Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Bulgaria > Монтана

en Español in English auf Deutsch en Français ...

12 ofertas de trabajo encontradas en Монтана (Bulgaria):

Фрезист. 1.Управление и контрол на специални универсални металорежещи машини и следене контролно-измервателните уреди, осигуряващи необходима точност. 2.Установяване .центроване и закрепване на детайли със сложна конфигурация, изискващи комбинирано закрепване. 3.Обработване на плоски детайли и отво...

Шивач. Приема и изпълнява поръчки за ушиване или корекции,съобразно зададени изисквания.Изпълнява поръчките при спазване  на технологичните правила и хигиената на обслужване.Поддържа изряден вид на работното място.Следи за изправност на машините. Други ,конкретно възложени задачи ,спрямо длъжност...

Логопед. провежда говорно-речева рехабилитация, корекция на неправилно произнасяни фонеми и др.Консултира деца, младежи и техните семейства и близки

Педагог. педагогът ще планира, организира и изпълнява груповите програми и индивидуалните занимания. Провежда разнообразни дейности, съобразени с потенциала и индивидуалните особености на потребителите

Личен асистент. предоставяне на дейности, отговарящи на индивидуалните потребности от личен, домашен и социален характер на ползвателя от лична помощ  

Главен специалист. Длъжността е свързана с: подпомагане дейността на ДБТ при събиране и обработка на отчетни документи по сключени договори; осъществяване на контролна дейност по сключени договори; управление и поддръжка и сервизно обслужване на служебния автомобил; отчитане на разходите за ГСМ

Огняр. Отговаря за състоянието и действащите правила,норми и инструкции по монтажа,експлоатацията и обслужването на парните котли. Възложени от директора.

Опаковач. Изпълнява ръчни операции по опаковане, етикиране, подреждане в кашон  на готовата продукция, сглобяване на кашони, подреждане на готовите кашони на палет. Изпълнява и други задачи, свързани с изпълнението на длъжността.  

Шлосер. 1. Извършва демонтаж, ремонт и монтаж на отделни възли и механизми с несложно устройство (от агрегати, машини, съоръжения, подемни, транспортни средства и др.) 2. Зачистване с пила на външни и вътрешни повърхнини, подбитости и други деформации по детайлите. 3. Изпълняване на различни шлосерски операции, свърз...

Трудотерапевт. Трудотерапия на потребителите, индивидуални и групови дейности в зависимост от интересите и възможностите им. Води задължителна документация, спазва етични норми на поведение и защита на човешките права.  

Работник, консервна фабрика. Изпълнение на производствените задачи според съответното работно място и производствената програма. Изпълнява други конкретно възложени задачи.

Пласьор, стоки. 1.Отговаря за пласиране на продукцията до клиентите. 2.Отговаря за приемането на заявки от настоящите клиенти. 3.Отговаря за поддръжката в изправност на управляваното МПС. Добросъвестно, качествено и в срок да изпълнява възложените му транспортни и специални задачи.  • Стреми се за постигане на по-добр...