Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovaquia > Žilinský kraj

en Español in English auf Deutsch en Français ...

124 ofertas de trabajo encontradas en Žilinský kraj (Eslovaquia):

. Desarrolladores y analistas de software y multimedios y analistas no clasificados bajo otros epígrafesVývojári a analytici softvéru a aplikácií inde neuvedení. Pracovná náplň: - Analýza technických a výrobných požiadaviek a návrh riešenia - Návrh a tvorba softvérového vybavenia zariadení a riadiaceho softvéru podľa špecifikácie (embedded systems, architecture draft) - Vývoj a realizácia riadiacich a testovacích systémov - Spolupráca pri vývoji a výrobe šp...

. Camareros de mesasČašníci a someliéri. Práca v reštaurácii ako poradca pre majiteľa a hosťa v oblasti ponuky vín. Poskytovať informácie hosťovi, aké víno si objednať k objednanému jedlu. Ochutnávanie jedál a vín. Zároveň je zodpovedný za skladovanie vína a rozhoduje o tom, ktoré víno sa môže kedy degustovať. Zodpovednosť za kvalitu ...

. Ensambladores de maquinaria mecánicaMontážni pracovníci (operátori) v strojárskej výrobe. - balenie, jednotlivých komponentov do obalov a kartónov podľa smerníc, - práca v 8 hod. pracovnej zmene ( 3 zmennej prevádzke) alebo v nepretržitej prevádzke, - lakovanie, navešiavanie komponentov. Výhody:- príspevok na stravu plne hradený zamestnávateľom 5,10 eur pri 8 hod. prac. úväzku,...

. Analistas de gestión y organizaciónAnalytici v oblasti riadenia a organizácie práce.  Zavedenie novej výroby • Podieľanie sa na vývoji produktov • Zhodnotenie vyrobiteľnosti produktu • Vypracovanie odhadu nákladov (personál, výrobný čas, investície) • Aktívna komunikácia so zadávateľom projektu • Návrh výrobného procesu a layoutu výroby so zohľadnením logistických tokov a aplikovaní...

. Ingenieros no clasificados bajo otros epígrafesTechnickí špecialisti inde neuvedení (okrem špecialistov v oblasti elektrotechnológií). dozor nad jednotnosťou a správnosťou používaných meradiel a merania v akreditovanom laboratóriu, kelibrácia meradiel, spracovanie výsledkov kalibrácií, vydávanie kalibračných certifikátov a vykonávanie záznamov do dokumentácie, aktualizácia a revízia akreditovanej a neakreditovanej činnosti laboratóri...

. Ensambladores de equipos eléctricos y electrónicosMontážni pracovníci elektrických a elektronických zariadení. práca vo výrobe rôznych dielov pre elektrotechnický a automobilový priemysel vykonávanie operácií na linke podľa pracovného postupu a pokynov nadriadeného Výhody:nástupný bonus 250 € mzda vždy vyplatená načas a v 100percent výške vianočná prémia 13. plat dochádzkový bonus 14. plat dotované...

. Empleados de control de abastecimientos e inventarioPracovníci v sklade. Príprava tovaru k zákazníkovi, práca so skenerom, jazda a práca na elektrickom motorovom vozíku, udržiavanie čistoty skladových priestorov a vykonávanie ďalších pracovných úloh podľa pokynov priameho nadriadeného, súvisiacich s pracovnou náplňou.

. Criadores de ganadoChovatelia hospodárskych zvierat a dojníc (okrem hydiny). Dojenie dojníc, starostlivosť o zvieratá, nahlasovanie ruje, starostlivosť o poriadok v dojárni; prax vítaná; kladný vzťah k zvieratám, zodpovedný a spoľahlivý prístup. Výhody:Hradené, benefity:, vianočné odmeny, odmeny pri narodeninách, odmeny pri životných jubileách, strava v sume 1 euro,...

. Limpiadores y asistentes de oficinas, hoteles y otros establecimientosUpratovačky. upratovanie izieb a spoločných priestorov hotela, zodpovednosť za zverený majetok, 8 hodinová pracovná doba - aj počas víkendov a sviatkov Výhody:stravné lístky, zamestnanecké zľavy, SKIPASS 1 1, AQUAPASS 1 1, zľavy vo všetkých gastro prevádzkach, športových obdochod Tatry Motion

. DentistasZubní lekári. Práca zubného lekára. Výhody:Zubná ambulancia v Zákamennom Mladý kolektív, 6 skúsení stomatológovia, skutočné možnosti profesionálneho rastu, priateľské jednanie, moderné vybavenie: 5 stomatologických súprav, 5 nových intraorálnych RTG s RVG, nový digitálny OPG RVG, 2x Endodontický mikrosk...

