Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovaquia > Banskobystrický kraj

en Español in English auf Deutsch en Français ...

214 ofertas de trabajo encontradas en Banskobystrický kraj (Eslovaquia) (página 4):

Página: 4

. Operadores de máquinas pulidoras, galvanizadoras y recubridoras de metalesOperátori zariadení na konečnú úpravu, pokovovanie a povrchovú úpravu kovov. Naša spoločnosť hľadá nových kolegov na pozíciu operátor výroby, ktorých náplňou práce bude vykonávanie širokého spektra prác, prevažne jednoduchých, pomocných, obslužných, manipulačných a dokončovacích prác na oddelení lisovne, lakovne, mechanizačného centra, baliarne, baliarne systémov, ...

. Profesionales de la protección medioambientalŠpecialisti v oblasti ochrany životného prostredia (okrem priemyselnej ekológie). - riadi činnosť oddelenia - spracováva koncepciu ochrany životného prostredia organizácie - kontroluje dodržiavanie predpisov a noriem v danej oblasti riadenia - posudzuje projekty z pohľadu životného prostredia (ŽP) - spracováva vnútropodnikové normy - dodržiava zásady a požiadavky ma...

. Técnicos en ingeniería mecánicaStrojárski technici. * inštalácia, montáž, start-up nových strojov u zákazníkov po celom svete (možnosť práce aj nastálo v Nemecku so znalosťou Nemčiny) * sprostredkovanie základného školenia a inštruktáže ku prevádzke stroja pre obslužný personál * zodpovednosť za pravidelnú, preventívnu, ale aj operatívnu kontrol...

. Mecánicos y ajustadores electricistasElektromechanici a autoelektrikári. Elektrická inštalácia strojov podľa dokumentácie, inštalácia softvéru do nových strojných zariadení, uvedenie strojných zariadení do prevádzky, testovanie, nastavovanie a príprava strojov na expedíciu. Výhody:Hradené, Reálna hranica mzdy relevantná skúsenostiam a praxi vybraného kandidáta ...

. Maestros de enseñanza primariaUčitelia v základných školách. Učiteľ ZŠ Učiteľ na I. stupni, učiteľ na II. stupni - Matematika,Fyzika, THD, Telesná  výchova, Informatika.  Pre ll. stupeň ZŠ, možná aj  kombinácia predmetov Výučba žiakov primárneho vzdelávania a  nižšieho sekundárneho vzdelávania v predmetoch Matematika,Fyzika, THD, Telesná výchova, Informat...

. Ingenieros mecánicosStrojárski špecialisti. - prijímanie a spracovávanie zákazníckych reklamácií - prijímanie a spracovávanie zákazníckych požiadaviek (dodávky, kvalita, vzorovanie) - denná komunikácia so zahraničnými zákazníkmi v ústnej a písomnej forme - komunikácia a spolupráca s oddeleniami vo firme pri riešení zákazníckych problémov ...

. Clasificadores y probadores de productos (excluyendo alimentos y bebidas)Kvalitári a kontrolóri výrobkov (okrem potravín a nápojov).  Kontrolné merania vyrobených opracovaných dielcov.  Vykonávanie vstupnej, medzioperačnej a výstupnej kontroly.  Príprava meracích zostáv pre operátorov výroby a balenia.  Práca s posuvným meradlom (šublerou).  Práca s technickou dokumentáciou.  Kontrola zápisov v zmenových hárkoch.  Infor...

. Mecánicos y ajustadores electricistasElektromechanici a autoelektrikári.  Vykonávanie plánovanej údržby podľa definovaného plánu údržby.  Zabezpečenie riešenia technických porúch na zariadeniach.  Vykonávanie inštalačných, zámočníckych a mechanických prác na zariadeniach.  Diagnostika a zabezpečenie riešenia technických porúch na zariadeniach.  Testovanie a v...

. Operadores de autoelevadorasOperátori vysokozdvižných vozíkov.  Obsluhovanie vysokozdvižných, paletových, vychystávacích a systémových vozíkov,  Vykladanie a nakladanie paliet s tovarom z/na korbu vozidiel.  Vyskladňovanie a naskladňovanie tovaru v rámci skladu.  Zásobovanie liniek na hale materiálom. Skenovanie paletových štítkov.  Vykonávan...

