Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovaquia > Bratislavský kraj

en Español in English auf Deutsch en Français ...

494 ofertas de trabajo encontradas en Bratislavský kraj (Eslovaquia) (página 8):

Página: 8

. Ingenieros mecánicosStrojárski špecialisti.     Project Application Engineer provides pre-project, project and post-project engineering services for one or more projects. Provide consultation to prospective users;     Interpret customer technical specifications and generate strategies for implementation in production;     Work with customer in ...

. Analistas de sistemasSystémoví analytici. •    Implementácia, údržba a nastavovanie systému KRONOS, jeho aplikácia pre potrebu lokálneho trhu •    Vytváranie interfacov medzi systémom KRONOS a mzdovým systémom •    Potrebná znalosť systému KRONOS na úrovni experta

. Operarios en cemento armado, enfoscadores y afinesBetonári, špecialisti na kladenie betónových povrchov a podobní pracovníci. Pracovník na viazanie betonárskej ocele. Výhody:740,-eur v hrubom je základný plat zamestnanca. Výška odmeny závisí od dochádzky, odpracovaných dní v danom mesiaci ako aj od výkonu pracovníka až do výšky 80percent. Vyučený v odbore má základný plat vyšší o 10percent. Ubytovanie zabezpečíme a časť z nej...

. ContablesŠpecialisti v oblasti účtovníctva a finančnej kontroly. -Kontrola účtovných uzávierok a ich konsolidácia -Vytváranie reportov o finančných výsledkoch -Prezentácia finančných výsledkov seniornému manažmentu -Príprava finančných výkazov -Reportovanie výsledkov podľa US GAAP a lokalných štatutárov

. Clasificadores y probadores de productos (excluyendo alimentos y bebidas)Kvalitári a kontrolóri výrobkov (okrem potravín a nápojov). • Vykonávanie zložitých kontrol podľa smerníca na zlepšenie kvality produktu • Spolupráca s klientmi v sídlisku ako i klientmi v zahraniči • Overovanie testovacích plánov, technických výkresov a technickej dokumentácie • Dorábka vyrobených káblov podľa smerníc zákaznikov v sídlisku • Identifikácia ...

. RevocadoresOmietkari a štukatéri. Montér suchých stavieb, sádrokartonár. Výhody:760,- eur v hrubom je základný plat. Vyučený v odbore 10percent mzdy. Držiteľ osvedčenia montéra suchých stavieb 5percentmzdy. Výška mesačnej odmena závisí od dochádzky, odpracovaných dní v danom mesiaci a hlavne od výkonu pracovníka. Odmeny môž...

. AlbañilesMurári a podobní pracovníci. Hľadáme murára s relevantným vzdelaním a/alebo skúsenosťami pri realizácii stavieb a rekonštrukčných prác:  - znalosť špecifických problémov - nachádzanie kreatívnych riešení - zodpovednosť za kvalitu svojej práce - dodržiavanie termínov Výhody:Okrem možnosti odborného rastu Vám ponúkame aj prepra...

. Empleados de control de abastecimientos e inventarioPracovníci v sklade. - zodpovednosť za vyskladnenie tovaru podľa objednávok predajne a za správnosť vyskladneného tovaru, - príprava paliet a prepraviek na vyskladnenie, - inventúra tovaru, - plnenie požadovaných výkonov. Výhody:- 13. a 14. plat - príspevok na dôchodkové sporenie v hodnote 3 percent z hrubej mzdy ...

. Operadores de autoelevadorasOperátori vysokozdvižných vozíkov. - zaskladňovanie a vyskladňovanie materiálu, - zabezpečovanie plynulého toku materiálu, - zapisovanie sekvencii do tlačiva pre sekvenčný rozvoz materiálu, - udržiavanie poriadku na pracovisku. Výhody:- mesačná odmena: do výšky 330 eur brutto mesiac, - dochádzkový bonus: 250 eur brutto mesiac...

