Ir a la versión más ligera, para móviles
en Español in English auf Deutsch en Français ...

20 ofertas de trabajo encontradas en Стара Загора / Stara Zagora (Bulgaria):

 • . Asistentes de venta de tiendas y almacenes: Обслужване на клиентите на Търговския обект, съгласно фирмените стандарти; Грижа за търговския вид на стоката; Познава отлично стоките, които се предлагат; Приемане... МАГИ-НМ ЕООД.
 • . Albañiles: Извършва изграждане с тухли и други материали съобразно приетата технология, както и мазилки. Правилно използване на строителна техника, инструменти и материали. ЕНЕРГОРЕМОНТ - ГЪЛЪБОВО АД.
 • . Reguladores y operadores de máquinas herramientas: 1. Разчитане технологичната документация, изработване на детайли в съответствие с технологичните изисквания. 2. Настройване и работа с разпробивна машина за отвори-... ЕНЕРГОРЕМОНТ - ГЪЛЪБОВО АД.
 • . Oficinistas generales: Разпределя пощата в деканата; поддържа хигиената в деканата; поддържа хигиената в апартаментите на общежитията; участва в организационната дейност и др. ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ - АГРАРЕН ФАКУЛТЕТ С УЧЕБНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА БАЗА поделение.
 • . Trabajadores ambulantes de servicios y afines: Охранителни дейности и опазване на околната среда Иисквано образование средно професионално, професия-монтьор на селскостопанска техника Опит в опазване на... ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО "ГЕО МИЛЕВ" Училище.
 • . Técnicos en ingeniería mecánica: Проверка на техническата изправност, годност за безопасно дългосрочно съхранение и готовност за бойно използване по предназначение на елементи от боеприпаси... Военно формирование 26940 поделение.
 • . Empleados de contabilidad y cálculo de costos: Обработка на счетоводни документи. Изисквания: Висше икономическо образование, 2 години стаж по специалността, компютърни умения/офис пакет, счетоводни програми/. СУАБ-СБА-ЕООД КЛОН КАЗАНЛЪК поделение.
 • . Mecánicos y reparadores de vehículos de motor: Работи като технически специалист в Пункт за периодични технически прегледи на МПС. Кандидатите да притежават задължителни професионални познания по ел. оборудване... МОНЧЕВ - 90 ООД.
 • . Empleados de servicios de información al cliente no clasificados bajo otros epígrafes: Работи като приемчик в автосервиз. Извършва приемане на автомобили за ремонт, изготвя сервизна поръчка и я комплектова с необходимите документи, следи за извършения... МОНЧЕВ - 90 ООД.
 • . Mecánicos y reparadores de vehículos de motor: Извършва цялостна техническа проверка на автомобилите, смяна на масла, ремонт ходова част, смяна накладки и др. Изисквания: Средно техническо образование - специалности... МОНЧЕВ - 90 ООД.
 • . Sastres, modistos, peleteros y sombrereros: 1. Да изработва костюми, реквизити за всяка нова постановка, съобразно скиците на художник-сценограф 2. Да поправя при нужда костюми и шапки за стари постановки,... ДЪРЖАВНА ОПЕРА СТАРА ЗАГОРА Опера.
 • . Limpiadores y asistentes de oficinas, hoteles y otros establecimientos: 1. Да извършва редовно и качествено почистване на работните и битовите помещения; 2. Да спазва санитарно-хигиенните и противопожарни изисквания; 3. Да спазва правилата... ДЪРЖАВНА ОПЕРА СТАРА ЗАГОРА Опера.
 • . Médicos generales: Кардиология, Пневмология и фтизиатрия, Ортопедия и травматология, Клинична хематология, Физикална и рехабилитационна медицина, Нефрология, Педиатрия, Ендокринология... МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - Д-Р ХРИСТО СТАМБОЛСКИ ЕООД.
 • . Representantes comerciales: Водене на кореспонденция, извършване на административни и офис дейности, работа с клиенти. Изисквания: Висше или средно образование, желателно с опит или техническо... НИКДИМ ООД.
 • . Contables: Осъществяване на финансов контрол на цялостната финансова дейност на ЦАТИП, включително предварителен контрол по законосъобразност по смисъла на Закона за финансово... Военно формирование 26940 поделение.
 • . Auxiliares de maestros: Помага учителя в процеса на обучение, обслужва и подпомага придвижването на дете със СОП, подпомага детето в учебния процес. Подходящо за студенти задочно обучение... ДЕТСКА ГРАДИНА № 18 "ПЧЕЛИЦА" Детска градина.
 • . Músicos, cantantes y compositores: Солист-оркестрант ВИОЛА 1. Да ръководи поверената му група в оркестъра, следвайки творческите изисквания; 2. Да провежда групови репетиции по своя преценкаили след... ДЪРЖАВНА ОПЕРА СТАРА ЗАГОРА Опера.
 • . Ocupaciones elementales no clasificadas bajo otros epígrafes: 1. Да подготвя сцената за репетиции или спектакли, като участва в построяването на декора, правилното му и сигурно укрепване; 2. Да отговаря за срочното и качествено... ДЪРЖАВНА ОПЕРА СТАРА ЗАГОРА Опера.
 • . Físicos y astrónomos: Подпомага началника на участъка при планиране провеждането на изпитвания на оръжия, боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия, изготвяне на програми... Военно формирование 26940 поделение.
 • . Tenedores de libros: Обработване и въвеждане на счетоводни документи в счетоводна програма. Срочен трудов договор за 24 месеца. Изисквания: Висше или средно образование, квалификация... ОФИС АДВАЙС ЕООД.