Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Bulgaria > Пловдив

en Español in English auf Deutsch en Français ...

88 ofertas de trabajo encontradas en Пловдив (Bulgaria) (página 3):

Página: 3

Машинен оператор, размесване (химически и други сродни на тях процеси). Производство на концентрат за хемодиализа, работи се на поточна машина; Работа с палетна количка. Работи се на редовна смяна, петдневна работна седмица тел. и лице за контакт: 0882285932 - Симеон Николов  

Управител, социални услуги в общността. Организиране, разпределение, координиране и контролиране на дейностите в социалната услуга по проект "Център за подкрепа на лица с увреждания - Асеновград" Възложени от кмета на общината и ръководителя на проекта. Документи за кандидатстване се получават от Информационния център в Община Асеновград. 101...

Логопед. Диагностика, консултиране и специализирана работа с потребителите с логопедични проблеми и семействата им. Възложени от кмета на общината, ръководителя на проекта и управителя на социалната услуга. Документи за кандидатстване се получават от Информационния център в Община Асеновград. 106 стая

Машинен оператор. Ръчно и машинно сглобяване на компоненти и детайли за газови уреди Монтира компонентите с преса; Извършва замервания; Спазва технологията.Работата е интензивна, работи се на две смени, подходяща е за мъже и за жени. СРМ от трудовата борса! тел. и лице за контакт: 0884107067- Екатерина Сгурева Ка...

Касиер. Отговорник каси Ефективно управлява и организира служителите при работата им на каса с цел постигане на максимални точност, бързина, вежливост и приветливост при работата с клиенти.    Изготвя работните графици на всички касиери с цел наличие на достатъчен брой служители в работните смени и...

Монтажник, изделия от метал. - Извършва монтаж на детайли, ръчно или механично - Проверява правилността на монтажа на асемблираните възли и изделия и внася корекции при необходимост; - Следи за качеството на частите и готовите монтирани детайли; - Опакова и етикетира продукцията; - Изпълнява определените производствени н...

Младши счетоводител. Проверява исканията за плащане,входирани от работодатели и ДОБ;Проверява начисляването и изплащането на заплатите в отделната счетоводна система на бенефициента по проекта ("Обучения и заетост"),както и изплащането на разходите за заплати,данъци и осигурителни вноски,включено в подаденото искане за ...

Медицинска сестра. Медицински грижи за болни в различни отделения Подготвя и прилага на пациентите предписаните от лекуващия лекар лекарства; взема кръв за лабораторни изследвания и осигурява своевременно получаване на резултатите от тях; активно и непрекъснато наблюдава мониторирането на жизненоважните функции на п...

Обслужващ, бензиностанция/газостанция. обслужващ колонки на бензиностанция, консултация на клиенти, почистване на обекта.Работи се на 2 смени по 8 ч. (от 06:00ч до 23:00ч.). Работи се 4 дни след това 2 дни се почива. тел. и лице за контакт: 0877544242- Валентин Филипов

Печатар. Подготвя флексопечатната машина за работа, проверява и монтира клишетата. Наблюдава и контролира процеса на печат, осигурява качеството на произведената продукция. Обучава и повишава квалификацията на подчинените си. Поддържа изискваната производствена хигиена на работното място. Отговаря за изправност...

Охранител. охранява района на завода,видеонаблюдение,не се стои в офис а се обикаля.Работи се само на нощни смени (16:30 ч.- 08:00 ч.) и в събота и неделя по график (веднъж месечно).Работата е подходяща и за пенсионери. тел.и лице за контакт:0898605770-Узунов

Машинен оператор, производство на пластмасови изделия. Обслужва екструдерните инсталации/машините за конфекциониране на пликове. Зарежда инсталациите с гранулат и извършва нужните настройки. Зарежда машините с фолио и извършва нужните настройки. Описва произведената продукция в работната карта.