. Reguladores y operadores de máquinas herramientasNastavovači a obsluha kovoobrábacích strojov.  Jednoduché ručné, manipulačné práce pri obsluhe CNC Frézy ( vkladanie a vykladanie dielcov)  Kontrolné merania vyrobených opracovaných dielcov  Práca s posuvným meradlom (šublerou)  Práca s technickou dokumentáciou Výhody: 13. a 14. plat V prípade potreby pre zamestnancov zo vzdialen...

. Mecánicos y ajustadores electricistasElektromechanici a autoelektrikári.  Vykonávanie plánovanej elektro-údržby podľa definovaného plánu údržby.  Zabezpečenie riešenia elektro-technických porúch na zariadeniach.  Vykonávanie elektro-inštalačných, zámočníckych a mechanických prác na zariadeniach.  Diagnostika a zabezpečenie riešenia elektro-technických porúch na z...

. Reguladores y operadores de máquinas herramientasNastavovači a obsluha kovoobrábacích strojov. - Nastavovanie 3-5 osích CNC fréz , a ďalších strojov v strojovom parku. - Programovanie strojov pomocou programovacích jazykov SIEMENS - SINUMERIC. - Úprava, prenastavenie strojov, korekcie ( CNC frézy, lisy, píly, SBZ frézy). - Výber náradia a meradiel podľa plánu prác. - Kontrolné merania vyroben...

. Peones de la industria manufacturera no clasificados bajo otros epígrafesPomocní pracovníci vo výrobe. Práca vo výrobnom závode v Lučenci - príprava keramickej zmesi, nastavenie formopodložky, príprava armatúry, zarovnanie vyliatej zmesi, pomocné práce. K dispozícii sú rôzne pracovné pozície z dôvodu rozširovania výroby. Výhody:iné zložky odmeňovania

. Supervisores de industrias manufacturerasMajstri (supervízori) v priemyselnej výrobe.  Riadi chod prevádzky na pridelenej výrobnej zmene (cca 30 zamestnancov).  Zabezpečuje bezporuchovosť procesu výroby, plnenie plánu výroby, dosahovanie kvantitatívnych a kvalitatívnych cieľov.  Zabezpečuje ľudské zdroje na zmene.  Zabezpečuje a organizuje výrobný proces (procesy).  Zab...

. Técnicos en ingeniería mecánicaStrojárski technici. Mechanické práce na automatizačných linkách a zariadeniach. Práca s technickou dokumentáciou a zapájanie automatizačných liniek do výrobných procesov. Uvádzanie zariadení do prevádzky, skúšky, testy a odstraňovanie porúch. Vyslanie pracovníkov na pracovné cesty k zákazníkom.

. Técnicos en ingeniería mecánicaStrojárski technici. Mechanické práce na automatizačných linkách a zariadeniach. Práca s technickou dokumentáciou a zapájanie automatizačných liniek do výrobných procesov. Uvádzanie zariadení do prevádzky, skúšky, testy a odstraňovanie porúch. Vyslanie pracovníkov na pracovné cesty k zákazníkom.

. Técnicos en ingeniería mecánicaStrojárski technici. Vypracovanie konštrukčnej a výrobkovej dokumentácie, zmeny a odchýlky v konštrukčnej dokumentácii, spolupráca s inými strediskami na technickej príprave výroby, spolupráca pri tvorbe cenových ponúk; Výhody:Práca v dobrom pracovnom kolektíve, výplata 13. a 14. platu, balík sociálnych výhod, p...

. Vendedores no clasificados bajo otros epígrafesPracovníci v oblasti predaja inde neuvedení. Práca z domu - Home office - Asistent / ka obchodnej spoločnosti Dátum nástupu dohodou. Vedenie a riadenie obchodnej agendy, uskutočňovanie osobných a tel. pohovorov za účelom distribúcie služieb obch. spoločnosti prideleným a koncovým zákazníkom v oblasti ponuky práce a finančných produktov vrátane ...

. Panaderos, pasteleros y confiterosVýrobcovia pekárskych a cukrárskych výrobkov. výroba pekárskych výrobkov, príprava cesta, úprava cesta plnením, tvarovaním; Kontaktovať zamestnávateľa telefonicky, pohovor na mieste výkonu práce po telefonickom dohovore s uchádzačom o zamestnanie a zamestnávateľom Výhody:príspevok na stravovanie

. Operadores de instalaciones de procesamiento de metalesOperátori zariadení v hutníckom a zlievarenskom priemysle. • obsluhovanie technologického zariadenia na výrobu al. drôtov, lán • dodržiavanie a realizovanie činnosti vyplývajúceho z technologických procesov a zvoleného pracovného režimu podľa dokumentovaných zásad • kontrolovanie prevádzkyschopnosti a funkčnosti strojov a zariadení, na ktorých pracujete • ...

