUNICIRANJE S STROKOVNO TEHNIČNO EKIPO - VNAŠANJE RAČUNOV Z RAZLIČNIH PLATFORM - TESTIR...

. empleado administrativo/empleada administrativaSAMOSTOJNI STROKOVNI SVETOVALEC - M/Ž. STROKOVNI SODELAVEC ZA KOORDINACIJO PROJEKTOV, poskusno delo 5 mesecev, Določen čas  oz. zaključka projekta, polni delovni čas, 40, POMOČ IN SVETOVANJE PRI NAČRTOVANJU, RAZVOJU, ORGANIZACIJI TER VODENJU VSEBINSKEGA IN PRIREDITVENEGA PROGRAMA ZAVODA, - PRODUCENTSKO DELO IN VODENJE PROJEKTOV, - VODEN...

. recepcionistaRECEPTOR - M/Ž. RECEPTOR V PODJETJU, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - SPREJEMANJE NAROČIL - STREŽBA HRANE IN PIJAČE - ORGANIZACIJA PRIREDITEV - PRIPRAVA IN UREJANJE PROSTOROV - VODENJE BLAGAJNE. , - Dobro znanje slovenskega in italijanskega jezika - Pripravljenost na dvoiz...

. herramentista-troquelador/herramentista-troqueladoraORODJAR - M/Ž. ORODJAR, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - IZBIRANJE IN KOORDINIRANJE USTREZNIH POSTOPKOV DELA - OPRAVLJANJE ORODJARSKIH DEL NA ORODJIH ZA BRIZGANJE PLASTIKE - BRANJE NAČRTOV IN RAZUMEVANJE TEHNIČNIH RISB - PRIPRAVA IN PRILAGODITEV SESTAVNIH DELOV V ORODJE - O...

. panadero/panaderaPOMOČNIK PEKA – KOBARID - M/Ž. PEK KRUHA IN PECIVA, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, - MEŠANJE, GNETENJE IN OBLIKOVANJE TESTA ZA KRUH IN DRUGE PEKOVSKE IZDELKE - PEČENJE KRUHA IN PECIVA - OSNOVNO VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE DELOVNIH SREDSTEV, STROJEV IN OPREME., PRIČAKUJEMO:  IV. stopnjo izo...

. engrasador/engrasadoraSODELAVEC V VZDRŽEVANJU – AJDOVŠČINA - M/Ž. VZDRŽEVALEC KMETIJSKIH, INDUSTRIJSKIH IN DRUGIH STROJEV, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - OPRAVLJANJE REDNIH VZDRŽEVALNIH DEL NA STROJNI OPREMI IN NAPRAVAH TER OBJEKTIH - PREGLED NAD NABAVO IN SKLADIŠČENJEM REZERVNIH DELOV - DELA S PODROČJA ENERGETIKE (IZVAJANJE PREVENT...

. panadero/panaderaPEK - AJDOVŠČINA - M/Ž. PEK KRUHA IN PECIVA, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, - PEČENJE KRUHA IN PECIVA - OPRAVLJANJE PEKOVSKIH DEL PO RECEPTURAH, DELOVNIH POSTOPKIH, VELJAVNIH STANDARDIH IN LASTNEM STROKOVNEM ZNANJU - MEŠANJE, GNETENJE IN OBLIKOVANJE TESTA ZA KRUH IN DRUGE PEKOVSKE IZDE...

. auxiliar de trabajo socialSTROKOVNI DELAVEC ZA PREJEMKE IN OPROSTITVE - M/Ž. STROKOVNI SODELAVEC ZA SOCIALNO DELO, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, VODI NAJZAHTEVNEJŠE POSTOPKE UVELJAVLJANJA PRAVIC IZ JAVNIH SREDSTEV, VODI NAJZAHTEVNEJŠE POSTOPKE UVELJAVLJANAJA PRAVIC IZ STARŠEVSKEGA VARSTVA IN DRUŽINSKIH PREJEMKOV, VODI EVIDENCE, ZBIRKE PODATK...

UPRAVLJALEC PROIZVODNE LINIJE (M/Ž) - AJDOVŠČINA - M/Ž. DELAVCI ZA PREPROSTA DELA V PREDELOVALNIH DEJAVNOSTIH, D. N., poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - OPRAVLJANJE DEL PO RECEPTURAH, DELOVNIH POSTOPKIH, VELJAVNIH STANDARDIH IN LASTNEM STROKOVNEM ZNANJU,- UPRAVLJANJE PROIZVODNE LINIJE ZA IZDELAVO IZDELKOV IN POLIZDELKOV, - ...

