Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovaquia > Banskobystrický kraj

en Español in English auf Deutsch en Français ...

119 ofertas de trabajo encontradas en Banskobystrický kraj (Eslovaquia) (página 4):

Página: 4

. Mecánicos y ajustadores electricistasElektromechanici a autoelektrikári. Elektromechanik, elektronik Demontáž, oprava, montáž elektrických zariadení železničných koľajových vozidiel, vykonávanie elektrokabeláže ŽKV, oprava a skúšanie ETS. Železničné opravovne a strojárne Zvolen, a.s. sú najvýznamnejšou firmou na opravy motorových rušňov SR. Vo výrobných priestoro...

. Ingenieros civilesStavební špecialisti. ● zodpovedá za personálne, organizačné, technické a ekonomické vedenie stavieb ● zodpovedá za plnenie podmienok stavebného povolenia ● zodpovedá za dodržiavanie zásad ochrany ŽP na pridelenom úseku /stavbe ● zodpovedá za dodržiavanie zásad BOZP a PO na pridelenom úseku /stavbe ● podieľa sa na ...

. Camareros de barraBarmani. - Príprava a predaj nápojov - Obsluha hostí a komunikácia so zákazníkmi - Práca s pokladňou - Roznášanie jedál Zamestnanecké výhody, benefity - strava a ubytovanie zadarmo - najbližší rodinní príslušníci vstup do wellnessu zadarmo

. Especialistas en tratamientos de belleza y afinesKozmetici a podobní pracovníci. Náplň (druh) práce - Spôsobilé vykonávanie masážnych procedúr, - poskytovať vhodne pripravené a príjemné prostredie pre klientov, - aktívne napomáhanie pri výbere služieb a tovarov, - udržiavanie hygieny vo wellness centre. Výhody:- jedná sa o prácu na 7 dňové turnusy strava a ubytovanie z...

. Médicos generalesVšeobecní lekári. Poskytovanie liečebno-preventívnej starostlivosti príslušníkom zboru, zamestnancom zboru a odsúdeným. Samostatná diagnostická a preventívno-liečebná činnosť v ambulancii primárnej starostlivosti. Výhody:Hradené, - po 3 mesačnej skúšobnej dobe priznanie osobného príplatku, - možnosť priznania ...

. ConserjesSprávcovia objektov. -zabezpečuje bezporuchový chod kotolní, bazénových a wellness priestorov -vykonáva preventívnu údržbu zverených strojov a zariadení -zodpovedá za správne nastavenie a chod prístrojov a zariadení /čerpadlá, vzduchotechnika, sonda na meranie chlóru.../ -bezodkladne rieši vzniknuté problémy a nedostat...

. CocinerosKuchári (okrem šéfkuchárov). Novo otvárajúci Boutique Hotel ERB prijme do svojho zakladajúceho teamu kuchára, ktorý prejde najprv zaučením a postupne prevezme sám zmenu. Príprava surovín, varenie jedál a la Carte, udržiavanie čistoty kuchyne, vedenie pomocných kuchárov a pomocnýc síl. Na túto pracovnú pozíciu nevyžaduje...

. Operadores de autoelevadorasOperátori vysokozdvižných vozíkov. * vykladanie, skontrolovanie množstva a sortimentu dodaného tovaru so sprievodnými dokladmi * zodpovednosť za správnosť vydaného sortimentu a množstva na základe kumulatívneho vyskladňovacieho plánu * správne vyskladnenie a evidencia s použitím QR s prihliadnutím na dodržiavanie FIFO * pravideln...

. ConserjesSprávcovia objektov. Pracovné miesto vytvorené s príespevkom cez NP chyť sa svoej šance 2, vhodné pre UoZ: •    znevýhodnení UoZ (§ 8 zákona o službách zamestnanosti) evidovaní 1 mesiac •    znevýhodnení UoZ (§ 8 zákona o službách zamestnanosti) s vysokoškolským vzdelaním evidovaní 3 mesiac •    mladí UoZ – NEET do ...

. Electricistas de obras y afinesStavební a prevádzkoví elektrikári. Mechanik meracej a regulačnej techniky prevádzkarne energetika - vykonáva opravy všetkých druhov meracích prístrojov, vyhľadávanie porúch a opravu meracej a regulačnej techniky na zariadeniach prevádzkarne energetika, odpisy meradiel energií, montáž novej meracej a regulačnej techniky na tec...