. CocinerosKuchári (okrem šéfkuchárov). Pripravovanie všetkých ponúkaných jedál(hladné jedlá, polievky, šaláty, dressingy, oblohy). Zodpovednosť za kvalitu pripravených pokrmov. Dodržiavanie presne stanovených postupov prípravy jedál. Dodržiavanie prísnych hygienických štandardov a čistoty na pracovisku. Podieľanie sa na príprave jedál...

. Técnicos en ingeniería civilStavební technici. Kreslenie konštrukcií pozemných stavieb, alebo technických zariadení budov, alebo požiarno-bezpečnostného riešenia stavieb a zameriavanie skutkových stavov stavieb. Výhody:Výkonnostný bonus, dochádzkový bonus, možnosť ubytovania. Práca v mladom a pružnom kolektíve s možnosťou ďalšieho profesionáln...

. Técnicos agropecuariosTechnici v poľnohospodárstve a potravinárstve. Vašou náplňou práce bude: • bezodkladné riešenie vzniknutých porúch, problémov a nedostatkov a ich následné hlásenie kompetentným osobám • analyzovať vzniknuté poruchy na technických zariadeniach • vykonávanie preventívnej, vynútenej alebo neplánovanej údržby strojov a zariadení • mazanie strojo...

. Diseñadores gráficos y multimediaGrafickí a multimediálni dizajnéri. Spoločnosť ATENA hľadá šikovného Web developera do viac členného tímu, ktorý má na starosti vývoj a správu informačného systému. Informačný systém je dlhodobým projektom, ktorý je aktívny už vyše 13 rokov a neustále sa vyvíja a inovuje. Tým Vám vieme garantovať získanie dlhodobého zamestna...

. Empleados del servicio de personalAdministratívni pracovníci v oblasti ľudských zdrojov. - Aktivity súvisiace s náborom zamestnancov, uskutočňovanie výberových pohovorov s uchádzačmi, registrácia uchádzačov, vyhotovenie a kontrola zmluvnej dokumentácie potrebnej pri registrácií a jej následná evidencia - Aktívne vyhľadávanie nových záujemcov o prácu, informovanie klientov o možnostiac...

. Empleados del servicio de personalAdministratívni pracovníci v oblasti ľudských zdrojov. - Telefonická komunikácia v srbskom alebo chorvátskom jazyku s klientmi a ich informovanie o možnostiach uplatnenia na trhu práce - Nábor uchádzačov pre pracovné pozície spoločnosti - Aktívne vyhľadávanie vhodných pracovných internetových portálov, inzertných tlačovín na prezentáciu našich s...

. Profesionales del trabajo socialŠpecialisti v oblasti sociálnej práce a poradenstva. Priama práca s klientom, sociálna evidencia klientov, skupinová a individálna komunikácia s klientom, komunikácia s úradmi a štátnymi inštitúciami, tvorba plánov individuálneho rozvoja a ich vyhodnotenie, poskytovanie poradenstva..práce pri kultúrnych udalostiach.

. Reguladores y operadores de máquinas herramientasNastavovači a obsluha kovoobrábacích strojov. - Zodpovednosť za technickú prípravu výroby a za vypracovanie technologickej dokumentácie vrátane programov pre opracovanie, - zodpovednosť za overenie výroby nových výrobkov, - zodpovednosť za priebežnú kontrolu výroby výrobkov zavedených do sériovej výroby, - vypracovávanie kalkulácie a podkl...

. AlbañilesMurári a podobní pracovníci. zhotovovanie stavebných konštrukcií murovanie a betónovanie osádzanie jednoduchých oceľobetónových, drevených, kovových výrobkov Výhody:- po skúšobnej dobe možné zvýšenie platu - dochádzkový bonus vo výške 15percent z mesačnej mzdy - vianočné odmeny, individuálne odmeny - firemné podujatia...

. Trabajadores comunitarios de la saludTerénni sociálni a zdravotní pracovníci. Uzávierka na predkladanie žiadostí o prijatie do zamestnania je 15.7.2022. Záujemcovia, ktorých žiadosti do výberového konania boli doručené po termíne uzávierky, nebudú zaradení do výberového konania. Zoznam požadovaných dokladov k žiadosti o prijatie do zamestnania: • žiadosť, v ktorej je jednoznačn...

Más empleos: << · 2 · < · 4 · > · 6 · 7 · >>