. Ingenieros mecánicosStrojárski špecialisti. analyzovanie nákladov spojených s vývojom mechatronických systémov analyzovanie štruktúry nákladov metódou „Should Cost“ posudzovanie technických špecifikácií a identifikácia potenciálov na úsporu nákladov optimalizácia smerom k zníženiu kapitálových alebo investičných nákladov navrhovanie vhodných ...

. Directores de servicios de educaciónRiadiaci pracovníci (manažéri) vo výchove a vzdelávaní. 1. Na výkon kariérnej pozície riaditeľa materskej školy je požadované splnenie predpokladov: • Kvalifikačné predpoklady a osobitný kvalifikačný predpoklad: − kvalifikačné predpoklady pre príslušný druh a typ školského zariadenia v zmysle Zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických z...

. Directores de servicios de educaciónRiadiaci pracovníci (manažéri) vo výchove a vzdelávaní. Požadované kvalifikačné predpoklady pre ZŠ: - vysokoškolské vzdelanie II. stupňa požadovaného smeru podľa vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 31/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov ...

. Técnicos en optometría y ópticosOční optici. My, vo FOKUSE tvoríme svet, v ktorom lepšie vidíte a lepšie sa cítite. Starostlivosť o zákazníka je naším poslaním. Ak zdieľate s nami rovnaké hodnoty, tak neváhajte a pridajte sa k nám. Ako vyzerá náš pracovný deň? - Ide nám o to, aby sa zákazníci u nás cítili komfortne a dostalo sa i...

. Reguladores y operadores de máquinas herramientasNastavovači a obsluha kovoobrábacích strojov. - Nastavovanie ohraňovacích lisov - Nastavenie korekcií a výroba prvých kusov - Vytvorenie nových programov na výrobných zariadeniach HACO a AMADA - Zaučenie a dohľad nad pracovnými postupmi - Dodržiavanie 5S a poriadku na pracovisku - Vytváranie pracovných inštrukcií a ich aktualizácia pr...

. Técnicos en optometría y ópticosOční optici. My, vo FOKUSE tvoríme svet, v ktorom lepšie vidíte a lepšie sa cítite. Starostlivosť o zákazníka je naším poslaním. Ak zdieľate s nami rovnaké hodnoty, tak neváhajte a pridajte sa k nám. Ako vyzerá náš pracovný deň? - Ide nám o to, aby sa zákazníci u nás cítili komfortne a dostalo sa i...

. Profesionales de enfermeríaŠpecialisti v ošetrovateľstve. Poskytovanie komplexnej ošetrovateľskej starostlivosti o pacienta na operačných sálach ortopédie. Plní úlohy podľa pokynov nadriadeného. Výhody:Uvádzaná mzda je informatívna a jej konečná výška závisí od dĺžky uznanej praxe a špecializácie uchádzača. V rámci zamestnaneckých výhod a benefitov FNsP Žili...

. Profesionales del trabajo socialŠpecialisti v oblasti sociálnej práce a poradenstva. Poskytovanie sociálneho poradenstva v oblasti komplexných poradenských služieb a sociálna práca zameraná na pomoc občanovi v nepriaznivej sociálnej situácii a poskytovanie pomoci pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov. Práca s prijímateľmi sociálnych služieb; plánovanie a realizov...

. Ensambladores de equipos eléctricos y electrónicosMontážni pracovníci elektrických a elektronických zariadení. práca v stoji - montáž, lepenie, balenie nenáročná práca v klimatizovaných priestoroch - obsluha automatizovanej pracovnej linky Výhody:práca na hlavný pracovný pomer v elektrotechnickej výrobe možnosť ďalšieho profesného rastu stabilná práca v čistom a klimatizovanom prostredí

. Directores de industrias manufacturerasRiadiaci pracovníci (manažéri) v priemysle. Komplexné riadenie oddelenia kvality a vývoja, hodnotenie efektívnosti, riadenie zamestnancov, riadenie a kontrola procesov za účelom neustáleho zlepšovania, zodpovednosť za dodržiavanie termínov dodávok, zlepšovanie efektívnosti a kvality produkcie. Výhody:ubytovanie, služobný automobil, služ...