VOZNIK TOVORNJAKA V MEDNARODNEM PROMETU - M/Ž. VOZNIKI TEŽKIH TOVORNJAKOV IN VLAČILCEV, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, PREVOZ BLAGA, TEKOČIN ALI TEŽKIH MATERIALOV NA KRATKE ALI DOLGE RAZDALJE V MEDNARODNEM PROMETU, SKRB ZA TOVORNJAK, DOLOČANJE NAJBOLJ USTREZNE POTI, ZAGOTAVLJANJE, DA JE BLAGO VARNO R...

. profesor para alumnado con necesidades educativas especiales/profesora para alumnado con necesidades educativas especialesDELOVNI INŠTRUKTOR I - DELOVNO MESTO SE NAHAJA V ENOTI DOMA UPOKOJENCEV PETROVO BRDO - M/Ž. DELOVNI INŠTRUKTOR ZA OSEBE S POSEBNIMI POTREBAMI, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, VODI IN ORGANIZIRA DELO V DELAVNICAH, SPREMLJA IN VODI STANOVALCE NA NUJNI POTI, NA SPREHODIH IN IZLETIH, OPRAVLJA AKTIVNOSTI V CILJU VZDRŽEVANJA IN IZBOLJŠEVANJA SAMOS...

. profesor de música/profesora de músicaUČITELJ PETJA IN KOMORNE IGRE - M/Ž. UČITELJ PETJA, poskusno delo , Določen čas, 1 mesec, skrajšan delovni čas, 20, POUČEVANJE PETJA IN KOMORNE IGRE, Kandidati naj predložijo življenjepis, dokazila o izobrazbi in strokovnem izpitu ter potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo iz kazenske evidence. Podajo naj svoj e-naslov za name...

. operario de suministro eléctrico/operaria de suministro eléctricoELEKTROMONTER II- - M/Ž. ELEKTROMONTER, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE DEL PRI GRADNJI IN OBNOVI ELEKTROENERGETSKIH OBJEKTOV PO NAVODILIH, PREGLED IN VZDRŽEVANJE TER ODPRAVA NAPAK NA EEO., Delo na terenu, delo na višini, delo s strankami.  , dopoldan

. conserje de hotelINFORMATOR I - M/Ž. INFORMATOR, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40,  ORGANIZACIJA DELA ŠTUDENTOV, SODELOVANJE PRI PRIPRAVI PROMOCIJSKIH MATERIALOV, SODELOVANJE PRI PRIPRAVI DIGITALNIH VSEBIN, UREJANJE KOLEDARJA PRIREDITEV, POSREDOVANJE TURISTIČNIH IN SPLOŠNIH INFORMACIJ TER PRO...

. responsable de acabado y empaquetado de ropaPAKIRANJE IZDELKOV/BLAGA IN PREVOZ - M/Ž. ROČNI PAKIREC PROIZVODOV, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PAKIRANJE, SORTIRANJE IN ZLAGANJE IZDELKOV/BLAGA, PREVOZ IZDELKOV/BLAGA, SKRB ZA PREVZEM IN DOSTAVO IZDELKOV/BLAGA, PREVZEM IN PREVERJANJE TRANSPORTNE DOKUMENTACIJE, KI SPREMLJA BLAGO, OSTALE NALOGE PO ...

. almacenero de fábrica textil/almacenera de fábrica textilKOMISIONAR – SKLADIŠČNIK – VRTOJBA - M/Ž. KOMISIONAR, SKLADIŠČNI, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - PREVZEM BLAGA ZA SKLADIŠČENJE IN DELO Z ROČNIM SKENERJEM - SAMOSTOJNO NABIRANJE BLAGA S PRENOSNIM TERMINALOM, UPRAVLJANJE Z VILIČARJEM IN DRUGIMI PREMIKALNIMI SREDSTVI - PRIPRAVA BLAGA ZA ODPREMO IN ODPRE...