. Electricistas de obras y afinesStavební a prevádzkoví elektrikári. Ide o pracovné miesto v 3 člennom pracovnom kolektíve zmenovej elektroúdržby. Podľa skúseností a oprávnenia sú zamestnancom prideľované pracovné úlohy. Hlavnou náplňou práce zmenovej údržby je: • Odstraňovanie porúch na technologických zariadeniach • Vykonávanie preventívnej údržby elektroinštalácie te...

. PsicólogosPsychológovia a psychoterapeuti. Odborná činnosť so zameraním na prácu s dieťaťom a jeho rodinou počas výkonu opatrení SPOD a SK v centre pre deti a rodiny na základe plánu sociálnej práce s dieťaťom a jeho rodinou, ktorý je vypracovaný v spolupráci  s úradom práce sociálnych vecí a rodiny.

. Conductores de camiones pesadosVodiči nákladných automobilov a kamiónov. - nejazdíme s ADR - jazdíme SK, IT, DE, FR, AT, ES ale aj CZ, BENELUX - nejazdíme ANGLICKO - nástup do práce vo Zvolene - striedanie vo Zvolene alebo okolie Zvolena s firemným vozidlom - preprava tovaru s tandemovou súpravou v štátoch EU - zaujímavé turnusy od 14+5, 3+1, 4+1, 5+10, 6+2 alebo ...

. Especialistas en tratamientos de belleza y afinesKozmetici a podobní pracovníci. - poskytuje masáž klientom - poskytuje služby elektroliečby - poskytuje služby vodoliečby - zabezpečuje dozor pri bazéne Výhody:Príspevok zamestnávateľa na DDS Príspevok na rekreáciu Poskytnutie poukážok Veľkonočné, Deň Baníkov, Vianočné

. Trabajadores comunitarios de la saludTerénni sociálni a zdravotní pracovníci. Sociálna práca a poradenstvo pre fyzické osoby pri výkone opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, v zariadení sociálnych služieb alebo v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Rámcový opis pracovnej činnosti: •    samostatná terénna práca zameraná na ...

. Operadores de instalaciones de procesamiento de metalesOperátori zariadení v hutníckom a zlievarenskom priemysle. Je kvalifikovaný zamestnanec, ktorý vykonáva obsluhu, prestavby a nastavenie rovnacieho zariadenia, deliacej linky, kefovacieho stroja a baliaceho zariadenia. Kontroluje a zodpovedá za chod zariadenia, požadované rozmery a kvalitu spracovaných rúr. Vedie evidenciu pracovných úkonov v prevádz...

. Herreros y forjadoresKováči. Zamestnanec samostatne a odborne vykonáva kováčske práce ručne i za pomoci bucharu, zhotovuje výkovky pre hutnícke činnosti a propagačné predmety z kovu na základe požiadaviek. Vykonáva opravu viazacích prostriedkov a prípravu vzoriek pre chemické laboratórium. Určuje koncovú teplotu opracováva...

. Especialistas en políticas y servicios de personal y afinesŠpecialisti v oblasti personalistiky. Organizačný útvar:     Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec, odbor služieb zamestnanosti, oddelenie poradenstva a vzdelávania Ddoba určitá počas realizácie projektu; najdlhšie do 31.07.2023; predpokladaný nástup 06/2022. Informácia o odmeňovaní: 7. platová trieda - funkčný plat bude urče...

. Empleados de servicios de apoyo a la producciónAdministratívni pracovníci vo výrobe. Administratívny pracovník vo výrobe. Riadenie výrobných výkresov a štandardov a ich zmenoviek. Kontrola produkcie na výrobných pásoch. Spolupráca pri audite produktu. Manažment školení pre výrobných zamestnancov vo vzťahu k oddeleniu. Kontrola vhodnosti distribučných listov. Dátum nástupu: ihneď Výho...

. Reguladores y operadores de máquinas herramientasNastavovači a obsluha kovoobrábacích strojov. - Jednoduché ručné manipulačné práce pri obsluhe CNC Frézy ( vkladanie, upínanie dielcov, spúšťanie procesu a vykladanie, očistenie a meranie dielcov). - Kontrolné merania vyrobených opracovaných dielcov. - Práca s posuvným meradlom ( šublerou) a inými meradlami. - Práca s technickou dokume...