. Empleados de servicios estadísticos, financieros y de segurosAdministratívni pracovníci v oblasti štatistiky, finančníctva a poisťovníctva. Miesto výkonu práce - Centrum sociálnych služieb Podháj. Náplň práce: Charakteristika pracovného miesta Referent vnútornej správy vykonáva administratívne práce spojené s výkonom sociálnej agendy a obstaraním potrieb prijímateľov sociálnej služby: - zabezpečuje komplexnú ekonomickú agendu Centr...

. Tenedores de librosOdborní pracovníci v oblasti účtovníctva. Komplexné zabezpečovanie účtovníckych agend: - zostavuje návrh trojročného rozpočtu mesta, - v spolupráci s organizačnými útvarmi mestského úradu a Mestskej polície mesta Martin zostavuje podrobný rozpočet mesta členený na položky a podpoložky vrátane programového rozpočtu, - spracováva čerpanie rozpočtu mesta p...

. Profesionales de parteríaŠpecialisti v pôrodníctve. Poskytovanie komplexnej ošetrovateľskej starostlivosti o pacienta a pôrodná asistencia na danom oddelení, spolupráca v tíme ďalšieho ošetrovateľského personálu. Plnenie úloh podľa pokynov nadriadeného. Pracovné miesto je vhodné aj pre absolventa. Výhody:- uvádzaná mzda je informatívna a je...

. Ensambladores de maquinaria mecánicaMontážni pracovníci (operátori) v strojárskej výrobe. Manuálna práca vo výrobnej linke. Práca v trojzmennom pracovnom režime. Výhody:Príplatky za splnenie ukazovateľov 0,30€ hod , za podiel na produktivite 0,20€ hod . Príplatky za nočné zmeny, za prácu nadčas, za prácu počas sviatkov, za prácu počas víkendov. Množstvo benefitov zimná odmen...

. Ensambladores de maquinaria mecánicaMontážni pracovníci (operátori) v strojárskej výrobe. - Obsluha robotov a poloautomatov v trojzmennej prevádzke. - Obsluha a regulácia testovacích strojov. - Zodpovedá za dodržiavanie Pracovných postupov na linke. - Zodpovedá za čistotu strojov. - Na konci zmeny upratuje svoje stanovisko na linke.                                                                                         - Zodpovedá za kvalitu výrobkov (robí procesnú kontrolu a rešpektuje   zásady pre riadenie nez...

. Ingenieros de minas, metalúrgicos y afinesŠpecialisti v ťažobnom, hutníckom, zlievarenskom priemysle a príbuzných odboroch. Riadi a kontroluje stav výrobných zariadení, dodržiavanie pracovno-bezpečnostných postupov pre jednotlivé zariadenia, výrobky, resp. činnosti týkajúce sa výroby CaSi. Výhody:Ku základnej zložke mzdy zamestnancovi budú vyplatené príplatky za sťažené prostredie, za sobotu, nedeľu, prácu v noci...

. Peones de cargaManipulační pracovníci, nosiči. Pre logistickú spoločnosť v Tepličke nad Váhom hľadáme skladových pracovníkov - feederov (zásobovanie výrobných liniek) Spoločnosť pôsobí v oblasti automobilového priemyslu a zabezpečuje logistiku pre žilinskú automobilku. Priemerná mesačná mzda 1000€-1100€/mes. (brutto) + príplatky za zm...

. Operadores de autoelevadorasOperátori vysokozdvižných vozíkov. Pre výrobnú spoločnosť v Žiline hľadáme operátorov výroby a vodičov VZV. Spoločnosť pôsobí v oblasti automobilového priemyslu a dodáva komponenty pre Žilinskú automobilku. Priemerná mesačná mzda 950-1100 €/mes. (brutto) + príplatky za nadčasy v zmysle Zákonníka práce. - základná hodino...

. Vendedores no clasificados bajo otros epígrafesPracovníci v oblasti predaja inde neuvedení. manipulácia s tovarom, výrobkami, materiálom a obalmi, príjem-výdaj tovaru, kontrola zásob na sklade, inventúry, obsluha motorových vozíkov, práca so skenerom Výhody:príspevok na DDS, príspevok na stravovanie nad rámec ZP, vianočný a veľkonočný balíček

. Empleados de control de abastecimientos e inventarioPracovníci v sklade. príjem a výdaj potravinárskych výrobkov, tovaru, materiálu, ručná manipulácia, obsluha skladových mechanizovaných prostriedkov (NZV, VZV), práca so skenerom, inventúry, správne uskladňovanie, vedenie evidencie Výhody:príspevok na DDS, príspevok na stravovanie nad rámec ZP, vianočný a veľkon...

Más empleos: 1 · > · 3 · 4 · >>