Монтажник. Монтаж на елементи с винтоверт и отвертка тел. и лице за контакт: 0888644862- Светлана Тодорова svetlana.todorova#hrs-bg.com

Технически секретар. Изготвяне на договори, анекси, протоколи свързани с отдаване под наем на кофраж и строително оборудване. Консултиране на клиенти за отдаване под наем на кофраж, скеле, лека строителна техника. Свободно боравене с офис техника. CV-та на е-майл: perun_77#abv.bg CV-та на е-майл: perun_77#abv.bg

Обслужващ работник, промишлено производство. -Да зарежда суровини в производствената линия; -Да наблюдава и обслужва  производствения процес -Да следи за постоянството на качеството на влаганите материали и да подава сигнал при поява на отклонения. тел. и лице за контакт: 0876897029 - Фани Давидова

Продавач-консултант. магазин за ОВ, ВиК и строителни материали Приемане, предлагане и отчитане на стоки; Обслужване и консултация на клиентите; Подреждане на склада , подреждане и аранжиране на магазина. СВ-та на емайл: hr#migengineering.bg

Водач, електрокар. Отговаря за безопасното преместване на материали за производствената дейност, както за преместването на продукцията в склада и нейното извозване и товарене. Трябва да знае: • Нормативни актове в областа на управлението на транспортни средства. • Правилата и вътрешните инструкции, свързани ...

Организатор, производство. Осъществява техническо и административно ръководство на заготвителната база. Запознава се с работните чертежи , заявява, организира доставки на материали, заготовки и меганизация. Координира и контролира дейности свързани с производствения процес, ръководи дейността на монтажниците и производствените раб...

Продавач-консултант. Служител Деликатеси     Подготвя и излага на витрина продукти от категория „Деликатеси“ според изискванията на „Билла България“ ЕООД и потребностите на клиентите. Приготвя заготовки, ястия по конкретна рецепта, изпича всички ястия по установена програма; приготвя продукти на скара. Участва в процеса на инв...

Машинен оператор, печатарство. -Подпомага печатаря при работа с флексопечатна машина; - почиства машината и зарежда с необходимите материали; монтира клишета; -наблюдава процеса на печат. тел. и лице за контакт: 0895521810- Радослава Атова

Отчетник, водещ ревизионни документи. Ежедневно извършва въвеждане, обработка и контрол на стокооборота и наличностите във филиала.     Ежедневно извършва обработване на сравнителни, резултатни и корекционни листи от инвентаризациите. Управлява и контролира инвентаризационните процеси във филиала според установените правила на...

Машинен оператор, машини и съоръжения в металургията. Подготвя машини за работа;Следи работния процес и отстранява евентуалните повреди;Контролира качеството на готовата продукция;Поддържа работното място в безупречен вид;Планира и ръководи работата на помощния персонал в съответната секция;Спазва изискванията за безопасност по време на работа;

Водач, електрокар. Извършва товаро-разтоварна дейност в производствената база; • Спазва правилата за безопасни и здравословни условия на труд; • Управлява машината безопасно и следи за правилната й експлоатация; • Изпълнява в срок поставените задачи. тел. и лице за контакт: 0882113654- Милица Иванова

Пощенски раздавач (пощальон). Обработка, доставка на пощенски пратки, печатни издания, рекламни материали, пенсии (по домовете); Изплащане на социални помощи, абонамент. Работи се по график, от понеделник до събота. Кандидатите трябва да могат да работят на открито, носят тежести, боравят с парични средства, да са над...

Оператор, производствена линия. Поддържа оптимален технологичен режим и натоварване на машините.Оъществява визуален контрол за качествените характеристики на продукцията.Обслужва и извършва оперативно настройване на машините.

Санитар. Качествени грижи за личната хигиена на потребителите на социални услуги и за хигиената в Дома като цяло. 102 стая раб. време: 6.30-15.00 12.30-21.00 ч.

Медицинска сестра за социални дейности. Следи състоянието на потребители на КСУ - гр.Сопот, оказва първа медицинска помощ, организира приема на медикаменти. Води и съхранява медицинските досиета на настанените лица. Изпълнява назначенията на личните лекари на потребителите. Ежедневно провежда здравен филтър, следи за хигиената на помещенията на Комп...

Образователен медиатор. Проект "Подкрепа за успех" Документи се приемат от 02.09. до 08.09.2021 г. от 08.00 до 16.00 ч. и на 09.09.2021 г. от 08.00 до 12.00 ч. Резултати: на 09.09.2021 в 15.00 ч. Сключване на трудов договор на 09.09.2021 г. в 15.00 ч. 101 стая

Más empleos: << · < · 3