. Trabajadores de los cuidados personales en institucionesOpatrovatelia a asistenti v zariadeniach pre staršie osoby a osoby so zdravotným postihnutím. Opatrovateľka v zariadení sociálnych služieb pre seniorov - starostlivosť o seniorov - výhodou je opatrovateľský kurz Mzda s príplatkami za sviatky, dni pracovného voľna a za nočné sa pohybuje cca 1050 eur/mes. brutto Výhody:príspevok na stravu

. Clasificadores y probadores de productos (excluyendo alimentos y bebidas)Kvalitári a kontrolóri výrobkov (okrem potravín a nápojov). - vizuálna kontrola hliníkových odliatkov - práca s fibroskopom/endoskopom - evidencia výsledkov vykonanej činnosti - práca na nepretržitej prevádzke Výhody:- Zaškolenie - Stabilný príjem - Nepretržitá podpora zo strany koordinátora - Príjemný pracovný kolektív, ktorého súčasťou môžete byť ...

. Panaderos, pasteleros y confiterosVýrobcovia pekárskych a cukrárskych výrobkov. - Obsluha, nastavenie výrobnej linky na výrobu celozrnných chlebov. - Obsluha poloautomatickej linky na výrobu celozrnných peliet - Zakladanie bigbagov do linky pomocou VZV - Miešanie surovín v správnom pomere - manuálne aj automaticky - Nastavenie linky pomocou PC a ručných ventilov - Zodpoved...

. Tenedores de librosOdborní pracovníci v oblasti účtovníctva. Administratívny pracovník školy zodpovedá za tieto činnosti: 1. komplexné zabezpečovanie štatistiky, účtovníctva, rozpočtovníctva a financovania, 2. vykonávanie ekonomických rozborov, sledovanie ekonomických ukazovateľov, podávanie návrhov na zostavovanie rozpočtu školy, na úpravu rozpočtu a...

. Vendedores no clasificados bajo otros epígrafesPracovníci v oblasti predaja inde neuvedení. Práca z domu - Home office - Asistent / ka obchodnej spoločnosti Dátum nástupu dohodou. Vedenie a riadenie obchodnej agendy, uskutočňovanie osobných a tel. pohovorov za účelom distribúcie služieb obch. spoločnosti prideleným a koncovým zákazníkom v oblasti ponuky práce a finančných produktov vrátane ...

. Reguladores y operadores de máquinas herramientasNastavovači a obsluha kovoobrábacích strojov. • Lisovanie hliníkových profilov podľa výrobného plánu a ich následná kontrola (ryhy, praskliny, deformácie a roviny). • Dodržiavať danú rýchlosť lisovania a kontrolovať nastavené dĺžky pri lisovaní. • Kontrolovať funkčnosť lisu a proces lisovania a v prípade problému nahlásiť problém matriciarovi...

. Operadores de instalaciones de procesamiento de metalesOperátori zariadení v hutníckom a zlievarenskom priemysle. Do nášho tímu hľadáme nového kolegu do 2 zmennej prevádzky, ktorého hlavnou náplňou práce bude: - balenie a kontrola hliníkových profilov podľa zadania objednávky a ich uskladňovanie a označovanie v sklade systémov podľa interných predpisov spoločnosti, - zodpovednosť za správnu nakládku n...

. Conductores de camiones pesadosVodiči nákladných automobilov a kamiónov. Preprava tovaru podľa vopred dohodnutých podmienok v rámci tuzemska a zahraničia. KKV a VP sk. C + E nie sú podmienka. Stretnutie u zamestnávateľa je nutné dohodnúť vopred telefonicky. Výhody:V prípade potreby zamestnávateľ zabezpečí KKV a VP sk. C E

. Agrónomos y afinesŠpecialisti v oblasti poľnohospodárstva, lesníctva a akvakultúry. plánovanie výroby ( kŕmenie, dojenie), kontrola implementácie, plemenárska práca, organizovanie a riadenie tímu zamestnancov, starostlivosť o zdravotný stav zverených zvierat v spolupráci s veterinárnym lekárom, zaznamenávanie a zasielanie pravidelných informácií o stave, presunoch a úžitkovosti, k...

Más empleos: << · 2 · < · 4