. coordinador de inventario/coordinadora de inventarioLOGIST (SKLADIŠČNIK) - M/Ž. SKLADIŠČNIK, poskusno delo , Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, SPREJEMA MATERIAL IN POLIZDELKE V SKLADIŠČE IN JIH IZDAJA IZ SKLADIŠČA, OSKRBUJE PROIZVODNJO NA OSNOVI PLANA ALI ODPOKLICEV, IZVAJA VHODNO KONTROLO SUROVIN IN POLIZDELKOV, VODI PREDPISANE EVIDENCE, SKRBI ZA UREJENOS...

TEHNIK ENERGETIK - M/Ž. MEHANIKI IN SERVISERJI KMETIJSKIH, INDUSTRIJSKIH IN DRUGIH STROJEV, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE NALOG NA PODROČJU VZDRŽEVANJA IN ENERGETIKE, ZAŽELEN JE IZPIT ZA UPRAVLJALCA CENTRALNEGA OGREVANJA IN IZPIT ZA UPRAVLJALCA KOTLA,

. recepcionista de alojamientos turísticosRECEPTOR HOTELA SOČA- BOVEC - M/Ž. HOTELSKI RECEPTOR, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PRODAJA HOTELSKIH STORITEV IN ŠPORTNIH AKTIVNOSTI  KOT VIR PRIHODKA TER PLAČILNI PROMET Z GOTOVINSKO BLAGAJNO,  DELO NA RECEPCIJI, SPREJEMANJE, REGISTRACIJA IN PRIJAVA GOSTOV,  INFORMIRANJE GOSTOV O PONUDBI HOTELA IN ...

. supervisor general de construcción/supervisora general de construcciónVODJA DEL - M/Ž. DELOVODJA GRADBENIŠTVA, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, VODENJE IZVEDB GRADBENIH OBJEKTOV -VODJA DEL ZA VISOKO IN NIZKO GRADNJO -PRIPRAVA IN ZBIRANJE VSEH PODATKOV, POTREBNIH ZA VODENJE KNJIGE OBRAČUNSKIH IZMER GRADBIŠČA PO STANDARDIH GRADBENE STROKE, -OBRAČ...

. director de contabilidad/directora de contabilidadVODJA ODDELKA II V ODDELKU FINANCE IN RAČUNOVODSTVO - M/Ž. VODJA RAČUNOVODSKE SLUŽBE, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, NAČRTOVANJE, PRIPRAVA, VODENJE, USKLAJEVANJE IN NADZIRANJE PROGRAMA DELA V ODDELKU, PRIPRAVLJANJE ANALIZ IN POROČIL O DELU, PRIDOBIVANJE FINANČNIH VIROV IN GOSPODARNA PORABA LE TEH TER SKRB ZA DOBRO F...

. empleado administrativo/empleada administrativaADMINISTRATOR - M/Ž. ADMINISTRATOR, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 6 mesecev oz. z možnostjo podaljšanja oz. zaposlitve za nedoločen čas ter možnost zaposlitve za , skrajšan delovni čas, 20, VNAŠANJE PODATKOV V EXCEL, KOMUNICIRANJE V ITALIJANSKEM JEZIKU, RAZNA PISARNIŠKA IN PODOBNA DELA PO NAVODILIH NADREJENEG...

. engrasador/engrasadoraSTROJNIK VZDRŽEVALEC ŽIČNIČAR - M/Ž. VZDRŽEVALEC KMETIJSKIH, INDUSTRIJSKIH IN DRUGIH STROJEV, poskusno delo , Določen čas  oz. z možnostjo zaposlitve za nedoločen čas, polni delovni čas, 40, UPRAVLJANJE, NADZOROVANJE NAD DELOVANJEM IN VZDRŽEVANJE ŽIČNIŠKIH NAPRAV. OPRAVLJANJE VZDRŽEVALNIH DEL NA OBJEKTIH, OKOLICI IN PRIPADAJOČ...

. electricistaELEKTRIČAR - M/Ž. ELEKTRIČAR, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE ELEKTRO VZDRŽEVALNIH DEL NA OBJEKTIH, NAPRAVAH IN INFRASTRUKTURI. VODENJE EVIDENC IN PRIPRAVLJANJE POROČIL. UREJANJE DELOVNEGA OKOLJA. OPRAVLJANJE DRUGIH DEL IN NALOG PO NAVODILU NADREJENEGA. , , gibljiv/nestalen urnik...

Más empleos: << · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · < · 9 · >>