Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Bulgaria > Благоевград

en Español in English auf Deutsch en Français ...

23 ofertas de trabajo encontradas en Благоевград (Bulgaria):

Шофьор, лек автомобил до 9 места. Превозва работниците до и от оранжерията. Следи за изправността на автомобила. Извършва и работа в оранжерията, възложена му от управителя.

Медицинска сестра. По длъжностна характеристика.  Специалистка по медицина, която се грижи за здравната промоция, поддържането, лечението и възстановяването, подкрепата и грижата за здравето на индивида.

Кредитен специалист, банка. Представяне на нашите финансови услуги пред потенциални и настоящи клиенти. Раздаване на рекламни материали: Обслужване на клиенти в офиса: Обслужване на клиентите след продажбата: Работата с клиенти в просрочие:

Личен асистент. Домашните санитари предоставят рутинни персонални грижи и помощ в ежедневните дейности на лица, които се нуждаят от такива грижи поради старост, болест, нараняване или други физически и умствени увреждания в домашни условия.  помагат на пациенти с персонални и терапевтични нужди при осъществяване на ...

Шивач. Приема и изпълнява поръчки за ушиване или корекции, съобразно зададените изисквания.   Следи за изправното техническо състояние на поверените му машини и инструменти.

Чистач/ Хигиенист. Почиства помещенията в училището, двора и спортната площадка. Изпълнява и други задачи, поставени му от директора. Спазва изискванията на ВПВТР и ЗБУТ.

Продавач-консултант. Обслужва клиентите на заведението. Продава закуски и напитки. Работи с касов апарат и парични средства. Ежедневно, след смяната, се отчита на управителя.

Обслужващ работник, промишлено производство. работа на линия за производство на закуски - оформя закуски, следи за пакетиране и подреждане на закуските поставяни от работодателя при необходимост

Чистач/ Хигиенист. Поддържа постоянна чистота в определените помещения и прилежащите им площи. Трудови задачи и задължения, характеризиращи описанието на длъжността: Почиства определения му район, включително, прозорци, мебели, под и др. Почиства разположената в района техника - компютри и др. само с препар...

Готвач. ПРИГОТВЯ ХРАНАТА В ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ХРАНЕНЕ И РЕСТОРАНТИ. УЧАСТВА В ПРОИЗВОДСТВОТО НА ГОТВАРСКАТА ПРОДУКЦИЯ САМ ИЛИ ПОД РЪКОВОДСТВОТО НА ГЛАВЕН ГОТВАЧ КАТО СПАЗВА ТЕХНОЛОГИЯТА НА ГОТВАРСКОТО ПРОИЗВОДСТВО.

Общ работник. Отговаря за своевременно и качествено изпълнение на възложената му работа . Носи отговорност при осъществяване на дейности възложени от работодателя Изпълнява и други задачи свързани с длъжността,конкретно възложена му от ръководството на предприятието

Общ работник. почистване и подържане на общи и прилежащи части към кметствата на селата от община Благоевград, съгласно длъжностна характеристика  

Работник, поддръжка на пътища. подръжка и почистване на общи и прилежащи към кметството площи, канафки, бордюри и храсти, съгласно длъжностна характеристика поставяни от работодателя

. agente de servicio de atención al clienteDanish Speaking Customer Support Specialist. *Please note that the position is based in Sofia, Bulgaria and we will help you to relocate Do you love pets? Do you dream to work for the well-being of the animals? If your answer is YES – join the leader in the CX (Customer Experience) industry  TELUS International Bulgaria! ...

Електротехник, строителен. инсталиране и ремонт на електрически съоръжения, монтаж на хидротехнически съоръжения - строителен обект във Франция поставени от работодателя

Общ работник. Извършва обща работа в цеха за сортиране на гъби. Пренася продукцията преди и след пакетирането. Извършва и други дейности, възложени от управителя. Спазва ВПВТР и ЗБУТ.

Отчетник, счетоводство. - Оформя документите,свързани с финансовата дейност. - Обработва счетоводните документи по сметките, за които отговаря. - Изчислява и осчетоводява вноските за държавния и общинския бюджет, за ДОО и за фонд “ПКБ”. - Подготвя данни за статистическите отчети и формуляри и приключването на съответните отчетни п...

Водач, мотокар. Управлява мотокар .  Следи и поддържа техническото състояние на машината. Преди започване на работа проверява изправността ,зарежда с гориво, масло и охладителна течност машината.

Машинен оператор производство на брикети и пелети. Машинните оператори обслужват, наблюдават и регулират оборудване за производството на брикети и пелети. Следят за правилното функционеране на машините.  

Шофьор, товарен автомобил (международни превози). Материални и финансови отговорности. Носи отговорност за повереното му имущество, отговорност при установени липси на материали, отговорност за повреди на превозваните товари, както и на повереното му МПС, работникът е длъжен да спазва утвърдените в предприятието правила за здравословни и безопасни условия на ...

Опаковач. Опакова и запечатва различни продукти, пълни бутилки и поставя етикети. Носи отговорност за повереното му имущество и качествената изработка.

Помощник, кухня (без домашен). Измива, реже и подготвя продуктите за готвене. Работи с кухненските уреди, почиства кухнята и местата за приготвяне на храни, готварски плотове. Изпълнява и други задължения, възложени му от прекия ръководител.

Машинен оператор, производство на плодови/зеленчукови сокове. Поддържа и обслужва машини и съоражения в производството. Спазва здравословни и безопасни условия на труд, хигиена точност и прецизност при възложената работа.