. Analistas financierosFinanční analytici a špecialisti v oblasti finančníctva, poisťovníctva a ostatných finančných služieb. - hodnotenie zaistného rizika - uzatváranie zaistných zmlúv s poisťovňami - budovanie obchodných vzťahov so zástupcami poisťovní a brokermi - vytváranie nových a inovatívnych ponúk pre klientov - spolupráca s poistnými matematikmi pre správne zhodnotenie rizikovosti produktu

. Operadores de autoelevadorasOperátori vysokozdvižných vozíkov. - Zaskladňovanie a vyskladňovanie materiálu, - rozvoz materiálu po linke - zabezpečovanie plynulého toku materiálu, - zapisovanie sekvencii do tlačiva pre sekvenčný rozvoz materiálu, - udržiavanie poriadku na pracovisku. Výhody:- Mesačná odmena: do výšky 220 eur brutto mesiac, - dochádzkový bonu...

. Peones de cargaManipulační pracovníci, nosiči. príprava tovaru na uskladnenie a vyskladnenie zabezpečenie nakládku tovaru uloženie a vykládka na a z dopravného prostriedku spolupráca pri prijímaní a výdaji tovaru v sklade manipulácia s tovarom ukladanie a upevňovanie tovaru na paletách zodpovednosť za udržiavanie čistoty v sklade iné po...

. Ingenieros no clasificados bajo otros epígrafesTechnickí špecialisti inde neuvedení (okrem špecialistov v oblasti elektrotechnológií). • posudzovanie zhody zariadení podľa smernice 2014/34/EU • posudzovanie technickej bezpečnosti strojov a zariadení Výhody:Zamestnanecké výhody a benefity - odborný zácvik a možnosti ďalšieho odborného rastu odborné kurzy, semináre, školenia a zvyšovania kvalifikácie v oblasti bezpečnosti...

. Empleados de centros de llamadasPracovníci kontaktných informačných centier. Aktívna telefonická a e-mailová komunikácia so zákazníkmi Proaktívna podpora predaja za účelom naplnenia nastavených obchodných cieľov (komunikácia cenových ponúk, promovanie aktuálnych ponúk) Aktívna telefonická a e-mailová komunikácia s majiteľmi lodí, charterovými spoločnosťami Negociova...

. Cocineros de comidas rápidasPomocní pracovníci pri príprave rýchleho občerstvenia. CREW – prevádzkový zamestnanec. Stručná charakteristika pracovnej pozície je nasledujúca: Pod vedením vedúcich zamestnancov vykonáva práce v reštauračnej prevádzke podľa štandardov spoločnosti McDonald´s, ktoré zahŕňajú - prípravu jedál a nápojov v kuchyni, obsluha zákazníkov a predaj pri p...

. Especialistas en políticas y servicios de personal y afinesŠpecialisti v oblasti personalistiky. Včasné a profesionálne riešenie všetkých požiadaviek s cieľom zvýšiť spokojnosť zákazníka. Aktualizovanie informácií v interných databázach. Budovanie a udržiavanie efektívnych vzťahov s internými partnermi a externými partnermi. Vykonávanie zodpovedných činností v súlade so záväzkami vypl...

. Cocineros de comidas rápidasPomocní pracovníci pri príprave rýchleho občerstvenia. CREW – prevádzkový zamestnanec. Stručná charakteristika pracovnej pozície je nasledujúca: Pod vedením vedúcich zamestnancov vykonáva práce v reštauračnej prevádzke podľa štandardov spoločnosti McDonald´s, ktoré zahŕňajú - prípravu jedál a nápojov v kuchyni, obsluha zákazníkov a predaj pri p...

. Analistas de gestión y organizaciónAnalytici v oblasti riadenia a organizácie práce. Key competences: - Proven ability to solve problems creatively - Strong familiarity with project management software tools, methodologies, and best practices - Experience seeing projects through the full life cycle - Excellent analytical skills - Strong interpersonal skills and extremely resourceful...

. Desarrolladores y analistas de software y multimedios y analistas no clasificados bajo otros epígrafesVývojári a analytici softvéru a aplikácií inde neuvedení. Táto úloha je zameraná na finančnú a administratívnu kontrolu zmlúv CIO organizácie. Zahŕňa neoddeliteľnú súčasť riadenia a správy zmlúv. Contracts BA bude poskytovať obchodnú podporu na vysokej úrovni, finančný a administratívny controlling, objednávanie, fakturáciu, riešenie sporov; sledova...

. Operadores de autoelevadorasOperátori vysokozdvižných vozíkov. naskladňovanie a vyskladňovanie dopestovaných komodít Výhody:zvýšenie sadzby po skúšobnej dobe na základe skúseností a praktických znalostí, príspevok zamestnávateľa na stravu nad rámec jeho povinnosti, služobný telefón, možnosť ubytovania

. Analistas de sistemasSystémoví analytici. Ako oduševnelý a talentovaný poradca budete neoddeliteľnou súčasťou tímu IT podpory, ktorý prinesie našim koncovým používateľom novú skúsenosť s „bielou rukavičkou“. Spokojnosť zákazníkov je vaším kľúčovým zameraním a budete významným prispievateľom pri poskytovaní IT podpory, ktorá poteší našich Kyn...

. Operadores de autoelevadorasOperátori vysokozdvižných vozíkov. naskladňovanie a vyskladňovanie dopestovaných komodít Výhody:zvýšenie sadzby po skúšobnej dobe na základe skúseností a praktických znalostí, príspevok zamestnávateľa na stravu nad rámec jeho povinnosti, služobný telefón, možnosť ubytovania

. Analistas de sistemasSystémoví analytici. Ako oduševnelý a talentovaný poradca budete neoddeliteľnou súčasťou tímu IT podpory, ktorý prinesie našim koncovým používateľom novú skúsenosť s „bielou rukavičkou“. Spokojnosť zákazníkov je vaším kľúčovým zameraním a budete významným prispievateľom pri poskytovaní IT podpory, ktorá poteší našich Kyn...

. Especialistas en bases de datos y en redes de computadores no clasificados bajo otros epígrafesŠpecialisti v oblasti databáz a počítačových sietí inde neuvedení. Zhromažďuje a dokumentuje požiadavky na testovanie výkonu. Vykonáva testovanie výkonu systému, aby ste zaistil spoľahlivosť, kapacitu a škálovateľnosť systému. Spolupracuje s testovacím tímom na vývoji plánov a prípadov testovania výkonu. Vyvíja automatizované skripty pre iniciatívy využív...

. Ingenieros electricistasElektroinžinieri a špecialisti energetici. Technical team coordination & management: -Lead & approve basic and detailed design of all technical aspects of an integrated solution, in line with customer and contract requirements (technical performance); -Make sure the project technical team delivers according to the project planning;...

. Representantes comercialesObchodní zástupcovia. The responsibility of the position of Inside Service Sales Representative  is to ensure the technical & commercial support for the Clients and Outside Sales for offers and contribute to the growth of the HQ service sales. For some Russian speaking countries/clients this person will also establish a...

. Diseñadores y administradores de bases de datosDizajnéri a správcovia databáz. Máte rozsiahle skúsenosti s vývojom SQL a veľmi dobré znalosti a zručnosti v oblasti navrhovania a optimalizácie ETL procesov? Chcete sa podieľať na budovaní nových ETL tokov medzi dátovými zdrojmi a cloudovou dátovou platformou? Potom by ste mohli byť naším ďalším dátovým inžinierom! V tejto ú...

. Camareros de mesasČašníci a someliéri. Poskytovanie odborného poradenstva zákazníkom pri výbere vhodného druhu vína a ostatných ušľachtilých nápojov. Servírovanie vína a ostatných ušľachtilých nápojov. Zostavovanie vínnych kariet a nápojových lístkov. Objednávanie, archivovanie a predaj vína a ostatných produktov. Organizovanie...

. Profesionales de ventas de tecnología de la información y las comunicacionesŠpecialisti v oblasti predaja informačných a komunikačných technológií. • Kontakt so zákazníkmi a biznis partnermi v rámci CIS krajín (Azerbajdžan, Bielorusko, Arménsko, Gruzínsko, Uzbekistan, Kazachstan, Ukrajina, Turkmenistan) na získavanie nových predajných príležitostí • Identifikácia a vytváranie príležitostí pre interakcie s klientami, budovanie vzťahov s k...

. Profesionales de ventas de tecnología de la información y las comunicacionesŠpecialisti v oblasti predaja informačných a komunikačných technológií. Overenie podpísaných zmlúv a zaznamenajte prvky zmluvy v SAPe Fakturácia služieb a spravovanie dodávateľských faktúr Po podpise zmluvy, overenie a validácia zmluvy, či je v súlade s usmerneniami Spravovanie konkrétnych zmlúv so zákazníkmi Správa cyklu zmlúv a objednávok, vrátane zmluvných ...

Más empleos: << · 4 · 6 · < · 8 · > · 10 · 12 · >>